موسسه وکیل تلفنی

  • گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۸:۵۳:۵۶ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • اسماعیل شیخ پور گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۸:۳۲:۷ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۸:۱:۱۷ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۷:۲۰:۲۰ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۵۴:۹ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۵۲:۱۲ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل لیلا هوشمندد سروستانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۵۸:۳۷ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل احسان والی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۵۰:۱۴ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل احسان والی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۷:۵۸ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل احسان والی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۵:۳۱ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
انجمن وکیل تلفنی

انواع كلاهبرداري

كلاهبرداري و انواع ان

بسم الله الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسرلی امری وحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی کلاهبرداری...... بررسی جرم کلاهبرداری.و عناصر سازنده ان....و نیز جرائم در حکم کلاهبرداری پیش از ورود به مبحث کلاهبرداری لازمست مختصر توضیحی از تعریف جرم مجرم شرایط احراز مسئولیت کیفری ،شرایط اثبات جرم ....بعنوان مقدمه بیان شود.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

جرم عبارتست از هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای ان مجازات درنظر گرفته شده است. مجرم شخصیست که با انجام فعل یا ترک فعلی باعث نقض قانون شده...اما گاها شخصی که خود مرتکب جرم نشده بواسطه رفتار دیگری مسئول شناخته میشود. عنصر قانونی یعنی پیش بینی عمل مجرمانه در قانون عنصر مادی یعنی بروز خارجی عمل پیش بینی شده در قانون در عالم ماده. و عنصر معنوی یعنی قصد انجام عمل مجرمانه. کلاهبرداری عبارتست ازبردن مال دیگری از طریق توسل توام با سو‌نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه عنصر قانونی این جرم عبارتست از ماده ۱ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷وماده۷۴۱کتاب پنجم تعزیرات که کلاهبرداری مرتبط به یارانه را تعریف نموده است. بااین اوصاف کلاهبرداری ۳شیوه دارد (کلاهبرداری ساده که ۱تا۷سال حبس و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد مال بعنوان مجازات درنظر گرفته شده است) کلاهبرداری مشدد۲تا۱۰سال حبس جزای نقدی معادل مال برده شده و رد مال و نیز انفصال ابد و اگر کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه یا باند باشد جزای نقدی انفصال ابد و حبس از ۱۵سال تاابد و چنانچه مصداق مفسد فی الارض باشد به مجازات ان محکوم میشود. کلاهبرداری رایانه ای ۱تا۵سال حبس یا جزای نقدی از ۲۰میلیون ریال تا ۱۰۰میلیون ریال یا هردو و رد مال.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

همانگونه که ملاحظه شد فرض کلاهبرداری مشدد خود ۳فرض را مطرح نموده و مجازات جداگانه در نظر گرفته است. عنصر قانونی تمام عنصر مادی کلاهبرداری ساده: توسلبه وسایل متقلبانه برای فریب دیگری و در نهایت بردن مال او. نکته مرتکب جرم کلاهبرداری میتواندهر شخصی باشد و ویژگی خاصی برای او مدنظر نیست. رفتار مجرمانه میتواند هم بصورت فعل و هم ترک فعل متبلور شود اما در مورد کلاهبرداری باید دقت شود از انجاکه در تعریف ان بیان شد فریب دیگران و بردن مال انها شرط تحقق جرم است که تماما با فعل مادی ارتکاب میابد.لذا ترک فعل حتی اگر توام با سونیت باشد و نیز باعث فریب طرف مقابل و ضرر او گردد هرگز منجر به تحقق کلاهبرداری نخواهد شد.مثال شایع این ترک فعل میتواند سکوت فروشنده در برابر خریدار نسبت به ایرادات کالا و در نهایت فریب مشتری و خرید کالای معیوب باشد که در فرض مسئله کلاهبرداری با سکوت و ترک فعل محقق نشده است.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

موضوع جرم کلاهبرداری مال متعلق به دیگریست که میتواند منقول یا غیر منقول باشد. نکته مال برده شده در کلاهبرداری باید متعلق به دیگری باشد بنابراین راهن یا موجر یا خریدار حتی اگر با توسل به وسایل متقلبانه و فریبکارانه موفق به خروج مال مرهونه یا مستاجره یا مبیع از ید مرتهن یا مستاجر یا بایع شوند بدلیل تعلق مال به خودشان کلاهبرداری منتفیست. نکته اختلافی در قضیه کلاهبرداری وجود دارد و اینست که ایا امکان کلاهبرداری در اموال مشاع وجود دارد یا خیر؟ لازمست روشن شود منظور از کلاهبرداری در اموال مشاع توسط شخص بیگانه نیست چون در ان مورد امکان کلاهبرداری منتفی نیست و میتوان مالی که مالکیت مشاعی دارد را از شرکا با توسل به وسایل متقلبانه گرفت. اما موضوع اختلافی اینست که ایا احد شرکا میتواند با توسل به وسایل متقلبانه مال مشاعی را از ید شریک دیگر خارج کند؟ ؟؟ موافقین تحقق این جرم میگویند چون مال مشاع علاوه بر مرتکب متعلق به شریک او هم هست پس شرط تحقق مال به غیر وجود دارد و کلاهبرداری در مال مشاع امکان دارد. مخالفین میگویند چون هر جز مال مشاع متعلق به همه شرکاست پس نمیتوان نسبت به هریک از شرکا در برابر مال ؛عنوان مال غیر را بیان کرد ،پس کلاهبرداری در مال مشاع متصور نیست. با توجه به فروض اختلافی مذکور باید اشاره کرد که ما تنها در مورد دوجرم به موجب رای وحدت رویه ۱۰ مورخ ۲/۷/۱۳۵۵ تصریح داریم بر اینکه امکان تحقق جرم برروی اموال مشاع وجود دارد.یکی جرم تخریب و دیگری جرم سرقت حدی. یعنی فقط در این دوجرم شرکای مال مشاع میتوانند تحت عنوان سرقت حدی و تخریب مال مشاع،مجازات شوند.

 

پس از بررسی موضوع جرم؛ نوبت به بررسی وسیله بکاررفته درارتکاب کلاهبرداری می‌رسد. همانگونه که از تعریف جرم برمی آید وسیله ارتکاب کلاهبرداری باید متقلبانه باشد یعنی نیاز به مانور متقلبانه دارد. با ضابطه تشخیص نوعی. یعنی قضاوت با عرف است؛که ایا وسیله بکاررفته متقلبانه است یا خیر؟ نکته حائز اهمیت اینکه درراستای بکارگیری این وسیله متقلبانه باید قربانی فریب بخورد .ومال را به میل خود به کلاهبردار بدهد. بنابراین نباید قبل از ان که توسل به وسایل صورت بگیرد ،به میل خود مال را تقدیم مرتکب کند و یااینکه مال به زور و بدون توسل به وسایل گفته شده دراختیار مرتکب قرارگیرد. معیار و ضابطه تشخیص قربانی ؛ضابطه شخصی است.یعنی مرد یا زن بودن قربانی؛سن ؛شرایط جسمی و روحی مد نظر است. مثلا امکان و میزان فریب یک زن با توسل به وسایل متقلبانه و اغفال کننده در موضوعی ؛ممکن است بیش از امکان توسل به همان وسایل برای فریب یک مرد و در نهایت منجر به بردن مال اوشود. اثبات توسل به وسایل متقلبانه با شاکی و مدعی العموم است. نکته دیگر اینکه اغفال و فریب باید یک مرحله قبل از بردن مال باشد.یعنی ابتدا مرتکب متوسل به راههای اغفال گرددو قربانی فریب بخورد و این اغفال منجر به بردن مال وی شود. چنانچه مرتکب ابتدا به هر طریقی مال قربانی را بدست بیاورد و پس از ان متوسل به وسایل متقلبانه گردد کلاهبرداری محقق نشده. از انجا که اغفال باید علت و سبب بردن مال باشد یعنی قربانی به این علت مال را داده که فریب خورده است؛بنابراین لازمست رابطه علییت احراز گردد.و ناگفته پیداست که هرکجااین رابطه وجود نداشته باشد یا توسط یک جریان؛ این رابطه قطع گردد ؛عنصر اثبات کلاهبرداری منتفی میگردد. مثال معروف و شناخته شده ، توسل به وسایل متقلبانه، مثل جعل شناسنامه توسط فرد و استخدام در یک شرکت و دریافت حقوق در ازای انجام کار است. همانگونه که مشخص است دریافت حقوق در ازای انجام کار است نه توسل به وسایل متقلبانه ،مثل جعل شناسنامه. بنابراین استخدام و انجام کار باعث قطع رابطه علییت شده و کلاهبرداری منتفیست. توضیح پیرامون رای وحدت رویه شماره۷۳بتاریخ ۲۰/۱/۱۳۳۶شعبه دوم دیوان عالی کشور اگر چند نفر مامور کشف جرم ؛برای خرید دلار تقلبی از شخصی باشند و به او مراجعه و او دلارهای تقلبی را به انان عرضه کند عمل مرتکب شروع به کلاهبرداری نیست. لازمه کلاهبرداری عدم اطلاع قربانی به قصد؛ و منظور مرتکب به توسل به وسایل متقلبانه است اما در مثال یاد شده ماموران باعلم به تقلبی بودن و اگاهی از ان و به قصد دستگیری وی اقدام کردند لذا عنصر اغفال وجود ندارد و تحقق جرم منتفی بود. چند نکته** **گرفتن وجه از کسی بااین وعده که جنسی را برای او بفرستد و بعد انکار کند کلاهبرداری نیست.چون توسل به وسایل متقلبانه منتفیست. **صرف گرانفروشی کلاهبرداری نیست مگرمرتکب به دروغ اوصاف یا کیفیاتی بیان کند که شخص به خرید ترغیب و از این راه مال فریب خورده را ببرد. **صِرف توسل به دروغ نمی‌تواند مثبت کلاهبرداری باشد.و زمانی که مرتکب از طریق جعل اسم و عنوان و سمت به دروغ متوسل میشود باید عناوین مذکور از نظر قربانی شناخته‌ شده و‌موثر باشد.وچنانچه قربانی نام و سمت مجعول را نشناسدامکان اثبات توسل به وسایل متقلبانه از راه دروغ وجود ندارد. **غصب عنوان و شغل موضوع مواد۵۵۵ و ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی باانکه خود معرف جرمی مستقل است اما اگر جعل فوق(عنوان و شغل) باهدف فریب دیگری و تحصیل مال او باشد به شرط تحقق سایر شرایط کلاهبرداری محقق میگردد. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری چند مورد وسیله متقلبانه را نام برده با اشاره به اینکه موارد مذکور حصری نیست در اینجا بیان میشود. فریب مردم به وجود کارخانه تجارتخانه شرکت یا موسسات موهوم. فریب مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی امیدوار کردن مردم به امور غیرواقع ترساندن مردم ازحوادث و پیشامدهای غیر واقع استناد به اختیار و عنوان و سمت مجعول مجدد یاد اور میشود که توسل به همه وسایل مذکور در فوق باید پیش ازبردن مال ،و مقدم بر فریب و اغفال قربانی باشد. بعد از اتمام بررسی وسیله در کلاهبرداری لازم به یاداوریست که درعالم حقوق جرائم از لحاظ شیوه تحقق به دوگروه مطلق و مقید تقسیم میشود. جرم مطلق مثل جعل و.....جرمیست که صرف ارتکاب تحقق یافته و نیازی به حصول نتیجه یا ورود زیان به دیگری نیست.(بعدا بررسی خواهد شد) و دسته دیگر جرائم مقیدکه منظور از انها حصول نتیجه خاص است. کلاهبرداری جرمی مقید به نتیجه خاص است.و نتیجه خاصش بردن مال دیگریست. توسل به وسایل متقلبانه /فریب قربانی/ بردن مال قربانی/منتفع شدن کلاهبردار یا شخص مدنظر او / از انجاکه کلاهبرداری دارای اجزای مختلف و عناصر گوناگونی در تشکیل ان دخیل است لذا جرم مرکب گوییم. در جرایم مرکب هرکجا و در هر حوزه قضایی که بخشی از جرم واقع شده دادگاه صالح ان حوزه برای رسیدگی دارای صلاحیت است. بااتمام بررسی عنصر قانونی و مادی کلاهبرداری در مبحث بعد به عنصر معنوی میپردازیم

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان (ویژه شرایط کرونا)         021476259

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی                                           09212242670

 

ایمیل وکیل تلفنی                                                                  vakiltel@gmail.com

ایمیل مالی وکیل تلفنی                                                    vakiltelmali@gmail.com

واحد گارانتی مشاوره حقوقی                                        hade_tavakoli@yahoo.com

شماره پیامک مشاوره حقوقی                                                                                     30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب / ابتدای کارگر جنوبی / کوچه رشتچی / پلاک 14 / طبقه اول / واحد 3

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران: آمل / روبروی افتاب 60 / مجتمع تجاری محسنی طبقه اول / واحد 102

 

 

وكيل استارتاپ

مشاوره حقوقی بین الملل

ترجمه فوری

تایپ

تولید محتوا

استارتاپ

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید