موسسه وکیل تلفنی

  • ارمان ارمان زاده گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۱:۲:۳۹ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۰:۵۶:۳۸ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۰:۵۵:۱۲ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۰:۵۳:۵ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۸:۳۳:۴۶ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۶:۲۷:۳۱ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • قاسم عبداله زاده گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۵:۴:۱۷ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۱۶:۵۱ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۱۷:۳۰ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل نیوشا شاهین گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۱:۵۸:۵ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی انحصار وراثت

مشاوره حقوقي انحصار وراثت 

اثبات نسبت به وسیله شهادت شهود و یا اقرار

پرسش: اگر به علت مغایرت اسامی مندرج در شناسنامه ها در پرونده حصر وراثت احراز نسبت نشود و در عین حال معارضی نباشد ایا می توان با اقرار یا شهادت شهود عدم مغایرت اسامی و در نتیجه نسبت را اثبات نمود یا انکه در هر حال مورد از مصادیق اثبات و نسبت رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.

نظر اول که با اکثریت ارا اعلام شد

اختلاف نسبت و به تبع ان صلاحیت دادگاه مدنی خاص وقتی محقق است که معارضی باشد بنابراین صرف مغایرت در اسناد سجلی با فقدان اختلاف و مادام که از طرف اشخاص ذی نفع و ورثه اعتراضی نشود مانع رسیدگی دادگاه حقوقی دو به تقاضای حصر وراثت نیست و اصولا دادگاه در هر مورد برای صدور گواهی حصر وراثت در واقع  احراز نسب هم می کند و اثبات نسب منحصر به مندرجات  اسناد سجلی نیست بلکه دادگاه می تواند از طریق دیگر مانند  شهادت شهود و یا اقرار این معنی را احراز نماید.

نظر دوم مطابق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به نسب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و مورد بحث از مصادیق اختلاف در نسب است علی هذا نسبت به موضوع باید دادگاه حقوقی دو به اعتبار شایستگی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت صادر کند.

نظر سوم

در مانحن فیه هر چند با عدم معارض اختلاف در نسبت و تعارفع و دعوی راجع به مصادق ندارد و لزومی به قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص نیست لیکن به علت مغایرت اسامی در اسناد رسمی دادگاه حقوقی دو نمیتواند رسیدگی به صدور گواهی حصر وراثت مبادرت نماید و اگر اشخاص ذی نفع نسبت به تصحیح مندرجات اسناد سجلی در مرجع صلاحیت دار اقدام و پرونده حصر وراثت را از این حیث تکمیل نکند تقاضای صدور گواهی انحصای وراثت باید توسط دادگاه حقوقی دو رد شود.

قابلیت استماع دعوایی که اموال بیشتر از گواهی حصر وراثت تقویم میشود

در فرضی که در دعوی تقسیم ماترک و یا دعوی مطالبه سهم الارث خواهان یکی از دلایل و مدارک را برگه گواهی حصر وراثت استناد نموده ولی گواهی مذکور کمتر از ده میلیون ریال ارزش داشته باشد ایا این گواهی و دعوی قابلیت استماع  را  دارد  ؟ 

اساسا مفهوم برگه گواهی حصر وراثت ان هست که تعداد وراث حین الفوت متوفی  و میزان سهام انها از ماترک  متوفی را  تعیین میکند ولی خود برگ  گواهی حصر وراثت مبین ماترک  و ارزش ماترک متوفی نمیباشد.

برای ارزیابی و تشخیص میزان دارای متوفی باید چه کار کرد ؟ برای این موضوع میتوان به اظهارنامه مالیات بر ارث وراث که به  ادارایی دارایی برای اخذ گواهی مالیات بر ارث سپرده گرده است استناد نمایید .

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

اثبات ادعای وراثت افراد:

فردی در اخرین اقامتگاه دایمی خود فوت نموده .رثه وی ضمن مراجعه به شورای حل اختلاف و اخذ گواهی حصر وراثت تقاضای تقسیم ماترک  متوفی را  میکند دادگاه پس از رسیدگی حکم به  تقسیم  ماترک  متوفی را  صادر  میکند و پس از قطعیت حکم تقسیم ماترک  متوفی اجرای و ان اموال متوفی بین وراث تقسیم و تحویل میگردد در تعاقب این مساله احدی از ورثه سهم الارث خود را به  موجب عقد بیع جداگانه به  فرد دیگری انتقال میدهد و بعد از این انتقال افراد دیگری مدئعی وراثت با متوفی گردیده و با  مراجعه به  دادگاه  مدارکی که مبین وراثت انها با متوفی بوده ارایه  و درخواست ابطال تقسیم و انحلال عقد بیع  را  مطرح  میکنند حال با توجه به  لزوم عقد بیع  و ماهیت عقد بیع  تکلیف این فرایند سابق چیست ؟ ایا دادگاه  میتواند تقسیم  ماترک  بین متوفی را  ابطال نماید  ؟ ایا دادگاه  میتواند عقد بیع  را  ابطال اابطال  نمایند ؟در  این صورت  علت انحلال عقد بیع  چیست  ؟ ایا  رسیدگی به  موضوع ابطال تقسیم  نامه  مشمول اعتبار امر مختومه میگردد ؟ 

پاسخ : طبق ماده 106 قانون مدنی هرگاه بعد از  تقسیم  معلوم گردد تقسیم  به  غلط واقع گردیده ان تقسیم  باطل میشود لذا با توجه به مفاد ماده فوق تقسیم  باطل و مال به  حالت اشاعه و قبل از تقسیم  برمیگرددو خریدار میتواند بر اساس ماده 441 نسبت  به فسخ و یا قبول بیع نسبت به مقدارای که فروشنده مالک است اقدام نماید و با توجه به  مدعی به  عنوان معترض ثالث از دادگاه صادر کننده حکم قطعی دادگاه رسیدگی و حکم به  اباطال عقد بیع صادر و موضوع مشمول اعتبار امر مختومه نبوده است . 

در فرضی که عده ای مدعی وراثت با متوفی باشند ابتدا باید به  گواهی حصر وراثت اعتراض تا اسامی این افراد به عنوان وراث متوفی به  گواهی حصر وراثت الحاق گردد و سپس باید دعوی اباطالف تقسیم  ماترک و عقد بیع  را  مطرح  نمایند . 

امکان تلقی استشهادیه محلی به جای گواهی حصر وراثت 

ایا میتواند به جای گواهی حصر وراثت برای اثبات وراثت از استشهادیه از استشهادیه محلی استفاده  کنند ؟ به عبارت دیگر خواهان دعوی تقسیم ماترک و یا دعوی مطالبه  سهم الارث برای احراز رابطه وراثت به جای برگ گواهی حصر وراثت از استشهادیه محلی استفاده کنند ؟ 

پاسخ : رابطه وراثت با استشهادیه محلی و شهادت شهود میسور میباشد النهایه در صورتی که دادگاه از شهود تعرفه شده در  این خصوص تحقیق میکند که ایا خواهان و خواندگان پرونده  با  متوفی دارای رابطه وراثت میباشند یا خیر  ؟

و گواهی حصر وراثت در این خصوص موضوعیت ندارد و شهادت شهود که جزو ادله اثبات محسوب میشود فی الجمله در مورد اثبات رابطه وراثت هم موثر میباشد 

 

برای دریافت مشاوره انحصار وراثت از موسسه وکیل تلفنی مطالعه صفحات زیر پیش نهاد می شود:

مشاوره حقوقی ارث                  مشاوره حقوقی حصر وراثت

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)    ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری 09212242670

 

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

logo-samandehi