موسسه وکیل تلفنی

 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۳۲:۳۵ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۳۱:۳۶ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۳۰:۴ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۲۹:۱۰ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۲۷:۱۸ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۲۶:۱۹ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۲۴:۲۹ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • میرباقری میرباقری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۲۹:۵۱ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۳
 • محمد یاسین احمدی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۰:۱۶:۳۹ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۳
 • صادق صادقی صادق صادقی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۴۰:۵۳ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۱
انجمن وکیل تلفنی

نگارش دادخواست دعوی اثبات وقوع عقد نکاح

نگارش دادخواست اثبات وقوع عقد نکاح

 

قبل از شروع توضیحات در مورد این نوع دادخواست، بهتر است بدانیم که اصلاً انکار عقد نکاح چیست که لزوم اثبات آن را فراهم می نماید؛ در این مورد می توان گفت که هرگاه زن یا شوهر رابطه همسری وقوع عقد نکاح (دائم یا منقطع) را بین خود انکار کنند، طرفی که در مقام دفاع ادعا می نماید که عقد نکاح بین آنها به وقوع پیوسته باید براساس قاعده فقهی (البینته علی المدعی و الیمین علی من انکر) و همچنین ماده 1257 قانون مدنی و نیز ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی این موضوع را ثابت کند. برای اثبات وقوع عقد نکاح، روش های مختلفی در قانون عنوان شده است که به واسطه آنها می توان وقوع عقد ازدواج را به اثبات رساند.

 

اثبات وقوع عقد نکاح، طبیعتا از طریق سند ازدواج صورت می گیرد اما در صورتی که سند نکاحیه وجود نداشته باشد، باید به ادله اثبات دعوی رجوع نمود. دلایلی مانند شهادت شهود و اقرار طرفین نیز برای ثابت نمودن رابطه زوجیت کاربرد دارد. برای مشاوره حقوقی در این زمینه با شماره 09212242670 تماس بگیرید. 

 

نکاح نوعی عقد محسوب می شود و تابع مقررات مربوط به عقود در قانون مدنی نیز می باشد. هر عقدی شرایط خاصی برای آن عنوان شده است که عقد نکاح نیز بر اساس ضوابط مشخصی نیز به وقوع می پیوندد. زن و شوهری که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند، باید عقد نکاح را رسما به ثبت برسانند. قانونگذار در صورتی عقد نکاح را به صورت رسمی می شناسد که این عقد در دفاتر ثبت احوال به ثبت رسیده باشند. تا زمانی که عقد نکاح ثبت نشود، قانونا نمی توان رابطه زوجیت را برای زن و شوهر در نظر گرفت. با خواندن صیغه محرمیت، زن و شوهر نسبت به هم محرم می شوند اما به لحاظ قانونی، عقد صورت گرفته بین طرفین باید در مراجع ذی ربط ثبت شود.

 

عدم ثبت عقد نکاح، ضمانت اجرای حقوقی و کیفری را در پی دارد. در صورتی که صیغه محرمیت بین زن و شوهر جاری شود اما عقد نکاح رسما ثبت نگردد، عواقب جبران ناپذیری برای زوجین دارد. در قانون، برای ثبت نکردن عقد ازدواج مجازات کیفری تعیین شده است و حسب مورد، زوج در این زمینه مجرم شناخته می شود. علاوه بر این، عدم ثبت عقد ازدواج، منجر به بروز مشکلات دیگری می شود و زن و شوهر به راحتی می توانند رابطه زوجیت را انکار کنند. در این شرایط بحث اثبات وقوع عقد نکاح مطرح می شود.

 

در صورتی که یکی از زوجین، منکر وقوع عقد نکاح شود، طرف دیگر باید با توسل به روش های قانونی وجود رابطه زوجیت را به اثبات برساند. در واقع طرف مدعی باید ابتدا مبادرت به تنظیم دادخواست اثبات وقوع نکاح نموده و با ثبت آن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اقدام به طرح دعوی در این زمینه کند. اثبات وقوع عقد نکاح با توسل به سند ازدواج و همچنین شهادت شهود و اقرار، صورت می گیرد. برای دریافت مشاوره حقوقی انلاین و رایگان به وبسایت موسسه مراجعه نمایید.

 

 

اثبات وقوع عقد نکاح چیست؟

اثبات وقوع عقد نکاح یا همان اثبات رابطه زوجیت، به طور کلی زمانی مورد بحث قرار می گیرد که یکی از زوجین، ادعا کند که هیچگونه رابطه زوجیت بین آنها وجود ندارد. در واقع انکار عدم وجود رابطه زوجیت، سبب طرح دعوی اثبات وقوع عقد نکاح می‌گردد. به طور مثال، اگر زوجه وقوع عقد ازدواج را انکار می کند و زوج نیز مدعی وقوع عقد نکاح است، در این صورت زوج باید وجود رابطه زوجیت را از طریق روش های قانونی اثبات کند.

 

انکار رابطه زن و شوهری ممکن است که بر اساس واقعیات موجود بوده و یا این که چنین موضوعی رد شود. در واقع اگر یکی از طرفین، مدعی است که آنها زن و شوهر نیستند، طرف مقابل نیز ادعای وقوع عقد ازدواج را دارد، بار مسئولیت اثبات وقوع عقد نکاح برعهده طرف مدعی وجود رابطه زوجیت است.

 

قاعدتا زمانی که عقد ازدواج بین طرفین انجام گرفته باشد، اما یکی از زوجین ادعای می کند که رابطه زوجیت بین آنها صورت نگرفته است، در این صورت امکان اثبات رابطه زن و شوهری وجود دارد. طرفی که مدعی برقراری رابطه زوجیت است، می بایست اقدام به طرح دعوی اثبات وقوع عقد نکاح نماید.

 

 

 

 

 

 

مهمترین و قوی ترین مدرک برای اثبات وقوع عقد نکاح 

یکی از روش های رایج و معتبر جهت اثبات وقوع عقد نکاح، سند ازدواج است. سند نکاح نشان دهنده وجود رابطه زوجیت بین طرفین است و در این صورت کسی نمی تواند به وقوع پیوستن عقد ازدواح را انکار کند. سند ازدواج در صورتی که در دفاتر ثبت احوال به صورت رسمی تنظیم و ثبت شده باشد، قابل استناد برای طرح دعوی اثبات عقد ازدواج است. در واقع می توان ثبت رسمی عقد نکاح و به واسطه آن، صدور سند نکاحیه را به عنوان دلیلی معتبر برای ثابت نمودن وجود روابط زوجیت در نظر گرفت.

 

 • سند کتبی: در مواردی که ازدواج ثبت شده و سند رسمی مبنی بر وقوع ازدواج و رابطه زوجیت وجود دارد اثبات وقوع عقد نکاح کاربه نسبت آسانی خواهد بود و این سند نمی تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد و تنها می شود علیه آن ادعای جعل مطرح کرد

 

.

 • سند عادی: چنانچه ازدواج ثبت نشده باشد اما دستنوشته ای عادی میان زوج و زوجه موجود باشد، این سند می تواند به اثبات ادعای خواهان کمک کند اما هیچگاه اعتبار سند رسمی را ندارد و ممکن است مورد ادعای جعل و یا انکار و تردید واقع شود. خواه طرفین بین خودشان نوشته یا امضاء کرده باشند، خواه بصورت غیر مستقیم در نوشته و سندی دیگر مانند وصیت نامه همسر متوفی به آن اشاره شده باشد.

 

 

 

marriage proof

 

روش های قانونی اثبات وقوع عقد نکاح

- اقرار: اقرار مقر با رعایت شرایط صحت، یکی از محکم ترین و موثق ترین روش های مورد استفاده برای اثبات وقوع عقد نکاح می باشد. همچنین اقرار نامه کتبی نیز چنانچه صحت انتساب آن به مقر مورد تکذیب قرار نگیرد می تواند اثبات کننده رابطه زوجیت باشد.

 

- سند کتبی (اعم از رسمی یا عادی)

 

- شهادت شهود: از نظر شرعی لازم است که در زمان عقد ازدواج 2 نفر شاهد حضور داشته باشند و ناظر عقد ازدواج باشند، اما عدم حضور آن ها عقد را خدشه دار نمی کند ولی شهادت شهود می تواند در اثبات رابطه ی زوجیت خیلی موثر باشد. مطابق ماده 230 ق.آ.م این دعوی با گواهی 2 مرد یا یک مرد و دو زن اثبات می شود.

 

-سوگند خوردن: در بین دلائل، سوگند پایین ترین درجه را دارد و اگر از طرف مدعی اثبات رابطه زوجیت اتیان گردد محدود بوده و کارایی چندانی ندارد.

 

- معاشرت و همزیستی: در صورتی که زن و مرد بگونه ای با هم معاشرت داشته باشند که عرفا در جامعه همه ی زن و شوهرها اینگونه رفتار می کنند مانند زندگی در یک منزل مشترک و یا خلوت کردن، همه اینها میتواند قرینه ای باشد بر وجود علقه زوجیت میان آنها، زیرا که در جامعه اسلامی، اصل بر شرعی بودن روابط است.

 

- ادله الکترونیکی از جمله صدا، عکس، فیلم،هر فیلم یا عکس یا ویسی نمی تواند قرینه ای بر ازدواج باشد مگر اینکه دارای شرایط خاصی باشد مانند فیلم مراسم عقد یا عروسی باشد یا ویسی باشد که متعلق به همین زن و شوهر باشد و بیانگر الفاظ مختص عقد نکاح باشد.

برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای ایران با شماره 09212242670 تماس بگیرید.

 

 

 

FAQs about marriage,s proof petition

 

 

آیا درج مهریه در دادخواست وقوع عقد نکاح الزامی دارد؟

 •  در دعوی اثبات وقوع عقد نکاح منقطع الزامی می باشد، زیرا عقد متبایناً بر آن وافع می گردد و اگر چنین دعوایی ثابت شود (وقوع عقد نکاح موقت) ولی مهر در آن تعیین نشده باشد، عقد باطل است؛ اما اگر خواسته دعوی اثبات وقوع عقد نکاح دائم باشد به فرض ثبوت و عدم تعیین، مهرالمثل محاسبه می گردد.

 

 

در ستون دادخواست اثبات وقوع عقد نکاح چه مواردی قید می شود؟

 •  در ستون خواسته دادخواست عبارت: اثبات رابطه زوجیت دائم-موقت و ثبت آن و هزینه دادرسی به انضمام کلیه خسارات قانونی، می آید.

 

 

 شرح دادخواست وقوع عقد نکاح را تبیین نمایید؟

 • مشخصات خواهان و خوانده - تاریخ مورد ادعای عقد - نوع عقد (دائم یا موقت) - شروط ضمن عقد - حسب مورد حضور شهود یا عاقد محضری در زمان وقوع عقد - انکار رابطه زوجیت از طرف خوانده بعد از مدتی - عدم ثبت رسمی عقد ازدواج از طرف مرد - امتناع از انجام تعهدات شرعی و قانونی - اشاره به مدارک و مستندات مانند شهادت شهود، گواهی عاقد، سند رسمی یا عادی، اقرار نامه کتبی، استشهادیه و ... - استناد به مواد 4 ق.ح.خ مصوب 92، مادتین 220 و 1062 ق.م و ماده 515 ق.آ.د.م - تقاضای صدور حکم مبنی بر اثبات رابطه زوجیت دائم یا موقت و ثبت این واقعه به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی از محضر دادگاه.

 

 

 

 

proving a marriage

 

هزینه دادرسی دعوی اثبات عقد نکاح چه مبلغی می باشد؟

 •  چون دعوای اثبات زوجیت از جمله دعاوی غیر مالی می باشد، بنابراین هزینه دادرسی آن مطابق دعاوی غیر مالی محاسبه و پرداخت می شود و از مبلغ 400.000 تا 1.800.000 ریال است.

 

 

 دادخواست اثبات حق نکاح جزو دعوی مالی محسوب می شود؟ چرا؟

 •  خیر، زیرا اجرای آن منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد، ایجاد نمی کند؛ مثلاً مانند حق مالکیت نسبت به خانه یا اتومبیل نیست که مستقیماً برای دارنده آن ارزش پولی دارد و همچنین بر طبق کتاب مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی.

 

 

مشاوره حقوقی شبانه روزی با وکیل

 

 در دادخواست اثبات وقوع عقد نکاح باید چه تاریخی قید گردد؟

 •  اگر مستند دادخواست سند عادی باشد و طرف مقابل با دلایلی مانند اقرار و شهادت تاریخ دیگری بیان کند، ملاک تاریخی است که مقدم است و همان تاریخ وقوع عقد قرار می گیرد؛ اما اگر مستند سند رسمی نکاحیه باشد این تاریخ لازم التباع خواهد بود هرچند موخر باشد.

 

 

نحوه نگارش دادخواست اثبات وقوع عقد نکاح

نحوه نگارش دادخواست اثبات عقد نکاح به مانند سایر دادخواست ها مستلزم رعایت قواعد دادخواست نویسی است. در تنظیم این نوع دادخواست، مشخصات اصحاب دعوی ذکر شده و اگر وکیل یا نماینده قانونی طرفین نیز در این دعوا باشند، اطلاعات آنها نیز در ستون مربوطه در دادخواست ذکر می شود.

 

در ستون خواسته دادخواست، خواهان تقاضا اثبات وقوع عقد نکاح چه دائم و چه موقت را دارد. ثابت کردن رابطه زن و شوهری، نیازمند ارائه مدارک ولایل کافی است که ادله مربوطه در قسمت ضمائم دادخواست ذکر می شود.

 

 

 

 

 

در صورت عدم تنظیم سند رسمی ازدواج می توان به ارائه دادخواست اثبات عقد نکاح اقدام نمود؟

در قسمت روش های اثبات وقوع عقد نکاح، به این موضوع اشاره کردیم که اگر سند نکاحیه به صورت رسمی تنظیم نشده باشد، می توان از طریق روش های دیگری چون اقرار و شهادت شهود نیز جهت اثبات رابطه زوجیت اقدام کرد. در این صورت حتی با سند عادی عادی ازدواج که رسما در اداره ثبت احوال تنظیم نشده باشد نیز می توان برای اقامه دعوی اثبات رابطه زوجین نیز اقدام کرد.

 

 

نگارش دادخواست اثبات وقوع عقد نکاح با هزینه مناسب

برای آن که دادخواست اثبات وقوع عقد نکاح به شیوه اصولی نگارش شود، لازم است که با وکلای متخصص در زمینه تنظیم اوراق قضایی مشورت کنید. اگر به دنبال تنظیم دادخواست خوب با موضوع ثابت نمودن وقوع عقد ازدواج هستید، می‌توانید نگارش آن را برعهده موسسه حقوقی وکیل تلفنی قرار دهید. موسسه حقوقی وکیل تلفنی برای رفاه حال موکلین، تنظیم انواع اوراق قضایی را با هزینه های مناسبی انجام می دهد. 

 

نگارش فوری  انواع دادخواست 
نگارش فوری دادخواست سلب حضانت
نگارش فوری دادخواست انواع طلاق 
نگارش فوری دادخواست استرداد جهیزیه
نگارش دادخواست اعسار از پرداخت نفقه
نگارش دادخواست تعدیل اقساط محکوم به

سوالات متداول

لطفا نظر خود را ثبت نمایید:

نظرات کاربران:

با تشکر از خدمات خوبتون نظر وکیلتون بسیار دقیق و عالی بود شخصی بسیار دلسوز و مهربان ان شا الله که همیشه سالم باشن
با سلام خدمت مجموعه وکیل تلفنی مطلب ارائه شده در خصوص دادخواست اثبات رابطه زوجیت یکی از نکات وموارد خیلی مهم وکاربردی را برای افراد حقوق دان ووکلا یاداوری کرده که بسیار راه گشاست وکمک بسیاری درجهت رفع ابهام وسوالات مطروحه می نماید بی نهایت از نگارنده محترم سپاسگذارم چه آنکه با توجه به اینکه در جوامع امروزی با توجه به رواج ازدواج سفید وازدواج های بدون ثبت وامکان تولد فززند در اینده نیاز به اثبات وثبت چنین ازدواج هایی لازم است .بی شک در این زمینه مشاوره با وکلای مجرب موسسه من جمله آقای فریبرز ذوالفقاری با کد وکالت ۱۵۲۴۱ کمک شایانی جهت حل مشکلات کاربراک محترم می نماید
بنده از طریق فضای مجازی با موسسه وکیل تلفنی آشنا شدم و برای حل یک مساله ای از مشاوران این مجموعه کمک گرفتم. واقعا برام راه گشا بود و در اسرع وقت با من تماس گرفتند و کاملا دقیق و با حوصله به سوالات من پاسخ دادند. همچنین قیمت های اعلامی موسسه واقعا خیلی منطقی و قابل قبول بود. از شما ممنونم موفق باشید
سلام برای پیشگیری از مشکلات متعاقب بهترین کار این است که واقعه ازدواج بدون تاخیر ودر همان زمان وقوع ثبت شود .ثبت واقعه ازدواج از وظایف مرداست وعدم ثبت آن پس از گذشت یک ماه از عقد ازدواج موجب حبس تعزیری درجه ۷ یا جزای نقدی درجه ۵ است
درود کاربری که راجع به نکاح منقطع پرسیدن جواب بله است تو نکاح منقطع اصلا این دادخواست بیشتر به کار میاد وگرنه نکاح دائم که ثبتش الزامیه و همیشه با سند ثابت میشه
با سلام و تشکر از سایت وکیل تلفنی که با گذاشتن مطالب حقوقی خانواده بسیار به هموطنان خود یاری می رسانند
منو خانمم رفتیم دفترخونه و صیغه طلاق جاری شد.ولی من شاهر اصلا نیاوردم. رفتم تو خیابان ی نفر ضایعاتی که داشت آشغالارو جمع میکرد اونجا دیدم و اوردمش محضر ولی چون کارت ملی نداشت قبول نشد و برگشت اما بازم سردفتر صیغه طلاقو جاری کرد. الان میخوام برم درخواست باطل بودن طلاقو بدم. میشه؟؟؟ و از کجا باید شروع کنم؟؟؟
سلام وقت بخیر خدمت مدیریت موسسه و امور محترم اداری و همه وکلا، نظر بنده در مورد موسسه وکیل تلفنی این است که با هزینه های رفت و امد و ترافیک سنگین شهرهای بزرگ همچون تهران، خدمات موسسه بسیار موثر در کاهش هزینه ها و افزایش راندمان کاری میباشد، لذا از شما بزرگوارن تشکر و قدردانی بعمل آورده و از آقای احسان والی وکیل کد 11617 رضایتمندی کامل اعلام می‌نمایم.
ضمن عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان و همكاران معزز در خصوص دادخواست اثبات واقعه نكاح اين سوال مطرح است آيا در نكاح منقطع نيز شخص نياز به چنين تدابير دارد؟ با تشكر
با سلام خدمت کاربران عزیز.مسیح اقاداودی هستم از وکلای موسسه وکیل تلفنی به کد ۲۰۵۵۴ و در خدمت همه شما عزیزان.یکی از موارد بسیار پر کاربرد در حقوق خانواده عقد منقطع یا موقت یا به اصطلاح عوام صیغه هست که معمولا چون در عرف مردم چندان عادی نشده معمولا هم مخفیانه اما شرعی و قانونی است بنابراین در مواردی طرفین مجبور به اثبات آن می شوند که در این موارد باید طرفین بدانند از کجا شروع کنند و چه دادخواستی بدهند که دادخواست اثبات نکاح یکی از کاربردی ترین آنها است.که عوام معمولا از آن خبر ندارند.مطالب موسسه را بدقت مطالعه نمائید چرا که در مسیر احقاق حق شما با شما همراه است.موفق باشید.

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 80,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری 950,000 هزار تومان پرداخت آنلاین

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12 

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی