موسسه وکیل تلفنی

 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۳۲:۳۵ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۳۱:۳۶ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۳۰:۴ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۲۹:۱۰ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۲۷:۱۸ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۲۶:۱۹ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۲۴:۲۹ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • میرباقری میرباقری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۲۹:۵۱ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۳
 • محمد یاسین احمدی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۰:۱۶:۳۹ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۳
 • صادق صادقی صادق صادقی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۴۰:۵۳ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۱
انجمن وکیل تلفنی

دعوی ماترک در نظام حقوقی ایران

دعوی ماترک در نظام حقوقی ایران

اینکه ماهیت ماترک از نظر حقوقی چیست، 3 نظر در این مورد دربین حقوق دانان مطرح است:

 

نظر اول: برخی آنرا در حکم مال میت می دانند (نظر مشهور فقها).

 • ایراد: چون قانون صراحتاً اعلام کرده شخصی که زنده متولد می شود با تولد دارای حقوق و تکالیف می شود وبا مرگ وی هم حقوق و تکالیف وی خاتمه پیدا می کند بنابراین چگونه میشود گفت که در حکم مال میت است.

 

نظر دوم: عده ای دیگر آنرا منطبق بر احکام رهن می دانند و ترکه را وثیقه طلب بستانکاران می پندارند و احکام رهن را بر آن بار می کنند و از نظر آنها مالکیت ورثه موقوف و معلق است به اخراج آنچه که ترکه ناخالص را به ترکه خالص تبدیل می کند.

 • ایراد: از آنجاییکه حق رهن از حقوق عینی است این نظر صحیح بنظر نمی رسد زیرا طلبکاران نسبت به ترکه حق عینی ندارند.

 

نظر سوم: برخی نیز مانند مرحوم دکتر کاتوزیان، آن را دارای شخصیت حقوقی می دانند.

 

رزرو مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی 02147625900

مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت 
۵ دقیقه
50.000 تومان
۱۰ دقیقه
100.000  تومان
۱۵ دقیقه
120.000 تومان
۲۰ دقیقه
200.000  تومان
۳۰ دقیقه
250.000  تومان
۱ ساعت
350.000 تومان
مشاوره حقوقی حضوری 500.000 تومان
مطالعه اوراق پرونده همراه با 5 دقیقه مشاوره با وکیل 150.000 تومان
نگارش نامه ها و درخواست های اداری  300.000 تومان
محاسبه فوری دیه توسط وکیل  100.000 تومان 
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز توسط وکیل  50.000 تومان
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان

در صورت تمایل می توانید مبلغ مورد نظر خود را به شماره کارت 6219861069798741 به نام خانم آناهیتا توکلی واریز نمایید و  اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا وات ساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

 

توجهتمامی مواردی که در این صفحه ذکر شده اند مطابق با قوانین حاکم بر کشور بوده و این مطالب به هیچ عنوان با مطالب وزارت دادگستری کل کشور مغایرتی ندارد؛ لذا با خیال راحت به خواندن مطالب ادامه دهید.

 

آیا ماترک از نظر حقوقی دارای شخصیت مستقل می باشد؟

 

heritage lawsuit devided charachter

مشاوره حقوقی ماترک و حل آنلاین و تلفنی مشکلات آن

 

 پاسخ به این سوال بله است؛ بر اساس نظریه شخصیت حقوقی ترکه مرحوم دکتر کاتوزیان که معتقدند که ترکه ناخالص در دوران انتقالی مانند موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل از ورثه طلبکاران و موصی له و صاحبان حق دارد. برای اینکه شخصیت حقوقی ترکه تحقق پیدا کند چهار رکن لازم است:

 

 • رکن اول: ترکه هم می تواند مدیر داشته باشد. اگر وراث توافق کنند که یکی از آنها انتخاب شود و یا به وصیت موصی، وصی مسئول اداره تمام ترکه تعیین شود و در غیر این فروض، دادگاه مدیر تصفیه تعیین می کند.

 • رکن دوم: ترکه می تواند اقامتگاه داشته باشد وفق ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر میدارد دعاوی راجع به ترکه در آخرین اقامتگاه متوفی اقامه می شود و این نشانگر آن است که عموما اموال متوفی در جایی است که خود متوفی حضور دارد پس در واقع اقامتگاه متوفی اقامتگاه ترکه هم می باشد.

 • رکن سوم: ترکه دارایی مثبت دارد و آورده های این دارایی همان ترکه ناخالص است.

 • رکن چهارم: ترکه دارایی منفی دارد و دارایی منفی آن دیون و بدهکاری و صاحبان ثلث و همه آنچه که از ترکه ناخالص اخراج می شود تا ترکه خالص شود می باشد.

 

نکته مهم: ترکه هم شخصیت حقوقی دارد و نام آن ترکه است، اما دارایی آن همان چیزی است که به ارث می ماند و نیز وصی طبق صراحت ماده 246 قانون امور حسبی، کارش اداره ترکه است، به بیان بهتر مدیر، ترکه است؛ مانند: مدیر عامل در شرکت سهامی خاص که یک شخصیت حقوقی است. پس نتیجتاً تمام آثار و عناوین و امارات و علایم و اشارات که در شخص حقوقی است، در ترکه هم هویدا و موجود است.

 

انتقال ماترک متوفی قبل از تقسیم و یا تسهیم بین وراث از مصادیق معامله فضولی می باشد؟

برطبق ماده 871 قانون مدنی که مقرر می دارد: ((هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است، معاملات مزبور نافذ نبوده و دیان می توانند آن را بهم بزنند))، البته به تکرار در ماده 229 قانون امور حسبی آورده: ((تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره... نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون)).

در نهایت از مجموع این 2 ماده میتوان گفت چنبن معاملاتی غیر نافذ هستند.

 

آیا تعهدات قانونی مورث، مثلا در خصوص تسهیلات بانکی به وراث می رسد ؟در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه پرداخت وراث نسبت به تعهدات مورث چگونه می باشد؟

 

heritage lawsuit obligations

بهترین رویکرد در مورد سر باز زدن مورث از تعهدات قانونی اش

 

در اینمورد دو دیدگاه وجود دارد:

 

 • دیدگاه اول: عده ای بر این عقیده اند که کلیه دیون و تعهدات، اعم از قردادی و غیر قراردادی و حتی دیه، مشمول قاعده حال شدن دیون به موت مدیون دانسته اند.

 • دیدگاه دوم: دسته ای دیگر قائل به تفریق شده اتد و در مواردی، استثنائأ دین را با همان اوصاف از جمله اجل قابل انتقال به وراث دانسته اند.

 

این تفاوت دیدگاه ها بخاطر برداشت متفاوت آنها از مفهوم (دِین) است و با توجه به اینکه قانون امور حسبی مقتبس از فقه است، از مفهوم فقهی دین استفاده کرده است ولی در قانون مدنی از واژه تعهد استفاده شده که این دو به یک معنی نمی باشد و منظور از دیون در ق.ا.ح، مطالبات مالی اشخاص از متوفی بوده ودر هیچ یک از مقرارات و قوانین امور حسبی به تعهدات قرار دادی اشاره نشده است (از جمله مواد 226 و 228 و 231 قانون امور حسبی) همگی ناظر بر دیونی است که قبلاً بر ذمه متوفی مستقر شده است و ماده ی 505 ق. م اگر چه ناظر بر عقد اجاره است نمیتوان از آن قاعده ای کلی استقراء کرد؛ اما می شود با وحدت ملاک آن به سایر عقود معاوضی همچون بیع و معاوضه آنرا تسری داد.

تاجایی که امکان دارد باید قاعده حال شدن دیون موجل در قدر متیقن اجرا شود و در موارد تردید بقای اجل استصحاب شود، در مجموع باید گفت که تعهدات ناشی از عقود و قرارداها بطور کلی با همان قیود عوارض و کیفیات به وراث منتقل می شوند و تعهدات موجل مورث، تسهیلات و باز پرداخت وام ها حال نمی شوند؛ زیرا اجل وصف دین است نه وصف مدیون؛ بدین جهت با موت مدیون، وصف دین که همان اجل است باقی می ماند. عدالت نیز ایجاب می کند که وراث تعهدات موجل مورث را با رعایت همان اجل به موقع اجرا بگذارند، هرچند این اختیار را دارند که از حق خود صرف نظر کنند و قبل از حلول موعد به مقام ایفای تعهد برآیند؛ بنابراین، قائم مقامی وراث در قراردادهای انتقال یافته به آنان نیز اقتضاء دارد تا در همان جایگاهی قرار گیرند که مورث آنها قرار داشته و طی طریقی کنند که مورث آنها بخشی از آن را پیموده است.

رزرو مشاوره حقوقی شبانه روزی با وکیل

بعد از فوت متوفی خسارت تاخیر در تعهدات شامل حال شخص متوفی با توجه به فوت ایشان استقرار دارد؟ (مثلاً خسارت تاخیر در تادیه چک)

در این زمینه می شود مشخصا به نظریه مشورتی اشاره کرد که این نظریه مقرر می دارد:

 

پرسش: آیا پس از فوت شخص به دیون وی خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه در جهت محکومیت ورثه به اصل دین از محل ترکه متوفی، می تواند آنان را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از محل ترکه محکوم کند؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد پرسش فوق

 • خسارت تاخیر تادیه نسبت به محکوم به مالی تا زمان اجرای حکم قابل محاسبه است، مگر اینکه در این فاصله محکوم له در اجرای دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تاخیر تادیه مجوز قانونی ندارد.
 • مطابق ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با فوت محکوم علیه، عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوفق می شود و چون محکوم له باید وفق این ماده به وظیفه قانونی خود عمل کند، لذا در صورت معرفی ورثه محکوم علیه توسط محکوم له، خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم قابل محاسبه است ؛اما چنانچه محکوم له به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ فوت قابل محاسبه نیست.

 

رویکرد حقوقی شما نسبت به ماترک متوفی بعداز فوت در اولین اقدام چیست؟

 

heritage lawsuit after death

اولین اقدام متوفی بعد از فوت ماترک

 

 • اولین گام: در ابتدا باید دادخواست انحصار وراثت به اتضمام شناسنامه واصل و کپی گواهی فوت متوفی (پس از فوت و تایید پزشک، اداره ثبت احوال، شناسنامه متوفی را باطل و گواهی فوت صادر می کند).

 • دومین گام: استشهادیه محضری (که در آن اسامی تمام وراث نوشته شده و بوسیله دو نفر از مطلعین و اشخاصی که وراث و شخص متوفی را می شناسند، در دفتر اسناد رسمی امضا و متقابلاً امضای آنها نیز توسط دفتر اسناد رسمی مصدق و گواهی و امضا شود).

 • سومین گام: گواهی مالیاتی (که وراث ملزم هستند ظرف مدت 6ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه مالیاتی مخصوص را که حاوی تمام اقلام بازمانده از متوفی با تعیین قیمت زمان فوت و همچنین مطالبات و بدهی ها تهیه و تکمیل کنند و به اداره مالیاتی تسلیم کنند که بعد از پرداخت، رسید مالیات بر ارث صادر می شود).

 • چهارمین گام: کپی مصدق شناسنامه همه ی وراث به شورای حل اختلاف تقدیم کنیم، شورا نیز پس از ملاحضه و بررسی مدارک، درخواست مارا در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی با هزینه خودمان منتشر می کند؛ پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، در صورت عدم اعتراض از طرف کسی، شورا اقدام به صدور گواهی انحصار وراثت که شامل تصدیق وراثت، تعیین تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی می شود را صادر می کند.

 • و در آخر: باید با ارسال اظهار نامه رسمی از طریق دفاتر خدمات قضایی به نشانی وراث، از آنها در خواست می کنیم تا اقدامات لازم جهت تقسیم ترکه را انجام دهیم؛ در غیر اینصورت از طریق مراجع قانونی اقدام به طرح دعوای تقسیم و تحریر ترکه خواهیم کرد.

 

 

بهترین روش های تحریر ترکه
چگونه یک ترکه را به بهترین نحو مهر و موم کنیم
چطور سهم الارث خود را با رضایت سایر وراث بفروشم
امکان فروش سهم شخصی از یک ملک شریکی

سوالات متداول

لطفا نظر خود را ثبت نمایید:

نظرات کاربران:

با سلام و عرض ادب، برطبق ماده ۸۷۱ قانون مدنی که مقرر می دارد: هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است، معاملات مزبور نافذ نبوده و دیان می توانند آن را بهم بزنند، البته به تکرار در ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی آورده: تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره... نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون. در نهایت از مجموع این ۲ ماده میتوان گفت چنبن معاملاتی غیر نافذ هستند.اینجانب سحر نیک پور جهت مشاوره تکمیلی در خدمت شما عزیزان می باشم.
مشاوره از راه دور با وکیل ممکن است در ابتدا به خاطر الزامات روش قدیمی ملاقات حضوری با وکیل یک روش غیر متعارف به نظر برسد ولی ایده خوبی است و دارای مزایای مخصوص به خود می باشد. در شرایط فعلی انواع ابزارهای آنلاین از قبیل اینترنت، دسترسی راحت به لپتاپ و موبایل، و دانش کافی جهت به کارگیری این ابزار، آماده استفاده هستند. وکیل تلفنی می تواند ارتباط سریع و راحت را با مشتریان مناسب برای دفتر خود برقرار کند. وسایل که برای استفاده در اختیار وکیل قرار داده شده به گونه ای است که می تواند به سرعت، با حس مشارکت کامل و مهمتر از همه کارآمد با مشتریان خود کار کند. در مواقع بسته بودن دفتر فیزیکی، وکیل تلفنی با یک اعلان در صفحه اصلی وب سایت خود ، اطلاعاتی در مورد نحوه دسترسی به وکیل تلفنی را در اختیار کاربران، از طریق وب سایت یا دیگر اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی می توانند با وکیل تلفنب ارتباط برقرار کرده و مشاوره لازم در مورد حل مشکلات خود را بگیرند.
ترکه هم شخصیت حقوقی دارد و نام آن ترکه است، اما دارایی آن همان چیزی است که به ارث می ماند و نیز وصی طبق صراحت ماده ۲۴۶ قانون امور حسبی، کارش اداره ترکه است، به بیان بهتر مدیر، ترکه است؛ مانند: مدیر عامل در شرکت سهامی خاص که یک شخصیت حقوقی است. پس نتیجتاً تمام آثار و عناوین و امارات و علایم و اشارات که در شخص حقوقی است، در ترکه هم هویدا و موجود است
ماترک متوفی به معنای کلیه اموال و دارایی هایی است که از اشخاص فوت شده به جای می ماند . البته در خصوص تقسیم ترکه باید گفت که ابتدا باید بدهی های متوفی پرداخت و به وصیت های وی عمل شده و سپس نوبت به تقسیم ماترک متوفی می رسد . البته قبل از آن ، ورثه می توانند درخواست تحریر ماترک متوفی و صورت برداری از آن را نیز داشته باشند .
در مواردی ممکن است که وراث، اقدام به تقسیم ماترک (ارث) با رضایت یکدیگر نموده و بعد از تقسیم بخواهند آن را بر هم زنند و ابطال کنند! در این شرایط چه اقدامی باید انجام داد؟ در این مطلب به بررسی این موضوع پرداختیم. در مواردی ممکن است که وراث، در خصوص ماترک مورث خویش، با تراضی یکدیگر نسبت به تقسیم ماترک اقدام نموده باشند. ممکن است تعدادی از وراث به لحاظ عدم رعایت عدالت در تقسیم، اشتباه در تقسیم ترکه و یا به هر علّت دیگری، قصد طرح دعوی تقسیم ترکه در دادگاه را داشته باشد و از دادگاه بخواهند تا نسبت به تقسیم ترکه مورث ایشان اقدام نماید. با مراجعه به قانون مدنی، مشخص می شود که قانونگذار در مواد 600، 601 و 602 این قانون، انحلال و ابطال تقسیمی که به تراضی ( رضایت طرفین ) انجام شده است را در موارد ذیل مجاز می داند : - تقسیم توأم با اختلاط مال غیر بوده است. - تقسیم به غلط واقع شده باشد. - در حصه ( بهره، بخش ) هر یک از شرکا عیبی ظاهر شود که حین تقسیم، نسبت به آن آگاهی نداشته اند. قانون، ابطال تقسیم را صرفا در موارد بالا مورد پذیرش قرار داده است . لذا وارثی که مدعی است در مقام تقسیم مبتنی بر تراضی ترکه، اشتباهی صورت گرفته و یا حصه او معیوب یا مختلط با مال غیر است، می تواند بر مبنای مقررات مواد مرقوم، اقدام حقوقی لازم را به عمل آورد. توجه داشته باشیم، چنانچه به عنوان وکیل یکی از وراث، قصد اقدام حقوقی در این موارد را داریم، باید بدانیم که به موجب ماده 599 قانون مدنی:" تقسیم بعد از آنکه صحیحا واقع شد لازم است و هیچیک از شرکاء نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند." بدین ترتیب، تراضی شرکاء به موجب ماده مرقوم، لازم است نه جایز ! یعنی جز به تراضی مجدد یا با حکم دادگاه، قابل انحلال نیست. بنابراین در مقام وکیل خواهان، باید قبل از دعوی تقسیم مجدد ترکه، ابتدا دعوی انحلال و ابطال تقسیم ترکه سابق را به استناد یکی از جهات مقرر در مواد 600، 601 و 602 قانون مدنی مطرح و متعاقب صدور حکم قطعی بر انحلال و بی اعتباری تقسیمِ مبتنی بر تراضی ترکه، مبادرت به طرح دعوی تقسم ترکه نمائیم. در مقام وکیل خوانده دعوی تقسیم ترکه ای که سابقا با تراضی شرکا تقسیم شده و خواهان، بدون طرح دعوی ابطال و انحلال تقسیم ترکه آن، مستقیم مبادرت به طرح دعوی تقسیم ترکه نموده است، با طرح همین ایراد از دادگاه رسیدگی کننده درخواست صدور قرار عدم استماع دعوی می کنیم و طبعاً این ایراد مورد پذیرش دادگاه نیز قرار خواهد گرفت.

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 80,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری 950,000 هزار تومان پرداخت آنلاین

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12 

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی