موسسه وکیل تلفنی

  • رحمت ابراهیم پور گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۲:۱۴:۲۸ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • سید حمید قاضی میرسعید گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۱:۰:۴۸ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۰:۲۷:۵۳ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل احسان والی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۸:۸:۴۵ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل ملیکا محبوبی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۱۴:۲۰ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل لیلا هوشمندد سروستانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۱۸:۷ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۷:۴۱:۱۹ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۷:۴۰:۵۴ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۵۹:۳ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۷
  • گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۱:۰:۱۴ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۷
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی اجرت المثل ایام تصرف

مشاوره حقوقی اجرت المثل ایام تصرف

یکی از دعاوی شایع در حوزه املاک دعوی اجرت المثل ایام تصرف میباشد و این بدان معنا میباشد که شخص که روی زمین شما را  بدون اذن شما تصرف داشته ضامن منافع ان میباشد مثلا مستاجری که بعد از پایان قرارداد اجاره  علی رغم اعلام مالک از تخلیه امتناع میکند مستاجر باید نسبت به ایامی که ملک را تحت تصرف داشته باشد اجرت المثل ایامی را که تصرف داشته است را پرداخت نمایند .

مشاوره حقوقی تلفنی اجرت المثل ایام تصرف

مشاوره حقوقی در خصوص مطالبه اجرت المثل نسبت به معاملات ابطال شده: چنانچه به  هر دلیلی یک بیع نامه باطل باشد ولی خریدار از تحت مورد معامله به فروشنده استنکاف نماید فروشنده میتواند ایامی را که خریدار از تحویل مورد اجاره  استنکاف نموده مطالبه اجرت المثل نمایند 

چگونه اجرت المثل ایام تصرف محاسبه میگردد:  دادگاه برای محاسبه اجرت المثل ایام تصرف اول از مدعی یا خواهان پرونده زمان تصرف و زمان تخلیه خوانده را  پرسش مینماید ملک مورد تنازع را  از چه تاریخی تصرف من غیر حق نموده است ؟ و در این خصوص تحقیق میکند که ایا خوانده رقبه مورد تنازع  را تصرف داشته است یا خیر ؟ اگر تصرف داشته از چه تاریخی این ملک  را  تصرف داشته است ؟  بعد از احراز سابقه تصرف توسط خوانده دادگاه برای محاسبه  اجرت المثل ایام تصرف اقدام به صدور قرار کارشناسی میکند بعد زا صدور قرار کارشناسی و پرداخت هزینه  ان  کارشناسی با توجه به موقعیت ملک یا اپارتمان و مورد دعوا اقدام به محاسبه  اجرت المثل ایام تصرف میکند . 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه 30 دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

نمونه رای دادگاه در خصوص اجرت المثل یک اپارتمان 

مادامی که تنظیم سند رسمی انتقال صورت نگرفته طرح دعوی تحویل مبیع فاقد مشروعیت قانونی است - مطالبه اجرت المثل بلاوجه است زیرا هنگام تنظیم قرارداد آپارتمانی احداث نگردیده است

تجدیدنظرخواه: داود و محمدرضا ... و تحفه ... با وکالت فهیمه ...

تجدیدنظرخوانده: جبرئیل ...

تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره ۹۲۴ مورخ 30/11/89 صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی شهر ری

گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور دادنامه می­نماید:

رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی آقایان داود و محمدرضا ... وخانم تحفه ... با وکالت خانم فهیمه ... به طرفیت آقای جبرئيل ... نسبت به دادنامه شماره 924 مورخ 30/11/89 شعبه ۳ دادگاه عمومی شهرری که متضمن صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهان­ها به تحویل یک دستگاه آپارتمان در قبال دریافت الباقی ثمن به مبلغ چهل میلیون ریال مضافا اجرت المثل ایام تصرف با احتساب هزینه­های دادرسی موضوع قرارداد عادی 1/12/82 مربوط به پلاک ثبتی 1711/200 بخش ۱۲ تهران می­باشد وارد و رأی شایسته تأیید نیست زیرا قطع نظر از صحت و سقم موضوع تحویل مبیع فرع بر تنظیم سند رسمی است و مادامیکه تنظیم سند رسمی انتقال صورت نگرفته است طرح دعوی تحویل فاقد مشروعیت قانونی است و مطالبه اجرت المثل نیز که در جلسه اول دادرسی 30/1/89 به خواسته اضافه شده نیز اساسا بلاوجه بوده زیرا اولاً: هنگام تنظیم قرارداد آپارتمانی احداث نگردیده و ثانياً: تصرفاتی که مسبوق به سابقه باشد وجود نداشته. ثالثاً: موضوع الزامات قراردادی منصرف از مطالبه اجرت­المثل می­باشد. بنابراین مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در هر دو مورد نقض و آنگاه در خصوص تحویل مبیع به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی و در مورد مطالبه اجرت المثل به استناد ماده ۱۹۷ قانون مذکور حکم به بطلان دعوی صادر می­نماید و از آنجا که خواسته دیگر خواهان بدوی مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر در تحویل مبیع مورد حکم قرار نگرفته به استناد مواد ۷ و ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه مواجه با تکلیف نیست. این رأی قطعی است.

 

مشاوره حقوقی انلاین

 

مشاوره حقوقی تلفنی

 

مشاوره حقوقی فوری 24 ساعته

 

مشاوره حقوقی نگارش دادخواست اجرت المثل

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)    ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری 09212242670

 

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ     مشاوره حقوقی بین الملل

 

logo-samandehi