موسسه وکیل تلفنی

  • امید شمس گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۷:۷:۳۳ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • محسن ولیزاده گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۷:۷:۲۵ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۶:۵۴:۷ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۶:۴۶:۳۷ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۱۹:۴۶ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • احسان مرادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۲:۵۴:۵۴ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • امیر غلامی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۲:۵۳:۱۷ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • مهدی عباس زاده ناوی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۲:۳۰:۴۲ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • منصور مصلحی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۵۳:۲۷ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
  • آتوسا فاطمی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۰:۴۷:۳۶ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
انجمن وکیل تلفنی

تعهد وكيل به موكل

تعهدات وكيل نسبت به موكل

در این مبحث به تعهداتی که برای وکیل در مقابل موکل ضمن عقد وکالت به وجود می آید میردازیم.در ابتدای امر هرکدام از این اصطلاحات که موضوع بحث ما هستند را شرح و بسط میدهیم.وکیل در لغت به معنای نایب یا جایگزین دیگری میباشد و در حقوق از آن به عنوان شخصی یاد میکنیم که برای انجام امری _که خود موکل برای انجام ان صلاحیت داشته باشد_ جایگزین او میشود و خودش هم باید در این رابطه صاحب صلاحیت باشد

مثال درخصوص تعهدات وكيل نسبت به موكل

مثال میزنیم:اقای الف نمیتواند جایگزین و وکیل شخص ممنوع المعامله ای برای خرید و فروش املاکش شود و همان فرد ممنوع المعامله هم نمیتواند وکیل هیچ کس در هیچ امر مالیی باشد. (مستند به ماده ۶۶۲ قانون مدنی که در آن تصریح میشود وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا بیاورد وکیل هم باید کسی باشد که در انجام ان امر اهلیت داشته باشد.همچنین میتوانید برای شفاف شدن موضوعی که مثال زدیم به ماده ۵۵۷ قانون تجارت در رابطه با تاجر ورشکسته نیز مراجعه نمایید که البته مرتبط به بحث کلی ما نیست)

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

و اما عقد وکالت قراردادیست که ضمن آن امر مربوطه و شروط ضمن آن تعیین میشود(معمولا مهلت و مبلغ امر وکالت هم در آن قید خواهد شد) و ضمن آن وکیل متعهد به انجام امور و شروط  ذکر شده در مقابل موکل خواهد شد و از ان طرف هم موکل متعهد به پرداخت حق الزحمه_در صورت اجرت دار بودن مورد وکالت _ میباشد.

اما در این بحث تنها به تعهدات وکیل خواهیم پرداخت.

تعهدات وکیل در ساده ترین حالت میتواند به دو بخش اولیه یا مستقیم و یا ثانویه و غیر مستقیم تقسیم شود.

1- تعهدات اولیه و مستقیم همان امور و شروطیست که ضمن قرارداد قید شده است و اصلا عقد وکالت به همان منظور تنظیم گشته است.وکیل موظف است موارد وکالت را انجام دهد و در پایان حساب دوران وکالت خود را تقدیم و اموال و اسناد موکل را مسترد کند.بنابراین اگر در این امر قصوری رخ دهد وکیل مسئول جبران خسارت ناشی از آن قصور است.مثال:اگر وکیل اقای الف به موقع درخواست تجدید نظر نکند و یا اقای الف را بدون عذر موجه در صحن دادگاه تنها بگذارد و یا بدون  حق توکیل کار را به وکیل دیگری محول کند مسئول جبران خسارات اقای الف میباشد.(مستند به ماده ۶۶۶ قانون مدنی که در ان تصریح میشود هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب گردد مسئول خواهد بود)

برای حقوق دانان عزیز نکته ای قابل توجه است که به آن اشاره میکنیم,قانون گذار در ماده ای که به امر وکالت مرتبط _نیست_ وکیل را امین نامیده است مراجعه شود به ماده ۸۲ قانون مدنی در خصوص اداره کردن مال موقوفه توسط واقف که در ان تصریح شده است هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع اوری منافع و تقسیم ان بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل _وکیل امینی_ عمل نماید)

در رابطه با اهمیت قصور در پیشبرد امر وکالت همان قدر میتوان گفت که وکیل در صورت اشتباه در جریان رسیدگی به پرونده_اگراشتباه خیلی فاحش نباشد_میتواند خود را از تحمل خسارت تبرئه سازد اما هرگونه خسارت ناشی از قصوری در انجام امر وکالت نامه بر گردن وی خواهد بود!

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

تعهدات ثانویه و یا غیر مستقیم وكيل نسبت به موكل

قرارداد وکالت تنها در صورتی صحیح است که وکیل ان را قبول کند و بپذیرد اما وکیل پس از قبول وکالت چه به صورت مطلق و چه به صوت موردی _ملزم,متعهد و مسئول_در رعایت مصلحت موکل میباشد.یعنی اجازه ندارد از حدود اختیارات خود تجاوز کند و یا  این اختیارات را در جهت سواستفاده از اموال یا موقعیت موکل  به کار برد یا بهتر است بگوییم جانب حسن نیت را رعایت نکند,اجازه ندارد اسرار موکل را فاش نماید  و یا از اطلاعاتی که به منظور کمک در موضوع قرارداد از وی گرفته علیه خودش استفاده نماید.

ماده ۶۶۷ قانون مدنی صراحتا بیان کرده است که وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از انچه که موکل بالصراحه به وی اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نماید

همچنین در ماده ۱۰۷۲,۱۰۷۳ و ۱۰۷۴ در خصوص وکالت در ازدواج بیان کرده است که در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمیتواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صراحتا به وی داده شود و اگر وکیل از انچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده است تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود حکم ماده فوق در موردی نیز جاریست که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد برای مثال اگر اقای الف وکیل خانم ب باشد و وی را بدون اجازه صریح به عقد خود دربیاورد و یا آنکه با مهریه اندک یا به عقد شخص غیر موجهی در بیاورد در واقع رعایت مصلحت موکل را نکرده است و عملش منتفی محسوب میشود مگر انکه خود موکل به ان اجازه و اعتبار دهد.

و همچنین در ماده ۶۷۴ قانون مدنی در خصوص تعهدات موکل به این موضوع اشاره شده که در صورت عدم رعایت مصلحت موکل از طریق تجاوز از محدوده اختیارات انجام امور اضافه تر به جای موکل و به بهانه ی وکالت,وی هیچ تعهدی در مقابل وکیل ندارد متن صیح این ماده به شرح ذیل میباشد:

موکل باید تمام تعهداتی که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد,در خصوص انچه که خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر انکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

و همچنین ماده ۴۱ قانون وکالت هم جهت با قانون مدنی تصریح میکند که در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آن که وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید.

سوالات متداول

لطفا نظر خود را ثبت نمایید:

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان (ویژه شرایط کرونا)

021476259

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه رشتچی - پلاک 14 - طبقه اول - واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران: آمل - روبروی افتاب 60 - مجتمع تجاری محسنی - طبقه اول - واحد 102.

 

 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی