موسسه وکیل تلفنی

  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۶:۲:۲۹ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۶:۱:۴ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۵۹:۵۵ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۵۹:۴ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۵۸:۲۷ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • رضایی گرامی : پرونده حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۴:۳۰:۵۸ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۲۵:۵۳ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • مریم گذاری گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۴:۹:۱۱ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • مریم گذاری گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۳:۵۷:۲۴ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۳۰:۳۶ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
انجمن وکیل تلفنی

مطالبه زمين

مطالبه زمين در صورت اقدادمات غير قانوني اداره  زمين شهري

در صورت احراز اقدامات غیر قانونی اداره زمین شهری در تملک زمین، خواهان می­تواند در صورت وجود زمین مطالبه عین آن و چنانچه تلف شده باشد مطالبه قیمت زمین را بنماید و مطالبه زمین معوض قانونی نیست

پرونده کلاسه: 89/698

دادنامه شماره: ۹۰۰۹۹۷۰۲2۳۷۰4۳64

شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه: اداره مسکن و شهرسازی کرج به نشانی ...

تجدیدنظرخوانده: آقای اصغر ... به نشانی ...

تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۶۰۰۰۱۷ مورخ 23/1/1389 صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تهران

گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می­نماید:

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره مسکن و شهرسازی کرج به طرفیت آقای اصغر ... نسبت به دادنامه شماره ۱۷ ۸۹۰۹۹۷۲۶۰۰۰ مورخ 23/1/89 صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر واگذاری زمین معوض بر اساس بند ۶ ماده ۹ قانون اراضی شهری صادر گردیده است. دادگاه - برخلاف استدلال مندرج در رأی معترض عنه عدم اعمال قانون (ماده ۹ قانون اراضی شهری) در تملک پلاک ثبتی شماره 934/163 واقع در سرحدآباد کرج با توجه به اینکه سند پلاک یاد شده بنام اداره کل زمین شهری صادر گردیده، مجوز الزام اداره خوانده به واگذاری زمین معوض نیست بلکه در صورت احراز اقدامات غیر قانونی اداره زمین شهری در تملک زمین، خواهان می­تواند در صورت وجود زمین مطالبه عین آن و چنانچه تلف شده باشد مطالبه قیمت زمین را بنماید. درنتیجه دعوی مطالبه زمین معوض که توان و استطاعت واگذاری آن بر عهده اداره خوانده قرار گرفته به کیفیت یاد شده قابلیت استماع را نداشته و مستند به مواد ۲، 3۵۶ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می­نماید این رأی قطعی است.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

سوالات متداول

لطفا نظر خود را ثبت نمایید:

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان (ویژه شرایط کرونا)

021476259

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه رشتچی - پلاک 14 - طبقه اول - واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران: آمل - روبروی افتاب 60 - مجتمع تجاری محسنی - طبقه اول - واحد 102.

 

 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی