موسسه وکیل تلفنی

  • گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۸:۵۳:۵۶ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • اسماعیل شیخ پور گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۸:۳۲:۷ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۸:۱:۱۷ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۷:۲۰:۲۰ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۵۴:۹ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۵۲:۱۲ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل لیلا هوشمندد سروستانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۵۸:۳۷ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل احسان والی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۵۰:۱۴ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل احسان والی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۷:۵۸ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل احسان والی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۵:۳۱ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
انجمن وکیل تلفنی

قرارداد عاملين فروش

بسمه تعالي

قرارداد اعطاي عاملیت فروش

ماده1: طرفين قرارداد :

      اين قرارداد در تاريخ..................و با عنايت ماده 10 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، في مابين آقايان 00000000000000 فرزند شعبان به شماره شناسنامه ……… و كد …………………….. صادره ازتهران وتلفن …………………… آدرس: 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 كه در اين قرارداد توليدكننده ناميده مي شود و آقای .....................  فرزند  ................. شماره شناسنامه  ......................صادره از........................... كد ملي .....................................آدرس محل سكونت   .................................... تلفن محل سكونت : ...................-تلفن همراه: ..............................آدرس محل عرضه محصول استان................... تلفن:....................... کدپستی:  كه از اين پس عامل ناميده مي شود، منعقد مي گردد.(اين قرارداد داراي مدت معين و با عنايت كامل طرفين در صحت سلامت عقل و روان منعقد گرديده است.)

تبصره يك : نشاني اعلامي در فوق اقامتگاه و محل عرضه  محصول طرفين بوده و در صورت تغيير نشاني، طرفين مكلفند حداكثر ظرف مدت يك هفته مراتب را كتباً اعلام دارند و در غير اينصورت هرگونه ابلاغ و اخطار به نشاني فوق قانوني محسوب مي گردد.

ماده2: موضوع قرارداد :

عبارت است از اعطاي عاملیت فروش انواع دستگاه وتجهیزات فرآوری انواع گیاهان داروئی، میوه و سبزیجات  در شهرستان / استان ...............مي باشد.

ماده 3 : مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاريخ امضاء آن به مدت 1 سال شمسي بوده كه در صورت توافق طرفين براي مدت مشابه و به شرايط جديد نمايندگي (از لحاظ مالي و اسنادي ) قابل تمديد می باشد.

ماده 4: شرايط  تحويل

بند يك:  تحویل محصولات درب كارخانه می باشد و هزینه حمل جداگانه از مشتری هدف دریافت می گردد.

 

 

ماده 5: تعهدات نماينده

  بند یک: عامل ملزم و متعهد مي گردد كه تمام موارد زير را به دقت  اجرا نمايد:

الف- رعايت و انجام كليه ضوابط و مقررات در ارتباط با قيمت گذاري و تبليغات  كه از طريق توليد كننده اصلي به صورت كتبي به نماينده اعلام مي گردد.

ب- فروش محصول در محدوده ي ذكر شده در قرارداد.

ج- عامل موظف و متعهد مي شود كه روش صحيح تبليغات درارتباط با فروش محصول را به نحو احسن رعايت نمايد.

 بند دو: در صورتيكه عامل پس از 4 ماه از زمان قرارداد نتواند حداقل فروش مدنظر توليد كننده را برآورده سازد، توليد كننده مي تواند در حوزه جغرافيائي نامبرده ، نماينده ديگري را گزينش نموده و اين قرارداد بصورت يكطرفه  فسخ مي گردد.(اين بند مربوط به نمايندگيهاي انحصاري است ونماینده حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.

بند سوم: بعد از اتمام قرارداد و يا فسخ و بطور كلي قطع ارتباط كاري عامل با توليد كننده ، عامل متعهد مي گردد كه به هيچ عنوان خدمات فروش محصولات مربوطه را ارائه ندهد و به هيچ عنوان ازنام تجاري محصول بصورت پيشوند و پسوند و غيره استفاده نكند،در غير اينصورت با صلاحديد توليدكننده  از فرد خاطي جبران خسارت مي گردد.

ماده 6: تعهدات توليد كننده

بند یک: تولیدکننده متعهد به تامین به موقع اجناس مورد نیاز عامل می باشد.

بند دو: تولید کننده متعهد به ثبت برند و نام عاملیت فروش در سایت خود می باشد.

ماده 7: ضمانت

براي تأمين سفارشات در اسرع وقت توسط توليدكننده و تضمين خريد و پرداخت  خريدهاي اعتباري ازطرف عامل مبلغ..............................ريال به صورت چك به شماره ............................بانك......................ارائه مي گردد كه تا پايان قرارداد نزد توليد كننده باقي خواهد ماند.

ماده 9 : ديون قانوني

‍پرداخت حقوق،مزايا،بیمه،دارايي و غيره بعهده عامل مي باشد و توليد كننده هيچگونه تعهدي در قبال بدهيهاي عامل ندارد.

 

 

ماده 10: مدارك مورد نياز جهت اعطاي عاملیت

1- فتوكپي شناسنامه 1 عدد 2- فتوكپي كارت ملي 1عدد3 - فتوكپي اجاره نامه يا سند مالكيت (برابر با اصل شده ) 1عدد 4- عكس 3*4 سه قطعه 

ماده 11 : شرايط  فسخ قرارداد

در صورت عدم رعايت مفاد قرارداد و يا تعهدات مذكور  اين قرارداد بصورت يكطرفه از جانب توليد كننده فسخ

 مي گردد.

ماده 12: نسخ قرارداد

اين قرارداد در3 صفحه و در12 ماده و6 بند و1 تبصره در دو نسخه تنظيم و به امضاء طرفين رسيده است كه هر كدام حكم واحد را دارا مي باشد.

 

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

امضاء و اثر انگشت نمايندگي                                                           امضاء واثر انگشت توليد كننده

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان (ویژه شرایط کرونا)         021476259

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی                                           09212242670

 

ایمیل وکیل تلفنی                                                                  vakiltel@gmail.com

ایمیل مالی وکیل تلفنی                                                    vakiltelmali@gmail.com

واحد گارانتی مشاوره حقوقی                                        hade_tavakoli@yahoo.com

شماره پیامک مشاوره حقوقی                                                                                     30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب / ابتدای کارگر جنوبی / کوچه رشتچی / پلاک 14 / طبقه اول / واحد 3

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران: آمل / روبروی افتاب 60 / مجتمع تجاری محسنی طبقه اول / واحد 102

 

 

وكيل استارتاپ

مشاوره حقوقی بین الملل

ترجمه فوری

تایپ

تولید محتوا

استارتاپ

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید