موسسه وکیل تلفنی

 • م ايماني گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱:۵۵:۵۴ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱
 • نیلا قاسمی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۰:۲۵:۲۴ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱
 • علیرضا سلیمان فز گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۰:۱۴:۳۲ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱
 • مسعود بیات گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۴۵:۳۸ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
 • رضا احمدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۳۲:۲۷ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
 • رضا احمدی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۳:۱۷:۵۰ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
 • اشرف باقی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۲:۴۰:۳۵ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
 • محمد میرخانی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۲:۳۶:۳۷ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
 • ali siamaki گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۲:۲۸:۴ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
 • Amir Asadi گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۲:۷:۱۳ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
انجمن وکیل تلفنی

نگارش دادخواست تمکین

نگارش دادخواست تمکین

در سایت وکیل تلفنی علاوه بر دریافت مشاوره حقوقی تلفنی، تمامی خدمات نگارشی حقوقی از قبیل نگارش دادخواست تمکین یا نگارش دادخواست طلاق یا نگارش دادخواست فرجوام خواهی و الی غیر صورت می پذیرد؛ البته در این بخش ما به شرح نگارش دادخواست تمکین پرداخته ایم و این موضوع را مورد بحث قرار خواهیم داد، با ما همراه باشید.

 

"لازم به ذکراست سریع ترین راه برای فهمیدن معتبر بودن سایت و وکلای عضو در سایت می توانید به انتهای صفحه اول هر سایت بروید و با مشاهده نماد اعتماد سایت با خیال راحت از مشاوره حقوقی فوری وکلای عضو در سایت استفاده کنید"

 

توجه: تمامی مواردی که در این صفحه ذکر شده اند مطابق با قوانین حاکم بر کشور بوده و این مطالب به هیچ عنوان با مطالب وزارت دادگستری کل کشور مغایرتی ندارد؛ لذا با خیال راحت به خواندن مطالب ادامه دهید.
 

توجه: در صورتیکه در خارج از کشور اقامت دارید می توانید از همکاران ما در خارج از کشور کمک بگیرید و با آنها تماس برقرار کنید.

 

برای نگارش دادخواست تمکین به چه مدارکی احتیاج هست؟

 

 1. اظهار نامه ارسالی زوج (مطابق ماده 156 قانون آ.د.م یکی از راه های رسمی مطالبه حق ارسال اظهارنامه می باشد).

 2. تصویر مصدق اصل سند ازدواج.

 3. تصویر شناسنامه و کارت ملی زوج.

 4. تصویر مصدق سند مالکیت یا مبایعه نامه منزل مشترک و یا اجاره نامه منزل استیجاری.

 5. استشهادیه (شهادت شهود مبنی بر ترک منزل توسط زوجه).

 6. نامه مشاوره سازمان بهزیستی.

 

کاربرد دادخواست تمکین برای دعاوی خانوادگی چیست؟

الزام همسر به انجام تکالیف و وظایف قانونی (البته تمکین در قانون فقط مختص زن نمی باشد و شامل نافرمانی هریک از زو جین نسبت به تکالیف مشترک زناشویی  می باشد که بیشتر در عرف عدم تمکین به نافرمانی و نشوز زن اطلاق می شود ودر مقابل عدم تمکین مرد به سوءرفتار تعبیر می شود که از مصادیق به عسر و حرج افتادن زن می باشد) و موجد حق برخورداری و یا عدم آن از نفقه جاریه.

 

complaint petition

کاربرد دادخواست تمکین برای دعاوی خانوادگی

 

هزینه دادخواست تمکین در دفاتر خدمات قضایی چه مبلغی می باشد؟

به مبلغ 238.050 ریال می باشد و با اظهارنامه اولیه مبلغ 198.380 ریال اضاف می گردد و اگر دارای وکیل باشد برای ثبت اطلاعات افراد ذی سمت پرونده و ارسال اظهارنامه و وکیل و نماینده هرنفر 290.090 است.

 

آیا برای ثبت دادخواست تمکین نیاز به نامه مشاوره سازمان بهزیستی و مراکز مشاوره می باشد؟

پیرو توافق نامه سازمان  بهزیستی با معاونت با معاونت اجتماعی قوه قضائیه و در راستای کاهش واقعه طلاق، زوجین می باستی قبل از اموری مانند طلاق ،درخواست نفقه و عدم تمکین از طریق سامانه الکترونیک بهزیستی به مراکز خانواده ارجاع داده شوند و نامه مشاوره حقوقی مربوطه را دریافت کنند.

 

آیا دادخواست تمکین جزء دعاوی مالی محسوب می شود؟

خیر، بلکه از زیر مجموعه دعاوی خانواده و غیر مالی (برطبق احصاء کتاب مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی و هزینه های خدمات قضایی و وکالتی، گردآورنده: معاونت آموزشی قوه قضائیه، ناشر:جاودانه) محسوب می گردد چون النهایه به مالی نمی رسیم.

 

آیا در عقد نکاح موقت (صیغه) نگارش دادخواست تمکین موضوعیت دارد؟

در ازدواج موقت (صیغه) بدلیل اینکه مبنای این امر بهره منی جنسی طرفین از یکدیگر است، زن و شوهر ضمن اینکه باید نسبت به هم حسن معاشرت داشته باشند ، زن جز در مواقعی که عذر شرعی دارد، نمی تواند از ایفای نقش زناشوئی خود ممانعت بعمل آورد، لذا در ازدواج موقت الزام به تمکین زن رکن رکین این نوع ازدواج و بالتبع نگارش دادخواست تمکین بحساب می آید و الزام به تمکین زن وجود دارد و در صورت عدم تمکین زن میتوان دادخواست عدم تمکین داد؛ اما در عمل بدلیل عدم ثبت این واقعه کمتر دیده میشود که مرد بدنبال گرفتن عدم تمکین زن باشد. 

 

این مورد یکی از موارد بسیار حساس بوده که تماس تلفنی با وکیل متخصص در این زمینه و دریافت اطلاعات از او را الزامی می سازد، برای تماس با وکیل مجرب در این خصوص دکمه زیر را بفشارید تا به صفحه مربوطه منتقل شوید.

 

 

با اینحال میتوان در این ازدواج عدم تمکین خاص (عدم نزدیکی) را شرط کرد که چنین شرطی صحیح است و صرفاًباعث محرمیت بین زن و مرد نامحرم می شود و برای مرد حق نزدیکی ایجاد نمی شود.

 

complaint petition

آیا در صیغه نگارش دادخواست تمکین موضوعیت دارد

 

الزام قانونی قبل از نگارش دادخواست تمکن چه مواردی می باشد؟

 

 1. ثبت واقعه ازدواج (دائم و موقت).

 2. ارسال اظهارنامه.

 3. مراجعه به مراکز مشاوره بهزیستی.

 4. استفاده تکردن زن از حق حبس.

 5. سند مبایعه نامه یا اجاره نامه و منزل مهیا برای زندگی و تهیه اسباب زندگی مشترک.

 

آیا دادخواست تمکین به قصد فرار از پرداخت نفقه در نظام حقوقی ایران قابل اثبات می باشد؟

در ابتدا باید گفت اگر عدم تمکین زن بدلیل استثنائات مبحث تمکین باشد (در ادامه در پاسخ به پرسش 10 این موارد ذکر شده است) سودی بحال زوج ندارد و زوج ملزم به پرداخت نفقه خواهد بود. اما در هر حال ممکن است مردی از  حربه های مختلف  به قصد فرار از دین نفقه استفاده کند مانند اینکه زن را در عسر و حرج قرار داده و زن از خوف مالی و شرافتی و یا جانی مجبور به ترک منزل مشترک گردد و نتواند این امر را ثابت کند و یا استشهادیه دروغین تهیه کند و یا در موردی که اطلاعات زوجه در سامانه ثبت ثنا نیست ،اظهار نامه به آدرس غیر واقعی ارسال شود هرچند بار اثبات عدم تمکین بر عهده ی مرد می باشد. البته شرایط فوق بسیار راحت تر گردیده و شما می توانید با مشاوره حقوقی 24 ساعته از تمامی موارد فوق آگاه گردید و در مسیر درست حرکت کنید.

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی) ۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) 
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل    ۱۰.۰۰۰هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۲۰.۰۰۰ هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۴۰.۰۰۰ هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۶۰.۰۰۰ هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل ۱۰۰.۰۰۰ هزار تومان
ساخت درگاه پرداخت آنلاین در دست اقدام است (از صبوری شما سپاسگذاریم)
برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

 

در ستون دلایل و منضمات دادخواست تمکین چه مواردی باید دقیقاً بعنوان ادله اثبات دادخواست تمکین قید شود؟

 

 1. سند ازدواج

 2. اظهارنامه

 3. اجاره نامه یا مبایعه نامه منزل مشترک مهیای زندگی

 4. استشهادیه

 5. وکالتنامه در صورت دلشتن وکیل

 6. درخواست استعلام  و تحقیقات محلی و سایر دلایل و مستندات

 

آیا صرف دادخواست تمکین در دادگاه خانواده می تواند دلیلی بر نشوز زن باشد؟

مانند هر دعوای حقوقی دیگری صرف تقدیم دادخواست اصولاً موجد حقی برای خواهان نخواهد بود اما عدم تمکین دارای استثنائاتی است که مانع اطلاق ناشزه بر زن خواهد بود:

 

 1. بیماری مقاربتی شوهر که در این حالت زن حق دارد از رابطه جنسی خوداداری کند.

 2. بیماری و ناتوانی زن به حد عدم قدرت بر انجام وظایفش.

 3. وقتی زن برای عمل به احکام الهی تمکین نمیکند مانند عدم نزدیکی در حال حیض و نفاس و احرام.

 4.  خوف بدنی و مالی و شرافتی در تمکین از شوهر.

 5. استفاده از حق حبس.

 

در نگارش دادخواست تمکین در قسمت ستون خواسته دقیقاً چه موضوعی باید قید شود؟

الزام به تمکین خوانده (زوجه) به استناد مواد 1102 و 1108 و 1114 قانون مدنی.

 

complaint petition

موضوعاتی که در قسمت ستون دادخواست تمکین باید قید گردد

 

آیا در دادخواست تمکین می شود هزینه دادرسی و خسارت دادرسی را از زوجه در یک دادخواست مطالبه کرد؟

با فرض اثبات دعوای خواهان و برطبق قاعده فقه ی لا ضرر و لا ضرار و نیز از باب ایفای ناروایی که خواهان کرده  و نیز طبق ماده 515 قانون آ.د.م و همچنین با مداقه در ماده ی 331 قانون مدنی از باب تسبیب مانند هر محکوم علیه دیگری با اثبات دعوای الزام به تمکین میتوان کلیه هزینه ها و خسارات حاصل از طرح دعوی را از زوجه مطالبه کرد.

 

در صورتیکه این مقاله به سوالات شما پاسخ کافی نداده است بر روی تصویرک زیر کلیک نمایید یا آن را لمس کنید

 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 
درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی) ۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) 
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل    ۱۰.۰۰۰هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۲۰.۰۰۰ هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۴۰.۰۰۰ هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۶۰.۰۰۰ هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل ۱۰۰.۰۰۰ هزار تومان
ساخت درگاه پرداخت آنلاین در دست اقدام است (از صبوری شما سپاسگذاریم)
برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
 مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

 

 

سوالات متداول

لطفا نظر خود را ثبت نمایید:

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان (ویژه شرایط کرونا)

021476259

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه رشتچی - پلاک 14 - طبقه اول - واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران: آمل - روبروی افتاب 60 - مجتمع تجاری محسنی - طبقه اول - واحد 102.

 

 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی