موسسه وکیل تلفنی

 • فرید حامدی فرید حامدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۴۷:۷ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۷
 • فرید حامدی فرید حامدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۳۸:۱۸ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۷
 • مریم حسینی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۷:۴:۴۹ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۵
 • محمدصادق کاظم نژاد گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۵۵:۳۲ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۵
 • بهروز آقایی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۴:۲:۲۸ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۵
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۳۲:۳۵ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۳۰:۴ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۲۹:۱۰ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۲۷:۱۸ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۲۶:۱۹ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
انجمن وکیل تلفنی

نگارش دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

نگارش دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

 

در شرایطی که زوجه برای وصول مهریه خود از طریق دادگاه اقدام نموده باشد و با ارائه مدارک کافی، در نهایت حکم قطعی در این زمینه مبنی بر محکومیت شوهر به پرداخت مهریه نیز صادر می شود. حال اگر زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه به دادگاه بدهد که در این صورت می بایست معسر بودن محکوم علیه نیز با ارائه مدارک کافی به اثبات برسد. 

 

 


عقد نکاح بر پایه یکسری مقررات خاصی وضع می شود و با برقراری رابطه زوجیت، زوجین تکالیف مشخصی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند. عقد ازدواج، حق و حقوق مشخصی را برای زوجه به وجود می آورد که یکی از مهم ترین آن بحث مهریه است. همه ما کم و بیش با مهریه آشنایی داریم که در قانون و شرع تاکید خاصی به پرداخت مهریه شده است. مهریه حق زوجه و تکلیفی برای زوج محسوب می شود.

 

طبق قانون مدنی، به محض آن که عقد نکاح به وقوع می پیوندد، زوجه مالک مهریه به شمار می رود. از این رو می تواند هر زمان که بخواهد برای مطالبه مهریه خود اقدام نماید. یکی از زمینه های اختلاف بین زوجین که باعث تشکیل پرونده های زیادی در مراجع قضایی شده است، مباحث مربوط به مهریه می باشد. از آن جهت که مهریه حق زن بوده و می تواند بر اساس شرایطی نیز آن را چه در دوران رابطه زوجیت و چه بعد از طلاق مطالبه کند، شوهر باید مهریه زوجه را پرداخت نماید. عدم پرداخت مهریه از طرف زوج باعث خواهد شد تا زوجه اقدام به ارائه دادخواست مهریه به دادگاه کند.

 

در صورتی که دادگاه حکم قطعی پرداخت مهریه از طرف زوج را صادر نماید، حال باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که اگر شوهر توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، چه شرایطی را باید در این زمینه در نظر گرفت. قانونگذار در این شرایط، بحث اعسار از پرداخت مهریه را مطرح نموده است. شوهر می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه بدهد. حال اگر برای دادگاه معسر بودن زوج ثابت شود، نحوه پرداخت مهریه برای محکوم علیه به شیوه اقساطی خواهد شد. برای دریافت مشاوره حقوقی انلاین و رایگان به وبسایت موسسه مراجعه نمایید.

 

 

مفهوم اعسار از پرداخت مهریه چیست؟

اعسار به معنای عدم تمکن مالی شخص درپرداخت دیونی است که بموجب حکم دادگاه حقوقی یا کیفری محکوم به تأدیه آنها می باشد و اعسار از پرداخت مهریه بدین معنی است که زوج یا مالی برای پرداخت مهریه ندارد ویا اموالی که دارد کفایت نمی کند و جزء مستثنیات دین می باشد و در این صورت مرد می تواند دادخواست اعسار بدهد و تقسیط پرداخت مهریه را تقاضا نماید، (ماده 524 ق.آ.د.م و ماده 3 و6 و 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی).

 

اعسار از پرداخت مهریه به معنای ناتوانایی شوهر از این که مهریه همسر خود را پرداخت کند، می باشد. با فرض این که حکم قطعی محکومیت زوج جهت پرداخت مهریه صادر شده باشد، محکوم علیه باید به صورت یکجا مهریه زوجه را پرداخت نماید. بنابراین دعوی اعسار از پرداخت مهریه، در خصوص شرایطی است که محکوم علیه نمی تواند کلیه مهریه مطالبه شده را یکجا پرداخت کند.

 

در صورتی که زوج مدعی معسر بودن در پرداخت کردن مهریه است، باید با ارائه مدارکی برای دادگاه شرایط خود را ثابت کند. اگر برای دادگاه این موضوع ثابت شود که شوهر، از توانایی مالی مناسبی جهت پرداخت مهریه همسر خود برخودار است، حکم به معسر بودن شوهر نمی دهد و در این صورت زوج مکلف است که تمام مهریه مطالبه شده را یکجا و بدون شرایط اقساطی پرداخت نماید.

 

 

 

 

Dowry insolvency petition

 

 

آیا می شود نسبت به کل مهریه اعسار کلی داد؟ (تعبیر قاعده المفلس فی امان الله)

اگر چه طبق قاعده المفلس فی امان الله، کسی که ندارد باید رهایش کرد (تحریر الوسیله امام خمینی) اما طبق دلالت آیه 80 سوره بقره ((وان کان ذو عسره فنظره الی المسیره))، بدهکارانی که در مضیقه هستند می توانند پرداخت بدهی خود را به تأخیر بیاندازند تا به یسر برسند.

 

و نیز وفق ماده 277 قانون مدنی ((متعهد نمی تواند متعهد لله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد)).

 

فلدا چون مهریه دین است خصوصیتی ندارد که شامل این آیه شریفه نشود و در خواست تقسیط آنرا از مرجع قضایی نخواست کما اینکه رویه نیز بر این است که چنین در خواستی پذیرفته می گردد. برای دریافت مشاوره حقوقی با شماره 02147625900 تماس بگیرید.

 

 

اخذ حکم جلب زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه طبق قانون جدید

در صورتی که شوهر بنا به هر دلیلی، مهریه زوجه را نپردازد، این امکان وجود دارد که حکم جلب او گرفته شده و روانه زندان شود. در شرایطی که حکم دادگاه در مورد محکومیت خوانده به پرداخت مهریه صادر شده باشد، دو راه حل برای زوج در نظر گرفته می‌شود.

 

راه حل نخست این است که اگر از تمکن مالی برخودار است، باید میران محکوم به یا همان مهریه مطالبه شده را به صورت یکجا پرداخت کند.

راه حل دوم در مورد شرایطی است که شوهر نمی تواند تمام مهریه پرداخت کند که در این صورت با ارائه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، نحوه پرداخت مهریه به صورت اقساطی خواهد شد. با این اوصاف اگر باز هم زوج از پرداخت مهریه خودداری نماید، زوجه می تواند برای اخذ حکم جلب شوهر اقدام کند. البته طبق قانون جدید مهریه، امکان گرفتن حکم جلب تا میزان 110 سکه عنوان شده است. برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 09212242670 تماس بگیرید.

 

 

 

 

Dowry insolvency petition

 

 

روش های وصول مهریه

روش هایی که زوجه به واسطه آن ها می تواند برای وصول مهریه اقدام کند، شامل مراجعه به اداره ثبت و دادگاه خانواده است. هر کدام از این روش ها، شرایط خاص خود را دارد و نحوه وصول مهریه از طریق اجراییه ثبت با دادگاه متفاوت است. ناگفته نماند که قوه قضاییه در سال 1399، بخشنامه ای صادر نمود که مراحل وصول مهریه با مراجعه به اداره ثبت امکان پذیر است و مانند سابق، دیگر نمی توان به صورت مستقیم، با مراجعه به مجتمع های قضایی خانواده برای مطالبه مهریه اقدام نمود.

 

 

مهلت زمان ارائه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

در مورد این موضوع که چه مدت زمانی در قانون برای ارائه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه عنوان شده است، باید گفت که از زمان صدور حکم صدور اجراییه، شوهر به مدت یک ماه فرصت دارد که درخواست معسر بودن خود از پرداخت مهریه را به دادگاه بدهد. در این مدت زمان، زوج به همراه وکیل خود باید ابتدا به تنظیم دادخواست اعسار مهریه مبادرت نماید. سپس دادخواست مربوطه را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برساند. بعد از ثبت دادخواست اعسار مهریه، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه خانواده ارسال می گردد. اگر مدارک ارائه شده نشان دهد که زوج، توانایی پرداخت مهریه ندارد، در این صورت دادگاه به جای حکم به پرداخت کل مهریه به صورت یکجا، شرایط مربوط به تقسیط مهریه را برای محکوم علیه در نظر می گیرد.

 

 

نگارش دادخواست اعسار از پرداخت مهریه با هزینه مناسب

نکارش دادخواست اعسار از پرداخت مهریه نیز مستلزم رعایت نمودن شرایط و نکات حقوقی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است. اگر به دنبال تنظیم دادخواست خوب با موضوع اعسار از پرداخت مهریه هستید، می‌توانید نگارش آن را برعهده موسسه حقوقی وکیل تلفنی قرار دهید. موسسه حقوقی وکیل تلفنی برای رفاه حال موکلین، تنظیم انواع اوراق قضایی را با هزینه های مناسبی انجام می دهد. جهت نگارش دادخواست اعسار از پرداخت مهریه با هزینه مناسب، می توانید از طریق شماره 09212242670 اقدام کنید.

 

 

 

 

 

 

آیا اعسار از پرداخت مهریه دارای اعتبار امر مختومه می باشد؟

اگرچه اظهار (دعوی) اعسار باید همانند دیگر دعاوی از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی کند و در اکثر موارد نیز چنین است و عدم رعایت این اصول باعث نقض رأی خواهد شد؛ اما با مداقه در قوانین و مقررات موضوعه موجود به مواردی برمی خوریم که اینگونه نیست از جمله در مورد عدم شمول اصل اعتبار امر مختومه در دعاوی اعسار.

بطور معمول آرای قطعی دادگاه ها با رعایت شروطی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است وبا طرح مجدد دعوا با قرارداد مردود اعلام می گردد (بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م)؛ اما قاعده عنوان شده در خصوص دعوای اعسار بکار نمی رود و دلیل آن را میتوان به دو دیدگاه در این امر که منتج به نتیجه واحد می شود دانست:

 

 • دیدگاه اول: اعسار امری حادث است و واز این منظر آنرا به دعاوی حسبی و غیر ترافعی مانند حجر (ماده 72 قانون امور حسبی)نزدیک می دانند.

 • دیدگاه دوم: در مقابل بعضی از حقوقدانان بر این نظرند که این امر ناشی از تغییر موضوع دعواست ومعتقدند حکم اعسار تنها در حدود مقتضای خود اعتبار امر قضاوت شده دارد. علی ایحال بنظر می آید که این ویژگی ناشی از عارضی و موقت بودن صفات اعسار و ایسار در اشخاص و مدیونین باشد .

 

حال باید گفت اعسار از پرداخت مهریه نیز خصوصیتی ندارد که شامل این ویژگی ها نباشد، چرا که ممکن است در اثنای اجرای حکم و حتی تقسیط مهریه اوضاعی پیش بیاید مانند اینکه در مهریه ای که با سکه تعیین شده است افزایش یکباره ی آن باعث عدم توانایی زوج در پرداخت و طرح دعوای اعسار و یا تعدیل مهریه می گرددو فرد دچار اعسار نسبی می شود. برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 09212242670 تماس بگیرید.

 

 

دادخواست اعسار برای فرد نابینا و فاقد شغل 

این مورد می بایست بین 2 فرض بررسی شود:

 • فرض اول: زمانی که این اوصاف در حین عقد موجود بوده باشد، که زن در اینجا بنا بر قاعده اقدام، به ضرر خود عمل کرده و از اعسار مرد آگاه بوده است و دادخواست مرد بنظر پذیرفتنی است و اثبات ملائت زوج من بعد عقد نکاح بعهده زوجه می باشد.

 • فرض دوم: مرد حین العقد متمکن و سالم بوده و حالا یا زن در آنهنگام مهریه عند المطالبه خود را در خواست نکرده و یا مرد امتناع کرده است بهر روی، بنظر می رسد مرد میتواند درخواست بدهد.

 

 

 

 husband,s Dowry insolvency petition

 

 

دادخواست اعسار مهریه مشمولان سازمان بهزیستی

بنظر می رسد که 2 فرض مطرح شده در پاسخ سوال پیشین در اینجا نیز مصداق پیدا می کند و مضافاً اینکه بنظر می رسد مستفاد از ماده 23 قانون حمایت از معلولین مصوب 97، هرگاه در پرونده هایی که حق فرد معلول به دلیل معلولیت موردتعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است به شرط تایید این ادعا سازمان بهزیستی می تواند بعنوان نماینده ی وی در دادگاه مربوطه شرکت نماید و از حقوق متکفل خود دفاع نماید

 

 

آیا دادخواست اعسار از پرداخت مهریه قابل تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی می باشد ؟

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تا 10 روز پس از ابلاغ واقعی (بنظر این مهلت اکنون 20 روز از ابلاغ الکترونیک است) قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر است و همچنین با توجه با ماده 331 قانون آ.د.م، تمامی احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدیدنظر خواهی هستند؛ در قابل فرجام خواهی بودن نیز باید گفت مطابق ماده 367 ق.آ.د.م؛ از میان دعاوی غیر مالی فقط احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت قابلیت فرجام خواهی دارند.

 

 

تعیین اقساط برای پرونده اعسار از پرداخت مهریه چگونه است؟

 در قوانین مربوط به مهریه و نحوه ی قسط بندی آن میزان کمی برای قسط و اقساط آن مشخص نشده است و ملاک و معیار مدونی در این زمینه نیست و تمامی اختیار تعیین آن به نظر و اختیار و علم قاضی محکمه رسیدگی کننده محول شده است و این مقام با توجه به نوع مهریه و میزان آن و شرایط مالی زوج و دفاعیات زوجه، نحوه قسط بندی مهریه و میزان پیش قسط مهریه را تعیین می کند و این میزان از پرونده ای تا پرونده ای دیگر وازشعبه ای به شعبه ی دیگر بنا بر تصمیم قاضی مربوطه متفاوت است . برای مشاوره حقوقی انلاین و رایگان به وبسایت وکیل تلفنی مراجعه نمایید.

 

 

مستندات برای اثبات اعسار از پرداخت مهریه چه مواردی هستند ؟

شهادت شهود - استشهادیه اعسار از پرداخت مهریه با امضاء حداقل 2 نفر - برگه صورت اموال و دلائل و مستندات عدم تمکن مالی مانند چک های برگشتی و دفترچه های اقساط - در صورت وجود فیش حقوقی از سازمان متبوعه - نامه از نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد امور بیماریهای خاص و ... - تحقیقات محلی و معاینه محل - سایر دلائل و مستندات - فتوکپی مصدق دادنامه دادگاه عمومی.

 

 

نگارش دادخواست های حقوقی با کیفیت تضمینی
نگارش فوری دادخواست سلب حضانت
نگارش فوری دادخواست انواع طلاق 
نگارش فوری دادخواست استرداد جهیزیه
نگارش دادخواستِ طلاق از طرف زن

سوالات متداول

لطفا نظر خود را ثبت نمایید:

نظرات کاربران:

ممنونم واقعا عالیه که بشه در آخرین ساعات شب در یک روز تعطیل مشاوره حقوقی گرفت بسیار خوب و عالی و پاسخ ها مستند به قانون بود بسیار راضی بودم
سلام خدمت مجموعه محترم وکیل تلفنی مطلب نگارش شده در خصوص دادخواست اعسار از پرداخت مهریه مطلب بسیار مفیدی برای بسیاری از کاربران است که در زمینه مشکلات خانوادگی درگیر دعاوی مطروحه علیه همدیگر هستند واین موضوع که در پرداخت مهریه اگر فرد توانایی پرداخت ندارد می تواند اعسار بزند وتقاضای تقسیط کند ونیز از نکاتی است که باید به ان اشاره کرد .لذا مشاوره از وکیل مجرب در این زمینه کمک شایانی بهفرد می کند ولذا از مشاوره وکیل آقای فریبرز ذوالفقاری با کد وکالت ۱۵۲۴۱ در این زمینه می توانید استفاده نمایید
سلام و عرض ادب از کاربران مجموعه هستم و خواستم از این طریق از خدمات مجموعه به خصوص مشاوران دلسوز که وقت میگذارند و کامل و دقیق کاربران را راهنمایی میکنند کمال تشکر داشته باشم. به خصوص قیمت های مناسب مجموعه که از نکات مثبت وکیل تلفنی محسوب میشه.
سلام با قوانین فعلی که اعسار زوج از پرداخت مهریه به راحتی پذیرفته می شود وهمچنین زندانی نکردن مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه باید گفت در صورتی که زوج مالی قابل توقیف نداشته باشد مهریه نمی تواند به عنوان پشتوانه مالی برای زوجه عمل کند و خانواده ها باید در ابتدای ازدواج دخترشان به این موضوع واقف باشند وتوجه کافی مبذول دارند
با سلام خدمت تمامی کاربران عزیز و گرانقدر.یکی دیگر از سلسله مطالب در مورد دادخواست های حقوقی و نحوه نگارش آنها نحوه تنظیم دادخواست حقوقی اعسار از پرداخت مهریه است که هم از دعاوی مهم و بسیار پر تکرار جامعه ماست و هم دادخواست سرنوشت سازی محسوب می شود.پس می بایست دقیق تنظیم شود و به حق موسسه وکیل تلفنی مطالب ارزشمندی را در اینجا به شما عزیزان ارائه می نماید که مشابه آن شاید پیدا نشود پس پیشنهاد می کنم دقیقا مطالب بالا را مطالعه نمائید.با تشکر.مسیح اقاداودی وکیل موسسه با کد ۲۰۵۵۴ در خدمتتان هستم.
سلام وقت بخیر خدمت مدیریت موسسه و امور محترم اداری و همه وکلا، نظر بنده در مورد موسسه وکیل تلفنی این است که با هزینه های رفت و امد و ترافیک سنگین شهرهای بزرگ همچون تهران، خدمات موسسه بسیار موثر در کاهش هزینه ها و افزایش راندمان کاری میباشد، لذا از شما بزرگوارن تشکر و قدردانی بعمل آورده و از آقای احسان والی وکیل کد 11617 رضایتمندی کامل اعلام می‌نمایم.
سلام.روزتون بخیر.من از مشاوره ها وخدمات موسسه استفاده کردم ک بسیار عالی بود و در کمترین زمان ممکن با کمترین هزینه نهایت استفاده را بردم.جا داره از خدمات وکیل بهاره توکلی پور هم تشکر ویژه کنم.سپاسگزارم.
درود خانم های محترم اگر نسبت به اعسار زوج هم اعتراض داشته باشید راهکار داره که در خدمتتون هستیم

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 80,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری 950,000 هزار تومان پرداخت آنلاین

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12 

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی