موسسه وکیل تلفنی

  • صفر قاسمی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۲:۷:۱۶ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • ارمان ارمان زاده گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۲:۰:۱۰ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۱:۵۸:۴۲ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۱:۵۷:۱۵ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۱:۵۶:۱۷ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۱:۵۰:۳۷ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۱:۴۸:۳۹ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۱:۴۷:۳۲ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۱:۴۶:۵۵ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۰:۵۶:۳۸ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی مطالبه دیه

مشاوره حقوقی مطالبه دیه 

دیه چیست ؟ و در چه زمانی دادگاه حکم به پرداخت دیه میدهد ؟

دیه در واقع کیفر کسی هست که مرتکب صدمات بدنی عدمی و غیر عمدی نسبت به شاکی میگردد. 
دیه  قتل عمد و غیر عمد صد شتر میباشد 
کیفر دیه در  جرایم عمدی و غیر عمدی که نسبت  به  شاکی صدماتی وارد میشود از سوی پزشکی قانونی میزان  ان را تعیین و دادگاه  متهم را  محکوم به  پرداخت ان در حق شاکی میکند  

در صورتی که متهم توان پرداخت دیه را نداشته باشد تکلیف شاکی چیست ؟ با توجه به  قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تا ثبوت حکم اعسار به در خواست شاکی محکوم علیه روانه  زندان میگردد  

در صورتی محکوم علیه دارای اموالی باشد میتوان  برای تامین میزان دیه تعیین شده قرار تامین خواسته کیفری نسبت به  اموال متهم اقدام  نمود ؟ 
در صورتی متهم به  پرداخت دیه در شاکی دارای اموال باشد با  درخواست شاکی در صورتی در  پرونده  دلیلی کافی برای مجرمیت متهم باشد دادگاه یا بازپرس قرار تامین خواسته از اموال متهم را  برای تامین طلب ناشی از دیه   را صادر  میکنند .

در جرایم عمدی  و جانیت وارده  به شاکی مخصوصا در جرم ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در صورتی که متهم شناسایی نگردد پرداخت دیه شاکی با چه کسی میباشد ؟ 

طبق قانون مجازات اسلامی در  صورتی  ضارب شناسایی نگردد و یا اینکه متواری باشد اداره  بیت مال نسبت  به  پرداخت دیه شاکی محکوم به  پرداخت میگردد برای این کار باید شاکی در  پرونده دلیل مستحکمی برای اثبات جنایت وارده داشته باشد و با وجود دلایل کفی بر اثبات جنایت و درخواست شاکی دیه از اداره  بیت المال پرداخت میگردد.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

خسارات معنوی ناشی از ایراد صدمه بدنی

طبق دادنامه ...مورخ....در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته 1-مطالبه مابه التفاوت دیه 2-ضرر و زیان ناشی از جرم 3-مطالبه خسارت معنوی حاصل از جرم، نظر به احراز ایراد صدمه از سوی خوانده به خواهان و اشتغال ذمه وی نسبت به صدمات ناشی از جرم، دادگاه جهت بررسی کارشناسی موضوع و اینکه آیا صدماتی زائد بر محکومٌ به سابق عارض گردیده، موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع که نظریه ابرازی پزشکی قانونی مبین عود جراحات بعد از صدور حکم و افزایش عوارض جسمانی بعد از آن بوده که میزان ارش آن را 15% دیه کامل انسان اعلام نموده، لذا دادگاه دعوی خواهان را در جزء اول و دوم که ماهیتاً دارای یک مفهوم بوده، وارد دانسته و مستنداً به مواد  294 و 361 قانون مجازات اسلامی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به تأدیه 15% دیه کامل یک فرد مسلمان در حق خواهان به عنوان ارش صادر و اعلام نمود و نسبت به خواسته مازاد بر محکومٌ‌به راجع به خسارات معنوی حاصل از جرم، به لحاظ اینکه جبران خسارات مازاد بر دیه فاقد مبنای قانونی بوده، حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر نمود. دادگاه تجدیدنظر نیز این رأی را تأیید نمود .

نظریه وکلای وکیل تلفنی 

خسارات معنوی ناشی از ایراد صدمه بدنی قابل مطالبه نیست زیرا دیه معیار قانونی برای میزان سنجش تمامی خسارت وارده ناشی از جرم است. طبق رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره 110 – 21/09/1368 که اشعار می‌دارد: در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، با توجه به اینکه در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه است، شرعاً جز دیه، خسارات مازاد بر دیه نمی‌توان مطالبه کرد.در نظریات فقهی از آنجا که دیه به طور مقدر در شرع و توسط شارع تعیین شده، مقدار مشخصی دانسته شده که در مقابل همان جنایت تعیین گردیده است . کما اینکه در موارد زیادی دیه جراحت حارصه و دامیه که صرفاً یک خراش ساده یا بریدگی پوست با اندکی خونریزی است، به میزان 1 یا 2 صدم دیه که معادل 5/1 الی 3 میلیون تومان می‌باشد را در بر می‌گیرد و هزینه‌های درمان چنین صدماتی، بسیار کمتر از دیه مقدر است و یا گاهی جمع دیه جراحت‌های متعدد ممکن است معادل چند دیه کامل باشد، بنابراین صرف بروز جراحاتی خاص که ممکن است هزینه‌های درمان آن از دیه مقدر بیشتر باشد، نباید موجب ایجاد تزلزل در حکم شرعی شود.

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)    ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری 09212242670

 

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

logo-samandehi