موسسه وکیل تلفنی

  • علی حسین پور گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۶:۴۷:۹ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۶:۴۶:۳۷ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۶:۳۹:۳۵ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۱۹:۴۶ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • احسان مرادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۲:۵۴:۵۴ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • امیر غلامی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۲:۵۳:۱۷ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • مهدی عباس زاده ناوی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۲:۳۰:۴۲ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • منصور مصلحی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۵۳:۲۷ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • آتوسا فاطمی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۰:۴۷:۳۶ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • وکیل الهام جاویدانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۰:۴۴:۲۷ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
انجمن وکیل تلفنی

قرارداد طرح توجیهی

نمونه قرارداد طرح توجیهی

قرارداد تهیه طرح توجیهی اقتصادی و فنی

ماده 1- طرفین قرارداد:

این قرارداد فنی ما بین شرکت ...........................................................................................به عنوان مشاور و تدوین‌کننده طرح که من بعد در این قرارداد شرکت نامیده می‌شود از یک طرف و ..................................................................................................... عنوان کارفرما و صاحب طرح منعقد گردید.

ماده 2- موضوع قرارداد:

تهیه و تدوین طرح توجیه اقتصادی و فنی برای ایجاد کارخانه تولید شیرهای هیدرولیک خودرو به ارزش تقریبی 500 میلیارد ریال برای ارائه به بانک صنعت و معدن اصفهان.

ماده 3- مدت قرارداد:

مدت انجام موضوع قرارداد از 01/06/1399 الی 31/06/1399 به مدت 25 روز کاری می‌باشد.

تبصره: در صورت عدم انجام و اتمام در موعد مقرر در این ماده، وجه التزام قراردادی موضوع ماده8 این قرارداد اعمال میگردد.

ماده 4- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

کل مبلغ قرارداد برابر 430 میلیون ریال معادل چهل و سه میلیون تومان می‌باشد که به صورت زیر از طرف کارفرما به شرکت پرداخت خواهد شد.

- مبلغ 150 میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت در زمان عقد قرارداد.

- مبلغ 200 میلیون ریال در زمان تحویل طرح نهایی.

- مبلغ 80 میلیون پس از ارائه مفاصا حساب بیمه از طرف مشاور.

 ماده 5- تعهدات شرکت (طراح  طرح توجیهی)

انجام موضوع قرارداد با ملحوظ نظر به ماده 2 این قرارداد  شامل موارد زیر:

1. انجام  مطالعات بازار برای طرح موضوع قرارداد.

2.ارزیابی فنی برای تولید طرح موضوع قرارداد.

3. انجام محاسبات مالی برای طرح موضوع قرارداد.

4. انجام محاسبات طرح با استفاده از نرم‌افزار تخصصی Comfar III Expert

5. دفاع از طرح در مراجع ذیصلاح

تبصره 2: پس از انجام کار در صورت نیاز به تغییرات در طرح که ناشی از اشتباه مشاور در تدوین طرح باشد مشاور موظف به بازنگری و اصلاح طرح برای تایید بانک خواهد بود.

ماده 6- تعهدات کارفرما:

1. پرداخت حق‌الزحمه شرکت در زمان مقرر طبق ماده 6 قرارداد.

2. ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک مورد نیاز برای تکمیل طرح.

تبصره 3: پس از تایید محاسبات انجام ده و تهیه نسخه نهایی گزارش، در صورت نیاز به تغییرات ناشی از تغییر نظر کارفرما در شرایط سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات دریافتی، تدوین مجدد طرح منوط به پرداخت 20% مبلغ قرارداد خواهد بود.

اثار قرارداد

ماده8: در صورتی که به هردلیلی موضوع قرارداد در زمان مقرر در ماده3 انجام نشود، روزانه هزار دلار خسارت تاخیر در انجام تعهد تعیین گردیده که شرکت طراح باید بدون هیچ قید و شرطی باید خسارت قراردادی معنونه را پرداخت نمایند.

ماده9: شرکت طرح با توجه به رزومه و سابق کاری اعلام نموده موضوع و تعهدات این قرارداد تعهد به وسیله  نبوده بلکه تمام مفاد این قرارداد خصوصا پذیرش طرح توجیهی در سازمانهای موضوع طرح را تعهد به نتیجه نموده است و شرط استحقاق کل مبلغ موضوع ماده 4 این قرارداد موضوع قرارداد پذیرش نهایی طرح از سوی سازمانها و بانکهای ذیربط میباشد و در صورت عدم پذیرش باید کل مبالغ دریافتی را نقدا به حساب شرکت صاحب طرح ایداع نمایند .

10- شرکت طراح طرح توجیهی تعهد نموده که کل فرایند موضوع قرارداد را مباشرتا انجام و حق انتقال موضوع قرارداد را به اشخاص ثالث ندارد که در فرض ثبوت خلاف این بند این قرارداد منفسخ و شرکت طراح باید صد برابر مبلغ موضوع این قرارداد را به عنوان خسارت قراردادی به شرکت صاحب طرح پرداخت نمایند.

الزامات قبل از امضا ذیل قرارداد

ماده 11: طرفین قرارداد و نمایندگان قانونی اعم از مدیر عامل و صاحبان امضا قبل از امضای ذیل این قرارداد حتما باید در سامانه ثنا قوه قضاییه داری کاربری فعال باشند .

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

شرط محرمانگی دو طرفه NDA

ماده12: ا عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور حفظ و حراست از اطلاعات و اسنادی مبادرت به تعهدات ذیل نمودهاند .

1- طرفین متعهد می گردند که در صورت قطع همکاری با موضوع این قرارداد، همچنان بر مبنای اصل محرمانگی دو جانبه نسبت به حفظ اسناد، اطلاعات و اسرار تجاری کسب و کار پیشین اقدامات مقتضی را اعمال نماید. حتی در صورتی که پس از قطع همکاری، باشرکتها مشابه دیگری وارد یک رابطه قراردادی شدند، همچنان نسبت به تعهد پذیرفته شده در این قرارداد متعهد باقی بماند در غیر اینصورت مسئول جبران خسارات و زیان های وارده به طرف دیگرمی باشد؛

2- طرفین متعهد می گردند نسبت به اطلاعات و اسناد مندرج در این قرارداد حق هیچ گونه نسخه برداری یا کپی برداری شخصی را ندارد و صرفاً به منظور امور اجرایی و اداری محق به انجام چنین عملی می باشد؛

3- طرفین قرارداد مجاز نیستند بدون اخذ موافقت طرف دیگر یا شخص صاحب صلاحیت اقدام به جابه جایی یا تغییر اسناد، اطلاعات و اسرار تجاری نماید. در صورت درخواست چنین اقدامی، در صورت موافقت طرف دیگر، با رعایت تمامی ملاحظات امنیتی و علم و اطلاع پیشین شرکت اقدام نماید؛

4- طرفین حق واگذاری صلاحیت خویش از قِبل رابطه قراردادی، به شخص غیر را دارا نیستند و استمرار رابطه قراردادی حقی را نسبت به ورود شخص دیگری بجای خویش ایجاد نمی کند.

5- به هنگام امضای قرارداد حاضر، طرفین با آگاهی کامل نسبت به شرح وظایف، اختیارات و مسئولیت خویش اقدام به امضای این قرارداد می نماید و ادعای جهل به برخی مفاد آن رافع مسئولیت نیست؛

6- تعهد شخص متعهد به حفظ و حراست از اسناد و اطلاعات، تعهد به نتیجه می باشد.

ماده 13- رفع اختلاف:

طبق مواد ۴۴۵ و۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دولت جمهوری اسلامی ایران  در جهت حل اختلاف بین طرفین قرارداد به شرح زیر اقدام خواهد شد.

شرط داوری: اتاق بارگانی استان .................................. به ادرس ........................................ (داور منتخب از سوی آنکه موردقبول طرفین است) به‌عنوان داور مرضی¬الطرفین انتخاب شد که در صورت حدوث اختلاف و يا هر گونه تخلف طرف دیگر نسبت به هریک از شرایط این صورت جلسه درخواست رسیدگی به اختلاف را در محل اتاق بازرگانی داوري کتباً اعلام و ثبت نماید رای صادره از طرف داور منتخب، برای طرفین لازم-الاجرا است ابلاغ اوراق و کلیه مراسلات داوری به طرفین با از طریق پيامك به شماره همراه مندرج در اين قرارداد معتبر است.

 تبصره :حق الزحمه داروی با فرد محکوم میباشد .

ماده 14- نسخ قرارداد:

این قرارداد در 14 ماه و چهار تبصره و در 2 نسخه متحدالمتن تنظیم گردیده و به امضاء رسیده است، که هر کدام از نسخ حکم واحد دارند و برای طرفین لازم الاجرا هستند.

جهت دانلود قرارداد طرح توجیهی اقتصادی و فنی کلیک نمایید

سوالات متداول

لطفا نظر خود را ثبت نمایید:

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان (ویژه شرایط کرونا)

021476259

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه رشتچی - پلاک 14 - طبقه اول - واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران: آمل - روبروی افتاب 60 - مجتمع تجاری محسنی - طبقه اول - واحد 102.

 

 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی