موسسه وکیل تلفنی

  • مهدی بقایی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۴:۱۰:۳۰ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۲۱:۵۲ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • زهرا رهبرنیا گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۹:۳۹:۳ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۲۳:۳۴ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۵۴:۴۳ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۴۹:۳۹ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • صفر قاسمی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۷:۲۶:۲۱ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۰:۱۹:۱۰ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۰:۱۶:۴۱ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۰:۱۵:۴۲ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
انجمن وکیل تلفنی

مطالبه زمين

مطالبه زمين در صورت اقدادمات غير قانوني اداره  زمين شهري

در صورت احراز اقدامات غیر قانونی اداره زمین شهری در تملک زمین، خواهان می­تواند در صورت وجود زمین مطالبه عین آن و چنانچه تلف شده باشد مطالبه قیمت زمین را بنماید و مطالبه زمین معوض قانونی نیست

پرونده کلاسه: 89/698

دادنامه شماره: ۹۰۰۹۹۷۰۲2۳۷۰4۳64

شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه: اداره مسکن و شهرسازی کرج به نشانی ...

تجدیدنظرخوانده: آقای اصغر ... به نشانی ...

تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۶۰۰۰۱۷ مورخ 23/1/1389 صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تهران

گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می­نماید:

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره مسکن و شهرسازی کرج به طرفیت آقای اصغر ... نسبت به دادنامه شماره ۱۷ ۸۹۰۹۹۷۲۶۰۰۰ مورخ 23/1/89 صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر واگذاری زمین معوض بر اساس بند ۶ ماده ۹ قانون اراضی شهری صادر گردیده است. دادگاه - برخلاف استدلال مندرج در رأی معترض عنه عدم اعمال قانون (ماده ۹ قانون اراضی شهری) در تملک پلاک ثبتی شماره 934/163 واقع در سرحدآباد کرج با توجه به اینکه سند پلاک یاد شده بنام اداره کل زمین شهری صادر گردیده، مجوز الزام اداره خوانده به واگذاری زمین معوض نیست بلکه در صورت احراز اقدامات غیر قانونی اداره زمین شهری در تملک زمین، خواهان می­تواند در صورت وجود زمین مطالبه عین آن و چنانچه تلف شده باشد مطالبه قیمت زمین را بنماید. درنتیجه دعوی مطالبه زمین معوض که توان و استطاعت واگذاری آن بر عهده اداره خوانده قرار گرفته به کیفیت یاد شده قابلیت استماع را نداشته و مستند به مواد ۲، 3۵۶ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می­نماید این رأی قطعی است.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)    ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری 09212242670

 

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

logo-samandehi