موسسه وکیل تلفنی

  • حسن نام آور گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۶:۴۷:۱۴ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
  • محسن کرایی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۶:۱۸:۱۹ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
  • محسن کرایی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۶:۱۳:۱۳ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
  • محسن کرایی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۶:۱۰:۴۴ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
  • فرزاد ابراهیمی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۴:۲۸:۵۴ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
  • سعید فاتحی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱:۵۸:۵۸ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
  • الناز رضایی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱:۲۳:۲۶ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
  • ابوذر ورزنده گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۰:۵۳:۴۸ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
  • مریم گذاری گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۰:۳۸:۳۷ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
  • احمد سیدزاده گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۰:۱۸:۳۹ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
انجمن وکیل تلفنی

اثبات وقوع بیع شفاهی

نحوه اثبات وقوع عقد بیع در نظام حقوقی ایران

یکی ار عقودی که تنها در اثر توافق خریدار و فروشنده واقع میگردد و دیگر نیاز به عامل دیگری ندارد عقد بیع است با وجود این عقد بیع همیشه به تراضی تنها محقق نمیشود و گاه نیاز به قبض یا انجام تشریفات دیگر دارد ؛از جمله ،در بیع صرف ،قبض از شرایط وقوع معامله است فروش اموال دولتی که با مزایده انجام میشود همچنین در مورد املاک ثبت نشده به دلیل اینکه ضمانت اجرای تنظیم سند رسمی و ثبت در دفتر املاک تنها این است که سند عادی در دادگاه پذیرفته نشود وبنابراین تشریفات ثبت برای اثبات عقد است نه وقوع آن اما در مورد املاک ثبت شده منطبق با ماده 22 قانون ثبت ،وقوع عقد بیع بستگی به تشریفات ثبت دارد البته این مانع از این نیست که دادگاه دلائل و مدارکی را که ممکن است برای اثبات انجام معامله ابراز شود نپذیرد ،مثلا اقرار به وقوع عقد بیع از طرف بایع در دادگاه ،تحقق بیع وحق مالکیت مشتری بر مبیع را ثابت می نماید

اثبات وقوع عقد بیع شفاهی

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۳۰دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

مشاوره حقوقی 

مشاوره حقوقی تلفنی 

کلینک مشاوره حقوقی 

دادخواست اثبات وقوع عقد بیع شفاهی 

 برای دعوای اثبات وقوع عقد بیع  باید مدارک زیر را فراهم کنیم و بهمراه داشته باشیم:

1-تصویر مصدق مبایعه نامه (اجباری)

2-تصویر مصدق سند مالکیت (اجباری)

3-بهمراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی

در صورت عدم وجود مدارک فوق می توانیم یکی از موارد ذیل را ارائه نماییم :

1-شهادت شهود و مطلعین  2- تحقیقات محلی 3- اتیان سوگند 4- در خواست استعلام  5- پرونده استنادی 6- ارجاع به کارشناسی  6- ارجاع به کارشناسی 7- معاینه محلی 8- سایر ادله و مستندات

آیا اثبات وقوع عقد بیع شفاهی میسور است؟

بر اساس قانون مدنی ایران ،همین که طرفین بر بیع توافق نمایند و تراضی اراده ها و قصد و رضای طرفین حاصل گردد ،عقد بیع منعقد می شود و به غیر از موارد خاص در اکثر موارد به صرف توافق طرفین ،ولو آنکه مکتوب نشده باشد بیع محقق میگردد.

 

آیا با سوگند می شود عقد بیع شفاهی را اثبات نمود؟

در صورتی که دلیل دیگری نباشد و وقوع بیع و یا مبایعه نامه ،انکار شود و یا بیع شفاهی باشد خواهان میتواند درخواست اتیان سوگند نماید و در صورت عدم انجام سوگند  توسط خوانده یا منکر مبایعه نامه ، با انجام سوگند توسط خواهان ،وقوع عقد بیع اثبات می شود .

برای اثبات وقوع عقد بیع شفاهی چه دادخواستی بدهیم؟

دادخواست تآیید واثبات وقوع عقد بیع

در خصوص اموال غیر منقول لازم به ذکر است که برخی از محاکم به استناد مواد 22و 4و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک ،چنین دعوایی را به تنهایی قابل پذیرش نمی دانند و آن را فقط به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می پذیرند .(البته بهتر است این دو خواسته همزمان مطرح شود زیرا رآی اثبات وقوع بیع ،صرفاًجنبه اعلامی دارد و به صرف این حکم نمی توان مالک را به تنظیم سند رسمی الزام کرد .

محل طرح دادخواست اثبات وقوع عقد بیع در صلاحیت کدام مرجع قضایی می باشد؟

اگر دعاوی مذکور مرتبط با املاک باشد دادخواست باید در دادگاهی اقامه شود که ملک در حو زه قضایی آن واقع شده است ولی  در دعاوی راجع به بیع اموال منقول میتوان در محل اقامت خوانده و همچنین محل انعقاد قرداد و اجرای تعهد نیز اقامه دعوا نمود (مواد 11و 12و13 قانون آیین دادرسی مدنی )

اثبات وقوع عقد بیع شفاهی مالی میباشد یا غیر مالی ؟

مانند دعوای اثبات وقوع عقد بیع و دادخواست تحویل مبیع ،دعوای اثبات وقوع بیع  شفاهی دعوایی است مالی.

 آیا برای اثبات وقوع عقد بیع شفاهی باید میزان ثمن و تاریخ  بیع مشخص گردد؟

چنانچه ثمن معامله پول باشد ،باید از حیث مقدار و دیگر شرایط ،در هنگام عقد معلوم شود؛به قسمی که هیچ گونه جهل یا ابهامی در آن نباشد .مثلاًاگر فروشنده بگوید خانه را در برابرهر قیمتی  که فلانی تعیین کند فروختم و مشتری هم آن را بپذیرد ،به سبب مجهول بودن ثمن ، معامله باطل است .هرگاه ثمن معامله کالا باشد ،همه ی شرایطی که برای مبیع بر شمرده شد ،بر ثمن نیز حاکم است .عوض(اعم از مبیع و ثمن)باید از نظر مقدار ،جنس واوصاف تاثیرگذار در قیمت ،معلوم باشد و مجهول بودن عوض در هریک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد عقد بیع می شود و از این لحاظ فرقی بین بیع مکتوب و شفاهی نیست .

در مورد زمان وقوع عقد بیع هم باید گفت اگر چه فرع هست اما از لحاظ اعمال خیارات فسخ و همچنین تاخر و تقدم با عقود بیع هم عرض قابل تامل است .

مشاوره حقوقی اثبات عقد بیع شفاهی

سوالات متداول

لطفا نظر خود را ثبت نمایید:

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان (ویژه شرایط کرونا)

021476259

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه رشتچی - پلاک 14 - طبقه اول - واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران: آمل - روبروی افتاب 60 - مجتمع تجاری محسنی - طبقه اول - واحد 102.

 

 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی