موسسه وکیل تلفنی

  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۶:۲:۲۹ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۶:۱:۴ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۵۹:۵۵ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۵۹:۴ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۵۸:۲۷ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • رضایی گرامی : پرونده حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۴:۳۰:۵۸ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۲۵:۵۳ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • مریم گذاری گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۴:۹:۱۱ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • مریم گذاری گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۳:۵۷:۲۴ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۳۰:۳۶ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
انجمن وکیل تلفنی

قرارداد قانون كار سال 1399

 قرارداد کار

این قرارداد با رعایت مواد ۹ و ۱۰ و ۲۱ و ۲۴ قانون کار و ماده ۱۰ قانون مدنی فی مابین طرفین تنظیم و لازم الاجرا می‌باشد.

ماده ۱. کارفرما:

…………. به شناسه ملي  ...................................................................... اقامتگاه قانونی کارفرما محسوب می‌گردد.

ماده ۲. طرف قرارداد: مشخصات كارگر: مهشید فرزند علی متولد ۱۳۶۸٫۰۱٫۰۷ دارای کد ملی .....................................و شماره شناسنامه ...................................... و مدرک تحصیلی لیسانس اقتصاد بازرگانی به نشانی خیابان شهرآرا، خیابان ۱۶ متری محمدی، پلاک ۲۸، طبقه اول که آدرس مذکور اقامتگاه قانونی طرف قرارداد محسوب می‌گردد.

ماده ۳. موضوع قرارداد:

طرف قرارداد به انجام خدمت در قسمت سمت مسئول اداری و کارشناس فروش داخلی مشغول به کار می‌گردد.

تبصره: طرف قرارداد متعهد و ملزم گردید کلیه وظایف و خدماتی را که بر حسب موضوع قرارداد به شرح وظایف و ابلاغ مافوق در طول مدت قرارداد از ناحیه کارفرما به ایشان محول می‌گردد با کمال دقت و حسن نیت انجام دهد و در صورت نیاز نسبت به ثبت و ارائه گزارش کلیه اقدامات خود به همراه اسناد و مدارک مربوط و مثبت حسب شرح وظایف تعریف شده کارفرما اقدام نماید.

ماده ۴. ساعات کار:

ساعات کار عادی مطابق با قانون کار ۴۴ ساعت در هفته می‌باشد که بر مبنای آن ساعات کار شرکت به صورت ۶ روز در هفته از شنبه و چهارشنبه از ساعت8:30 صبح الی 16:00 عصر، دوشنبه لغایت چهارشنبه از ساعت 8:30 صبح الی 16:30 عصر و پنجشنبه از ساعت 8:30 صبح الی 13:30 ظهر می‌باشد.

ماده ۵. حقوق و مزایا:

حق السعی طرف قرارداد مطابق با نرخ مصوب شوراي عالي كار  روزانه مبلغ .................................... ریال به صورت پایه و با احتساب سایر مزایای قانونی من جمله حق بن، حق مسکن، حق عائله مندی و حق اولاد مطابق با قانون محاسبه شده و پس از کسر کسورات قانونی مربوط به حق بیمه تأمین اجتماعی و مالیات بر حقوق و مزایا، از دریافت ماهیانه طرف قرارداد، خالص پرداختی بصورت ثابت و پس از تأیید کارکرد توسط مدیر مسئول مقام مافوق / و در آخر هر ماه از سوی کارفرما به طرف قرارداد قابل پرداخت خواهد بود.

بيمه: به موجب ماده 148 قانون كار، كارفرما مكلف ميباشد بر اساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگر طبق مجموع حق السعي پرداختي ليست كارگر اين قرارداد را از زمان استخدام به سازمان تامين اجتماعي ارسال نمايند.

عيدي و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه‌هاي مشمول قانون كار مصوب 6/12/1370 مجلس شوراي اسلامي به ازاي يك سال كار معادل شصت روز مزد ثابت (تاسقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به كارگر پرداخت مي شود. براي كار كمتر از يك سال ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

حق سنوات يا مزاياي پايان كار: به استناد ماده 24 قانون كار در صورت خاتمه قراردادكار، كار معين  يا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب  بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار(حق سنوات) به وي پرداخت نمايد.

تبصره1: شماره حساب كارگر نزد بانك ملي به شماره حساب...........................................................

تبصره2: در صورتیکه طرف قرارداد، مبلغی به عنوان مساعده و یا وام دریافت نموده باشد و مبلغ مساعده و همچنین اقساط وام‌های دریافتی در پایان هر ماه از حقوق ماهیانه کسر و مابقی حقوق به حساب نامبرده واریز خواهد شد.

ماده ۶. مدت قرارداد:  اين قرارداد كار معين از نوع موقت آزمايشي ميباشد

مدت قرارداد از تاریخ 01/01/1399 لغایت 01/04/1399 به مدت 3 ماه تمام شمسی می‌باشد.

ماده ۷. شروط و تعهدات:

1 - 7 در صورت ورود خسارات ناشی از قصور طرف قرارداد ( كارگر) در انجام امور محوله نامبرده موظف به جبران آن حسب نظر کارفرما می‌باشد.

2 - 7 حفظ منافع کارفرما و اموال و اسرار فنی و مدارک اداری، تجاری، کاری و عمل به وظایف محوله توسط کارفرما مدیریت مافوق جزء وظایف طرف قرارداد بوده و در صورت عدم رعایت آن‌ها به تشخیص کارفرما نامبرده موظف به جبران ضرر و زیان‌های وارده در این خصوص می‌باشد.ز

3 - 7 هرگاه طرف قرارداد سه روز متناوب غیبت غیرموجه داشته باشد، این امر به منزله ترک کار و فسخ قرارداد تلقی می‌گردد و طرف قرارداد هیچگونه ادعایی نسبت به کارفرما در رابطه با بازگشت به کار نخواهد داشت.

4 - 7 کلیه اموال، اجناس، اثاثیه، لوازم و اسناد مدارک موجود در محل انجام کار متعلق به کارفرما بوده و طرف قرارداد هیچ حقی تحت هیچ عنوان و جهت نسبت به آن‌ها ندارد.

5 - 7 طرف قرارداد متعهد می‌گردد در انجام کلیه امور محوله و وظایف خود، مصلحت کارفرما را رعایت نماید و از آنچه کارفرما بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب عرف و عادت، داخل در اختیار اوست تجاوز ننماید.

6 - 7 طرف قرارداد متعهد می‌گردد در انجام امور موضوع قرارداد شخصاً مباشرت نماید و حق واگذاری موضوع قرارداد را به دیگری ندارد.

۷ – ۷ طرف قرارداد ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و نیز منشور اخلاقی و شرح وظایف تعرفه شده کارفرما می‌باشد

۷ - ۸ چنانچه طرفین قرارداد مایل به ادامه همکاری با یکدیگر نباشند، مکلف می‌باشند یک ماه قبل از خاتمه کار، مراتب را کتباً به یکدیگر اطلاع دهند.

9 - 7 چنانچه در جهت انجام امور کارفرما، طرف قرارداد ملزم به انجام مسافرت‌ها و یا مأموریت‌هایی باشد طرف قرارداد ضمن تعهد به پذیرش این موضوع و انجام مأموریت مطابق با حکم مأموریت اقدام می‌نماید و هزینه‌های مسافرت و مأموریت و نیز حق مأموریت طبق مقررات مرتبط پس از انجام تشریفات اداری از ناحیه کارفرما در وجه طرف قرارداد قابل پرداخت خواهد بود.

10 - 7 مدت ۱۵ روز از شروع این قرارداد جنبه آزمایشی داشته و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه کارکرد طرف قرارداد مورد تأیید کارفرما نباشد، طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد.

11 - 7 در صورت انجام اضافه کاری و یا کسر کار نسبت به مدت زمان مندرج در ماده ۴ قرارداد با رعایت مقررات قانون کار و نظر مدیر مستقیم و تأیید مدیرعامل محاسبه و در نظر گرفته می‌شود.

12 - 7 مدت زمان صرف ناهار و انجام فرایض دینی (نماز) ۳۰ دقیقه تعیین و مازاد بر آن جزء ساعات کار محسوب نمی‌گردد و مازاد بر آن می‌بایستی از ناحیه طرف قرارداد جبران گردد.

13 - 7 بدیهی است کارفرما چنانچه در نظر نداشته باشد که در پایان مدت قرارداد با انعقاد قرارداد جدید به همکاری با طرف قرارداد، خاتمه خدمت طرف قرارداد محسوب می‌گردد.

14 - 7 محل قانونی اقامتگاه طرفین قرارداد همان است که در مواد ۱ و ۲ آمده و در صورتیکه این محل تغییر نماید طرفین متعهد به اعلام آدرس جدید خود می‌باشند. بدیهی است مکاتبات اداری و قضایی به اقامتگاه تعیین شده ابلاغ شده تلقی می‌گردد.

15 - 7 این قرارداد هیچگونه تعهد استخدامی تحت هیچ عنوان و جهت برای شرکت ایجاد نمی‌نماید.

16 - 7 طرف قرارداد متعهد می‌گردد همزمان با امضاء قرارداد نسبت به ارائه یک نسخه از تصاویر ۱. شناسنامه؛ ۲. آخرین مدرک تحصیلی؛ ۳. فرم تکمیل شده استخدامی؛ ۴. کارت پایان خدمت؛ ۵. درخواست اشتغال به کار اقدام نموده و هرگاه خلاف اظهارات و اطلاعات ارائه شده مشخص گردد کارفرما مجاز به فسخ یک طرفه قرارداد و نیز الزام خاطی به جبران خسارات و ضرر و زیان‌های وارده می‌باشد و طرف قرارداد حق هرگونه اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط نمود.

17 - 7 در صورتیکه در کلیه مواردی که در این قرارداد، طرف قرارداد ملزم به پرداخت خسارات و جبران ضرر و زیان‌های وارده می‌باشد کارفرما از هر طریق صلاح بداند اعم از مراجع قضایی جهت وصول مطالبات خود را پیگیری نماید و این امر نیاز به تنفیذ مجدد طرف قرارداد نداشته و ندارد و طرف قرارداد حق هرگونه اعتراض بعدی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.

18 - 7 در صورتیکه طرف قرارداد از هر یک از شروط و تعهدات و تکالیف و مقررات این قرارداد به تشخیص کارفرما تخلف نماید کارفرما می‌تواند طرف قرارداد را ملزم به جبران کلیه خسارات و ضرر و زیان‌های وارده نماید.

تبصره: احتساب سنوات خدمت و مرخصی سالیانه و اضافه کاری طرف قرارداد و کلیه مزایای قانونی به تفکیک، مطابق با مقررات پیش بینی شده در قانون کار می‌باشد. و سنوات طرف قرارداد از تاریخ استخدام لغایت زمان قطع رابطه استخدامی بر مبنای آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

19-7  کارگر تعهد مي نمايد اطلاعاتي كه شركت ارايه مي نمايد از قبيل ليست مشتريان، اطلاعات مربوط به قيمت گذاري، منابع تأمين، تكنيك ها، اطلاعات كامپيوتري، نقشه ها، نمودارها، روشها، اطلاعات مربوط به طراحي محصولات، اطلاعات بازار يابي، اطلاعات فني، استانداردهاي اجرايي و ساير اطلاعات اختصاصي و محرمانه و همچنين اسرار تجاري، حق انحصاري و حق كپي برداري را به وي ارائه نموده يا ممكن است ارائه نمايد، داراي ارزش اقتصادي مستقلي هستند كه براي عموم و يا براي كساني كه مي توانند از آنها بهره اقتصادي ببرند، آشكار نيست و شركت تمامي تلاش خود را براي حفظ محرمانه انها انحام مي دهد به جز در مواردي كه براي اجراي تعهدات امضاء كننده بر اساس اين قرارداد ضروري باشد، همكار نبايستي اين قرارداد، شرايط آن و اطلاعات محرمانه را براي ساير افراد افشا نمايد به جز در مواردي كه براي اجراي تعهدات همكار بر اساس روابطش با شركت ضروري مي باشد، وي حق كپي محصولات و اطلاعات محرمانه شركت را نخواهد داشت.

قرارداد حاضر در تاریخ ۹9٫۰۲٫۰۲ در هفت ماده و دو نسخه و 5 صفحه در شهر تهران تنظیم، امضاء و مبادله گردید. و هر یک از نسخ از اعتبار واحد برخوردار است.

طرف قرارداد                                                                                            مدیر عامل

امور حقوقی جهت اطلاع

امور اداری جهت بایگانی و درج در پرونده پرسنلی

نگارش يافته توسط بهترين وكيل قانون كار

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

سوالات متداول

لطفا نظر خود را ثبت نمایید:

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان (ویژه شرایط کرونا)

021476259

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه رشتچی - پلاک 14 - طبقه اول - واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران: آمل - روبروی افتاب 60 - مجتمع تجاری محسنی - طبقه اول - واحد 102.

 

 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی