موسسه وکیل تلفنی

 • مینا جعفری گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۵:۱:۲۵ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
 • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۷:۴۹ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
 • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۵۲:۱۰ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
 • محمدسعید بلوچی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۲:۴۵:۸ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
 • مصطفی نجفی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۲:۳۵:۲۹ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
 • مینا جعفری گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۲:۴:۲۲ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
 • محمدسعید بلوچی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۳۰:۳۳ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
 • وکیل ملیکا محبوبی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۱:۱۶:۲۸ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
 • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۷:۵۰:۳۸ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
 • وکیل ملیکا محبوبی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱:۲۴:۵۷ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی اجرت المثل

مشاوره حقوقي مطالبه اجرت المثل ايام زندگي

زن ميتواند به صورت مستقل نيز  دعوي مطالبه اجرت المثل ايام زندگي كه  با شوهر كرده و دارد را مطالبه نمايد ولي سياست رويه  قضايي اين اين هست كه به اين دعاوي پاسخ منفي دهند و علل خيلي زيادي براي اين موضوع وجود دارد اولين علل براي رد دعوي مطالبه اجرت المثل ايام زندگي اين هست كه اين خواسته زوجه با عرف و سنن مردم ايران مطابقت ندارد و در واقع زني كه به منزل شوهر زندگي ميكند در  فرهنگ و سنن ايراني اين تفكر غالب ميباشد كه زن در مقابل كارهاي كه در منزل شوهر انجام ميدهد به  صورت  مجاني ميباشد و غالبا اين دعوي بعد از اختلاف زوجين توسط زوجه در محاكم به خواسته مطالبه اجرت المثل ايام زندگي مطرح ميگردد  محاكم در رسيدگي به مطالبه اجرت المثل ايام زندگي چندين سوال كليدي از زوجه در زمان رسيدگي به پرونده مطالبه اجرت المثل ايام زندگي مطرح ميكنند مثلا چه كارهاي را  در  منزل شوهر انجام داديد؟ يا چند ساعت از وقتت را  براي كاهاي خانواده صرف كرديد؟ ايا شما داري شغل بودهايد ؟ ايا داري تحصيلات بوديد؟ و اگر تحصيلات نداريد چه عاملي باعث شده كه تحصيل نكرديد؟ ايا داري فرزند ميباشد ؟ و اينكه اين كارهاي كه در منزل انجام دادهايد با دستور شوهر بوده ؟ و اينكه ايا كارهاي كه انجام داديد قصد داشتهايد از شوهرتان بابتش پول داريافت كنيد ؟ اگر به اين سوالات دادگاه خوب پاسخ دهيد دادگاه  به دعوي مطالبه اجرت المثل ايام زندگي حكم محكوميت شوهر را  به  پرداخت اجرت المثل ايام زندگي صادر ميكند . البته نكته قابل ذكر اين است كه شوهر چنانچه نتواند دليلي براي اثبات مجاني كار كردن شما بياورد دادگاه ايشان را محكوم به پرداخت اجرت المثل ايام زندگي ميكند.  

اگر زن علاوه بر تمکین عام و خاص کاری را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداش است که با ان اجرت المثل می گویند. زن در چه صورتی می تواند دعوی اجرت المثل ایام زندگی را مطرح نماید؟

 1. دعوی طلاق مطرح باشد
 2. دعوی طلاق به درخواست زن نباشد یا ناشی از تخلف زن نباشد
 3. زن کار هایی انجام داده باشد که شرعا به عهده وی نبوده است

اگراجرت المثل تعلق نگیرد، باید نحله بررسی شود

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت    ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 مشاوره حقوقی نمونه رای شرایط استحقاق اجرت المثل زوجه

شرایط استحقاق اجرت المثل زوجه

در دعوی اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه علیه ورثه زوج، زوجه باید ثابت نماید انجام امور خانه به دستور زوج بوده است. همچنین با توجه به عرف حاکم بر خانواده‌ها که این اعمال با قصد تبرع انجام می‌شود، باید عدم قصد عدم تبرع خود را نیز اثبات نماید.

نکاح - اجرت المثل - تبرعی بودن - عرف

مستندات: تبصره ماده ۳۳۶ و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰008 مورخ 06/01/1392

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ع.ز. فرزند ح. با وکالت آقای ف. س. به طرفیت خواندگان ۱-پ.ع. ۲-ج.ع. ۳-ج.ع. با وکالت آقای م.م. فرزندان ج. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک با احتساب کلیه خسارات قانونی با جلب نظر کارشناس می‌باشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق سند نکاح نامه رسمی به شماره ۴۷ صادره از دفتر ازدواج شماره ۷۷ حوزه ثبتی تبریز وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز نظر به اینکه خواهان به شرح مفاد دادخواست تقدیمی اعلام داشته در انجام کارهای خانه‌داری به دستور زوج به قصد عدم تبرع بوده به نظر دادگاه نیز اصل بر عدم تبرع و عدم مجانیت عمل است، از سوی خوانده دعوی نیز دلیلی که خلاف اصل مزبور را اثبات برساند به دادگاه ارائه و ابراز نگردیده و دادگاه در خصوص تعیین میزان اجرت المثل موضوع را به کارشناس ارجاع نموده که کارشناس منتخب به شرح نظیریه کتبی میزان اجرت المثل خواهان را مبلغ 000/000/340 ریال برآورد و تعیین نموده که نظریه مزبور مصون از تعرض و اعتراض طرفین باقی مانده به نظر دادگاه، نظریه کارشناسی با احوال قضیه مغایرتی ندارد دعوی خواهان به نظر دادگاه به کیفیت مطروحه وارد و ثابت تشخیص مستنداً به تبصره 2 از ماده ۳۳۶ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/340 ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک طبق نظریه کارشناس و مبلغ 000/070/1 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/500/2 ریال بابت حق الوکاله وکیل که سبب طرح دعوی به خواهان وار گردیده در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف اول خانم پ.ع. دو ردیف سوم آقای ج.ع. حضوری محسوب ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده ردیف دوم آقای ح.ع. غیابی محسوب ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.

رئیس شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی خانواده تهران - فراهانی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ج.ع. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم ر.ع. از دادنامه شماره ۱۵۶۲ مورخ 19/10/91 شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به پرداخت اجرت المثل صادر شده است وارد است زیرا حسب محتویات پرونده زوج فوت نموده و زوجه به طرفیت فرزند مرحوم (تجدیدنظرخواه) طرح دعوای مطاله اجرت المثل نموده است و پرداخت اجرت المثل مشروط به اثبات و تحقق شرایطی است؛ اولاً: زوجه به دستور زوج در طول زندگی مشترک کاری انجام داده باشد؛ ثانیاً: اثبات نماید کارهای انجام داده تبرعا نبوده؛ ثالثاً: عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، با عنایت به اینکه دلیلی که ثابت شود زوجه به دستور زوج کاری انجام داده ارائه نشده و از نظر عرف جامعه ایرانی زن‌ها کارهایی را که در منزل زوج انجام می‌دهند اجرت نمی‌گیرند و مضافاً دلیلی ثابت نماید بدون قصد تبرع کارهای انجام داده ارائه و ابراز ننموده است بنا به مراتب اعتراض را وارد تشخید و به استناد مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی با نقض دادنامه معترض عنه دعوای خواهان را غير وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

برای مشاوره حقوقی در مورد "اجرت المثل" کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود.

درخواست مشاوره حقوقی اجرت المثل

مشاوره حقوقی خانواده 

مشاوره حقوقی با وکیل  دادگستری 

مشاوره  حقوقی دادخواست مطالبه  اجرت المثل

موسسه وکیل تلفنی با به کارگیری بیش از 800 وکیل مجرب و متخصص در تمامی زمینه ها من جمله "اجرت المثل" از سراسر کشور با مدیریتی نوین آماده ارائه مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی تلفنی و پذیرش حضوری دعاوی توسط وکلای مجرب پایه یک دادگستری می باشد. ما برای کاهش هزینه های شما راهکارهای ویژه ایی اندیشیده ایم. با مشاوره های حقوقی ما و کمی تامل می توانید وکیل خودتان باشید.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت    ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)    ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری 09212242670

 

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ     مشاوره حقوقی بین الملل

 

logo-samandehi