موسسه وکیل تلفنی

 • فرید حامدی فرید حامدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۴۷:۷ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۷
 • فرید حامدی فرید حامدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۳۸:۱۸ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۷
 • مریم حسینی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۷:۴:۴۹ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۵
 • محمدصادق کاظم نژاد گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۵۵:۳۲ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۵
 • بهروز آقایی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۴:۲:۲۸ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۵
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۳۲:۳۵ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۳۰:۴ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۲۹:۱۰ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۲۷:۱۸ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۲۶:۱۹ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
انجمن وکیل تلفنی

نگارش دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به

نگارش دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به

 

در زندگی روزمره هر فردی این احتمال وجود دارد که ناخواسته درگیر مشکلات حقوقی شود و در نهایت محکوم به پرداخت مبلغی شود. این در حالیست که توان مالی برای پرداخت یکجای محکوم به را ندارد فلذا دادخواست اعسار می دهد و پس از بررسی همه جوانب اعسار ایشان پذیرفته و یا رد می شود. از طرف دیگر شخص مقابل نیز ممکن است نسبت به مبلغ اقساط اعتراض داشته و بخواهد دادخواست تعدیل اقساط دهد .برای اینکه تقاضای او پذیرفته شود، بهتر است با یک وکیل کاربلد مشورت و نگارش دادخواست تعدیل اقساط محکوم به را به او بسپارد تا شانس موفقیت خود را چندین برابر کند.

 

 


در طول دوران زندگی، بسیاری از افراد ممکن است که دچار مشکلات مالی شوند. زمانی که فردی به اشخاص مختلف بدهکار است، با خطر طرح شکایت همواره روبرو است. در واقع طلبکاران در صدد گرفتن حق قانونی خود، اقدام به طرح دعوی علیه بدهکار نموده تا بتوانند طلب خود را از راه قانونی وصول کنند. در این صورت طلبکار با ارائه مدارک کافی می تواند ثابت نماید که مبلغ مشخصی را از فرد بدهکار طلب دارد.

 

در دعاوی راجع به محکومیت مالی، دادگاه با بررسی جوانب مختلف در نهایت می تواند حکم به محکومیت پرداخت مالی را برای شخص طلبکار صادر نماید. در صورتی که حکم به پرداخت مالی از طرف مرجع قضایی رسیدگی کننده صادر می شود، محکوم علیه باید به پرداخت نمودن محکوم به اقدام نماید. البته تا زمانی که حکم صادره قطعی نشود، محکوم علیه ملزم به اجرا نمودن حکم مربوطه نیست. با فرض حکم قطعی محکومیت به پرداخت مال، اگر محکوم علیه توان پرداخت محکوم به را به صوذت یکجا نداشته باشد، می تواند درخواست اعسار بزند.

 

درخواست اعسار نیز نیازمند بررسی هایی از طرف دادگاه می باشد که ممکن است چنین درخواستی رد یا پذیرفته شود. با پذیرش درخواست اعسار از طرف محکوم علیه، وی می تواند محکوم به را به شیوه اقساطی پرداخت کند. در این شرایط بنا به دلایل مختلف مانند نوسانات نرخ تورم، محکوم علیه و حتی محکوم له بخواهند که تغییراتی را در میزان اقساط تعیین شده برای پرداخت محکوم به در نظر بگیرند. در این صورت می توانند دادخواست تعدیل اقساط محکوم به را به دادگاه صالح تقدیم کنند. جهت نگارش دادخواست تعدیل اقساط محکوم به، بهتر است که با وکیل خوب مشورت کنید و همچنین تنظیم این دادخواست را برعهده وی قرار دهید.

 

البته طبق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: (هریک از محکوم له و محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام کند) برای دریافت مشاوره حقوقی با شماره 02147625900 تماس بگیرید.

 

 

 

 

immediate petition writing for installment adjusts

 

 

منظور از تعدیل میزان اقساط محکوم به چیست؟

دعاوی مرتبط با محکومیت های مالی، دارای شرایط مشخصی در قانون هستند که محکومین می توانند از طریق راه های در نظر گرفته شده برای پرداخت محکوم به اقدام نمایند. محکوم به، به مالی که محکوم علیه جهت پرداخت آن محکوم شده است، گفته می شود. محکومیت به پرداخت محکوم به ممکن است که از توان محکومین خارج باشد. در این صورت قانونگذار، روش اعسار از پرداخت محکوم به را پیش بینی نموده است.

 

دعاوی اعسار زمانی مطرح می شوند که اشخاص به حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مالی شده باشند. از این حیث، اگر به دلیل عدم برخوداری از تمکن مالی نتوانند میزان محکوم به را پرداخت کنند، در این صورت می توانند طرح دعوی اعسار را مطرح کنند. در طرح دعوی اعسار، خواهان مدعی عدم استطاعت مالی جهت پرداخت نمودن محکوم به است. در این صورت باید برای دادگاه، معسر بودن خود را به اثبات برساند.

 

اگر دادگاه حکم اعسار محکوم علیه را بپذیرد، پرداخت محکوم به برای او اقساطی خواهد شد. بدین صورت که باید محکوم به را به صورت ماهانه و طی اقساط مختلف پرداخت نماید. حال بعد از گذشت مدت زمانی از صدور حکم اعسار، به دلایل مختلف ممکن است که محکوم علیه بخواهد تغییراتی را در نحوه پرداخت اقساط محکوم به به وجود آورد. در این صورت با در نظر گرفتن شرایط قانونی می تواند دادخواست تعدیل اقساط محکوم به را تقدیم دادگاه نماید.

 

بنابراین می توان گفت که تعدیل میزان اقساط محکوم به، جهت برقراری عدالت در پرداخت دعاوی محکومیت های مالی است. تعدیل اقساط محکوم به می توان در جهت افزایش اقسط یا کاهش آن باشد. کاهش میزان اقساط محکوم به از طرف محکوم علیه و افزایش آن از طرف محکوم له عموما تقاضا می شود.

 

 

 

installment adjustmentive petition

 

 

آیا شرایط کرونا در نظام حقوقی ایران می تواند یکی از دلایل برای دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به لازم باشد؟

بله، چرا که همزمان با تحریم های بین المللی که با آن دست به گریبان هستیم؛ با اعمال محدودیت های کرونایی در راستای رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عدم حضور مردم در جامعه خود بخود باعث کاهش تقاضا از سوی افراد و بالتبع تعطیلی ناگزیر واحدهای صنفی و خدماتی و تولیدی شدیم و این همه خیلی از صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان را ناتوان از انجام تعهدات و پرداخت دیون خود حتی بصورت اقساطی کرد و از شرایط متمکن و یا معسر نسبی سابق به معسر و مفلس گاهی مطلق قرار داد و حتی در این مورد می شود به دادنامه ای از شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی سنندج که توسط دادرس مجید عطایی صادر شده است اشاره کرد، نظر به اینکه:

 

 • اولاً: طبق ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته و مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده باشد اثبات اعسار به عهده مدیون می باشد. در پرونده مانحن فیه مدیون در عوض دین مال دریافت نموده، و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 98/12/20 حاکی از این است که دین پرونده از نوع دین بلاعوض نبوده و در نتیجه اصل بر ایسار وی بوده و عمده دلیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش مبنی بر اعسار استناد به شهادت شهود بوده و شهود تعرفه شده خواهان جملگی بر عدم ملائت خواهان جهت پرداخت یک جای محکوم به و پرداخت آن بنحو اقساط شهادت داده اند و دلیلی بر عدم پذیرش اظهارات شهود وجود نداشته است.

 

 • ثانیاً: با توجه به زندانی بودن خواهان اماره قضایی از اعسار ایشان از پرداخت محکوم به می باشد (ماده 1324قانون مدنی).

 

 • ثالثاً: حسب استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک خواهان فاقد اموال غیر منقول می باشد و به موجب استعلامات انجام شده از بانک های سطح شهرستان نیز فاقد موجودی کافی می باشد.

 

 • رابعاً: حسب اظهارات شهود شغل خواهان کارگری می باشد و با توجه به شروع بیماری COVID19 (کرونا 19) در کشور جمهوری اسلامی ایران و با اوج شیوع این ویروس در روزهای اخیر که به گفته مسئولان بهداشت دوران پیک خود را سپری می کند، بسیاری از مشاغل دچار چالش و رکود شده اند و با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی واشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد؛ با توجه به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آنرا داشته باشد. بنابراین دادگاه من حیث المجموع مستنداًبه مفهوم مخالف مواد 11 ،9 ،8 ،6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/07/15 خواهان را معسراز پرداخت یک جای محکوم به تشخیص و آنرا بدین نحو تقسیط می نماید که مشارالیه بدواً 150 میلیون تومان سپس هر ماه 1 میلیون تومان تا استهلاک کامل محکوم به، در حق خوانده پرداخت نماید. لازم به ذکر است صدور حکم تقسیط محکوم مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست و یا می شود به مصوبه ستاد کرونای استان کرمانشاه در راستای حمایت از صاحبان کسب و کار و بالتبع موثر دانستن عامل کرونا در وضعیت معیشت متعهدین دیون مختلف، اشاره کرد که بموجب این مصوبه صدور گواهی عدم پرداخت چک ها تا 20 اردیبهشت ماه سال 99 متوقف شد تا این افراد بابت عدم انجام تعهدات چک های خود مورد تعقیب کیفری قرار نگیرند.

 

 

 

best way to write a installment adjustment petition

 

 

شرایط دادخواست تعدیل اقساط محکوم به

با توجه به این که دادگاه با پذیرفتن درخواست اعسار از طرف محکوم علیه، شیوه پرداخت محکوم به را اقساطی می نماید، حال در این زمینه ممکن است که طرفین دعوی بخواهند که در خصوص نحوه پرداخت اقساط، تغییراتی را به وجود آورند. شرایط دادخواست تعدیل اقساط محکوم به، عمدتا به مسائل اقتصادی حاکم بر جامعه و همچنین وضعیت مالی محکوم علیه ارتباط دارد.

 

گاهی اوقات ممکن است که از زمان تاریخ صدور حکم محکومیت تا زمان اجرای آن و پرداخت اقساط محکوم به، تغییرات گسترده در زمینه مسائل اقتصادی کشور به وجود آید؛ مانند این که نرخ تورم افزاش پیدا کند. این شرایط طبیعتا در پرداخت محکوم به تاثیر گذاشته و به تبع آن درخواست تعدیل اقساط محکوم به مطرح می شود. علاوه بر شرایط اقتصادی، تغییراتی در وضعیت مالی محکوم علیه نیز از دیگر مواردی است که در خصوص ارائه درخواست تعدیل در پرداخت میزان اقساط محکوم به مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

ارائه دادخواست تعدیل اقساط محکوم به از طرف محکوم علیه و محکوم له

به موجب ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادخواست تعدیل اقساط محکوم به می تواند از طرف محکوم علیه و یا محکوم له مطرح شود. در مواردی که محکوم علیه به دلایلی مانند بیکاری، در وضعیت مالی نامناسبی به سر می برد، می تواند درخواست تعدیل اقساط محکم به را مطرح کند و چنین درخواستی به منظور کاهش میزان اقساط محکوم به است تا محکوم علیه بتواند محکوم به را با شرایط بهتری پرداخت کند.

 

حال عکس این موضوع ممکن است رخ دهد و شرایط مالی محکوم علیه، در وضعیت مطلوبی قرار گیرد. در این صورت درخواست تعدیل اقساط این بار از طرف محکوم له مطرح می شود. ارائه درخواست تعدیل از طرف محکوم له به منزله افزایش اقساط تعیین شده است تا محکوم علیه، مبالغ بیشتری را نسبت به اقساط قبلی بپردازد.

 

 

مدارک طرح دعوی دادخواست تعدیل اقساط محکوم به 

 تصویر مصدق دادنامه اعسارو تقسیط محکوم به - تصویر مصدق استشهادیه - مدرکی که مثبت تغییر در شاخص نرخ تورم یا وضعیت معیشیت محکوم علیه باشد - مدارک پزشکی عند اللزوم - درخواست استعلام - شماره پرونده استنادی - تحقیقات محلی - سایر دلایل و مستندات.

 

 

آیا دستورالعمل های صادره از سوی ریاست قوه قضائیه می تواند مستند دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به باشد؟

 بدلیل اینکه این دستور العمل ها در روزنامه رسمی به چاپ میرسد پس قانون است و میتواند مستند دادخواست قرار گیرد.برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 09212242670 تماس بگیرید 

 

 

 

 

 

دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به از سوی وکیل پذیرفتنی میباشد؟ 

 هرچند به نظر قاضی رسیدگی کننده بستگی دارد این امر و الزاما گرفتن وکیل در دعاوی اعسار و مشتقات آن اماره و دلیلی بر تمکن مالی خواهان نیست بنا به دلایل ذیل:

 

 • اولاً: ممکن است وکیل معاضدتی مجاناً و تبرعاً عمل کند.

 • ثانیاً: ممکن است خواهان تنها متمکن از پرداخت حق الوکاله وکیل باشد و نه الزاماً پرداخت محکوم به، حتی به تقسیط سابق.

 • ثالثاً: وجود نظریه های مشورتی در اینمورد خود گواه بر این مدعی است که مدعی اعسار میتواند وکیل بگیرد (مانند نظریه مشورتی 3789/7 مورخ 1385/05/22 (صرف داشتن وکیل، نمی تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد).

 • رابعاً: وفق بند 13 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح به امر وکالت در ادعای اعسار از طرف وکیل جزء موارد اجباری در وکالتنامه ی وکلا می باشد و بدون این اذن، وکیل نمی تواند از طرف موکل خوذ چنین ادعایی مطرح کند، لذا بطریق اولی پس هر شخص مدعی اعساری می تواند وکیل داشته باشد.

 

 

شرح دقیق دادخواست تعدیل میزان اقساط محکوم به برای محکمه بدوی چیست؟

مشخصات خواهان -شماره و تاریخ وشعبه دادگاه دادنامه استنادی که مبین حکم اعسار و قسط بندی محکوم به است -میزان پیش پرداخت و میزان اقساط محکوم به-اشاره به مورد و استناد به مدرکی که مثبت تغییر شاخص نرخ تورم و یا معیشت خواهان (حسب مورد محکوم علیه یا محکوم له )می باشد -استناد به تبصره 2 ماده 11 ق.ن.ا.م.م

 

 

آیا دعاوی اعسار قابل تجدیدنظر خواهی می باشند؟

وفق بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدیدنظر است (دعاوی اعسار برطبق ماده 14 ق.ن.ا.م.م جزء دعاوی غیر مالی است)؛ همچنین قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبانماه 1310 در ماده 13 خود مقرر داشت: حکم قبول اعسار قابل استیناف (تجدید نظر خواهی) و تمیز نیست و از حکم رد اعسار فقط میتوان استیناف داد. برای دریافت مشاوره حقوقی انلاین و رایگان به وبسایت موسسه مراجعه نمایید.

 

 

نگارش فوری دادخواست
نگارش فوری دادخواست سلب حضانت
نگارش فوری دادخواست طلاق 
نگارش دادخواست استرداد جهیزیه
نگارش دادخواست طلاق از طرف زوجه
درباره ما

لطفا نظر خود را ثبت نمایید:

نظرات کاربران:

سلام برای افزایش اقساط چجوری تعدیل بزنم
سلام در سال ۱۳۹۰ از شخصی طلب و منشاء طلب داشتم دین معوض بود قاضی اعسارش را پذیرفته در زمان پذیرش اعسار و تقسیط با تاخیر تادیه ۵ میلیارد تومان میشود ولی قاضی به ماهیانه یک ونیم میلیون تقسیط نموده ۲۶۰ سال زمان لازم است تا تسویه نماید
جواب گوی تمام پرسش های بنده به بهترین نحو ممکن از مشاوره ام با سایت شما بسیار راضی بودم عالی عالی عالی
یکی از موضوعات مهم لحاظ کردن شرایط فعلی از جمله کرونا هست که در دعاوی مثل تعدیل تاثیرگذار می باشد به بهترین نحو در این مقاله شرایط تعدیل و آنچه برای دادخواست تعدیل دارای اهمیت می باشد بیان شده است
سلام و خسته نباشید من از کاربران مجموعه هستم و از مشاوره های تخصصی مشاوران مجموعه چندین بار استفاده کردم و کاملا راضی بودم. سرعت و دقت به همراه پیگیری های مشاورین موسسه در کنار قیمت های مناسبشون واقعا عالی بود و در کمترین زمان با من تماس گرفتند و راهنماییم کردند. موفق باشید
با سلام خدمت مجموعه محترم وکیل تلفنی بسیار سپاسگذارم از مطلب نگارش شده در خصوص دعوی تعدیل تقسیط محکوم به که این موضوع کمک زیادی به افرادی که دچار مشکلات متعدد در خصوص پرداخت مهریه ویا دعاوی مالی هستند می نماید وهمانگونه که مستحضرید با توجه به تورم روز افزون جامعه وشرایط زتدگی اجتماعی محکوم علیه ممکن است ایشان توانایی پرداخت اقساط را از دست بدهند واین دادخواست واثبات موضوع با شهادت شهود ومدارک ومستندات کمک شایانی به ایشان در این زمینه می نماید ومی تواند مسزان ومبلغ اقساط پرداختی را کاهش دهد.در این زمینه استفاده از وکیل مجرب وبا سابقه همانند آقای فریبرز ذوالفقاری با کد وکالت ۱۵۲۴۱ می تواند کمک شایانی به کاربران نماید
سلام دادخواست تعدیل اقساط از لحاظ تعداد دفعات قابل در خواست، در قانون با محدودیتی مواجه نیست و در صورت وقوع امر حادث موثر در توان پرداخت محکوم علیه به هر دلیل موجه قابل تقدیم به دادگاه است ودادرس منحصرا به تحقق شرایط موثر در توان پرداخت محکوم علیه توجه خواهد نمود
در پاسخ به خانمی که ده ماه یک سکه میگیره اگر هنوز فرصت اعتراضت باقی مونده مال معرفی کنید در غیر این صورت مسیر اعتراض دیگه ای ندارید برای مال معرفی کردن میتونیم کمکتون کنیم
ضمن عرض سلام و احترام خدمت همه دوستان و همكاران معزز باستحضار مي رساند رويه استعلام گرفتن از اموال محكوم عليه به ترتيب بدوا حساب هاي بانكي دولتي و خصوصي شخص محكوم عليه است و در اثر عدم كفايت استعلام وسيله نقليه موتوري از پليس راهور است و در صورت عدم كفايت استعلام پلاك ثبتي شخص محكوم عليه از اداره ثبت محل مي باشد و در اثر عدم كفايت اعمال ماده ٣ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مي شود و حكم جلب شخص مديون به درخواست محكوم له صادر خواهد شد ممنون از مقاله بسيار عالي و كاربردي همكار بزرگوارم موفق باشيد
سلام رای من قطعی شده و محکوم شدم به پرداخت ۱۵۰میلیون تومان وجه چک.بعد از فرجه ۱۰ روزی که اجرائیه برام ابلاغ شده و پرداخت نکردم طرفم رفته حکم جلبمو گرفته. منم الان رفتم دادخواست اعسار زدم. خواستم بدونم الان از حکم جلب من رفع اثر میشه؟. یعنی به دلیل دادخواست اعساری که ثبت کردم دیگه حبس نمیشم؟ خدا خیرتون بده مشکلات مردم رو حل میکنید
با سلام خدمت کاربران گرامی.دعوی تعدیل اقساط محکوم به یکی از دعاوی مهم در حوزه حقوق خانواده است چرا که اکنون با وضعیت فعلی اقتصادی جامعه ما و بالا بودن اکثر مهریه ها و نوسانات اقتصادی گاه و بی گاه می بایست محکوم علیه این دادخواست را ارائه نماید و برلی این امر مهم باید دانش تنظیم این دادخواست را داشته باشیم برای همین با موسسه وکیل تلفنی در تماس باشید من نیز به عنوان وکیل موسسه در خدمتتون هستم.مسیح آقاداودی کد ۲۰۵۵۴
سلام و خسته نباشی برای من ده ماه یکی بهم سکه میدن ایا میشه اعتراض کرد
سلام از سوی چندین مراجع معسر شناخته شده ام و از سوی یک شعبه که بنده را معسر دانسته است بعد از ۶سال محبوس بودن اقساط ماهانه ۶۵ میلون تعین شده است وبا چند بار تعدیل به ۳۸ ملیون تقلیل یافته است و قادر به پرداخت ان نیستم و در زندان بسر میبرم لطفا راهنمایی بفرماید چه کنم
به یک نفر بدهی داشتم محکوم شدم اعسار دادم بدوی رد کرد تجدید نظر از اعسار من قبول کرد پیش پرداخت بعلاوه قسط اول با جلب پرداخت کردم ولی نمیتوانم بقیه قسط ها را پرداخت کنم چون بازنشسته هستم درآمدم چهار ملیون و بدهی دیگر دارم که به دادگاه ارایه نمودم چطور میشود قسط خود را کم کرد ماهانه دومیلیون قرار کذاشتن به
به یک نفر بدهی داشتم محکوم شدم اعسار دادم بدوی رد کرد تجدید نظر از اعسار من قبول کرد پیش پرداخت بعلاوه قسط اول با جلب پرداخت کردم ولی نمیتوانم بقیه قسط ها را پرداخت کنم چون بازنشسته هستم درآمدم چهار ملیون و بدهی دیگر دارم که به دادگاه ارایه نمودم چطور میشود قسط خود را کم کرد ماهانه دومیلیون قرار کذاشتن به
سلام نظر بنده این است که کمکی به بنده کنید برای تعدیل تقسیط ازشما تقاضای کمک ومساعدت دارم
سلام نظر بنده این است که کمکی به بنده کنید برای تعدیل تقسیط ازشما تقاضای کمک ومساعدت دارم
سلام نظر بنده این است که کمکی به بنده کنید برای تعدیل تقسیط ازشما تقاضای کمک ومساعدت دارم

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 80,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری 950,000 هزار تومان پرداخت آنلاین

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12 

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی