موسسه وکیل تلفنی

  • Sofiya Rzdt گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۱:۱۹:۴۱ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • داریوش محمدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۱:۱۶:۴۰ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • ارمان ارمان زاده گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۱:۲:۳۹ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۰:۵۶:۳۸ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۰:۵۵:۱۲ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۰:۵۳:۵ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۸:۳۳:۴۶ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۶:۲۷:۳۱ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • قاسم عبداله زاده گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۵:۴:۱۷ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۱۶:۵۱ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی قتل

مشاوره حقوقی قتل

تعریف جرم قتل

ابتدایی ترین تصور ذهنی ما از  قتل  پیکری  بی جان و غرق در خون است که به فجیع ترین شیوه ممکن توسط  انسانی دیگر به قتل رسیده و گوشه ای رهاشده است.

امااین تصور همه واقعیت قتل نیست.

قتل بمعنی پایان دادن به زندگی یک انسان است و در دسته بندی ابتدایی خود به عمد و غیر عمد تفکیک میشود ومجدد در خانواده قتل غیر عمدها به قتل شبه عمد و قتل خطای محض تقسیم میشود.

شاید سوال شودمگرقتل غیر عمد هم وجود دارد؟

وجه تمایز قتل عمد و غیر عمد

هرعملی  که در عالم مادی رخ میدهد زمانی میتواند جرم فرض شود که  در عالم اعتبار برای ان جرم انگاری شده باشد پس قتل هم  حاصل جمع  چندین عنصراست*.بصورت کلی عنصر قانونی عنصر مادی و عنصر معنوی.

عنصر قانونی در بحث قتل یعنی پیش بینی عمل مجرمانه( قتل)در قانون توسط قانونگذار. عنصر مادی یعنی انجام فعل ممنوع توسط مرتکب و

یکی دیگراز عناصر سازنده قتل عنصر معنوی( یعنی قصد )است.یعنی  مرتکب در حین ارتکاب قتل میبایست قصد و سوءنیت قبلی داشته باشد.اما تنهاقصد ارتکاب عمل مجرمانه کافی نیست.مرتکب در قتل عمدی باید قصد تحقق نتیجه که همان قتل عمد  است را نیز داشته باشد.

در این میان بعضی از رفتارهای مرتکب با توجیه نوعا کشنده بودن جرم انگاری شده است.

یعنی قتل در حکم عمد نام میگیرد.نکته اینجاست که مجازات قتل عمد و قتل * در حکم عمد به شرط فراهم بودن سایر  شرایط در حکم؛ یکسان است.  

در قتل عمدی مرتکب قصد ایراد جنایت را دارد و عمل هم نوعا کشنده است و در نتیجه جنایت مقصود اتفاق می افتد.مثال بارز این شیوه قتل با شلیک مستقیم گلوله به قلب مجنی علیه است.

اما در قتل در حکم عمد مرتکب ادعادارد قصد قتل را نداشته اما مفروز است که  عمدا کاری انجام داده که نوعا موجب قتل شده است یا در جایی که مرتکب اگاه بوده اقدامش در نتیجه منجر به سلب حیات خواهد شد.

.مثل مرتکبی که باانکه قصد قتل ندارد اما با چاقویی برّنده  به شاهرگ مجنی علیه میزند.

گاهی اوقات   قتل اتفاق افتاده* و مرتکب قصد قتل را نداشته اقدام  انجام شده هم نوعا کشنده و باعث قتل نبوده است اما شرایط مجنی عیله یا مقتول به نحوی بوده که تحمل ان  حادثه یا حرکت را نداشته است.در این مورد خاص فرض شده مرتکب از شرایط ویژه مقتول مطلع نبوده و اینجا اولیای دم میبایست اثبات کنند که مرتکب بااگاهی از وضع مقتول به اعمل مجرمانه دست زده است.لذا اگر اثبات صورت نگیرد مرتکب به قتل عمدی محکوم نخواهد شد.

جنایتهایی که مرتکب قصد انجام ان را دارد اما قتل شخص خاصی مدنظرش  نیست هم چنانچه  به وقوع بپیوندد مصداق قتل عمدیست.مثل بمبگذاری در مکان عمومی.تیراندازی بدون هدف  در معابرعمومی...

بحث قتل عمد* و اثبات ان از موضوعات پیچیده در عین حال حساسیست.گاهی اثبات یک بی اطلاعی یا عدم توجه و قصد قبلی  ؛ گاهی استناد به جهل نسبت به موضوع رفتار و گاه  تقصیر  و بی احتیاطی و بی مبالاتی مرتکب را از قصاص قتل عمد و یا سالها حبس و پرداخت دیه درحق اولیای دم  نجات میدهد.

پیوستگی و اتصال قصد قبلی به واقعه منجربه قتل  هم حائز اهمیت است.

شخصی مدتها درتفکرمجرمانه خویش قصد قتل شخص دیگری را پرورانده و درست لحظه ای که بااتومبیل به سمت منزل او در حال حرکت است باعابری پیاده برخورد و اورا به قتل میرساند.

قتل واقع شده تااینجا قتلی غیر عمداست اما ایا وقتی شخص با چهره مقتول روبه رو شده و پی میبرد که از قضا همان شخصیست* که قراربود در منزل به دست او به قتل برسد صورت ماجرا تغییر میکند و قتل غیرعمد در اثر تصادف به قتل عمد تبدیل میشود؟پاسخ منفیست.چون در لحظه وقوع تصادف اوقصد قبلی نداشت. و این قتل در نتیجه تقصیر واقع شد،وبصورت  اتفاقی شخص مقتول همان فرد مورد  نظر است.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت    ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

انواع قتل غیر عمد:

قتل در خانواده غیرعمدها به شبه عمد و خطای محض  تقسیم میشود.قتل غیرعمد نوعی سلب حیات است که در آن مرتکب مدعیست  قصد رفتاری را داشته که ان رفتار در حیطه تعاریف قتل عمد جا نمیگیرد.یعنی عملش نوعاکشنده نیست و قصد قتل عمد هم مفروز نیست اما اتفاقی قتل واقع *شده است.

مورد بعدی جهل موضوعیست.

موضوع همان مقتول ماجراست.

در این شیوه قتل؛ مرتکب ادعامیکند گمان میکرده موضوع رفتارش حیوان است یا اینکه اشخاص مهدور الدم ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی  که اینجا تنهابه صورت استناد ماده قانونی  بسنده میکنم.

مرتکب فکرکرده در تاریکی شب در جنگل تیر را به سمت یک حیوان رهامیکند اما بعد ازتیراندازی  متوجه میشود موضوع رفتار او جنگلبان بیگناه بوده.

اثبات  قتل شبه عمد شرایط دارد اما بهرحال قصد قتل منتفیست و  مرتکب  ؛ متهم به قتل عمد نیست.

قتل و جنایاتی  که با تقصیر از ناحیه اشخاص واقع میشود هم مصداق قتل شبه عمد *است.مثلا راننده ای که باسرعت غیرمجاز فردی را به قتل میرساند اگر  بی احتیاطی  و بی مبالاتی او علت وقوع قتل باشد نِمود  واضح و روشن قتل شبه عمداست.

قتل توسط انسان خواب و بیهوش قتل توسط صغیر و مجنون هم مصداق دسته سوم یعنی قتل خطای محض است.خطای محض یعنی مرتکب، قصد جنایت و قصد فعل واقع شده را ندارد و یا اصلا حائز شرایط مسئولیت کیفری نیست.اماچنانچه در این شیوه اثبات شود که مرتکب در جریان بوده که اگر بخوابد یابیهوش شود مرتکب جنایت میگردد در این شرایط قتل ،عمدی محقق میشود.

 قتل عمد

بحث مجازات  در قتل که پیش می اید تصورات به سمت چوبه دار*  و مجازات اعدام معطوف میگردد اما باید بدانیم مجازات قتل عمد به شرط دارابودن شرایط ویژه ان؛ قصاص است .قصاص یعنی مجازات مجرم به شکلی که مشابه جرم ارتکابی اوباشد .

قانونگذار درقتل عمد به ولی دم حق داده به شرط تحقق شرایط  قصاص به اجرای مجازات در حق مرتکب  اقدام کند اما چند  نکته قبل از اجرای قصاص  وجود دارد که شرح میدهم.

اجرای قصاص باید بااذن رهبر باشد.اماتشریفات و نحوه دریافت اذن و شرایط حصول ان نباید به تعطیلی و اجرا نشدن قصاص بی انجامد.یعنی صرف اطلاع و اعلام قبلی اجرای قصاص  قتل عمدی  به رهبر یانماینده ایشان کفایت میکند.*

اگر ولی دم بدون اذن رهبر اقدام به  قصاص  کند بدلیل تخلف از مقررات مستحق تعزیر است.

برای اجرای قصاص در قتل عمدی دومین نکته مهم اینست که اجرای  قصاص فقط حق ولی دم است که با استیذان از مقام رهبری یانماینده ایشان توسط واحد اجرای احکام کیفری اجرا میگردد.

وبنابراین اگر هر شخص دیگری نسبت به قصاص مرتکب قتل عمدی بدون اذن اولیای دم مقتول  اقدام کند مرتکب قتل عمد شده و مستحق قصاص است.

نکته بعد زمانیست که مرتکب چندین نفررا به قتل رسانده و همه صاحبان حق قصاص ؛بصورت مستقل حق قصاص دارند.  در این میان باوجود انکه همه اولیای دم ب*صورت جداگانه  و مستقل حق قصاص دارند اما هیچیک نمیتواند بدون موافقت سایرین  ؛حق دیگران را از بین ببرد واگر بدون اذن و موفقت دیگر افراد خواهان قصاص؛اجرای  قصاص کند ضامن سهم دیه دیگران است.مستند ماده۴۲۲ق مجازات کتاب سوم

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت    ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

ولی دم در قتل کیست؟

_در قتل منظور از ولی دم همان ورثه مقتول است به غیر از زوج و زوجه که حق قصاص ندارد اما اگر قصاص تبدیل به دیه شود از سهم خواهان دیه  به نسبت سهم خود ارث میبرد.در قتل عمدی چنانچه همه اولیای دم خواهان قصاص باشند به شرط حصول شرایط بعدی قصاص؛مرتکب  قتل عمد به قصاص نفس محکوم میشود اما گاهی همه اولیای دم خواهان قصاص نیستند.عده ای با مرتکب *مصالحه میکنند عده ای نسبت به سهم خود از مرتکب مطالبه دیه دارند و عده ای او را بدون هیچ مصالحه یا دیه ای میبخشند.در این زمان خواهان قصاص باید ابتدا نسبت به تعیین تکلیف سهم دیه یا وجه المصالحه یا بخشش بدون دیه اولیای دم اقدام کند

چراکه مرتکب فقط یک نفر را به قتل رسانده و در مقابل این اقدام نمیتوان؛ هم او را قصاص نفس کرد و هم به پرداخت  دیه و وجه المصالحه با سایر اولیای دم اجبار کرد.

لذا در قتل عمدی از بین اولیای دم کسی که تقاضای اجرای قصاص نفس  دارد باید اقداماتی انجام دهد.

اول اینکه سهم دیه اولیای دم که خواهان دیه هستند را شخصا بپردازد.*.اگر۴نفر اولیای دم مقتول در قتل عمدی  باشند دونفرخواهان قصاص و یکی خواهان دیه و دیگری هم مرتکب را بخشیده باشد فرض مسئله بدین شکل است که

خواهان قصاص باید دوچهارم دیه مرتکب را مشخص کنند و یک چهارم به بعنوان سهم خواهان دیه به ایشان بپردازد  و یک چهارم راهم بعنوان سهم ولی دم  که مرتکب را بخشیده به قاتل بپردازند.و نیز بعد از پرداخت ان اقدام به قصاص کنند.

زمان وقوع  قتل ممکن است اولیای دم همگی  صغیر باشند یااینکه در بین انان طفل صغیری هم باشد در این میان تکلیف قصاص باتوجه به عدم امکان تصمیم گیری صغیر به ولی او واگذار میشود.و ولی میتواند تصمیم قصاص بگیرد یااینکه از خواهان قصاص *بخواهد سهم صغیر از دیه این قتل را برای او تامین کنند.

قتل عمد و شرایط اجرای قصاص

گاهی قتل عمد  اتفاق می‌افتد  و علیرغم حصول ارکان و عناصر قتل عمد ؛اماامکان قصاص جانی وجود ندارد. نه به این علت که باهم مصالحه کردند و یا اینکه دیه دریافت شده و یا از قصاص و دیه گذشت کردند بلکه بنابه دلایل قانونی  که در ادامه می اید در این قتل ؛ قصاص منتفیست.

در این موارد خاص یا به دلیل شرایط مقتول یا شرایط قاتل امکان قصاص وجود ندارد.

بعد از اثبات قتل عمدی ؛وپیش از صدورحکم قصاص باید بررسی گردد که ایا قاتل پدر یا جد پدری مقتول است یاخیر* ؟

پدر یا جد پدری بدلیل ولایت و حکم قانون اگر مرتکب قتل فرزند یا نوه خود بشوند قصاص نمیشوند و به تعزیر محکوم میشوند.اماچنانچه ادله مربوط به ولایت خود را ارائه ندهند دادگاه باسوگند ولی دم مقتول؛ مدعی ولایت را به قتل عمدی و در نهایت قصاص محکوم میکند.

بحث دیگر جنون یاعدم جنون مجنی علیه است.اگر مقتول از مجانین باشد مرتکب قتل به سبب قتل مجنون قصاص نمیگردد و اماتعزیر(حبس) شده  و دیه  نیزمیدهد.

متقابلا اگر مرتکب قتل مجنون باشد هم از موارد خطای محض است و به اصطلاح قانون عاقله باید دیه بدهد.عاقله بستگان ذکور نسبی پدری یا پدری و مادری* هستندکه  به ترتیب طبقات ارث باید دیه بدهند.

بحث دیگردر مورد قتل عمدی مستوجب قصاص ؛ تساوی در دین است.

در قتل عمد؛ مسلمان به سبب قتل غیر مسلمان قصاص نمیشوداما برای  منع تکرار عمل به تعزیر مقرر قانونی محکوم میشود.اماعکس  این قضیه منتفیست یعنی چنانچه غیرمسلمان مرتکب قتل مسلمان شود قصاص میشود.

درمورد صغیر هم چنانچه مرتکب قتل شود عاقله  باید دیه را در حق اولیای دم بپردازد و از این حیث مانند مجنون میباشد اما چنانچه شخص بالغی مرتکب قتل صغیر گردد به شرط تحقق سایر شرایط قصاص؛ قصاص .میشود

ایاجنایت بر جنین میتواند مصداق قتل عمدباشد؟

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت    ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

قانونگذار در تعریف قتل عمد میگوید سلب حیات از انسان زنده بدون اجازه قانون.

قصد قانونگذار از چنین تعریفی از قتل بی شک تفکیک انسان زنده از حیوان یا انسانی که در حالت اغماست نبوده چون اغما حالتیست که حیات مادی انسان قطع شده و به تعبیری علائم حیاتی امکان بازگشت ندارد و در این حالت اگر شخصی دستگاه تنفسی را قطع شود و به تعبیرقانونگذار اخرین رمق حیات را سلب کند قتل محقق نمیشود بلکه میتواند  مصداق جنایت بر میت باشد.

پس در تعریف قتل  که قانونگذار از سلب حیات انسان زنده  سخن گفته قصد داشته  تا جنین را از این بحث جدا کند.

جنایت عمدی برجنین در هر مرحله** از مراحل رشد و حتی پس از حلول روح ؛قتل تلقی نمیشود و عنوان خاص خودش رابامجازات دیه و تعزیر در پی  دارد.اما نکته حایز اهمیت اینجاست که چنانچه جنایت  عمدی وارده در دوران جنینی منجر به مرگ طفل پس از تولد گردد مصداق قتل عمدیست و مجازات دارد.نکته مهم اینست  که جنین باید حتما بصورت انسان زنده و باقابلیت ادامه زندگی متولد گردد اما بدلیل جنایت  واقع شده در دوران جنینی بعداز تولد بمیرد تا بتواند جرم قتل عمدی محقق گردد.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت    ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

ادله اثبات قتل

هر جرم که در جامعه اتفاق می افتد نظم و امنیت عمومی را بهم میزند و در این راستا وظیفه مجریان قانون پاسخگویی* *قاطع به این هنجار شکنی هاست.وقتی به ساختار  یک سرقت ساده یا کلاهبرداری یاجعل  و در مقابل مجازاتهای ان دقت کنیم در می یابیم قانون از مال و اسناد و حریم اشخاص از تعرض حمایت کرده و به شرط اثبات وقوع جرائم فوق مرتکب را به  رد مال یا استردادعین یا مثل اموال وحبس ؛ شلاق و خلاصه به نوعی جبران خسارت محکوم کرده است.

  در بحث قتل علاوه بر ادله اثبات عمومی که شامل همه جرائم میشود قسامه را هم پیش بینی  کرده تا به شرط تحقق شرایط استناد بعنوان ادله اثباتی مورد رسیدگی قرارگیرد.

به زبان ساده راههای اثبات قتل :اقرار شهادت علم قاضی و قسامه است

اقرار: در قتل با یکبار اقرارکردن** مرتکب نزد قاضی در محکمه به شرط اینکه  احتمال خلاف ان نباشد قتل ثابت میشود.

شهادت:نصاب شهادت در قتل ادای شهادت توسط  دوشاهد مرد است.

علم قاضی:یعنی اوضاع و اسناد و مدارکی که قاضی مستند صدور حکم  در قتل قرار داده و بموجب اسناد فوق در شخص قاضی علم به وقوع یا عدم وقوع قتل گردیده است.

قسامه:یعنی قسم ها یاتکرارقسم

قسامه هم در موارد قتل عمدی و هم غیر عمدی قابل اجراست ولی فقط در موارد منصوص قابل  استناد است.

گاهی بعداز  وقوع قتل؛تلاش برای شناسایی قاتل نتیجه نمیدهد.هیچ مدرک و ادله معتبری در دسترس جامعه نیست   هیچ مدرک و شاهد یا سرنخی  برای پیداشدن مرتکب و دسترسی به او وجود ندارد اما  شرایط و اوضاع و احوال در نظر قاضی  لوث شده است** و میتوان به قسامه استناد کرد.

قسامه یعنی سوگند هایی که در صورت فقدان ادله دیگر (همانگونه که ذکر شد)و وجود لوث (که توضیح درادامه امده)هم شاکی و هم متهم برای اثبات قتل عمدی یا خصوصیات ان و نیز برای دفع اتهام  قتل عمد میتوانند اقامه کنند.

لوث:استناد به قرائن و اماراتی  که موجب ظن قاضی به ارتکاب یانحوه ارتکاب جنایت از جانب مرتکب گردد.

در این شرایط ولی دم یا مرتکب میتوانند به قسامه استناد کنند و با اینکه شاهدی بر ادعای قتل عمد یا نفی قتل عمد ندارند اماحدنصاب  افرادقسامه  را حاضر و سوگندخورندگان بعنوان اشخاصی که اگرچه شاهد جرم یا عدم تحقق ان نبودند اما نسبت به جرم** یا عدم وقوع ان  اطلاع دارند سوگند یاد کنند.

نصاب قسامه دراثبات قتل عمد سوگند۵۰مرداز بستگان و خویشان مدعی است بر اینکه نسبت به موضوع قسامه علم دارند.

نکته بعدی اینکه اگر تعداد افراد حاضر در قسامه به حد نصاب نرسد سوگند شاکی در صورت استناد به قسامه و هم سوگند متهم در صورت استناد به قسامه یا رد قسامه از سوی شاکی به وی به تعداد مورد نیازیعنی  تا نصاب۵۰نفر در قتل عمد تکرار میشود.یعنی شخص شاکی یا مرتکب  خواه مرد باشند خواه زن سوگندهارا تکرار میکنند.

اگر متهم  به قتل در قسامه خودش سوگندهاراتکرارکند و یا**۵۰نفر را بیاورد تا  قسامه اقامه گردد خواه مرد باشد خواه زن از قتل عمد تبرئه می شود.

 در مورد شاکی جریان  قسامه در قتل شکلی دیگر دارد و اگر نتواند ۵۰نفر برای ادای قسامه حاضر کند و خودش ۵۰سوگند را یاد کند قتل  ثابت نمیشود .

نصاب قسامه در قتل غیرعمد سوگند ۲۵مرد از بستگان وخویشان مدعی است.

بعنوان نکته پایانی در بحث قسامه اگر بعد از اقامه قسامه و قبل از صدورحکم دلیلی معتبر از دلایل مذکور جهت اثبات قتل بدست بیاید یا کذب بودن یا مبتنی بر تبانی بودن قسامه اثبات شودقسامه باطل و اگر بعد از صدور حکم باشد از موارد اعاده دادرسی است.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت    ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

ایا قتل مشمول مرورزمان میشود؟

شاید سوال پیش بیاید که بعد از وقوع قتل و گذشت مدتی نسبتا طولانی اگر  به قاتل دسترسی حاصل نشود و یا قاتل شناسایی نگردد تکلیف اولیای دم چیست؟

اگر قاتل فرارکند و یا کسی اورا فراری دهد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بااین توضیح ؛سوال را بررسی میکنیم مرور زمان همانگونه که از کلماتش برمیاید یعنی گذشتن موعد .ومنظور قانونگذار از مرور زمان  گذشت مدتی نسبتا معین از زمان وقوع جرائم است که بعد از ان دیگر امکان اعلام جرم؛تعقیب رسیدگی وصدور حکم و در نهایت اجرای حکم نخواهد بود.

این جرائم به شرح ماده...یکصدوپنج..و..یکصدو هفت.

کتاب اول قانون مجازات اسلامی صرفا در برخی جرائم تعزیرات رقم میخورد ؛پس  چنانچه قتل  رخ دهد و قاتل به هر دلیل  شناسایی و تحت تعقیب و دادرسی قرار نگیرد نمیتوانیم به مرور زمان  استناد کنیم و بگوییم مجرم دیگر مجازات نخواهد شد.

 مستندبه قانون چنانچه قتل رخ دهد و قاتل شناسایی نشودیابراثر ازدحام جمعیت کشته شود دیه از بیت المال  پرداخت میشود.

اگر قاتل بعد از ارتکاب قتل فرارکند و امکان دسترسی میسر نشود دیه مجنی علیه از  اموال او و اگرفاقد تمکن مالی باشد از عاقله او و در صورت نبود عاقله و یا عدم تمکن مالی عاقله دیه از بیت المال پرداخت میشود اماچنانچه  بعدها دسترسی به مرتکب حاصل گردد اولیای دم میتوانند  به شرطی که اخذ دیه** بابت گذشت از حق قصاص نبوده باشد دیه ماخوذه را مسترد و مرتکب قتل را قصاص کنند.

امادز مواردی که شخص ثالث مرتکب قتل را فراری میدهد در مرحله نخست به تحویل او الزام میشود و اگر تشخیص بدهند با حبس و زندانی کردن فراری دهنده؛ مرتکب قتل تحت فشار قرارگرفته و خود را تحویل قانون میدهد میتوانند فراری دهنده را بازداشت کنند.چنانچه  مطلع شوند مرتکب قتل  قبل از دستگیری فوت شده و یا دستگیری او متعذر گردد و یا اولیای دم رضایت بدهند فراری دهنده ازاد میشود اما به تقاضای صاحب حق قصاص،  دیه را حسب مورد از فراری دهنده یا اموال مرتکب جرم دریافت  می کنند.

ایا وقوع یک قتل میتواند  همزمان عمد **و شبه عمد و خطای محض  باشد؟

شاید باشنیدن نام قتل؛ نخستین گزینه پیش رویمان قتل عمدی باشد اما با یک مثال روشن میشود که حتی وقوع یک قتل میتواند منتج به چندین نتیجه گردد.

۳نفر در قتل یک انسان مشارکت میکنند.هر۳ مرتکب باهم و به یک میزان همکاری کرده و از فرد سلب حیات میکنند.

در دادگاه مشخص میشود قتل فوق نسبت به مرتکب نخست عمدی

 و مستوجب قصاص نفس و نسبت به مرتکب دیگر شبه عمدی بواسطه عدم تحقق شرایط عمد و موجب دیه و درمرتکب سوم خطای محض  بواسطه موانع مسئولیت کیفری  است و عاقله باید دیه را بدهد.

بنابراین به حکم قانون  هرکدام از شرکا*** حکم مخصوص خود را دارد و در قتل؛ ثابت نبودن حق قصاص نسبت به بعضی از شرکا مانع از صدورحکم قصاص سایر شرکا  نیست.و هریک حکم مخصوص خود را دارد.

حکم مرتکب قتل اگر مجبور به قتل شده باشد چیست؟

قانون میگوید اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب قتل  حتی اگر اکراه و اجبار هم شده باشد اما بازهم قصاص میشود.و اکراه کننده به حبس  ابد  محکوم میشود.

اما باتصور اجبار یک کودک یا فرد مجنون توسط اکراه کننده  به قتل دیگری بی انصافیست اگر حکم به قصاص کودک یادیوانه داده شود؛ .چون اطفال غیر ممیز و مجانین بطور کلی فاقد مسئولیت کیفری هستند

 .باپیش بینی  این موارد قانونگذار** بیان داشته؛ اگر اکراه شونده؛ طفل غیرممیزیا مجنون  باشد ؛فقط اکراه کننده محکوم به قصاص میشود.اما در مورد اکراه بر صغیر ممیزحکم متفاوت است و عاقله صغیر ممیز در قتل باید دیه بدهد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میشود.   

البته لازم است یاداور شویم که شرایط مجازات حبس؛ برای اکراه کننده، مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص و حق اولیای دم بوده و قابل گذشت و یامصالحه است و اگر بهر کدام از علل یادشده نامبرده  به حبس ابد محکوم نشود مجازات معاون در قتل  عمد خواهد داشت.

ایا زن و مرد مسلمان در مقابل قتل یکدیگر قصاص میشوند؟

چنانچه زن مسلمانی توسط مرد مسلمان عمدا به قتل برسد مرد مستحق قصاص است اما قصاص وی مشروط به پرداخت مابه التفاوت و نصف دیه کامل به اوست و این مابه التفاوت باید پیش ازقصاص به او پرداخته شود.

اماچنانچه زن از بابت طلبهای مسلمی همچون مهریه یا نفقه یاهر طلب مالی دیگر از مرد ؛طلبکار باشد طلب مقتول  از قاتل بارضایت صاحب حق قصاص ؛حتی بدون رضایت مرتکب ؛ با مابه التفاوت دیه تهاتر شده و مرد قصاص میشود.

امانقطه مقابل ان وقتیست که زن مسلمان؛ مرد مسلمانی را به قتل برساند در این مورد اولیای دم مقتول (مرد)جز قصاص زن؛ مستحق دریافت چیزی نیستند.

چنانچه زن مسلمان بدست مرد غیرمسلمان به قتل**برسد مرد غیرمسلمان بدون هیچ مابه التفاوتی قصاص میشود.

 تغلیظ دیه چیست؟ و ایا ویژه قتل است؟

شاید تغلیظ دیه را تاکنون نشنیده باشید اما حتما شنیده اید که در ماه حرام ؛دیه تصادف منجر به قتل بیشتر میشود یا به تعبیری غلط دوبرابر میشود اما واقعیت این تغلیظ چیست؟

ماههای حرام که عبارتند ازمحرم رجب  ذی القعده و ذی الحجه از زمانهایی محسوب میشوند که اگر قتل  در انها اتفاق بیفتد صرفنظر از عمد یا غیرعمد بودن نوع قتل  و مسلمان بودن یا غیر مسلمان بودن مقتول و بالغ یا نابالغ بودن وی و مرد یا زن بودن مجنی علیه هیچیک فرق ندارد و در هر حال به محض وقوع قتل** در این زمانها مشمول تغلیظ دیه میگردد.

تغلیظ دیه یعنی یک سوم به اصل دیه  نفس اضافه میشود.نکته مهم اینکه حتی جنین هم پس از حلول روح میتواند مشمول تغلیظ دیه  شود یعنی اگر بعد ازحلول روح سقط شود باانکه گفته شد سقط جنین مصداق قتل نیست اماچنانچه  در ماه حرام و یا محدوده حرم مکه که در ادامه خواهد امد واقع شود تغلیظ دیه انجام خواهد شد.

نکات مهم بحث تغلیظ دیه بدین شرح است. لازمست هم رفتار مرتکب یعنی حادثه منجر به قتل و هم فوت مجنی علیه هر دو در ماه حرام و یا محدوده حرم مکه  واقع گردد.

سایر مکان ها** و زمانها به صراحت قانون مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تغلیظ دیه فقط مختص قتل است و در جنایت بر اعضا و منافع بدن جاری نیست.

تغلیظ دیه حتی در موارد پرداخت دیه قتل؛  توسط بیت المال ؛که پیشتر توضیح داده  شد ؛هم جاریست.

در قتل عمدی که بعلت عدم امکان قصاص یا عدم جواز قصاص دیه پرداخت میشود هم جاریست.

ایا میتوان ازاجرای  قصاص بصورت مشروط گذشت؟

برای پاسخ به سوال فوق لازمست یاداوری شود که اجرای قصاص حق اولیای دم است که میتوانند حق خود را اجرا کنند یا در هرمرحله از مراحل رسیدگی و صدور حکم و حتی پیش از اجرای حکم از ان صرفنظر کنند یا در قبال** دریافت دیه یا وجه المصالحه از جانی بگذرند.یااینکه بصورت مجانی از قتل  گذشت کنند.

در هر قتل  که اجرای قصاص مستلزم رد فاضل دیه به قصاص شونده  باشد( مانندقتل یک زن توسط مرد .یا قتل یک نفر توسط چند نفر)صاحب حق قصاص مخیر است فاضل دیه را به مرتکب بدهد و او را قصاص کند  و یااینکه بدون رضایت جانی دیه مقرر قانونی رابگیرد.

امادر هر قتل که؛  قصاص مرتکب ؛ مستلزم رد فاضل دیه نباشد ،مثل قتل یک مرد توسط یک زن ؛اولیای دم تنها میتوانند، قصاص یا گذشت کنند ؛ اما اگرخواهان دیه باشند لازمست  با مرتکب مصالحه  و رضایتش را بگیرند.**

اگر اولیای دم رضایت و گذشت از حق قصاص را مشروط به دریافت وجه المصالحه یا امر دیگر کنند؛تاحصول شرط ؛حق قصاص محفوظ  است. و اگر مرتکب برای اجرای شرط و انجام تعهد حاضر نباشد حق قصاص محفوظ است مگراینکه مصالحه شامل فرض عدم انجام تعهد مرتکب هم بوده باشد.

درهرحال گذشت یامصالحه در هر مرحله از رسیدگی به قتل؛ توسط اولیای دم پذیرفته شده و حق قصاص را ساقط میکند.

اگر اولیای دم از قصاص جانی گذشت کنند و پس از ان نسبت به قصاص اقدام نمایند مستحق قصاص هستند.

اگربه هر شکل از موارد گفته شده اولیای دم  از قصاص جانی  گذشت کنند **ممکن است مستند به ماده۶۱۲قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم ،اقدام مرتکب به قتل؛ موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و نیز بیم تجری مرتکب یا دیگران مطرح شود  به همین دلیل دادگاه اورا به۳تا۱۰سال حبس محکوم میکند.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت    ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

حدود اختیار قیم در قصاص، دیه و عفو در صورتی  که قیم همسر مقتول باشد.

پرسش: درصورتی که مقتول دارای زن و فرزند صغیر باشد و زن قیمومت  صغیر را به عهده داشته باشد، با عنایت به ماده 261 قانون مجازات اسلامی در حجر، حدود اختیارات قیم در تعیین تکلیف در خصوص قصاص، دیه و عفو نسبت به قاتل چگونه است؟

نظر اکثریت

همسر با عنایت به ماده 261 قانون مجازات اسلامی حق قصاص و عفو را ندارد بنابراین، لزوم تعیین قیم اتفاقی در این مورد محل اختلاف نیست. لکن با توجه به حدود اختیارات قیم اتفاقی  تقاضای  اعمال قصاص  توسط وی پذیرفته نیست چرا که این حق اختصاص به اولیای دم دارد (در فرض وجود) و تسری آن به افراد دیگر بدون  وجود نص قانونی یا فقهی منافی  با اصل اهتمام در حفظ دعاوی است. علاوه بر این نظر مشهور فقها در این مورد که انتظار را تا بلوغ و رشد صغیر تنها راه در فرض مسئله می دانند موید این نظریه است.

اختیار عفو جانی توسط قیم اتفاقی نیز با ایراد جدی مواجه است. رعایت غبطه صغیر یک اصل است که با عفو مجانی منافات دارد. طبق نظریه مشهور از مراجع  متاخر ولی قهری نیز بدون رعایت غبطه حق عفو ندارد و یا بعضا رعایت غبطه را در عدم عفو می دانند.

قیم اتفاقی به طریقه اولی از اعمال چنین حقی محروم خواهد بود اما مصالحه بر دیه توسط قیم اتفاقی با رعایت غبطه موجه است و اگر در این مورد قیم اتفاقی محروم از اعمال حق و اختیار باشد نصب وی در قضیه قتل عمد بلااثر خواهد بود.

نظر اقلیت

با نصب قیم اتفاقی  توسط دادستان یا رئیس حوزه قضائی اختیار اعمال  حق قصاص نیز به وی تفویض  می گردد. با این استدلال که در قتل عمد اصل قصاص است و رعایت غبطه صغیر در اعمال این اصل می تواند توسط اولیای دم یا قیم اتفاقی (به عنوان نماینده دادستان) صورت گیرد.

نظر کمیسیون

برابر مقررات ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 و مواد1207 لغایت 1256 قانون مدنی  و نیز قانون امور حسبی در مبحث حجر و قیمومت، اختیارات قیم اتفاقی ناظر به طرح شکایت  اولیه و تعقیت امر جزایی به منظور حفظ حقوق صغار است لکن مطالبه قصاص یا دیه مورث صغار باید از طرف قیم منصوب از طرف دادگاه و با رعایت غبطه ی صغیر و با نظارت و تصویب رئیس حوزه قضائی و یا دادستان عمومی و انقلاب صورت پذیرد.

 

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)    ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری 09212242670

 

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

logo-samandehi