موسسه وکیل تلفنی

  • مینا جعفری گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۵:۱:۲۵ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۷:۴۹ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۵۲:۱۰ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
  • محمدسعید بلوچی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۲:۴۵:۸ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
  • مصطفی نجفی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۲:۳۵:۲۹ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
  • مینا جعفری گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۲:۴:۲۲ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
  • محمدسعید بلوچی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۳۰:۳۳ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
  • وکیل ملیکا محبوبی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۱:۱۶:۲۸ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۷:۵۰:۳۸ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
  • وکیل ملیکا محبوبی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱:۲۴:۵۷ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۵
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقي الزام به تحويل مبيع

 

الزام به تحویل مبیع

الزام به تحویل مبیع در سایه قانون مدنی

الزام به تحويل مبيع در واقع يكي از اثار عقد بيع هست وقتي شما مالي را ميخريد فروشنده بايد طبق ماده 367 قانون مدني بايد مورد معامله را به شما تحويل دهد برخي از با درج شروطي از انتقال مبيع يا مورد معامله امتناع نموده و علت امتناع خودشان را به شرطي كه داخل در فروشنامه قيد كردند مستند ميكنند در حالي كه طبق ماده 220 قانون مدني يكي از اثار عقد بيع تحويل ثمن و مبيع ميباشد يعني خريدار مكلف به پرداخت ثمن معامله و فروشنده مكلف به  تحويل ثمن معامله ميگردد براي طرح دعوي الزم به تحويل مبيع در محاكم رويه مختلفي ديده ميشود مثلا برخي محاكم مدعي هستند كه براي طرح دعوي الزام به تحويل مبيع لازم است كه اصالت فروشنامه يا عقد بيع خودتانرا  اثبات نماييد و سپس اقدام به طرح دعوي الزام به تحويل مبيع نماييد به عبارتي اين دسته از محاكم شما را مكلف به طرح دعوي تنفيذ بيع نامه ميكنند و وقتي اصالت بيع نامه شما طي راي دادگاه اثبات گردد دعوي الزام به  تحويل مبيع را  پذيرش ميكنند لذا در اين راستا و با توجه به اين رويه قضايي مختلف در خصوص دعوي الزام به تحويل مبيع لازم هست قبل از طرح اين دعوي و يا در زمان انعقاد قرارداد با وكلاي دادگستري مشاوره نحوه دريافت مبيع يا مشاوره الزام به تحويل مبيع را بخواهيد.  هدف موسسه وكيل تلفني اقدامات پيشگيرانه ميباشد لذا قبل از هرگونه قراردادي و يا حتي در زمان معامله با وكيل تلفني در خصوص الزام به تحويل مبيع مشاوره حقوقي موضوع را  بگيريد. وكيل تلفني در اين راستا معتقد ميباشد در زمان نگارش قرارداد خريد يا فروش براي تحويل مبيع وجه التزام از نوع دلار قيد نماييد براي اخذ مشاوره حقوقي الزام به تحويل مبيع لازم  است در سايت ثبت نام نماييد و درخواست مشاوره حقوقي الزام به تحويل مبيع يا ثبت سوال حقوقي را  مطرح نماييد وكلاي موسسه زير پنج دقيقه حتي در ايام تعطيل به شما مشاوره حقوقي الزام به تحويل مبيع را ميدهند

رای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت    ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

مشاوره  حقوقی  در سریع ترین  زمان  ممکن

مشاوره حقوقی نمونه دادنامه الزام به تحويل مبيع

الزام به تحویل مورد معامله به دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین می­توانسته هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است انجام دهد

پرونده کلاسه: ۹۰۰۹۹۸۰۲۲۰۰۲444۷

دادنامه شماره: ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۲4۰۵

شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه: آقای روح الله ... به نشانی ...

تجدیدنظرخواندگان: ۱. آقای حسین ... به نشانی ... ۲. آقای علی اکبر ..... به نشانی ...

تجدیدنظرخواسته: از دادنامه ۹۰۰۵۷۱ مورخ 30/7/90 صادره از شعبه اول بخش لواسانات

گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می­نماید:

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۰۰۵۷۱ مورخه 30/7/90 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش لواسانات و رودبار قصران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان با خواسته الزام خواندگان به تحویل الباقی مبیع موضوع مدرکیه مورخه 24/1/74 و سند عادی مورخه 5/3/1388 اصداریافته مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می­باشد زیرا اولاً: خواهان با استناد به دو فقره سند عادی و طرح دعوی به طرفیت فروشندگان طرح دعوی نموده و به تصریح مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی هرگاه خواهان رسیدگی به دعوایی را برابر قانون درخواست نماید قضات داگاه موظف بوده تا موافق قانون رسیدگی و حکم مقتضی را صادر و یا فصل خصومت نمایند. ثانياً: قطع نظر از صحت و سقم دعوی مطروحه آنچه دادگاه بدوی در انشاء رأی بدان توجه نموده موضوعاتی ماهوی بوده لذا با اتکاء به آن صدور قرار توجیه قانونی ندارد. ثالثاً: تسلیم وقتی حاصل می­شود که مبیع تحت اختیار مشتری قرار گرفته باشد حال چنانچه با تنظیم قرارداد مورخه 24/1/74 موضوع قرارداد به نحوی که عرف آن را تسلیم گویند در اختیار مشتری قرار گرفته باشد می­بایست دعوی خواهان محکوم به بطلان والا فروشنده با توجه به مفاد قرارداد و آثار عقد صحیح به ایفای تعهدات قراردادی ملزم شود. رابعاً: دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین می­توانسته هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است انجام دهد بنابراین دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می­نماید. این رأی قطعی است.

مشاوره حقوقی دعوای تحویل مبیع مشاعی

طبق دادنامه ...مورخ...در خصوص دعوی آقای ر.ج به طرفیت 1- ف 2- س 3- اداره کل راه و مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی... و تحویل مورد معامله که خواهان خواسته خود را در جلسه اول دادرسی به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی افزایش داده ، با عنایت به محتویات پرونده علی الخصوص پاسخ استعلام ثبتی که حکایت از بازداشت بودن پلاک ثبتی مذکور دارد و نظر کارشناس منتخب نیز حکایت از بازداشت بودن کل پلاک ثبتی مذکور دارد و با عنایت به اینکه موضوع سند خواهان خرید جزء مشاع از پلاک ثبتی مذکور می باشد که تا زمانی که به قطعات مفروزه تقسیم نگردد، قابلیت تحویل نیز نخواهد داشت، لذا دادگاه دعوی خواهان را مستند به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. در پی تجدیدنظرخواهی خواهان از این دادنامه، دادگاه تجدیدنظر با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی واجد ایراد مهم و موثری نیست مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می نماید.

نظریه وکلای موسسه وکیل تلفنی 

در صورتی که مبیع جزء مشاع از ملکی باشد، دعوای تحویل مبیع تا زمانی که آن ملک به قطعات مفروز شده تقسیم نگردد، قابل استماع نخواهد بود.در مالکیت مشاعی تصرفات حقوقی از جمله نقل و انتقالات مانند بیع و اجاره نافذ ولی تصرفات مادی که از جمله آن می توان تقسیم مبیع به مشتری باشد غیرنافذ بوده و منوط به اذن تمامی شرکا می باشد. 

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت    ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)    ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری 09212242670

 

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ     مشاوره حقوقی بین الملل

 

logo-samandehi