موسسه وکیل تلفنی

 • فرید حامدی فرید حامدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۴۷:۷ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۷
 • فرید حامدی فرید حامدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۳۸:۱۸ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۷
 • مریم حسینی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۷:۴:۴۹ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۵
 • محمدصادق کاظم نژاد گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۵۵:۳۲ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۵
 • بهروز آقایی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۴:۲:۲۸ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۵
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۳۲:۳۵ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۳۰:۴ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۲۹:۱۰ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۲۷:۱۸ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
 • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۲۶:۱۹ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴
انجمن وکیل تلفنی

نگارش دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

نگارش دادخواست اجرت المثل ایام زندگی

 

اجرت المثل مزدی است که یک زن (زوجه)، به دلیل به دوش کشیدن زحمات خانه می تواند آن را از همسر خود دریافت کند؛ از آن جا که گاهی اوقات زن این حق را به گونه ای دیگر می ستاند، یا اینکه آن موارد جزئی از اجرت المثل نیستند و ... می تواند مسائل حقوقی زیادی را به خود اختصاص دهد؛ اما هر چقدرهم که این مشکلات حقوقی در خصوص دریافت اجرت المثل، تو در تو و پیچیده باشند، تنها با نگارش یک دادخواست با کیفیت و عالی، می توان مشکل دریافت آن را به دادگاه تفهیم کرد و آن را دریافت نمود؛ با ما همراه باشید تا این موارد را با هم بررسی نماییم.

 

 

 

حقوقی که زنان به واسطه عقد نکاح، کسب می کنند، متعدد است که یکی از آنها، اجرت المثل می باشد. اجرت المثل در ارتباط با مسائل مختلفی است که یکی از آنها به ایام زوجیت ارتباط دارد. اموری که زوجه در دوران رابطه مشترک انجام می دهد، در قانون برای آنها مزد تعیین شده است. در واقع زوجه می تواند اجرت کارهایی را که در طول دوران زندگی مشترک چه برای همسر خود و چه فرزندان، انجام داده است را دریافت کند. در این صورت زوج مکلف است که اجرت المثل ایام زوجیت را به همسر خود پرداخت نماید.

 

برای پرداخت اجرت المثل در قانون، شرایط خاصی عنوان شده است و زوجه باید برای مطالبه آن، شرایط مربوطه را رعایت نموده باشد. مواردی مانند عدم قصد تبرع به عنوان یکی از شرایطی اصلی مطالبه اجرت المثل به شمار می رود. با فرض احراز شرایط قانونی اجرت المثل ایام زوجیت، در صورت مطالبه زوجه، باید اقدامات لازم جهت پرداخت آن از طرف شوهر انجام شود. در صورت خودداری شوهر از پرداخت نمودن اجرت المثل، زوجه می تواند دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت را تقدیم دادگاه نماید. بنابراین دادگاه به درخواست وجه مبنی برای پرداخت اجرت المثل رسیدگی می نماید و در صورتی که ثابت شود، انجام اموری مانند نظافت منزل، آشپزی و سایر اموری که از طرف خواهان انجام شده است، با هدف دریافت مزد بوده است، دادگاه زوج را محکوم به پرداخت اجرت المثل می نماید.

 

چنانچه قصد طرح دعوی علیه شوهر خود به دلیل نپرداختن اجرت المثل و به تبع آن نگارش دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت را دارید، می‌توانید از طریق شماره 09212242670 اقدام کنید. برای مشاوره حقوقی انلاین و رایگان به وبسایت موسسه مراجعه نمایید.

 

 

اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟

اجرت کارهایی که زوجه در دوران رابطه مشترک انجام داده است، تحت عنوان اجرت المثل ایام زوجیت شاخته می شود. نه در شرع و نه در قانون، انجام دادن امور منزل برای زن تعیین نشده است اما عرفا زوجه به کار هایی نظیر آشپزی و نظافت خانه می پردازد. در این صورت به واسطه انجام چنین کار هایی در قانون برای خانم های متاهل، اجرت و مزد مشخصی تعیین شده است.

 

امور مرتبط با دوران رابطه زوجیت، برای آن ها اجرا تعیین شده است که زوجه می تواند تحت شرایطی خاص اقدام به مطالبه اجرت امور انجام شده نماید. صرف این که زوجه برخی اموری را در منزل طی چند سال انجام داده است، نمی تواند دلیل موجهی برای پرداخت اجرت المثل از طرف شوهر باشد. بلکه در این زمینه شرایطی در قانون عنوان شده است که به واسطه آنها، زن مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود.

 

 

دعوای اجرت المثل ایام زوجیت آیا قابل احقاق حق در دادگاه خانواده می باشد؟

بله، مطابق تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی که مقرر می دارد:

 • "چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده ی وی نبوده و و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود؛ دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید."

 

زوجه با وجود شرایطی که در ادامه در پاسخ به پرسش های دیگر آمده، مستحق اجرت المثل و بالتبع آن احقاق حق خواهد بود؛ شایان ذکر است که این اعمال نباید انجام تکلالیف زناشویی و تمکین عام و خاص که از اقتضائات عقد نکاح است، باشد؛ بلکه می تواند اعمالی مانند: نگهداری از فرزند، شیر دادن، نظافت منزل و پخت و پز باشد که ذاتا جزء وظایف زن نبوده و متعاقباً از اقتضائات عقد نکاح نیست و بدین سبب برای زن حق دریافت دستمزد و اجرت المثل می نماید.

 

 

 

proverbial reward for female

 

 

شرایط قانونی برای دعوای مطالبه ی اجرت المثل ایام زندگی از طرف زوجه چیست؟

با توجه به نص صریح مقررات راجع به طلاق با تصویب قانون حمایت خانواده که در آن تصریح شده بود به این موضوع، باید گفت با رعایت شرایط ذیل می توان در دعوای مطالبه ی اجرت المثل ایام زناشویی احقاق حق کرد:

 

 1. باید بین عامل (زوجه) و طرف مقابل (زوج)، رابطه ی زوجیت وجود داشته باشد، اما استمرار این رابطه در زمان شرط نمی باشد؛ به عبارت دیگر انقطاع و یا عدم انقطاع رابطه ی زوجیت موثر در دعوا نیست و صرف ایجاد رابطه ی زوجیت (بدون اهمیت این موضوع که آیا در زمان طرح دعوی زندگی مشترک در حال ادامه دارد یا با طلاق به پایان رسیده است)، کفایت می کند و در مورد فوت هم باید این نکته را گفت که اگر زوج فوت کند، اجرت المثل قابل مطالبه است؛ ولی در مورد فوت زوجه نظرات متفاوت است.

 2. زوجه کارهایی را انحام دهد که شرعاً و قانوناً بر عهده ی وی نبوده است (از تمکین خاص و عام و انجام تکالیف زناشویی مقتضی عقد نکاح نباشد).

 3. برای این اعمال و فعالیت های عرفاً و عادتاً اجرت و دستمزدی باشد و انجام اعمال شخصی خودش نباشد.

 4. حسب دستور زوج این اعمال انجام شده باشد نه به رای و خواسته ی خود زوجه.

 5. این اعمال و اقدامات به قصد تبرع و مجانی نباشد.

 

 

 یا دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی از طرف وراث زوجه قابل مطالبه است؟

 در این باب 2 دیدگاه وجود دارد:

 • دیدگاه اول: چون مطالبه ی اجرت المثل کارهای انجام شده در ایام زوجیت نیاز به اثبات دستور زوج و نیز تبرعی نبودن اقدامات زوجه دارد که همگی این مقدمات قائم به شخص زوج بوده و با فوت اصیل این دعوی امکان احراز این مقدمات برای دادگاه وجود ندارد یا وراث زوجه نمی توانند بر خلاف مهریه که یک حق ثابت بر ذمه زوج است، اجرت المثل را مطالبه کنند (مستفاد از رای اصداری شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران به شماره 9109970222601092).

 

 • دیدگاه دوم: استمرار رابطه ی زوجیت و انقطاع و یا عدم انقطاع آن موثر بر دعوا نبوده و صرف ایجاد رابطه ی زوجیت و انجام اقدامات و عملیاتی که زوجه را مستحق اجرت المثل می کند، کفایت می کند و البته نه صرف وقوع عقد نکاح که در اینصورت بحث نحله مطرح می شود و تعیین آن با قاضی است نه کارشناس رسمی دادگستری.

 

 

 

 

questions about proverbial reward petition

 

 

مستندات و مدارک لازم برای مطالبه اجرت المثل ایام زندگی از طرف وراث زوجه کدام است؟

 کپی مصدق سند نکاحیه - کپی گواهی فوت - کپی گواهی حصر وراثت - حسب مورد کپی مصدق سند طلاق - شماره دادنامه استنادی - کپی مصدق اسناد هویتی - ارجاع امر به کارشناسی - عنداللزوم شهادت شهود و سایر دلایل و مستندات.

 

 

شرح ستون خواسته در دادخواست دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی کدامست؟

 • صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت به شرح مندرج در متن دادخواست، فعلاً از حیث صلاحیت مقوم به 21.000.000 ریال با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بالانضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه های دادرسی،جلب نظر کارشناس، حق الوکاله وکیل.

 

 

 

description of vertical column of proverbial reward document

 

 

آیا قرار تامین خواسته در دعوای مطالبه ی اجرت المثل امکان پذیر است؟

 • وفق ماده 11 قانون حمایت خانواده در دعاوی مالی موضوع این قانون محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین صادر کرده است، تامین محکوم به را درخواست کند؛ فلذا چونکه دعوای مطالبه اجرت المثل یک دعوای مالی است، این دعوا قابلیت درخواست صدور تامین خواسته بعد از صدور حکم قطعی قبل از اجرای آن را با رعایت شرایط ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی را دارد.

 

 

 آیا بعداز وقوع طلاق آیا زوجه می تواند اجرت المثل ایام زندگی را مطالبه کند؟

اگر چه مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده، ثبت واقعه طلاق موکول به تادیه کلیه حقوق مالی زوجه است (در طلاق توافقی ودر طلاق به درخواست زوج)؛ اما در ادامه همین ماده اشعار می دارد که:

 

 • هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور، از جمله اجرت المثل ایام زوجیت به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند؛ مگر اینکه بطور رسمی و قانونی در دفتر خانه اسناد رسمی ذمه زوج را از پرداخت این حقوق بری کرده باشد؛ در طلاق به در خواست زوجه هم بنظر می رسد به اقتضای ذات این طلاق ها (خلع و مبارات) که بائن است، زوجه بر علیه خود اقدام کرده و حق رجوع به این حقوق را نداشته باشد، البته اگر تا زمان اتمام مدت عده رجوع کند که در اینصورت طلاق از بائن به رجعی تبدیل خواهد شد.

 

 

 

مشاوره حقوقی فوری با وکیل پایه یک

 

 

شرح دادخواست در دعوای مطالبه ی اجرت المثل ایام زندگی از طرف زوجه.

با عرض سلام و ادب، احتراماً بدینوسیله به استحضار می رساند:

اینجانب (خواهان -زوجه): ...

بموجب سند نکاحیه به شماره: ... 

مورخ: ...

در دفتر رسمی ازدواج شماره ... به عقد دائم آقای (خوانده-زوج ) ... درآمده ام.

نظر به اینکه از بدو زندگی مشترک با ایشان که تاکنون ... سال گذشته است به دستور (خوانده-زوج) کلیه کارهای منزل (اعم از حفظ و نگهداری از منزل مشترک، نظافت و پخت پز، سر و سامان دادن به امور منزل، نگهداری و مراقبت از فرزندان مشترک که خارج از وظایف و تکالیف قانونی و شرعی ام بوده است را بدون قصد تبرع و مجانی، انجام داده ام و بابت آن تاکنون وجهی از نامبرده دریافت ننموده ام.

حالیه با توجه به  مراتب فوق الذکر، با استناد به تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی و نیز ماده 198 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی، انقلاب در امور مدنی و نیز ماده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح مندرج در ستون خواسته را دارم.

 

  باتشکر         

امضاء (خواهان -زوجه)

 

 

آیا اعسار از پرداخت اجرت المثل ایام زندگی از سوی زوج محمل قانونی دارد ؟(مستند به مواد قانون محکومیت های مالی)

 

 •  بله، همانند دیگر دعاوی مالی خانوادگی، زوج محکوم علیه می تواند با رعایت شرایط قانون محکومیت های مالی دادخواست اعسار از پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت و تقسیط آن را بدهد.

 

نکته: طبق شق دوم ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زوج تا 30 روز از پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال تا یکسال اخیر خود، دعوای اعسار خود را در دادگاه نخستین صادرکننده حکم با تقدیم دادخواست اقامه کند؛ لازم به ذکر است اگر در این دعوا بار اثبات اعسار برعهده ی مدیون باشد و نیز در مواردی که سابقه ی ملائت مدیون اثبات شده باشد، وی بخواهد ادعای خودرا با شهادت شهود اثبات کند، باید شهادت نامه کتبی اعسار از پرداخت اجرت المثل که به امضاء 2 شاهد واجد الشرایط این قانون با رعایت شرایط شکلی شهادتنامه این قانون ارائه دهد؛ در ادامه، دادگاه فوراً به این دعوا رسیدگی می کند و در صورت قبول اعسار وی، دین زوج نسبت به پرداخت اجرت المثل را تقسیط یا تعدیل می نماید.

 

 

 

insolvency of paying proverbial reward

 

 

 

دعوی اجرت المثل ایام زندگی آیا اعتبارامر مختومه دارد یا خیر؟

 

 • چون از دعاوی مالی است و مربوط به امور مدنی است، بنظر می رسد از اعتبار امر مختومه برخوردار باشد؛ مگر اینکه تحت شمول جهات اعاده دادرسی مطابق قانون آئین دادرسی مدنی باشد؛ اما مطابق بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی، دعوای اعسار از پرداخت آن از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست، زیرا اعسار امری حادثی است و با تغییر اوضاع و احوال معیشت شخص تغییر می کند.

 

 

 

نگارش دادخواست طلاق

نگارش دادخواست تمکین

نگارش دادخواست نفقه

نگارش دادخواست فسخ نکاح

نگارش دادخواست دستور موقت

نگارش دادخواست استرداد جهیزیه

نگارش دادخواست ملاقات با فرزند

نگارش دادخواست کاهش سن و ابطال شناسنامه

نگارش فوری تمامی دادخواست ها

نگارش دادخواست فوری تامین خواسته

 

سوالات متداول

لطفا نظر خود را ثبت نمایید:

نظرات کاربران:

بسیار سپاسگزارم از مشاوره خوب با وکیلتون،ایشان کاملا واقع بینانه و درست راهنمایی کردن از مشاوره آنلاین خود بسیار راضی هستم برای شما و همه دست اندر کاران آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون دارم.
با سلام خدمت مجموعه خدوم وکیل تلفنی مطلب نگارش شده مطلب بسیار مفیدی برای بخصوص خانم هایی که دچار اختلافات خانوادگی با همسرشان هستند وزوج به تکالیف خود را نسبت به زوجه انجام نمی دهد در اینجا با توجه به اینکه زن امور مربوط به خانه اعم از پخت وپز وشست وشو و.. را به صورت رایگان برای همسرش انجام می دهد زن با این روش می تواند به حقوق تود رسیده وبا دادخواست اجرت المثل ایام زندگی ودرصورت محکومیت زوج آنرا از وی دریافت کند .در این راستا کمک وکیل مجرب ومشاوره وی بسیار مفید است .بنده فریبرز ذوالفقاری با کد وکالت ۱۵۲۱۴ اماده مشاوره وتنظیم دادخواست کاربران گرامی هستم
سلام در بحث مطالبه اجرت المثل ایام زندگی عنصر به دستور زوج بودن به چشم می خورد در مورد این عنصر می توان اینگونه توضیح داد از آنجا که اصل در انجام امور با اجرت ،عدم تبرع است بنابراین زن در این دعوی لازم نیست دستور دادن مرد را ثابت کند بلکه مرد برای اینکه بتواند از زیر بار پرداخت اجرت المثل ایام زندگی شانه خالی کند باید اثبات کند زن قصد تبرع داشته است
اجرت المثل ایام زوجیت یا همان نحله یکی از مواردی است که بخصوص می تواند از سوی خانم های شاغل که از درآمد شخصس خود همراه با همسر خود زندگی را اداره می کنند مطالبه شود و همانطور که در مقاله مفید بالا آمده است نگارش یک دادخواست مفید می تواند زن رابا موفقیت به خواسته ی خود برساند جهت نگارش دادخواست، لایحه، دفاع در محاکم در خدمت کاربران بزرگوار موسسه وکیل تلفنی هستم وکیل جمشیدی کد ۳۰۴۷۴
با سلام و خسته نباشید اجرت المثل از آن دسته مواردی است که برای بسیاری از عموم مردم در پرونده های خانوادگی مورد سوال است و مطالعه اینگونه مطالب بسیار مفید و آگاهی بخش است. از موسسه وکیل تلفنی بابت ارائه مشاوره های تخصصی و همچنین مقالات و اطلاعات کاربردی که در سایت قرار میدهند بسیار ممنونم. موفق باشید
با سلام خدمت کاربران گرامی.جدای از مطالب تخصصی موسسه وکیل تلفنی که پیشنهاد اکید می شود که به خوبی مطالعه و تسلط کافی بر ان پیدا نمائید.بسیار جای تاسف است که در خیلی از موارد مشاوره به بانوان جامعه اصلا اطلاعاتی در مورد اجرت المثل بعنوان یکی از حقوق مالی زوجه نداشتند و حتی اسم این حق را نشنیده بودند و با توجه به پیچیدگی اثبات این دادخواست حقوقی پیشنهاد می شود حتما مطالب موسسه را در این امر مطالعه کنید.موفق باشید.مسیح اقاداودی وکیل موسسه به کد ۲۰۵۵۴
ضمن عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان و همكاران معزز در خصوص مقاله فوق كه بسيار عالي و كاربردي تهيه و تنظيم گرديده بود نكته اي حائز اهميت بود و اينكه ميان نفقه زوجه و اجرت المثل ايّام زوجيت مي بايست قائل به تفكيك شد و ادله اثبات دعوي مؤثر است موفق باشيد
ضمن عرض سلام و ادب و احترام و سپاس فراوان بابت ارائه مطالب موثر و کاربردی آرزوی توفیق و موفقیت روزافزون برای موسسه وزین وکیل تلفنی را از درگاه منان متعال خواهانم
بسیار جامع و عالی موفق باشید
عرض سلام و ادب و احترام و سپاس فراوان بابت ارائه مطالب مفید و کاربردی و آرزوی کسب موفقیت و توفیق روزافزون برای مجموعه وزین موسسه حقوقی وکیل تلفنی.
سلام. من پزشک هستم و ۱۰ ساله که ازدواج کردم و بچه هم ندارم. به دلیل مشغله کاری و مطالعه ها و پژوهش های همیشگی با توجه به رشتم( متخصص قلب) واقعا فرصت اینکه بخوام کارهای منزل را انجام بدهم نداشتم و هر هفته یک روز خدمتکار کارهای منزلم را انجام میداد. در حال حاضر متاسفانه متوجه شدم همسرم چند وقتی ست با یک خانمی رابطه دوستی و عاشقانه برقرار کرده که این موضوع خیلی داغونم کرده. به همین جهت میخواهم تمام حق و حقوق مالی ای که یک زن در قانون دارد رو از ایشان بگیرم و بابت تمام این بی مهری هایش نمیخوام از کمترین حقم هم بگذرم( اصلا جنبه اینکه چه مقدار بهم تعلق میگیره و جنبه مالیش مهم نییت) فقط محکوم کردنش در همه موارد برام مهمه. خداروشکر با یکی از وکلاتون آشنا شدم و ایشان همه موارد را من جمله قضیه اجرت المثل را برایم توضیح دادند.که الان میخوایم با همکاری خانم وکیل اقدام کنیم. ولی خوب واقعیتش کارهای منزل رو خدمتکار انجام میداده ولی خانم وکیل بهم قول داده که کاری میکنه که در پرونده اجرت المثل هم محکومش میکنه. ایشون بهم گفت یک سری نکات بهم میگه به عنوان فوت کوزه گری. ممنونم از شما واقعا مرسی که به فکر ما خانمهای هستید که شوهرشون اهل خیانت و بی وفایی هستند

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 80,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری 950,000 هزار تومان پرداخت آنلاین

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12 

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی