موسسه وکیل تلفنی

 • صفر قاسمی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۲:۴۸:۵ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
 • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۲۲:۴۶ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
 • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۱۷:۵۶ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
 • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۱:۵۸:۴۲ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
 • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۱:۵۷:۱۵ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
 • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۱:۵۶:۱۷ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
 • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۱:۵۰:۳۷ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
 • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۱:۴۸:۳۹ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
 • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۱:۴۷:۳۲ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
 • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۱:۴۶:۵۵ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی زنا

مشاوره حقوقي در پرونده زنا 

تعریف جرم زنا:

نزدیکی یا عمل زناشویی بین مرد و زنی که رابطه زوجیت بین ایشان نباشد،انجام شود.

درباره ما

غیر از مورد فوق در موارد ذیل نیز  مجازات زنا اعدام میباشد:

1- زنا با محارم 

2- زنا با زن پدر 

3- زنا با مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام مرد زانی میباشد.

4- زنا به زور و اجبار که موجب اعدام فرد اجبار کننده میباشد.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت    ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

راه های اثبات زنا عبارتند از:

 1. زانی یا زانیه چهار با در دادگاه اقرار کند
 2. چهار مرد عادل شهادت بدهند که این زن و مرد را هنگام زنا دیده اند.
 3. به زنا با زن شوهر دار زنای محصنه گویند که حکم سنگسار دارد.

 

در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی آنلاین در مورد زنا  کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود.

درخواست مشاوره  حقوقی در پرونده زنا

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت    ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

فرض جرم زنا با رابطه  نامشروع چیست ؟

زنا در قانون مجازات اسلامی اینطونه  تعریف گردیده است جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین انها نبوده و ازموارد وطی به  شبهه نیز نباشد

جماع عبارتند از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه  ختنه گاه در قبل و یا دبر زن محقق میشود

مجازات زنا عبارتند از اگر زانی داری همسر و دارای شرایط احسان بوده باشد حکم زانی رجم میباشد به  عبارت دیگر زانی را سنگسار میکنند

در چه صورتی زانی را طبق قانون مجازات اسلامی سنگسار نمیکنند ؟

در صورتی زانی سنگسار نمیشود که امکان اجرای رجم یعنی همان سنگسار وجود نداشته باشد در این صورت با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم زنا با بینه ثابت شده باشد در این صورت بجای سنگسار زانی این فرد را  اعدام میکنند و در غیر اینصورت صرفا صد ضربه شلاق برای هریک اعم از مرد و زن نواخته میشود .

زنای محصنه برای دادگاه چگونه اثبات میگردد؟  طبق قانون مجازات اسلامی زنای محصنه با چهار مرتبه اقرار زانی و زاینه در چهار جلسه دادگاه اثبات میگردد و همچنین در  با شهادت چهار مرد نیز اثبات میگردد .

ایا با فیلم و عکس جرم زنا اثبات میگردد ؟

با فیلم و عکس جرم زنای محصنه  اثبات نمیگردد چرا که جرم زنا محصنه جزو جرایم حدی میباشد که باید از ادله شرعی مندرج  در قانون این جرم اثبات گردد و مقنن در  خصوص این جرایم حدی به قدر متیقن اکتفا نموده و هرگونه تفسیری که دلالت برای تحقیق و تفحص برای جرایم حدی دارد را مقنن ممنوع اعلام نموده لهذا با توجه به اینکه جرم زنای محصنه طبق ماده 241 قانون مجازات اسلامی جزو جرایم منافی عفت تلقی و مقنن در صورت نبود ادله قانونی بر وقوع این جرایم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کششف امور پنهان و مستور  از انظار را ممنوع  اعلام نموده است .

جرم رابطه نامشروع: عبارتند از طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعریف و تشریح گردیده است که  عبارتند از هرگاه زن و مردی که بین انها رابطه  زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافیعفت غیر از زنا شوند از قبیل تقبیل و مضاجعه شوند به  شلاق تا 99 ضربه محکوم میشوند انچه را که مققن در این ماده در خصوص جرم رابطه نامشروع  رابطه  نامشروع  تقنین نموده رفتار فیزیکی زن و مردی میباشد که رابطه  زوجیت در بین نباشد و در عمل فیزیکی تقبیل و مضاجعه که همان لمس کردن همدیگر و یا بوسیدن باشد را انجام بدهند را قانون جرم انگاری نموده و در این جرم رابطه  نامشروع زن مرد عمل زنا یعنی دخول یا رابطه  زناشویی یا نزدیکی در این بزه  انجام نمیشود در  حالی که مقنن در جرم زنا رابطه از نوع دخول را جرم زنا دانسته است .

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)    ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری 09212242670

 

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

logo-samandehi