موسسه وکیل تلفنی

  • مینا جعفری گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۵:۱:۲۵ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۷:۴۹ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۵۲:۱۰ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
  • محمدسعید بلوچی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۲:۴۵:۸ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
  • مصطفی نجفی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۲:۳۵:۲۹ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
  • مینا جعفری گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۲:۴:۲۲ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
  • محمدسعید بلوچی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۳۰:۳۳ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
  • وکیل ملیکا محبوبی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۱:۱۶:۲۸ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۷:۵۰:۳۸ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
  • وکیل ملیکا محبوبی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱:۲۴:۵۷ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
انجمن وکیل تلفنی

حادثه ناشي از كار

مشاوره  حقوقي حادثه ناشي از كار

حادثه ناشي از كار يكي از جرايمي هست كه براي كارگران در حين كار حادث ميگردد كه غالب حادثه ناشي از كار در كارهاي ساختمان و تاسيسات كارخانه اي و توليدي اتفاق ميافتد كه بعد از حدوث اين جرم كارگران و كارفايان چه تكاليفي دارند؟ و اصلا چرا بايد براي اين موضوع زيان ديده بايد به دادسرا براي مطالبه ديه ناشي كار مراجعه نمايند؟ بعد از حادثه ناشي از كار براي كارگر، كارفرما بايد بلافاصله مراتب را  طي گزارش حادثه كار با مشخصات دقيق مصدوم به اداره كار محل كارگاهي حادثه ناشي از كار اتفاق افتاد، اعلام نمايند. اداره كار مراتب را به بازرس و يا كارشناس همان اداره ارجاع داده و كارشناسي يا بازرس اداره كار به  محل حادثه مراجعه و مراتب را  بازيد و از صحنه حادثه و چگونگي حادثه ناشي از كار صورت جلسه كارشناسي يا بازرسي تنظيم مينمايد و در  نهايت بازرس مربوطه اداره كار يا همان كارشناس ضمن اعلام گزارش تفصيلي، علل و تقصير و مسبب حادثه را  در  گزارش قيد ميكند .

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت    ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

تكاليف كارگر مصدوم حادثه ناشي از كار بعد از حادثه: كارگر بايد به اداره كار مراجعه نمايند و از برگه نظريه كارشناسي حادثه ناشي از كار  كپي تهيه و يك نسخه را به مراكز درماني جهت معافيت هزينه دارو و درمان تحويل نمايند و يك نسخه ديگر را  به  سازمان تامين اجتماعي تحويل تا دستمزد ايامي كه در مرخصي بودهف را از سازمان مذكور مطالبه نمايند .

غالب ساختمانها، شركتها ساختماني، شركتهاي راه و ساختماني، كارخانجات داري بيمه مسوليت مدني ميباشند و كار اين نوع بيمه پوشش و پرداخت ديه موضوع حادثه ناشي از كار ميباشد چنانچه كارگاه يا شركتي كه حادثه ناشي از كار در ان اتفاق افتاد داري بيمه مسوليت مدني بوده كارگر بايد گزارش حادثه را  از كارفرما و تصوير بيمه نامه مسوليت مدني را  به  همراه  گزارش اداره  كار تحويل شركت بيمه نمايند ان شركت نسبت به پرداخت ديه موضوع حادثه ناشي از كار اقدام مينمايند.

در زمان مراجعه به شركت بيمه جهت گرفتن ديه موضوع حادثه ناشي از كار، پيشنهاد وكيل تلفني  اين هست قبل از ان مشاوره حقوقي جهت بررسي موضوع براورد ميزان ديه حادثه ناشي از كار و چگونگي دريافت ان و اينكه ايا ميزان پرداختي ديه حادثه ناشي از كار شما با ميزان صدمات وارده با شما مطابقت دارد يا خير ؟ تاكيدا عرض ميكنيم حتما با مشاوره حقوقي بگيريد .

مشاوره حقوقی کیفری 

مشاوره حقوقی تلفنی 

مشاوره حقوقی 24 ساعته 

کلینک مشاوره حقوقی 

نكته ديگر در خصوص حادثه ناشي از كار اين است كه در صورتي كه كارگاه يا شركتي كه در ان مشغول به كار بودهايد فاقد بيمه نامه حادثه ناشي از كار بوده بايد به دادسرا مراجعه نماييد و در دادسرا عليه كارفرما اعلام جرم حادثه ناشي از كار مطرح نماييد دادسرا چند اقدام در اين خصوص انجام ميدهد در بدو امر از كارفرما ميخواهد ديه حادثه از ناشي از كار را  به  صورت توافقي و سازي به شما پرداخت نمايند و در صورت عدم حصوصل سازش مراتب را  به  اداره كار اعلام تا كارشناس اداره كار حادثه ناشي از كار را  بررسي نمايند كه مقصر اين حادثه ناشي از كار چه كسي بوده است و همزمان كارگر يا مصدوم را به پزشكي قانوني معرفي تا ميزان صدمات را به دادسرا اعلام نمايند  و از سازمان تامين اجتماعي يك استعلام در خصوص ميزان كاركرد كارگر در ان شركت يا كارگاه مينمايد داير بر اينكه ايا رابطه كارگري و كارفرماييد بين كارفرما و مصدوم بوده است يا خير؟ در  غالب موارد چنانچه كارگران روزمزد براي ايشان حادثه ناشي از كار حادث گرددف كارفرمايان در  دفاع از خودشان منكر هرگونه رابطه كارگري با مصدوم در  خصوص حادثه ناشي از كار ميگردند لذا دادسرا براي تكميل پرونده و احراز موضوع حادثه ناشي از كار بين مصدوم و كارفرما در مرحله تحقيقات مقدماتي لاين فرايند استعلام را  انجام مي دهد  در صورت حصول شرايط براي تفهيم اتهام كارفرما و احراز رابطه كارگري و كارفرمايي بين مصدوم حادثه ناشي از كار و كارفرما و اعلام تقصير كارشناس داير بر اينكه در اين حادثه ناشي از كار كارفرما مقصر بوده و جوابيه پزشكي قانوني نيز دلالت بر صدمات وارده طبق گزارش بازرس اداره  كار داشته باشد، دادسرا كارفرما را  جهت تفهيم اتهام حادثه ناشي از كار  به  دادسرا احضار ميكند  و به  تفهيم اتهام و صدور قراتامين كيفري متناسب به صدمات ناشي از حادثه كار پرونده را  با  قرار جلب دادرسي به دادگاه كيفري براي صدور حكم و پرداخت ديه مصدوم حادثه ناشي از كار ارسال ميكند.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت  ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

       چند پيشنهاد وكيل تلفني  براي كارفرمايان گرامي درخصوص اينكه بيمه مسوليت مدني و استخدام كارگر

 

حتما قبل از  بيمه مسوليت مدني ساختمان يا كارگاه، شركت نبايد مستخدم يا كارگر غير از تبعه ايران داشته باشيد چرا كه  بيمه مسوليت مدني صرفا زماني ديه حادثه ناشي از كار را  پرداخت ميكند كه كارگر مصدوم حادثه ناشي از كار تابعيت ايران را  داشته باشد .

اگر كارگر شما تابعيت دولت ايران را نداشته باشد قبل از بيمه مسوليت مدني از كارگر بخواهيد كه با مراجعه به  فرمانداري و استانداري مركز استان محل كارگاه يا شركت نسبت به اخذ پروانه كار اقدام نمايند و در اين صورت كه اين مدارك را  كارگر مصدوم حادثه ناشي از كار داشته باشد به بيمه مسوليت مدني پرداخت ديه ان را  انجام ميدهد

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)    ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری 09212242670

 

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ     مشاوره حقوقی بین الملل

 

logo-samandehi