موسسه وکیل تلفنی

  • مهدی بقایی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۳:۳۹:۱۸ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۲۱:۵۲ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • زهرا رهبرنیا گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۹:۳۹:۳ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۲۳:۳۴ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۵۴:۴۳ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۴۹:۳۹ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • صفر قاسمی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۷:۲۶:۲۱ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۰:۱۹:۱۰ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۰:۱۶:۴۱ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۰:۱۵:۴۲ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
انجمن وکیل تلفنی

نگارش دادخواست تجدید نظر

مشاوره حقوقي نگارش دادخواست تجديدنظر

با كمي نگرش در  ادوار قبلي نوع احقاق حق و ادعاي طلب و فرايند ان با فرايند احقاق حق كه امروز در دادگستري و دادسراها مشاهده ميكنيم كاملا فرق كرده است امروز اگر كسي قصد احقاق حق را دارد بايد حتما ثبت نام ثنا داشته باشد و تا زماني كه  اين سامانه را براي خود فعال نكرده باشد اصلا نميتواند درخواست احقاق حق نمايند اين مسايل نشان از گذار دادگستري از دوران سنتي به انلاين ميباشد لذا در فراخور اين موضوع وكيل تلفني كه پيشرو مشاوره حقوقي آنلاين در ايران ميباشد در سال 1393 بستر را  براي ارايه خدمات انلاين قضايي و وكالتي را  براي هم ميهنان اماده نموده است از جمله خدمات موثر و واقع بينانه وكيل تلفني نگارش دادخواست تجديدنظر به صورت انلاين و ثبت ان در  دفتر خدمات قضايي براي كاربران و مدعيان حق ميباشد وكيل تلفني اولين سامانه خدمات حقوقي انلاين در كشور ميباشد كه توانسته اين مسير را  براي هموطنان مهيا نمايد. پيشنهاد وكيل تلفني براي نگارش دادخواست تجديد نظر و مشاوره حقوقي نگارش دادخواست تجديد نظر اين هست كه از خدمات مشاوره حقوقي وكيل تلفني يكبار استفاده نماييد تا كل دغدغه خدمات مشاوره حقوقي براي هميشه از ذهتان پاك گردد كه اين عبارت مويد تضميني بودن خدمات حقوقي موسسه وكيل تلفني ميباشد

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

موسسه وکیل تلفنی با شعار "وکیل خودتان باشید" با به کار گیری بیش از 1000 وکیل دادگستری و مشاوره  حقوقی از سراسر کشور آمادگی ارائه خدمات نگارش دادخواست تجدیدنظر بهمراه مشاوره حقوقی  نگارش هرگونه دادخواست اعم از مشاوره حقوقی دادخواست طلاق، مشاوره حقوقی دادخواست مهریه، مشاوره  حقوقی دادخواست  نفقه، مشاوره حقوقی دادخواست خلع ید،  را باکمترین هزینه ممکن برایتان دارد. شاید بدون استفاده از تکنولوژی IT و ICT این امر غیر ممکن باشد. اگر میخواهید با کمترین هزینه ممکن خودتان پی گیری پرونده خودتان را انجام دهید می توانید از خدمات نگارش دادخواست تجدید نظر ما استفاده بفرمایید.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

وضعیت حکم صادره در مورد دعوی اصلی و طاری از لحاظ قابل تجدیدنظر بودن

پرسش:چنانجه خواهان دعوی اصلی،خواسته دعوی را که از جمله دعاوی مالی است کمتر از سه میلیون ریال تقویم کند و خوانده دعوی ،دعوی متقابل مطرح و خواسته را بیش از سه میلیون ریال مقوم سازد وضعیت حکم صادره در مورد دعوی اصلی و طاری از حیث قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن چگونه است؟

اتفاق نظر:

دعوی طاری با دعوی اصلی مرتبط است،با توجه به اینکه بر اساس قسمت اخیر ماده 141قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم در هریک از دو دعوی موثر در دیگری است قابلیت تجدیدنطر خواهی دعاوئ طاری به دعوی اصلی تسری پیدا میکند و دعوی اصلی به تبع دعوی طاری قابل تجدیدنظر خواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضایی (1)مدنی

مطابق ماده 141قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دعوی تقابل با دعوی اصلی ناشی از یک منشا بوده و ارتباط کامل داشته باشند تواما رسیدگی میشوند و چون اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری است در فرض سوال به تبعیت قابلیت تجدیدنطرخواهی دعوی تقابل،رای دادگاه نسبت به دعوی اصلی و طاری که در یک حکم صادر میشود قابل تجدیدنظر خواهد بود

مشاوره  حقوقی رایگان

مشاوره  حقوقی انلاین  

مشاوره  حقوقی با  وکیل  دادگستذی 

مشاوره  حقوقی  تلفنی 

مشاوره حقوقی نگارش دادخواست تجدید نظر 

درباره ما

نمونه درخواست تجدید نظر خواهی در امر کیفری

 

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان  ...................

سلام علیکم / احتراماً / اینجانب / اینجانبه ............................ محکوم علیه / وکیل محکوم علیه .......................... دادنامه شماره .............. مورخ .................. موضوع کلاسه پرونده ..................... شعبه ................. دادگاه عمومی ..................... که بر اساس اتهام واهی ......................... به تحمل ................ ماه / سال حبس تعزیری محکوم شده ام در مهلت قانونی نسبت به رأی صادره که واجد ایرادات اساسی و قانونی بوده اعتراض داشته با اجازه حاصل از مواد 19 -20 – 21 -25 – 26 -27 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تجدیدنظر خواهی از دادنامه صدرالاشعار در نفس امر صدور حکم بر نقض و سپس برائت اینجانب / اینجانبه / از محضر ریاست محترک دادگاه تجدیدنظر تحت استدعاست .

با تشکر و تجدید احترام

                                                                                          محکوم علیه / وکیل محکوم علیه

برای ارسال درخواست نگارش دادخواست تجدید نظر می بایست در سایت ثبت نام نموده و سوال حقوقی مطرح بفرمایید تا ضمن دریافت مشاوره حقوقی رایگان، از خدمات نگارش دادخواست تجدید نظر ما توسط وکلای مجرب استفاده بفرمایید.

ارسال درخواست نگارش دادخواست تجدیدنظر

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

دادخواست تجدید نظر:

دادخواست تجدید نظر یکی از اوراق قضایی می باشد که در پروندهای حقوقی کاربرد دارد، مثلا اگر در پرونده خلع ید و یا پرونده دعاوی خانواده یکی از طرفین در دادگاه بدوی محکوم شود تا بیست روز مهلت دارد نسبت به رای صادره از دادگاه بدوی اعتراض نماید. برای اینکه اعتراض خودش را به مرجع بالاتر یعنی "داد گاه تجدید نظر" ارسال کند باید در برگه دادخواست تجدید نظر اعتراض خودش را به رای دادگاه اول اعلام کند.

 

گاها افرادی به دلیل اینکه فاقد دانش حقوقی و همچنین به علت اینکه  از وکلای دادگستری جهت تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی استفاده ننموده بودند، اعتراض خودشان را در اوراق دیگری غیر از برگه دادخواست تجدید نظر اعلام کرده و در نهایت چون از مسیر قانونی اقدام ننموده اند،   حق خودشان را از دست داده اند.

 

در برگه دادخواست تجدید نظر باید مشخصات تجدید نظر خواه یعنی کسی که دادخواست تجدید نظر را تنظیم و از رای دادگاه معترض میباشد و مشخصات تجدید نظر خوانده یعنی کسی که رای اول دادگاه به نفعش بوده و در قسمت خواسته باید اعتراض به شماره رای دادگاه را قید نماید.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران

با عرض سلام و ادب، احتراماً اینجانبان هادی توکلی و الهام جاویدانی به وکالت از اقای علی مراتب تجدید نظر خواهی خویش را در فرجه مقرر قانونی نسبت به دادنامه شماره...............................  حضورتان تقدیم و به دلایل ذیل الذکر نقض دادنامه تجدید نظر و صدور حکم به برائت موکل از اتهامات انتسابی را استدعا داریم.

شرح ما وقع:

 قضات محترم دادگاه تجدیدنظر از شما تقاضامندیم به مفاد و محتویات این پرونده توجه فرمائید زیرا که قبل از جریان رسیدگی و در جریان رسیدگی به این پرونده که از نظر قانونی و شرعی به هیچ روی با حکم صادره منطبق نمی­باشد.

 در پرونده تجدیدنظرخواسته که با تقدیم شکوائیه از سوی آقای حمید .......(فرزند رحمت) علیه موکل علی آقا ملکی دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی بدنی و فحاشی در تاریخ  22/2/1398 دادخواهی نموده است و از آنجایی که موکل حدود شصت سال سن دارد و در زمین کشاورزی مشغول به کار بوده و  آقای رحمت با تحریک فردی بنام اقای تقی شیرچی ( زارع تجدید نظر خوانده ) و با این عبارت نقل به مضمون (که آقای علی مرز زمین را خراب نموده و وارد زمین شخصی رحمت شده) و از آنجایی که آقای شیرچی ذی­نفع( در خصوص ادعای تخریب  محصول اراضی کشاورزی )و زارع زمین مورد تنازع بوده است که اظهارتی در فرایند تحقیقات مقدماتی داشته که فرسنگها از اصل واقع فاصله داشته و پرونده تجدید نظر خواسته بدون بررسی دقیق مستندات منتج به دادنامه تجدید نظر خواسته گردیده است.

جهات تجدید نظرخواهی :

الف: طبق بند ب ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته با قانون مخالف بوده

مقنن در ماده 11 همان قانون تعقیب متهم و اقامه دعوی جهت حیثیت عمومی با دادستان و از حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی می­باشد و طبق ماده 10 همین قانون بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می­گردد ولی با مداقه در پرونده تجدید نظرخواسته و  تک تک اوراق آن برگه شکواییه تجدید نظر خوانده مشاهده نمیگردد و گو اینکه هیچگاه ایشان درصدد دادخواهی نبوده است و به جای این شخص، آقای حمید (شاکی) بجای تجدید نظرخوانده دادخواهی نموده است درحالی که نامبرده سمتی در طرح و اقامه شکواییه له اقای رحمت ( تجدید نظرخوانده) نداشته است لهذا رای صادر موافق با قانون ایین دادرسی کیفری که جزو قواعد امره بوده،مطابقت نداره و سزاوار گسیختن میباشد . 

ب:دادنامه تجدیدنظرخواسته درقسمت انتساب بزه فحاشی به موکل بر اساس مدارک و مستنداتی صادره شده که دارای اعتبار نمیباشد.

2- ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده و مستشاران ارجمند هرچند توضیح واضحات میباشد لهذا آنجایی که اولا نصاب شهادت در جرائم تعزیری دو شاهد مرد می­­­­­­باشد، تجدیدنظرخوانده در فرایند تجدیدنظرخواهی جهت اثبات انتساب بزه فحاشی به موکل اقدام به تعرفه دو گواه نموده است که به دلایل ذیل شهادت این دو نفر پذیرفتنی نمیباشد چرا که اولا نسبت به جرم فحاشی هیچ یک از گواهان در صورت جلسه مودای گواهی خویش  در مورد اصل فحاشی الفاظ رکیک را اصلا بیان نداشتند چرا که فحاشی و توهین عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه موجب تحقیر طرف مقابل گردد و این درحالی است که شاکی اشاره­ای به ذکر الفاظ رکیک توسط موکل در اظهارات خود ننموده است و همچنین خیلی از الفاظ ممکن است در منطقه­­ای توهین و فحاشی تلقی گردد و در منطقه­­­­­­­­­­ دیگرممکن هست تحقیرکننده تلقی نگردد و ممکن است در عرف فحاشی باشد ولی در قانون اصلا در این خصوص جرم انگاری نگردیده باشد علی­هذا شاکی شهودی معرفی نموده که  از جمله  آقای تقی شیرچی اعلام نموده بنده زارع آقای رحمت هستم و به نوعی رابطه خادم و مخدومی با شاکی دارد و ذی­نفع در اصل موضوع دعوی که طی اظهارات ایشان در صفحه14 و 15 پرونده (وقتی آقای علی مرز را خراب کرد بنده موظف و مکلف بودم به رحمت اطلاع دهم چون زارع بودم) همین بس که منفعت ایشان هم در خطر بود با از بین رفتن مرز دو ملک اختلافی تا حدی که طبق اظهارات ایشان در صفحه 2 پرونده گزارش مرجع انتظامی حکایت از مشاهدات عینی مرجع انتظامی نداشته بلکه آقای تقی شیرچی به علت منافع شخصی خویش به عوامل نیروی انتظامی مراجعه و مواردی را به ادعای موکل نقل و قول یا ادای تکلیف نموده است.

ثانیا در(ماده 608 توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ...) یعنی خود اصل کلمه صراحتاً باید قید گردد که در تحقیقات مقدماتی و دادگاه باید در خصوص اظهار ان کلمات تحقیق میگردیدکه الفاظ رکیک چه بوده است؟ آیا کلماتی که موکل به کار برده در فرض صحت آیا همان کلماتی است که مدنظر مقنن بوده و از آنجایی که آقای تقی شیرچی اظهار داشته طرفین به یکدیگر فحش ناموسی دادند و این که فحش دقیقاً از سوی چه کسی بوده و چه الفاظی به کار رفته محل شهبه میباشد اتهام ((توهین)) علیه موکل نقص دیگری دارد که بر دادنامه حاضر وارد است چه آنکه معلوم و مشخص نشده است که منظور از توهین و فحاشی مستوجب مجازات قانونی در این دادنامه چیست؟؟ و کدام عمل از ناحیه کدام یک از طرفین در این پرونده صورت گرفته چرا که هردو شاهد معرفی شده از سوی شاکی اظهار نمودند به یکدیگر فحش ناموسی دادند و هیچ یک صراحتاً نگفتند آقای رستم علی زارع (موکل) به آقای رحمت دقیقاً چه الفاظ رکیکی را گفته؟ آیا صرف ادعای شاکی این پرونده بدون ارائه ادله مثبته و محکمه پسند برای توجیه بزه توهین نسبت به متهم و بر اساس آن باید مرتکب محکوم به آن شود؟ زیرا از کجا معلوم صدای فحاشی از سوی شاکی نبوده چون هیچ جا شهود صراحتاً نگفته آقای علی  چه کلمه­ی رکیکی را استفاده نموده ممکن است توهین از سوی شاکی باشد و حتی قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات عبارت است از به کار بردن الفاظی که دلالت صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا خیر؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر می­باشد یا خیر؟

نظر مجلس: ماده واحده: از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و غیره عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی­گردد.

ثالثا شهادت باید از روی قطع و یقین باشد به نحوی که مستند به امور حسی باشد که در این پرونده آقای ابراهیم ذبیح تبار متولد 1348 که حدود 51 سال سن دارد و فاصله زمین ایشان با زمین محل درگیری ادعایی تجدید نظر خوانده حدود 500 متر فاصله دارد و طبق اظهارات ایشان در صفحه 21 پرونده که بنده در حین شخم زدن با تیلر بودم که طرفین به هم فحاشی نمودند که این موضوع نمی­تواند مستند دادگاه باشد چرا که طبق ماده 187 قانون مجازات اسلامی در شهادت شرعی نباید حکم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد و آنچه محرز است یک فرد 51 ساله در فاصله 500 متری با روشن بودن تیلر و سر و صدای این دستگاه قطعاً نمی­تواند الفاظی تحت عنوان فحاشی را حداقل شنیده باشد و این شهادت قطعا نمیتواندمطابق نظر مقنن در ماده 183 قانون مجازات اسلامی باشد.

رابعا به پیوست این لایحه تجدیدنظر خواهی تصویر شهادت نامه تنظیمی دفترخانه 65 آمل به شماره 60207  که آقای محمداعلام داشته گواه آقای ابراهیم نزد ایشان در لحظه و زمان درگیری که شاکی ادعا دارد اقای ابراهیم نزد ایشان بوده و چگونه این فرد مراتبی را اظهار نموده که اصلا شاهد این موضوع نبوده است لهذا استناد به شهادت چنین فردی در تعارض با شهادت اقای محمد بوده که نظر ریاست محترم را به مفاد سند شهادت که پیوست این لایحه تجدید نظر خواهی میباشد جلب میکنم.

با توجه به مراتب معنونه انچه ماحصل این استدلال از امر واقع میباشد این هست که دادنامه تجدید نظر خواسته با اصول اساسی حقوقی جزا، اصل برائت و اصل تفسیر به نفع متهم که گویی هیچ منزلتی در نزد مقام محترم قضایی مصدر دادنامه معترض عنه ندارد به این دلیل که در متن کیفرخواست به شهادت شهود به عنوان دلیل اشاره شده است که با توجه به مراتب معنونه ادای شهادت هیچ یک از شهود وجاهت قانونی و شرعی نداشته زیرا شهود به هیچ عنوان صراحتاً اعلام ننموده که موکل از کدام واژگان توهین و یا فحاشی به کاربرده؟  وحتی آقای ابراهیم ندیده است فقط عنوان کرده از راه دور در حال شخم زدن با تیلر بوده که شنیده است آیا غیر از این است که معنای لغوی شاهد، به معنی شخصی است که چیزی را مشاهده کرده و دیده­های خود را برای قاضی بازگو کند؟ و براساس ماده 1315 قانون مدنی شهادت باید از روی قطع و یقین باید نه به طور شک و تردید، لکن متاسفانه در پرونده تجدیدنظر خواسته چنین شهادتی را ملاک استناد قرارداده و برمبنای آن رأی صادر نموده که خلاف موازین حقوقی و نظر قانونگذار بوده چرا که مقنن در ماده 120 قانون مجازات اسلامی تکلیف در زمان شبهه را تقنین نموده است که همان اصل برائت میباشد ولی در پرونده تجدید نظر خواسته اصل را بر مجرمیت موکل اعمال و مبادرت به دادنامه تجدید نظرخواسته نمودهاند.

خامسا: شهادت شهودی به نام محمد به کدملی .....................که هیچ گاه اظهارات آنها به نفع موکل از ناحیه قاضی محترم مسموع نگردید که به وضوح می­توانست روشن کننده موضوع  و حقیقت باشد که از دادگاه محترم رسیدگی کننده در اجرای بند الف ماده 450 قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات گواهان از جمله اقای محمد رضا نظری به شماره ملی 2089562471 را دارم .

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی

هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

ج:دادنامه تجدیدنظرخواسته درقسمت انتساب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی به موکل بر اساس مدارک و مستنداتی صادره شده که دارای اعتبار نمیباشد

1-ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده همانطوری قطعا اشراف دارید به موجب مواد 160 و 312 قانون مجازات اسلامی جدید، ادله اثبات جنایات توسط مقنن احصا شده است که به ترتیب عبارت اند از: اقرار، شهادت، علم قاضی و قسامه و دادگاه محترم بدوی در راستای مواد تقنینی فوق الذکر در دادنامه تجدید نظر خواسته به  نظریه پزشکی قانونی برای اثبات اتهام ایراد ضرب جرح عمدی  استناد نموده است در حالی نظریه پزشکی قانونی مندرج در صفحه 22 پرونده زمان اصابت و صدمات وارده را به تاریخ 22/7/97 اعلام نظر نموده است در حالی که شاکی و گواهان زمان وقوع درگیری را در تاریخ  22/02/98 لذا زمان وقوع درگیری و زمان اصابت و صدمات به شاکی با همدیگر در تعارض می­باشد و تعیین صدمات در دادنامه تجدیدنظرخواسته قطعا به درگیری ادعای تجدید نظر خوانده در  تاریخ 22/02/98 ارتباطی نداشته است لذا دادگاه بدوی در استناد به نظریه پزشکی قانونی دچار اشتباه فاحش گردیده است و عملاً موکل را محکوم به جرمی نموده است (ماده 614 قانون مجازات اسلامی) که عملاً آن جرم توسط موکل در تاریخ اعلامی شاکی (22/ 2 /1398) ارتکاب نیافته است فلذا صدمات وارد شده به تجدید نظرخوانده ارتباط به درگیری موضوع این پرونده ندارد لذامستند دادگاه محترم بدوی به نظریه پزشکی قانونی مشمول بند الف ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری می­باشد.                        

2-عالیجنابان، با مداقه در پرونده تجدید نظر خواسته برای اثبات جرم ماده 614 قانون مجازات اسلامی نصاب شهادت دو شاهد مرد مستند به مواد 199 قانون مجازات اسلامی می­باشد که در پرونده  تجدیدنظرخواسته دادگاه محترم بدوی به شهادت آقایان تقی و ابراهیم استناد نموده است.

به دلایل ذیل شهادت این دو فرد پذیرفتنی نیست: اولاً تناقض گویی در اظهارات دو شاهد تعرفه شده که آقای تقی به عوامل گشت مراجعه نمود و اظهار داشت به عنوان زارع آقای رحمت مشغول به کار بودم که آقای زارع ( موکل) با داس به سمت آقای رحمان نتاج حمله ور شد و در حال زدن ضربه دوم بود که اینجانب با صدای بلند گفتم که چرا ضربه می­زنی و ضربه داس به زمین برخورد نموده است (به عبارتی می­گوید یک ضربه زده است) و آقای زارع با همان داس از محل متواری شده است و مجددا همین فرد تحت عنوان گواه در صفحه 20 پرونده ادعا می­کند که متهم دو  ضربه به شاکی زده استدرحالی که وفق نظریه پزشکی قانونی در صفحه 22پرونده حکایت از یک ضربه در تاریخ 22/7/97 دارد و صورت جلسه گواهی آقای ذبیح تبار اظهار داشته زمین شخم می­زدم که دیدم علی و رحمت باهم درگیر شده­اند و به هم دیگر فحش ناموسی می­دادند و ما جلو رفتیم و آنها را جدا  کردیم و در خصوص متواری شدن و تعداد ضربات چیزی نگفته است که مستند بر مواد 183 قانون مجازات اسلامی مقنن گفته در صورت تعدد شهود وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت­ها در خصوصیات موثر اثبات جرم یکسان باشد در غیر اینصورت شهادت شرعی پذیرفتنی نیست و با مداقه در اظهارات دو شهود به هیچ عنوان وحدت موضوع وجود ندارد و مراتب اظهارات ایشان با شرح شکواییه و نظریه پزشکی قانونی کاملا در تعارض میباشد .

3- تصویر شهادت نامه تنظیمی دفترخانه 65 آمل به شماره 60207  که آقای محمدرضا ­­نظری اعلام داشته نقل به مضمون ( گواه آقای ابراهیم ذبیح تبار نزد در لحظه و زمان درگیری که شاکی ادعا دارد، اقای ابراهیم ذبیح تبار نزد ایشان بوده و در فرض درگیری در محل منازعه حضور نداشته است ) و چگونه این فرد مطالبی را اظهار نموده که اصلا شاهد این موضوع نبوده است لهذا استناد به شهادت چنین فردی در تعارض با شهادت اقای محمد رضا نظری بوده که نظر ریاست محترم را به سند شهادت که پیوست این لایحه تجدید نظر خواهی میباشد جلب میکنم.

3-گزارش مرجع انتظامی: اگر به گزارش مرجع انتظامی در صفحه 2 پرونده ملاحظه بفرمایید گزارشات عینی نبوده بلکه آقای تقی شیرچی که ذی نفع این زمین مورد تنازع و خادم آقای رحمت رحمان نتاج خراسانی بوده به مرجع انتظامی مراجعه نموده است و صورت جلسه­ای را به مرجع قضایی ارسال نمودند که به هیچ وجه اینگونه نبوده چون آقای تقی شیرچی در گزارش مرجع انتظامی می­گوید درگیری برای مرز فی­مابین ملک شاکی و متهم بوده و یک ضربه از سوی متهم به رحمت زده شد و درحال زدن ضربه دوم بود که داس به زمین و آقای رستم علی زارع فرار کرد و در صفحه 20 پرونده اعلام می­­­­­­­دارد دو ضربه با داس از سوی متهم به آقای رحمت رحمان نتاج خراسانی زده شد و آقای ذبیح تبار در صفحه21 پرونده اعلام نمود ما آنها را جدا کردیم و نگفت موکل( ضارب ادعای تجدید نظر خوانده ) فرار کرده است لهذا نظر به تعارضات وسیع و اشکارمشارالیه قطعا این گزارش که از سوی ذی­نفع زمین مورد تنازع نمیتواند به عنوان اماره قضایی و مفید علم قاضی دانست.

د: دادنامه تجدید نظر خواسته در اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مخالف قانون میباشد

ریاست محترم شعبه و مستشاران ارجمند با مداقه در قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش حبس تعزیری مجازات بزه فحاشی جزو جرایم درجه هشت محسوب میگردد چرا که اولا با مداقه در جزای نقدی بزه فحاشی که تا یک میلیون تومان میباشد جزو مجازاتهای درجه هشت میباشد و طبق تبصره4 ماده 134  قانون مجازات اسلامی مقررات تعدد در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجرا نمی گردد لذا تعیین اشد کیفر برای موکل در فرض ثبوت اتهامات خلاف نظر مقنن درتبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی میباشد.

 

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)    ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری 09212242670

 

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

logo-samandehi