موسسه وکیل تلفنی 476259-021

  • Mina M گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت ثبت شد ساعت ۰:۲۹ تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۷
  • وکیل هادی توکلی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۶:۵۱:۵۶ تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۶
  • وکیل هادی توکلی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۶:۵۱:۲۵ تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۶
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۶:۴۷:۶ تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۶
  • وکیل هادی توکلی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۴:۴۱ تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۳
  • وکیل هادی توکلی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۱۱:۳۶ تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۳
  • وکیل هادی توکلی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۱۱:۲۰ تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۳
  • راضیه دهقان گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۱:۲:۳۵ تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۳
  • وکیل هادی توکلی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۸:۳۷:۵۳ تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۲
  • وکیل فاطمه علیزاده گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۰:۱۲:۲۷ تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۲
وبلاگ وکیل تلفنی انجمن وکیل تلفنی

نگارش دادخواست

دادخواست، اولین وسیله یا پل ارتباطی شما با دادگاه حقوقی یا  شورای حل اختلاف  میباشد. مثلا اگر شما از شخصی طلبی دارید باید ابتدا خواسته خودتان را در برگه بنام دادخواست بنویسید و ان برگه دادخواست را به دادگاه ارایه نمایید و دادگاه بر اساس ان برگه به خواسته یا ادعا شما رسیدگی میکند. برگه دادخواست یک فرم مخصوص هست که توسط واحد حسابداری دادگستری به مراجعه کنندگان داده میشود. برگه دادخواست داری چندین ردیف میباشد. البته  در  حال  حاضر برگه  دادخواست  برای طرح  دعوای که در  صلاحیت شورای حل اختلافاست  استفاده  میگردد. برای  طرح  دعوی  در دادگاه  حقوقی میتوانید  به  صورت  انلاین  درخواست  نگارش دادخواست  خودتانرا  ثبت نمایید تا به صورت انلاین در وبسایت عدل ایران توسط وکلای دادگستری ثبت گردد.

شيوه نگارش دادخواست در سال 99

 

دادخواست حقوقی چیست؟چرا باید در تنظیم دادخواست اصول آن رعایت شود؟و گرفتن مشاوره حقوقی برای تنظیم دادخواست صحیح کجا کاربرد دارد؟اقامه دعوا،در واقع،با تقدیم دادخواست به عمل می آید .دادگاه در صورتی میتواند به دعوی مدنی و یا جنبه مدنی امر کیفری رسیدگی نماید که دادخواست تقدیم شده باشد.بدون تقدیم دادخواست که در حال حاضر در دفاتر خدمات قضایی انجام میشود دعوا اقامه نمیشود.در واقع طبق قانون تاریخ تقدیم دادخواست ،تاریخ اقامه دعوا محسوب میشود.با این تفاسیر حتما در نگارش دادخواست باید دقت کافی ذا به کار برد و از افراد متخصص در این زمینه استفاده کرد،چرا که دادخواستی که به طرز صحیح تنظیم نشود تمامی مراحل رسیدگی را تحت تاثیر قرار می دهد.شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد .بنابرایت دادگاه در صورتی میتواند به دعوا رسیدگی نماید که خواهان دادخواست خویش را در دفاتر خدمات قضایی ثبت نماید.دادخواست برگی است که به وسیله آن دادخواهی میشود و دادخواست باید به زبان فارسی باشد.دادخواستی که در مرحله نخستین تقدیم میشود به آن دادخواست نخستین و اگر در مرحله تجدیدنظر و فرجام باشد به آن دادواست تجدیدنظر یا فرجام گویند.برای آنکه اصول شکلی دادخواست رعایت شود باید شرایط مندرج در ماده51قانون آیین دادرسی مدنی رعایت شود و عدم رعایت هر کدام از این موارد دارای ضمانت اجرایی می باشد که عدم رعایت دسته ای از این موارد منجر به رد دادخواست و بعضی دیگر موجب توقیف آن و صدور اخطار رفع نقص میشود.تنظیم دادخواست باید به زبان فارسی باشد به طوری که در بعضی از ارا آمده که اگر دادخواست به زبان فارسی نباشد قانونی نیست،بنابراین برای اینکه دادخواستی اصول شکلی آن رعایت شود برای تنظیم آن حتما باید با وکیل دادگستری مشورت شود.نکته دیگری که در تنظیم دادخواست باید رعایت شود این است که دادخواست حتما باید دارای امضا باشد و دادخواستی که این شرط در ان رعایت نشده باشد را نمیتوان دادخواست نامید حتی اگر دارای سایر شرایط باشد.بنابراین چنین برگی بی اثر بوده و ثبت چنین دادخواستی ممنوع می باشد.در تنظیم دادخواست حتما باید نام و اقامتگاه خواهان ذکر شود ،در صورتی که مشخصات خواهان در دادخواست مشخص نباشد  دادخواست رد میشود .اگر قبل از انقضای فرجه مقرر خواهان به دادگاه مراجعه کند میتواند از رد دادخواست جلوگیری کند ،به موجب قانون نام و مشخصات خوانده حتما باید در دادخواست ذکر شود که ممکن است خوانده دعوا یک نفر یا اشخاص متعدد باشند .یکی از مواردی دیگری که در تنظیم دادخواست باید رعایت شود تعیین خواسته و بهای آن است .خواسته خواهان مربوط خواسته،توجه نماید والا مستنکف از احقاق حق شمرده میشودتعیین خواسته ،محدوده رسیدگی دادگاه را مشخص میکند،در صورتی که خواسته خواهان در ستون دادخواست با متن دادخواست با هم در تعارض باشند دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر میکند .در تنطیم دادخواست حتما ادله و وسایل اثبات دعوا اعم از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین باید ذکر شود .دادخواست ممکن است دارای پیوست باشد که در این صورت خواهان به سندی استناد که استناد می نماید باید به ترتیبی تهیه و تقویم شود که قانونگذار پیش بینی نموده است .ضمنا اگر دادخواست توسظ ولی ،قیم ،وکیل خواهان تقدیم شود رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میشود.

اخذ مشاوره حقوقی در مورد تنظیم دادخواست بهترین راه حل برای طرح یک دعوی حقوقی می باشد .پیشنهاد وکیل تلفنی به شما هموطنان گرامی این هست که قبل از هرگونه اقدام حقوقی در هر زمینه ای خصوصا مشاوره حقوقی در تنظیم دادخواست با وکیل دادگستری مشاوره بگیرید.کاربرد مشاوره حقوقی برای تنظیم دادخواست حقوقی در این است که ساختار اولیه اقامه دعوی فراهم شده و هیج ایراد موثری به آن وارد نیست،چرا که دادخواست شما محدوده رسیدگی دادگاه را مشخص میکند .

 

درباره ما

 برای نگارش دادخواست کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا به صورت رایگان بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری برایتان مهیا شود.

مشاوره حقوقی نگارش دادخواست

ثبت اینترنتی دادخواست

ثبت دادخواست  در  سامانه  عدل ایران

ردیف اول مشخصات خواهان یا همان مدعی، ردیف دوم مشخصات خوانده یا همان طرف دعوی شما، ردیف سوم  مشخصات وکیل مدعی یا خواهان، ردیف چهارم  که مهمترین بخش دادخواست میباشد خواسته که دارید باید درج نمایید و اگر در این قسمت دادخواست اشتباه نمایید کل در دعوی شما  رد میگرددیا اینکه رسیدگی به ان انجام نمیشود و شما در این قسمت حتما باید از وکیل دادگستری مشاوره حقوقی بگیرید.و ردیف پنجم که در این قسمت چنانچه دلیلی دارید که اثبات کننده ادعا شما هست را بنویسید و بخش بعدی بعدی دادخواست شرح دادخواست میباشد در این قسمت توضیحات خودتان را کاملا و شفاف بنویسید به نحوی که وقتی قاضی میخواند دقیقا متوجه موضوع و خواسته شما گردد.

 

آنچه را که باعث افزایش پرونده و طولانی شدند روند رسیدگی به پرونده در محاکم دادگستری شده این است که مراجعه کنندگان چون فاقد دانش حقوقی بوده در نوشتن دادخواست که مهمترین بخش دعوی میباشد اشتباه میکنند و این اشتباه گاها پیامد منفی بسیار دارد از جمله از دست دادن حق و یا طولانی شدن  رسیدن به حق یا خواسته خودتان  در داد خواست میباشد. لذا بهترین مسیر قبل از طرح دعوی و یا نوشتن دادخواست مشاوره با وکیل دادگستری میباشد . از جمله خدمات  موسسه وکیل تلفنی  نگارش دادخواست به صورت انلاین میباشد.شما در این موسسه میتوانید به صورت انلاین  ضمن اخذ مشاوره حقوقی رایگان، دادخواست های خودتان را به صورت تایپ شده از وکلای  پایه یک دادگستری موسسه وکیل تلفنی دریافت نمایید.

مشاوره  حقوقی دادخواست  طلاق 

مشاوره  حقوقی الزام  به  تنظیم  سند  رسمی 

مشاوره  حقوقی  قبل از  طلاق 

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

 

هزینه مشاوره حقوقی آنلاین          هزینه مشاوره حقوقی تلفنی          هزینه مشاوره حقوقی حضوری          هزینه مطالعه پرونده          هزینه ارزیابی پرونده حقوقی               هزینه نگارش دادخواست          هزینه نگارش لایحه          هزینه نگارش شکواییه          هزینه نگارش اظهارنامه          هزینه نگارش اعتراض          هزینه ثبت شرکت

وکیل تلفنی

 مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل دادگستری


   021476259     

تماس با وکیل دادگستری

 

9099070767

 


پاسخگویی غیر اداری واحد مشاوره  (حسینی)                09212242670
مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                              09199398913

شماره پیامک وکیل تلفنی                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                             vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                                vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                           lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

واحد مشاوره حقوقی شعبه اصفهان: خیابان پروین، نرسیده به عسگریه دوم، جنب پل عابر پیاده، طبقه فوقانی املاک سپاهان، طبقه اول واحد دوم

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

مامی فود          سفارش غذا خانگی

 

logo-samandehi
© 2014. « وکیل تلفنی ». تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.
footer logo طراحی سایت و سئو توسط رایا مارکتینگ
footer logo تولید محتوا توسط رایا مارکتینگ