موسسه وکیل تلفنی

  • رحمت ابراهیم پور گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۲:۱۴:۲۸ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • سید حمید قاضی میرسعید گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۱:۰:۴۸ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۰:۲۷:۵۳ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل احسان والی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۸:۸:۴۵ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل ملیکا محبوبی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۱۴:۲۰ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل لیلا هوشمندد سروستانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۱۸:۷ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۷:۴۱:۱۹ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۷:۴۰:۵۴ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۵۹:۳ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۷
  • گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۱:۰:۱۴ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۷
انجمن وکیل تلفنی

حق الوکاله وکیل

حق‌الوکاله چیست؟

برای توضیح اصطلاح فوق لازمست نکته‌ای اشاره شود و آن اینکه کار و عمل انسان ارزشمند و محترم است لذا هر فعالیتی که بصورت مشروع و قانونی و البته با مطالبه شخص دیگر انجام گیرد مستحق اجرت خواهد بود. اگر اجرت پیش از انجام عمل؛ معین شده باشد اجرت المسمی و اگر از قبل تعیین نشده باشد، فرد مستحق اجرت المثل عمل خویش است که براساس نوع و میزان اقداماتی که انجام داده تعیین و مطالبه می‌شود.

یکی از این اقدامات که فرد به درخواست و نیابت از دیگری انجام می‌دهد وکالت و نیابت برای انجام امور مد نظر موکل است. وکالت برای انجام اقدامات حقوقی و غیرمادی صورت می‌گیرد و نیز عمل باید به گونه‌ای باشد که خود موکل صلاحیت انجام آن را داشته باشد.

مستند به قانون وکیل کسی است که برای انجام عملی حقوقی؛ از موکل خود نیابت و یا وکالت گرفته و اقدام خواسته شده توسط موکل را انجام می‌دهد.

نکته‌ای باید از همین ابتدا مدنظر قرار گیرد و آن اینکه یک وکیل دادگستری در امور وکالتی و کاری مربوط به خود؛ هیچ زمان نمی‌تواند نتیجه دعوا را تضمین کند و موکل هم هرگز نمی‌تواند بیشتر از اقدامات معمول و خارج از وظیفه وکالت از وکیل متوقع باشد. این جمله در اصطلاح حقوقی به وکالت به وسیله است نه به نتیجه تعبیر می‌گردد.

بنابراین اگر بعد از انعقاد قرارداد وکالت و پیگیری امور حقوقی یا کیفری توسط وکیل؛ نتیجه دعوا به ضرر یا شکست موکل به پایان رسید وکیل به شرط عدم تقصیر؛ مسئولیت ندارد و نیز مستحق حق‌الوکاله قراردادی می‌باشد و اگر موکل مدعی است از اقدامات و یا قصور وکیل متضرر شده است می‌تواند با اثبات امر از وکیل خود جبران خسارت بخواهد البته رابطه سببیت بین رفتار وکیل و ورود ضرر و زیان به موکل شرط است‌.

هرگاه انجام کار به دستور و خواست دیگری باشد و فرد قصد تبرع و اقدام رایگان نداشته باشد مستحق اجرت عمل خویش است.

حق‌الوکاله وکیل هم یکی از هزینه‌هاییست که در ازای اقدامات وکیل و بسته به نوع اقدام یا عملی که قرارست وکیل انجام دهد پیش ازشروع کار تعیین و بر آن توافق می‌شود و نیز ممکن است تعیین حق‌الوکاله به انتهای عمل موکول شود که چنانچه وکیل و موکل به اختلاف بیفتند طبق تعرفه و در نبود تعرفه؛ وکیل براساس عمل خود مستحق اجرت المثل می‌شود. این راهکار مستندبه قانون مدنی در حالیست که ایین نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلا را ملزم به درج مبلغ دقیق حق‌الوکاله در فرم وکالت‌نامه نموده و استفاده از واژه‌های مبهمی چون (منطبق بر تعرفه) را ممنوع کرده است و تذکر داده مبلغ باید دقیقاً تعیین شود.

ضمناً در صورتی که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالت‌نامه اظهار نماید.

 نرخ حق‌الوکاله را چگونه می‌توان بدست آورد؟

از همان ابتدای توافق باوکیل برای پیگیری یک پرونده و یا طرح شکایت در دادسرا و یا حضور در دادگاه برای دفاع از موکل؛ معمولا میزان حق‌الوکاله یا تعرفه قانونی برای تعیین حق‌الوکاله از نخستین سوالاتی است که از وکلا پرسیده می‌شود.

1- آیا می‌توان بر میزان حق‌الوکاله توافق کرد؟

۲- تعرفه قانونی حق الوکاله؛ در هر پرونده و موضوع خاص چه میزان است؟

۳- آیا حق‌الوکاله به نوع دعوا از حیث مالی یا غیرمالی بودن ارتباط دارد؟

انچه در ارتباط با سوالات فوق می‌توان مورد اشاره قرار داد اینست که قرارداد حق‌الوکاله نوعی توافق است که میان وکیل و موکل شکل می‌گیرد. موضوع دعوا یکی از ارکان مهم در تعیین حق‌الوکاله است که باید مشخص گردد.

 نکته مهم دیگر در تعیین میزان حق‌الوکاله اینست که بعضی از دعاوی حقوقی از جمله مطالبه وجه یا دعاوی خانوادگی مانند مهریه میزان حق‌الوکاله درصدی از خواسته است در این موارد لازمست میزان دقیق خواسته برای تعیین حق‌الوکاله مشخص باشد.

تعیین میزان حق‌الوکاله همیشه باتوجه به میزان خواسته دعوا صورت نمی‌گیرد. مثلا در شکایات کیفری معمولا میزانی از حق‌الوکاله با تراضی و توافق طرفین تعیین شده و طبق قانون تراضی در تعیین حق‌الوکاله معتبر است.

میزان حق‌الوکاله باتوجه به حدود مشخص شده برای مداخله وکیل هم قابل تعیین است. مثلا حق‌الوکاله وکیلی که تنها حق پیگیری پرونده در مرحله بدوی و تجدید نظر دارد با وکیلی که حق مداخله در دیوان عالی کشور با عناوینی چون فرجام خواهی یا اعاده دادرسی دارد متفاوت است و معمولا میزان حق‌الوکاله در این موارد بیشتر و بالاتر از مراحل بدوی و تجدید نظر تعیین می‌شود. و در نهایت لازم به توضیح است که حق‌الوکاله توافقی برای پیگیری و مطالعه صرف پرونده در دادسرا می‌تواند حق الوکاله‌ای محدودتر ازمراحل دادرسی و دادسرا در نظر گرفته شود.

 چه زمانی باید حق‌الوکاله پرداخت شود؟

زمان پرداخت حق‌الوکاله معمولا بستگی به توافق و رضایت طرفین دارد اما اکثر اوقات حق‌الوکاله تعیینی در یک یا دو مرحله به وکیل پرداخت می‌شود. مثلا بخشی از حق‌الوکاله ابتدای تنظیم دادخواست یا شکواییه و بخشی از آن بعد از صدور حکم به وکیل پرداخت می‌شود. و با اینکه بلافاصله بعد از قبول وکالت؛ بصورت نقدی نسبت به تادیه حق‌الوکاله اقدام صورت می‌گیرد.

نکته حائز اهمیت اینکه معمولا میزان دقیق حق‌الوکاله باید در قرارداد وکالت مشخص و لحاظ گردد و بر همین مبنا تمبر مالیاتی هم توسط وکیل ابطال و به وکالت‌نامه الصاق می‌گردد.

با وجود آنکه توافق وکیل و موکل برای زمان پرداخت حق‌الوکاله منشا اثر است اما ماده ۲۲ آیین نامه تعرفه وکلا می‌گوید حق‌الوکاله وکیل را باید ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت. مگر اینکه به نحوی دیگر توافق شده باشد.

برای درک بهتر ماده فوق باید یاداوری شود که مراحل رسیدگی بدین شرح است.

در دعاوی حقوقی

مرحله بدوی

مرحله تجدیدنظر

مرحله فرجام خواهی

اجرای حکم

و در امور کیفری مراحل رسیدگی بدین شرح است:

تعقیب و تحقیقات مقدماتی در دادسرا

دادرسی در دادگاه

تجدیدنظر خواهی

فرجام خواهی

اجرای حکم

باوجود اشاره ماده ۲۲به مرحله رسیدگی یعنی می‌بایست در ابتدای شروع به رسیدگی در هر مرحله حق‌الوکاله وکیل را به او پرداخت اما انتهای ماده اشاره دارد که توافق خلاف مقرره فوق ممکن است.

آیا نرخ حق‌الوکاله در دعاوی باموضوعات مختلف متفاوت است؟

دعاوی دارای موضوعات مختلفی هستند. حق‌الوکاله حتی اگر با توافق هم تعیین شود اما باز هم دستخوش موضوع دعوا خواهد شد.

اقامه دعاوی مالی و غیر مالی هر کدام آثار و شرایط خاصی برای موکل به جای خواهد گذاشت و به تبع آثار مذکور؛ زحمات و اقدامات متفاوتی هم از ناحیه وکیل می‌طلبد.

وقتی به تبع اقامه یک دعوای حقوقی نیاز است ادله و مستندات پیچیده به توصیه وکیل؛ توسط موکل آماده و روی میز قاضی حاضر شود؛

وقتی لابلای مواد و متون مختلف حقوقی؛ استناد به تبصره یا بند قانونی خاص؛ گره کور یک پرونده قدیمی متروک را می‌گشاید انجاست که لازمست مزد تفکر و استناد درست و بجای وکیل در قالب حق‌الوکاله به او پرداخت گردد.

حق‌الوکاله دعاوی مالی و غیرمالی متفاوت است. دعاوی مالی دعاوی هستندکه هدف از آنها مستقیم یاغیر مستقیم بدست آوردن مال یا حق مالیست.

منصوص ترین دعوای مالی نفقه است که هدف و قصد مستقیم از طرح آن بدست آوردن مال است.

و منصوص‌ترین دعوای غیرمالی تمکین و حضانت است که اگرچه در جاهایی منتج به دریافت حقوق مالی هم هست اما در اصل و نوع خود غیرمالی بشمار می‌آید.

الف )در دعاوی مالی میزان مشخصی از درصد بهای خواسته  بعنوان حق‌الوکاله در نظر گرفته می‌شود.

مستندبه ماده ۹ ایین نامه

 تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال ۸ درصد بهای خواسته

 و از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۲ میلیارد ریال ۷ درصد بهای خواسته

حق‌الوکاله از۲میلیارد ریال تا ۱۰ میلیارد ریال ۵ درصد بهای خواسته

نسبت به مازاد بر ۱۰میلیارد تا۳۰ میلیارد ریال ۴ درصد بهای خواسته

از ۳۰ میلیارد به بالا ۳ درصد بهای خواسته

ب) حق‌الوکاله دعاوی خانواده و امور حسبی و دعاوی غیر مالی

حق‌الوکاله همه دعاوی خانوادگی یا مالی ناشی از زوجیت و امور حسبی حداقل ۵ میلیون و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال

حق‌الوکاله دعاوی که مالی نیست یا تعیین بهای خواسته ۱۱۳۰ در آن قانونا ممکن نیست ۴ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال

حق‌الوکاله در دعاوی کیفری

دعاوی کیفری دعاوی هستند که به تبع امری کیفری یا وقوع جرم محقق شده و معمولاً از مرحله تعقیب و تحقیق در دادسرا آغاز و در دادگاههای مختلف کیفری ۱ و ۲ یا دادگاه انقلاب یا کیفری اطفال و نوجوانان و یا کیفری ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان مورد رسیدگی واقع می‌شود.

حق‌الوکاله دعاوی؛ در حوزه صلاحیت هر کدام از دادگاههای فوق باتوجه به نوع جرم و مجازات تعیینی بدین شرح مقرر شده است:

۱- حق‌الوکاله جرایم مستوجب مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا  حبس تعزیری درجه یک: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال؛

2- حق‌الوکاله جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه 2 و 3: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال؛

3- حق‌الوکاله دیگر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصدر میلیون ریال؛

ب- حق‌الوکاله جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان:

1- حق‌الوکاله جرایم مستوجب مجازات‌های حدود، دیات و تعزیری درجه 4 و 5: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛

2- حق‌الوکاله جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه 6: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال؛

3- حق‌الوکاله دیگر جرایم: حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال؛

پ- حق‌الوکاله اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال؛

ت- حق‌الوکاله فرجام خواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری: حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال؛

ث- حق‌الوکاله دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری می‌توانند در آنها قبول وکالت نمایند: حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.

تبصره 1- از حق‌الوکاله دعاوی کیفری موضوع این ماده پنجاه درصد مربوط به فرآیند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسراها و سی درصد مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدیدنظر خواهی است. در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق‌الوکاله مرحله دادسرا به حق‌الوکاله مرحله بدوی افزوده می‌گردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت می‌گردد.

تبصره 2- در صورت قبول فرجام خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رأی سابق و عودت پرونده به مرجع سابق همعرض جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق‌الوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد.

تبصره 3- در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه تر 20 درصد همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌گردد.

عزل یا استعفای وکیل چه تاثیر ی بر حق‌الوکاله دارد؟

درمورد تاثیر عزل یااستعفای وکیل بر حق‌الوکاله باید چندنکته بررسی شود

اول انکه عزل یا استعفای فوق در ابتدای رسیدگی و در فاصله میان طرح دعوا تا مقاطع تشکیل جلسه بوده یا خیر.

ایا عزل وکیل درزمانی روی داده که پرونده معدصدور رای بوده است؟

در فرض نخست هنوز اقدامات ابتدایی از سوی دادگاه مانند تعیین زمان جلسه و روز رسیدگی مشخص نشده و عملا وکیل افدام خاصی در جهت دفاع از موکل انجام نداده است.

و در فرض دوم جلسات رسیدگی تشکیل و ختم شده رسیدگی به مستندات انجام شده و پرونده از این جهت دیگر احتیاج به حضور وکیل و موکل ندارد ومنتظر صدور حکم است.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت    ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

مستنذبه بند ۲۴ آیین نامه

در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استحقاق وکیل یا انتفاع موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنانچه پرونده آماده صدور رأی باشد، تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت، میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکزتعیین خواهد شد.

ایا شکست موکل در دعوای مطروحه باعث عدم استحقاق وکیل نسبت به حق‌الوکاله است؟

همانگونه که قبلاهم ذکرشد تعهد وکیل دادگستری تعهد به وسیله است. یعنی اوباید به تعهدات قراردادی وکالت خود عمل کرده و در جلسات دادرسی حضور یافته و از حق موکلش دفاع کند اما هیچ تضمینی به نتیجه وجود ندارد بنابراین درصورت عدم حصول موفقیت موکل حق ندارد حق‌الوکاله را کسر یا از پرداخت آن امتناع کند. در صورت خودداری موکل از پرداخت حق‌الوکاله به انجام تعهدش الزام و اجبار می‌شود.

ضمنا. اگر قرارداد حق الوکاله‌ای در بین نباشد همانگونه که قبل از این ذکر شد اجرت عمل وکیل مطابق قرارداد حق الزحمه به شرح زیر است:

الف- اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه، حداکثر پنجاه میلیون ریال

ب- مشاوره به ازای هر ساعت حداقل پانصد هزار ریال و حداکثر پنج میلیون ریال

پ- حق الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل دو میلیون ریال و حداکثر پنجاه میلیون ریال است.

وقتی در جریان رسیدگی به دعوا؛ پرونده منجر به صدور قرارشود تکلیف حق‌الوکاله وکیل چه می‌شود؟

لازمست ابتدا تفاوت میان قرارهای صادره در دادگاه یا دادسرا با رای بررسی گردد.

اگر رای دادگاه مربوط به ماهیت دعوا باشد و قاطع آن بطور کل ی یا جزئی باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نام دارد.

بااین تفسیر زمانی که پرونده به جریان می‌افتد لازمست تا به صدور حکم مناسب منتهی گردد اما گاهابراثر وقایع و اتفاقاتی ممکن است پرونده منجر به صدور قرارشده و در نهایت ختم گردد.

حق‌الوکاله وکیل بسته به اینکه در چه مقطع و مرحله و نیز منجر به صدور کدام یک از قرارها گردد متفاوت است.

ماده آیین نامه 12- در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حق‌الوکاله به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف- قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین؛

ب- قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین؛

پ- قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حق الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است؛

ت-  حق الوکاله قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر؛

ث- حق الوکاله قرار سقوط دعوای تجدید نظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق‌الوکاله مرحله تجدید نظر؛

ج- حق‌الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکث یکصد میلیون ریال است.

تبصره- در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می‌گیرد.

ایا وکیل می‌تواند طبق تعرفه حق‌الوکاله را از موکل دریافت نکند؟

وکیل برا ی دریافت حق‌الوکاله از موکل آزاد است و می‌تواند طبق تعرفه عمل نکند و بموجب قرارداد مالی جداگانه مبلغی بیشتر یا کمتر از حق‌الوکاله از موکل خود مطالبه کند به همین خاطر میزان دقیقی از حق‌الوکاله متصور و مدنظر نیست لازم به ذکر است که وکلا براساس قراردادمالی منعقده؛ می‌بایست تمبر مالیاتی سالیانه ابطال و به همین دلیل اخذ هرمبلغی بیش از تعرفه ایراد قانونی ندارد. از انجاکه هر پرونده روال قانونی خودش را دارد و بابد مراحل و مقاطع مختلفی را طی کند بهتراینست ** که حق‌الوکاله هر مرحله؛ در همان مرحله تعیین و پرداخت گردد.

ضمنا ذکراین نکته راجع به حق‌الوکاله خالی از لطف نیست که دعاوی طاری هم حق‌الوکاله خاص خود را دارد که مستندبه ماده۱۰ ایین نامه مذکور بدین شرح قابل دریافت است:

حق‌الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق‌الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است.

تفاوت وکیل معاضدتی و تسخیری در نوع حق‌الوکاله

اشخاص برای مراجعه به دادگاه و دفاع از دعاوی حقوقی و کیفری خود گاه تمکن و ملائت کافی را ندارند. و گاه حق‌الوکاله‌های سنگین برخی از وکلا انهارا بطور کلی از استفاده از وکیل دادگستری در امور حقوقی و کیفری منصرف میکند.

نکته‌ای که هست اینکه هرچندحساسیت امور کیفری بخاطر سنگینی مجازات و گاهی جبران ناپذیری اشتباهات قضایی یا عدم امکان دفاع از خود باعث؛ اثبات نیاز متهم و شاکی به مداخله وکیل در مراحل رسیدگی می‌شود اما قابل انکار نیست که؛ عدم ملائت شاکی در انتخاب وکیل امور حقوقی؛ هم باعث نقض قانون و بی عدالتی در جامعه می‌شودگاهی سالها نظاره کردن نقض تعهدات و عدم الزام به جبران خسارات تنها به دلیل نداشتن شرایط خوب مالی برای دریافت راهکار و پیگیری امور حقوقی توسط وکیل است‌ که متاسفانه افراد بی بضاعت یا کم بضاعت امکان دفاع از خود را پیدا نمیکنند.

وکیل تسخیری به تعبیرقانون وکیلیست که در برخی جرائم به تقاضای متهم؛ یا به پیشنهاد قاضی دادگاه بر‌ای متهم تعیین می‌شود. این حق در دادگاههای کیفری برای شاکی پرونده هم به شرط احراز شرایط دریافت وکیل تسخیری در نظر گرفته شده است. نکته مهم در حق‌الوکاله درخواستی از طرف وکیل است که دادگاه بررسی و دستمزد اورا از محل بودجه قوه قضاییه تامین و به او میپردازد.

نکته مهم در مورد حق‌الوکاله وکیل تسخیری مستندبه ماده۸ ایین نامه :

 تنظیم و ارائه وکالت‌نامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هر چند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. حق‌الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین‌نامه است و تا زمانی که وکیل حق‌الوکاله را دریافت نکرده باشند، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون مرکز و صندوق نمی‌باشد.

وکیل معاضدتی وکیلیست که در شرایطی خاص و بنابه درخواست خواهان پرونده حقوقی که به واحد معاضدت کانون وکلا مراجعه کرده است بعد از بررسی شرایط و عدم تمکن و نیاز واقعی وی و نیز بااحراز موثر بودن مداخله وکیل در امر مزبور به وی تعلق می‌گیرد.

ایا می‌توان حق‌الوکاله وکیل را بصورت اقساط پرداخت؟اگر موکل حق‌الوکاله را نپردازدایاوکیل حق دارد از حضور درجلسات دادگاه خودداری و از دفاع امتناع کند؟

همانطور که در ابتدای بحث بیان شد حق‌الوکاله توافق است که می‌تواند براساس تعرفه یا براساس توافق و رضایت تعیین شود. معمولا بخشی از آن بصورت بکجا و بخشی دیگر در یک یا چند قسط به وکیل پرداخت می‌شود. و بنابراین پرداخت اقساطی بلامانع است.

اگر موکل حق‌الوکاله وکیل را نپردازد یا اقساط را به تاخبر اندازد در مقابل وکیل حق ندارد از حضور در دادگاه یا دفاع از موکل امتناع کند و در صورت اقدام به اعمال فوق دارای مسئولیت انتظامی خواهد بود‌.

برای تعیین دقیق میزان حق‌الوکاله لازمست حدوداختیارات وکیل بصورت دقیق و واضح در وکالت نامه قید گردد.

ضمنا اگر وکیل سعی د ر سازش نموده و موفق به برقراری صلح میان متداعیین گردد مستند به ماده۲۳ ایین نامه مستحق دریافت تمامی حق‌الوکاله است.

ماده 23- به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری، حق‌الوکاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری) یا پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر می‌شود و حق‌الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می‌شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق‌الوکاله کل دعوا است.

جدول نرخ حق الوکاله به تفکیک دعاوی

نوع دعوی حقوقی

حق الوکاله

الزام به تنظیم  اسناد رسمی و تحویل مبیع

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

الزام به تنفیذ صلحنامه

دعوای ابطال قرارداد

استرداد مبیع

اثبات مالکیت

انحلال قرارداد

تامین دلیل

ابطال معاملات

4 میلیون تومان

3میلیون تومان

4میلیون تومان

4میلیون تومان

4میلیون تومان

4میلیون تومان

4میلیون تومان

1میلیون تومان

چهار میلیون تومان

دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال

2 میلیون تومان

مطالبه خواسته و دین  طبق رسید عادی

دو الی چهار درصد

صدور قرار تامین خواسته در اموال غیر منقول

مطالبه وجه چک و تامین خواسته و توقیف اموال

مطالبه وجه سفته و تامین خواسته

تامین خواسته در سایر اسناد تجاری و دعاوی حقوقی

اعسار از پرداخت وجه چک

اعسار از پرداخت محکوم به

اعسار از پرداخت  وجه سفته

تصرف عدوانی

مزاحمت

ممانعت از حق

1میلیون تومان

دو الی چهار درصد

دو الی چهار درصد

1میلیون تومان

1میلیون تومان

1میلیون تومان

1میلیون تومان

۲میلیون تومان

۲میلیون تومان

۲میلیون تومان

خلع ید

4 میلیون تومان

قلع و قمع

دعاوی طاری

دعاوی اسناد ثبت احوال

دعاوی متقابل

درخواست تامین دلیل

دعاوی مستند به سند رسمی

دعاوی علیه متوقف

ارجاع به داوری

رسیدگی به اصالت سند و صحت اسناد

اثبات وقفیت

بطلان وقف

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت

دعاوی اعسارکیفری

3 میلیون تومان

4میلیون تومان

4میلیون تومان

بستگی به دعاوی اصلی دارد

1میلیون تومان

4میلیون تومان

6میلیون تومان

۲میلیون تومان

۲میلیون تومان

6میلیون تومان

4میلیون تومان

6میلیون تومان

1میلیون تومان

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

دو الی چهار درصد

مطالبه دیون و خسارات

دو الی چهار درصد

دعاوی تقسیط

1میلیون تومان

فسخ قراردادها

تنفیذ قراردادها

4میلیون تومان

4میلیون تومان

استرداد مورد معامله

4 میلیون تومان

اثبات مالکیت در دعاوی خلع ید

4 میلیون تومان

افزایش اجاره بها

2 میلیون تومان

مطالبه اجاره بها

تخلیه اماکن تجاری

2 میلیون تومان

دعاوی امور حسبی

صدور حکم حجر

1 میلیون تومان

حکم رشد از طرف دخترو پسر

1 میلیون تومان

مهر و موم ترکه متوفی

3 میلیون تومان

تقسیم ترکه

3 میلیون تومان

حصر وراثت

امور غائب مفقود الاثر

1 میلیون تومان

۱میلیون تومان

دعاوی ثبتی

ابطال صورت جلسه تغییرات

3 میلیون تومان

دعاوی ثبتی

2میلیون و 500 هزار

معامله معارض

2میلیون و 500 هزار

جرائم ثبتی در حکم جعل

2میلیون و 500 هزار

جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری

2میلیون و 500 هزار

جرائم ثبتی در حکم خیانت در امانت

2 میلیون و 500 هزار

دعاوی خانواده

ابطال ثبت واقعه ازدواج

1 میلیون تومان

ابطال ثبت وااقعه طلاق

1 میلیون تومان

الزام به بذل مدت متعه

1 میلیون تومان

تحویل فرزند

1 میلیون تومان

تغییر جنسیت

1 میلیون تومان

درخواست سرپرستی طفل

1 میلیون تومان

عزل امین

1 میلیون تومان

فسخ نکاح

3 میلیون تومان

حضانت

1 میلیون تومان

استرداد جهیزیه

1 میلیون تومان

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

1 میلیون تومان

اذن در ازدواج

1 میلیون تومان

اهداء جنین

1 میلیون تومان

تعدیل نفقه

1 میلیون تومان

تنفیذ طلاق

4 میلیون تومان

رفع حجر

1 میلیون تومان

عزل ناظر

1 میلیون تومان

منع اشتغال زوجه/زوج

1 میلیون تومان

ملاقات با فرزند

1 میلیون تومان

مطالبه نفقه

1 میلیون تومان

ثبت واقعه ازدواج

2میلیون تومان

استرداد طفل

1 میلیون تومان

بطلان نکاح

4 میلیون تومان

طلاق از طرف زوجه

5 میلیون تومان

ثبت واقعه رجوع 

1 میلیون تومان

ضم امین

1 میلیون تومان

عزل وصی از وصایت

1 میلیون تومان

اعسار از پرداخت مهر

1 میلیون تومان

مطالبه مهریه

دو الی چهار درصد از مهریه

الزام به تمکین

1 میلیون تومان

تجویز ازدواج مجدد

اثبات نسب

1 میلیون تومان

5 میلیون تومان

دعاوی کیفری

جرائم کیفری حدی

4میلیون تومان

جرائم علیه نفوس

8میلیون تومان

جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی

8 میلیون تومان

اهانت به مقدسات و سوءقصد به مقامات

6 میلیون تومان

تهیه و ترویج سکه تقلبی

3 میلیون تومان

جعل و تزویر

استفاده از سند مجعول

3 میلیون تومان

3 میلیون تومان

جرائم رایانه ای

2 میلیون تومان

اعمال منافی عفت

2 میلیون تومان

جرائم علیه اموال و اسناد و مالکیت و مدارک

2 میلیون تومان

توهین

1میلیون تومان

دعاوی کیفری خانواده

ترک انفاق

تدلیس در ازدواج

کودک ازاری

2 میلیون تومان

۲میلیون تومان

۲میلیون تومان

۲میلیون تومان

اغوایاتحریک مردم به جنگ باقصد بهم زدن امنیت

6میلیون تومان

جرائم سیاسی و امنیتی

6 میلیون تومان

جرائم علیه اسایش عمومی

6 میلیون تومان

افشای اسرار حرفه ای

سرقت

ادم ربایی

نشر اکاذیب

جعل گواهی اشتغال به تحصیل

جعل اسکناس و برات و اسناد تعهد اوربانکی

جعل مهر و منگنه

تصدیق نامه خلاف واقع

تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه عمومی

تخلیه اطلاعاتی براثر بی مبالاتی  عدم رعایت اصول حفاظتی

نشر اکاذیب

هجو و انتشار هجویه

2 میلیون تومان

2میلیون تومان

4 میلیون تومان

1 میلیون تومان

2 میلیون تومان

2 میلیون تومان

2میلیون تومان

۳میلیون تومان

۳میلیون تومان

3میلیون تومان

۲میلیون تومان

۲میلیون تومان

اختلاس

8میلیون تومان

ارتشا

2 میلیون تومان

کلاهبرداری

خیانت در امانت

3 میلیون تومان

3 میلیون تومان

  افترا

افترای عملی

ورود غیر مجاز

استفاده از اموال دولتی

تخریب

ورشکستگی

ساخت وسیله برای ارتکاب جرم

1میلیون تومان

۲میلیون تومان

۲میلیون تومان

۲میلیون تومان

3میلیون تومان

4میلیون تومان

۲میلیون تومان

هتک حرمت

2 میلیون تومان

جرائم ناشی از تخلفات رانندگی

2 میلیون تومان

اموراداری و ثبت  برند، اختراع،کارت بازرگانی

اخذ کد اقتصادی به صورت عادی یک ماه و نیمه

یا به صورت فوری یک هفته با اجاره نامه در محل اداری خودمان

نهصد هزار تومان

اخذ گواهی ارزش افزوده

یک میلیون تومان

درخواست پلمپ دفاتر

صد و هفتاد هزار تومان

دریافت جواز تاسیس ده روزه

یک میلیون تومان

ثبت برند

ثبت طرح صنعتی

یک میلیون و دویست هزار تومان

ثبت اختراع

یک میلیون تومان

اخذ پروانه کسب

یک میلیون تومان

اخذ کارت بازرگانی و تمدید

یک میلیون تومان

ثبت تاسیس  کلیه شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری

چهارصد هزار تومان

ثبت تغییرات  کلیه شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری

کاهش,افزایش سرمایه ,ورود و خروج شریک یا سهامدار,نقل و انتقال تبدیل سهام,تغییر یا انتقال آدرس,انحصار وراثت,حق امضا,هیئت مدیره ,بازرسین,تغییر نام و در کل هر تغییراتی به جز تغییرات در شماره ثبت توسط ما با حرفه ای ترین صورت جلسات

سیصد و پنجاه هزار تومان

ایجاد شعبه

انحلال شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری

چهارصد هزار تومان

اظهارنامه مالیاتی عدم عملکرد

اظهارنامه تغییر حوزه مالیاتی

سیصد هزار تومان

تنظیم حرفه ای کلیه نامه ها و فرم های اداری و تجاری به نفع صاحب قرارداد

پنجاه تا صد هزار تومان

تنظیم حرفه ای کلیه قراردادهای تجاری از قبیل همکاری,شراکت,نمایندگی, فروش ,اجاره محل یا اجاره نیرو و غیره........

سیصد و پنجاه هزار تومان

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی ازمبالغ فوق را به کارت    ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)    ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری 09212242670

 

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ     مشاوره حقوقی بین الملل

 

logo-samandehi