موسسه وکیل تلفنی

  • مجيد مددي گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۶:۱۶:۱۴ تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۵
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۳۷:۳۷ تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۴
  • علیرضا مداح گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۳:۲۸:۵۷ تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳
  • وکیل مختار امامی پور گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۳:۵:۵۴ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • وکیل مختار امامی پور گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۳:۲:۵۸ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • وکیل مختار امامی پور گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۵۹:۲۸ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • وکیل مختار امامی پور گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۵۵:۳۰ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • وکیل مختار امامی پور گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۵۳:۵۸ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • وکیل مختار امامی پور گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۵۲:۱۰ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • وکیل مختار امامی پور گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۵۰:۴۷ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره های حقوقی اخیر در

مشاوره حقوقی

دسته بندی ها

آخرین سوالات

سوال حقوقی خود را از وکلای ما بپرسید ( برای ارسال سوال کلیک نمائید )
1
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی تلفنی با وکیل در مورد اذیت دختر ۱۸ ساله در خانواده
ارسال شده در دسته بندی خانواده - فرزند تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۱۱:۴۶:۴۰
4
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی با وکیل در مورد مطالبه ی طلب
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - مطالبه طلب تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۱۱:۳۸:۴
3
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی با وکیل در مورد حضانت فرزند
ارسال شده در دسته بندی خانواده - حضانت تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۱۱:۳۵:۱۵
4
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی فوری با وکیل در مورد کارشناس سه نفره
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - نگارش دادخواست تجدید نظر تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۱۱:۲۲:۴۸
2
بازدید
درخواست مشاوره ی قضایی وکیل در مورد جعل امضا
ارسال شده در دسته بندی کیفری - جعل تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۱۱:۱۴:۲۰
2
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی با وکیل در مورد نفقه ی فرزند
ارسال شده در دسته بندی خانواده - نفقه تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۱۱:۱۱:۱۴
7
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی با وکیل در مورد مطالبه ی طلب
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - مطالبه طلب تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۱۱:۳:۴۸
4
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی اداری با وکیل در مورد از کار افتادگی
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - بیمه تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۱۰:۴۸:۱۰
5
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی فوری با وکیل در مورد تقسیم ماترک
ارسال شده در دسته بندی مشاوره حقوقی ارث - تقسیم ماترک تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۱۰:۳۹:۴۹
4
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی با وکیل در مورد سیم کارت متوفی
ارسال شده در دسته بندی مشاوره حقوقی ارث - مطالبه سهم الارث تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۱۰:۳۱:۵
7
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی با وکیل در مورد اطلاع از شکایت
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۱۰:۱۱:۳۳
4
بازدید
درخواست مشاوره ی قضایی با وکیل در مورد کلاهبرداری در تلگرام
ارسال شده در دسته بندی کیفری - كلاهبرداي تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۱۰:۵:۳۸
2
بازدید
درخواست مشاوره ی کیفری فوری با وکیل در مورد تخریب عمدی خودرو
ارسال شده در دسته بندی کیفری - تخریب تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۱۰:۴:۷
5
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی خانواده با وکیل در مورد ابطال صیغه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - دعاوی عقد موقت تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۱۰:۰:۲۲
1
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی ارزان با وکیل در مورد انتقال سیم کارت متوفی
ارسال شده در دسته بندی مشاوره حقوقی ارث - تقسیم ماترک تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۹:۵۷:۳۳
3
بازدید
درخواست مشاوره ی کیفری فوری با وکیل در مورد دیه ی تصادف
ارسال شده در دسته بندی کیفری - مطالبه دیه ناشی از تصادفات تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۹:۴۳:۳۷
5
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی تخصصی با وکیل در مورد بطلان معامله
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - ابطال سند مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۹:۳۶:۴۴
5
بازدید
درخواست مشاوره ی کیفری ارزان با وکیل در مورد استعلام شخص
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۹:۳۵:۱۸
7
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی با وکیل در مورد نصب دوربین در مشاعات
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - رفع مزاحمت و ممانعت از حق تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۹:۳۲:۱۰
2
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی با وکیل در مورد تعویض وثیقه
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۹:۲۸:۴۵
3
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی فوری با وکیل در مورد اذیت موجر
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - رفع مزاحمت و ممانعت از حق تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۹:۲۷:۲۰
1
بازدید
درخواست مشاوره ی تلفنی با وکیل در مورد واریز پول به زندانی
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۹:۲۵:۴۱
3
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل ملکی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - مطالبه اجرت المثل ایام تصرف تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۹:۱۹:۲۲
3
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی رایگان با وکیل در مورد اختیارات ملک سرقفلی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - مطالبه سرقفلی تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۹:۱۵:۵۷
3
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل ملکی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - الزام به تنظیم سند رسمی تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۹:۱۳:۵۵
3
بازدید
درخواست مشاوره ی کیفری با وکیل در مورد شکایت علیه جاعل
ارسال شده در دسته بندی کیفری - جعل تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۹:۱۳:۲
3
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی با وکیل در مورد تشخیص خط توسط کارشناس
ارسال شده در دسته بندی کیفری - جعل تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۶ | ۹:۱۲:۶
10
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی ارزان با وکیل در مورد طلاق توافقی
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق توافقي تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۵ | ۷:۴۴:۳
7
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد اجرا گذاشتن مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۵ | ۷:۴۲:۱۷
7
بازدید
درخواست مشاوره ی کیفری با وکیل در مورد دیه ی تصادف
ارسال شده در دسته بندی کیفری - مطالبه دیه ناشی از تصادفات تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۵ | ۷:۳۵:۳۶
4
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی خانواده با وکیل در مورد اقدام قاضی برای طلاق غیابی
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱۲/۵ | ۷:۳۳:۰

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه رشتچی - پلاک 14 - طبقه اول - واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران:

استان: مازندران، شهرستان : آمل، بخش : مرکزی، شهر: آمل، خیابان طالب آملی کوچه توحید4[نیما 3]کوچه توحید6[نیما4]، پلاک 36 طبقه اول واحد اول تلفن اداری:01144442509

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی