موسسه وکیل تلفنی

 • گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۸:۵۳:۵۶ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
 • اسماعیل شیخ پور گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۸:۳۲:۷ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
 • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۸:۱:۱۷ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
 • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۷:۲۰:۲۰ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
 • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۵۴:۹ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
 • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۵۲:۱۲ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
 • وکیل لیلا هوشمندد سروستانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۵۸:۳۷ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
 • وکیل احسان والی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۵۰:۱۴ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
 • وکیل احسان والی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۷:۵۸ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
 • وکیل احسان والی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۵:۳۱ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی فسخ نکاح

مشاوره حقوقي فسخ نكاح

فسخ نکاح متفاوت از طلاق است و به صیغه مخصوص و حضور دو شاهد نیاز ندارد. لطفا توجه فرمایید در هنگام عقد، طرفین یا یکی از زوجین نمی تواند حق فسخ را برای خود در نظر بگیرد و فقط مواردی که قانون به صورت شفاف بیان نموده است، موجبات فسخ را فراهم می آورد.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

امکان فسخ نکاح در شرایط زیر وجود دارد:

 1. جنون
 2. اگر عیوب عنن، خصا و یا مقطوع بودن آلت تناسلی مرد وجود داشته باشد، زن حق فسخ دارد
 3. اگر عیوب قرن، جذام، برص، اخضا، زمین گیری و یا نابینایی از هر دو چشم وجود در زن  وجود داشته باشد، مرد حق فسخ را دارد
 4. عیب زن باید حتما هنگام عقد وجود داشته باشد
 5. جنون و عنن حتما حتی بعد از عقد نیز اگر برای مرد رخ دهد موجبات فسخ خواهد بود
 6. اگر زوجین قبل ازز عقد آگاه به عیب بوده اند، حق فسخ وجود نخواهد داشت
 7. اگر صفتی خاص برای هر یک شرط شده باشد و بعد از عقد مشخص شود که صفت مذکور وجود ندارد، موجبات فسخ می باشد. 

فوت یکی از زوجین در زمان عده فسخ از ازدواج

پرسش: اگر یکی از زوجین در زمان عده فسخ ازدواج فوت کند آیا رابطه ارث از بین می رود یا به قوت خود باقی است و از یکدیگر ارث خواهند برد؟

نظر اکثریت

با وحدت ملاک از مفاد ماده 943 قانون مدنی چون زوجه مطلقه در فسخ ازدواج در ایام عده در حکم زوجه نیست و حل مسئله موضوع عده طلاق به این است که حتی امکان رجوع برای زوج منتفی است در این مورد نیز برای زوجین رجوع در ایام عده منتفی است. بنابراین، چنانچه یکی از زوجین در ایام عده فوت کند از یکدیگر ارث نخواهند برد.

نظر اقلیت

قانون در این مورد ساکت است.

نظر کمیسیون درخصوص فسخ نکاح

برای پاسخ به سؤال مطروحه باید به مقررات مواد 943 و 1048 و 1109 قانون مدنی توجه کرد. به موجب ماده 1109 قانون مدنی نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده به عهده شوهر است.
در ماده 1048 قانون مزبور چنین آمده که جمع بین دو خواهر ممنوعیت است اگرچه به عقد منقطع شود. جناب آقای دکتر امامی در شرح حقوق مدنی به عنوان تذکر یادآور شده در صورتی که کسی بخواهد خواهرزن خود را بگیرد باید ازدواج با زن خود را منحل سازد سپس خواهر او را بگیرد. به این نحو اگر طلاق زن رجعی باشد مرد نمی تواند قبل از انقضای مدت عده با خواهر او ازدواج کند. سرانجام به موجب ماده 943 همان قانون هرگاه مرد، زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن ها قبل از عده فوت نماید از دیگری ارث نمی برد.  

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

برای مشاوره حقوقی در مورد فسخ نکاح کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا به صورت رایگان بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری برایتان مهیا شود.

درخواست مشاوره حقوقی فسخ نکاح

 

موسسه وکیل تلفنی با به کارگیری بیش از 800 وکیل مجرب و متخصص در تمامی زمینه ها من جمله "فسخ نکاح" از سراسر کشور با مدیریتی نوین آماده ارائه مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی تلفنی و پذیرش حضوری دعاوی توسط وکلای مجرب پایه یک دادگستری می باشد. ما برای کاهش هزینه های شما راهکارهای ویژه ایی اندیشیده ایم. با مشاوره های حقوقی ما و کمی تامل می توانید وکیل خودتان باشید.

مرجع تجدید نظر از آرای صادره مربوط به اصل نکاح-طلاق- نسب و حجر

پرسش:مرجع تجدید نظر خواهی از آرای بدوی در خصوص احکام مربوط به اصل نکاح-طلاق- نسب- حجر و وقف که قبلا دیوان عالی کشور بوده اکنون با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی جدیدکدام مرجع است؟

اتفاق نظر

وفق بند (ب) ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی احکام راجع به دعاوی غیرمالی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان می باشند  و از طرفی قانون گذارهم در خصوص دعاوی مربوط به اصل طلاق – نکاح و... دقیقا مرجع تجدید نظر خواهی را بیان نکرده لکن چون دعاوی مذکور از جمله دعاوی غیر مالی می باشند مستفاد از مواد 331 و367 قانون مذکور مرجع  تجدید نظرخواهی ازآ ن احکام دادگاه های تجدیدنظر استان است وآرای موصوف قابل فرجام خواهی (وفق ماده 368) در دیوان عالی کشور هستند.

نظر کمیسیون نشست قضائی

نظر به اینکه طبق بند (ب) ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر هستند و دعاوی مورد سوال نیز در ردیف این دعاوی است مرجع رسیدگی آن دادگاه های تجدید نظر استان می باشد که متعاقبا در حدود ماده 368 قانون مذبور قابل فرجام هستند.

ممنوعیت دخالت کارآموزان وکالت در دعاوی حجر- نسب و طلاق قبل از اخذ پروانه

پرسش :  تبصره 3 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مقرر داشته کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدید نظر از احکام آن ها دیوان عالی کشور است ندارند. با توجه به ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی آیا کارآموزان وکالت می توانند دعاوی بیش از بیست میلیون ریال و دعاوی راجع به اصل نکاح وفسخ آن طلاق- نسب-حجر- وقف- ثلث- حبس و تولیت را وکالت کنند؟

اتفاق نظر

درمورد احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق- نسب- حجر و وقف چون ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی آرای دادگاه های تجدید نظر استان را در این قبیل موارد قابل فرجام خواهی قرار داده است کارآموز وکالت حق دخالت ندارد و اما در سایر دعاوی حقوقی که فرجام خواهی از آن ها از طریق فوق العاده امکان پذیر است منعی برای وکالت کارآموزان وجود ندارد.      

فسخ نکاح قبل از صدور حکم حجر

پرسش: زوجه دادخواستی را به طرفیت زوجه تقدیم و به دلیل جنون زوج به استناد ماده 1125 قانون مدنی تقاضای فسخ نکاح کرده است آیا قبل از صدور حکم حجر ،دعوای مشارالیها مسموع است؟ زوج اهلیت پاسخگویی به دعوا را دارد؟

نظر اکثریت

ماده 1221 قانون مدنی زوجین را مکلف کرده است که در موارد جنون هریک از آنان مراتب را به داستان حوزه اقامت خود اطلاع داده  و از او تقاضا کند که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد. بنابراین رسیدگی به دعوا متوقف بر رسیدگی به موضوع جنون و ثبوت حجر زوج در دادگاه صلاحیت دار است. هرگاه زوج بدون رعایت ترتیبات مذکور، دعوای طلاق علیه همسرش تقدیم کند چون خوانده اهلیت پاسخگویی به دعوا را دارد دادگاه باید با صدور قرار توقف دعوا وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوا را تا تصمیم دادگاه صلاحیت دار مرجع رسیدگی به حجر متوقف کند.

نظر اقلیت

رسیدگی به دعوای زوجه متوقف به صدور حکم حجر زوج نیست؛ بنابراین،اگر درخواست و اعلام زوجه مبنی بر حجر زوج از طرف دادگاه صلاحیت دار مردود شود طرح دعوای فسخ نکاح و رسیدگی به آن در دادگاه خانواده منعی ندارد و دادگاه با توجه به دلایل ابرازی،دعوا را ماهیتا رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (قم)

چنانچه دادگاه در همان اثنای رسیدگی به دعوای فسخ نکاح در مورد ادعای زوجه نسبت به جنون زوج تحقیقات لازم را از قبیل تحقیق از گواه و معرفی به پزشکی قانونی به عمل اورد و شواهد و قراین مثبت جنون زوج باشد دادگاه وفق بند (3) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا را صادر می کند و زوجه باید طبق ماده 1221 موضوع را به دادستان جهت نصب قیم اعلام کند و پس از نصب قیم دعوا را به طرفیت قیم  اقامه کند. چنانچه پس از تحقیقات در جریان رسیدگی عدم جنون زوج برای دادگاه ثابت شد دعوای زوجه ماهیتا مردود اعلام می شود. در این صورت اگر زوجه با طرح دعوای اثبات  جنون موفق به اخذ صدور حکم حجر شد مجددا می تواند اقامه دعوا به طرفیت قیم همسرش کند؛ بنابراین، موضوع مشمول ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و نظر اقلیت تایید می شود.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان (ویژه شرایط کرونا)         021476259

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی                                           09212242670

 

ایمیل وکیل تلفنی                                                                  vakiltel@gmail.com

ایمیل مالی وکیل تلفنی                                                    vakiltelmali@gmail.com

واحد گارانتی مشاوره حقوقی                                        hade_tavakoli@yahoo.com

شماره پیامک مشاوره حقوقی                                                                                     30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب / ابتدای کارگر جنوبی / کوچه رشتچی / پلاک 14 / طبقه اول / واحد 3

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران: آمل / روبروی افتاب 60 / مجتمع تجاری محسنی طبقه اول / واحد 102

 

 

وكيل استارتاپ

مشاوره حقوقی بین الملل

ترجمه فوری

تایپ

تولید محتوا

استارتاپ

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید