موسسه وکیل تلفنی 476259-021

  • نیلوفر کرمی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۳:۱۰:۵۸ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • ملیکا کریمی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۳:۵:۵۵ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • سعید هوشمند گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۲:۲۴:۰ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • مرجان نیکنامی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۱:۴۶:۱۳ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۰:۴۰:۳۸ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۷:۳:۴۳ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۱۹:۴۲ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۳۹:۳۸ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۱:۴۰ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۵۴:۵۷ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقي اثبات مالكيت

مشاوره حقوقي اثبات مالكيت

 مشاوره حقوقي اثبات مالكيت يكي از خدمات ديگر نوين موسسه وكيل تلفني ميباشد، انچه در بين حقوقدانان مرسوم بوده  اختلاف نظر در مسايل حقوقي خصوصا مسايل ملكي سلايق خودشان را  اعمال ميكنند كه  اين منجر به اختلاف ديگري در اينده ميگردد مثلا شما قصد خريد يك ملك را داريد بايد بدانيد اين ملك داري سند رسمي ميباشد يا خير ؟ اگر داري سند رسمي ميباشد نيازي به مشاوره حقوقي اثبات مالكيت نداريد چرا كه مالكيت اين ملك فروشنده محرز ميباشد ولي در صورتي كه انتقال دهنده يا همان فروشنده از ملك مورد معامله سندي ندارد و صرفا داري فروشنامه ميباشد بايد قبل از خريد مالكيت اين فرد را  بر ملك مذكور اثبات نماييد با گرفتن مشاوره حقوقي اثبات مالكيت از وكيل تلفني خيلي راحت و در كمتر از ده دقيقه ميتوانيد اين چالش اثبات مالكيت را مرتفع نماييد غالبا پرونده هاي ملكي كه در محاكم مطرح ميباشد ملكهاي بودند كه فروشندگان داري ماكيت رسمي نبوده و خريدار بدون گرفتن مشاوره حقوقي اثبات مالكيت اقدام به خريد ملك بدون سند نموده است در حالي كه اگر اقدام پيشگرانه را  كه همان مشاوره حقوقي اثبات مالكيت را با وكلاي دادگستري انجام ميداد اين چالش را  نداشته است. مثال بارز اختلافات ملكي كه بدون گرفتن مشاوره حقوقي اثبات مالكيت براي خريداران و فروشندگان ايجاد گرديده است اين است كه خريدار بعد از خريد ملك قصد ساخت را دارد و با مراجعه به شهرداري و يا بنياد مسكن متوجه ميشود اين ملك قبلا از سوي اشخاص ديگر داري سند بوده است و يا متصرف ديگيري دارد و ايشان در اين معامله چون مشاوره حقوقي اثبات مالكيت نگرفته است سرشون كلاه بزرگي رفته و وارد چالش دعوي اثبات مالكيت در محكمه حقوقي كه داري هزينه زياد و زمان ميباشد ميگردد. وكيل تلفني مشاوره حقوقي اثبات مالكيت را  قبل از معامله تاكيدا به شما توصيه ميكند.

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بيع

پرسش: طبق قرارداد، فروش اقساطی یک دستگاه ویلا مورد معامله قرار گرفته است پس از حدوث اختلاف، خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه بدوی با این استدلال که قرارداد مذکور بيع تلقی می‌شود مبادرت به صدور رأي به الزام تنظیم سند رسمی کرده است. با اعتراض محكوم عليه مرجع رسیدگی تجدیدنظر استان مازندران، قرارداد مذکور را بیع ندانسته و دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوا صادر می‌کند. در رسیدگی به اعتراض، دیوان عالی کشور به این دلیل که قرارداد فروش اقساطی بیع نیست، دادنامه استان را تأیید می‌کند. خریدار، فروش اقساطی را که وکالتاً از شخص ثالثی با اخذ سند رسمی خریده با سند رسمی به شخص دیگری فروخته است (خريدار تصرفات مالکانه در این چندساله داشته است). فروشنده مقیم آمریکا است و وکیل وی دادخواست تنفيذ ابطال فروش و ابطال اسناد رسمی و خلع ید و قلع و قمع بنا داده است. خوانده که خریدار فروش اقساطی است در دفاع بیان داشته که وجه را کلاً به شخص خواهان (موكل) پرداخته و ایشان با پول وی اقدام به فک رهن کرده تا در دفترخانه حاضر و سند رسمی تنظیم کند؛ ولی پس از اخذ اقدام به انجام تعهدش نکرده و به خارج از کشور رفته است. خریدار به شهادت شهود استناد می‌کند. خواسته تنفيذ ابطال فروش نامه چیست و منظور وکیل خواهان چیست؟

اتفاق نظرفروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بيع

عقد یا قراردادی تحت عنوان فروش اقساطی در قانون پیش بینی شده است که ماده 55 قانون عملیات بانکی بدون ربا که برابر موضوع ماده ۱۳ همان قانون و نیز ماده 1 دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی مسکن است، به یک شرط به فروش اقساطی اعتبار بخشیده و این در صورتی است که مسبب انتقال و ملک به وجود آمده باشد و در چنین صورتی که مبیع عین معین بوده و اراده طرفین مبتنی بر عقد بیع باشد از مصادیق ماه ۳۶۲ قانون مدنی بوده و برابر ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع صورت گرفته، اگرچه مالی به مدت طولانی در برابر اقساط معین در اختیار دیگری واگذار شده باشد، در اینجا در پایان مدت و پرداخت اقساط، ملک خود به خود به مالکیت متصرف در می‌آید؛ اما اگر سبب انتقال به وجود نیامده باشد و نیاز به تراضی دوباره با تصمیم یکی از دو طرف باشد به منزله اجاره بوده و یا قراردادی است که وفق ماده ۱۰ قانون مدنی، برحسب مفاد قرارداد فروش اقساطی، تعهد به الزام تنظیم سند را صحه قید شده باشد ملزم به ایفای قرارداد خواهد بود؛ بنابراین، در خصوص تنفيذ ابطال فروش نامه با توجه به اینکه حکم صادره از سوی مرجع تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور که فروش اقساطی را بیع ندانسته به منزله ابطال، قرارداد منعقده نیست؛ لذا قراردادی ابطال نشده، تنفيذ ابطال قرارداد مذکور قابل پذیرش نیست و عندالاقتضا نیاز به اخذ توضیح از خواهان است.

نظر کمیسیون نشست قضائی فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بيع

نظر به اینکه درخواست الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار در مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مردود اعلام شده است، معلوم نیست اخذ سند رسمی موضوع درخواست ابطال از سوی وکیل خواهان بنا به چه مجوزی صورت گرفته است و مادام که مراتب و چگونگی و نحوه اخذ سند رسمی به وسیله خریدار معلوم نگردد

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

براي مشاوره حقوقي اثبات مالكيت لطفا  ابتدا در وب سايت ثبت نماييد و سپس درخواست مشاوره حقوقي انلاين يا ثبت سوال حقوقي اثبات مالكيت را ثبت نماييد

مشاوره حقوقي اثبات مالكيت

مشاوره حقوقي آنلاين اثبات مالكيت

مشاوره حقوقي اثبات عقد بيع

مشاوره حقوقي تنفيذ عقد بيع

مشاوره حقوقي اثبات و تاييد فروشنامه

مشاوره حقوقي تلفني اثبات مالكيت

مشاوره حقوقي حضوري در استان تهران

مشاوره حقوقي غير حضوري از سراسر كشور

مشاوره حقوقي فوري وكيل تلفني

مشاوره حقوقي اثبات مالكيت به  صورت 24 ساعته

مشاوره حقوقي انلاين 24 ساعته

مشاوره حقوقي ملكي 24 ساعته

مشاوره حقوقي تلفني 24 ساعته

هزینه مشاوره حقوقی آنلاین  هزینه مشاوره حقوقی تلفنی  هزینه مشاوره حقوقی حضوری   هزینه مطالعه پرونده  هزینه ارزیابی پرونده حقوقی هزینه نگارش دادخواست  هزینه نگارش لایحه   هزینه نگارش شکواییه  هزینه نگارش اظهارنامه  هزینه نگارش اعتراض  مشاوره حقوقي آنلاين مشاوره حقوقي تلفني   مشاوره حقوقي حضوري  مشاوره حقوقي با وكيل دادگستري   مشاوره  حقوقي با وكلاي دادگستري مشاوره حقوقي لايحه دفاعيه مشاوره حقوقي نگارش دادخواست مشاوره حقوقي دادخواست اعاده دادرسي  مشاوره حقوقي فوري  مشاوره  حقوقي فوري در تهران مشاوره  حقوقي ۲۴ ساعته در ايران  مشاوره  حقوقي فوري انلاين مشاوره حقوقي فوري در اصفهان مشاوره  حقوقي فوري در مازندران       

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

 

شماره مستقیم مشاوره با وکیل :9099070767 تماس از طریق تلفن ثابت

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید


 درخواست مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری (خانم حسینی) 09212242670
مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                       09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                                     09199398913

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

logo-samandehi
© 2014. « وکیل تلفنی ». تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.
footer logo طراحی سایت و سئو توسط رایا مارکتینگ
footer logo تولید محتوا توسط رایا مارکتینگ