موسسه وکیل تلفنی

  • یوسف محبی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۶:۳۵ تاریخ ۱۴۰۲/۱/۹
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۱۰:۲۹ تاریخ ۱۴۰۲/۱/۹
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۱:۳۸:۵۷ تاریخ ۱۴۰۲/۱/۹
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۱:۳۵:۴۲ تاریخ ۱۴۰۲/۱/۹
  • وکیل فریبرز ذوالفقاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۰:۲۹:۰ تاریخ ۱۴۰۲/۱/۹
  • وکیل فریبرز ذوالفقاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۰:۲۸:۱۶ تاریخ ۱۴۰۲/۱/۹
  • علی قوجایی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۰:۵۹:۴۱ تاریخ ۱۴۰۲/۱/۸
  • هستی پرتوافکن گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۴۸:۳۸ تاریخ ۱۴۰۲/۱/۸
  • هستی پرتوافکن گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۲:۲۷:۲۲ تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷
  • هستی پرتوافکن گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۲:۲۰:۴۸ تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره های حقوقی اخیر در

مشاوره حقوقی

دسته بندی ها

آخرین سوالات

سوال حقوقی خود را از وکلای ما بپرسید ( برای ارسال سوال کلیک نمائید )
7
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی با وکیل در مورد چک بلا محل
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - چک تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۱۰ | ۲:۸:۳۷
4
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد احقاق حق زوجه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۱۰ | ۲:۷:۲۳
5
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی تلفنی با وکیل در مورد حضانت فرزند
ارسال شده در دسته بندی خانواده - حضانت تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۱۰ | ۲:۶:۲۱
3
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی فوری با وکیل در مورد مطالبه ی بهای خواسته
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - تامین خواسته تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۱۰ | ۲:۴:۱۴
4
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی با وکیل در مورد بدهکاری فروشنده
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - مطالبه ثمن تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۱۰ | ۲:۱:۴۸
4
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی رایگان با وکیل در مورد حواله ی ایران خودرو
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۱۰ | ۱:۵۸:۴۹
3
بازدید
درخواست مشاوره ی خانواده با وکیل در مورد عدم تمکین شوهر
ارسال شده در دسته بندی خانواده - الزام به تمکین تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۱۰ | ۱:۵۷:۲۷
3
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی با وکیل در مورد شهادت در اعاده ی دادرسی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اعاده دادرسی تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۱۰ | ۱:۵۵:۵۸
3
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی تلفنی با وکیل در مورد لیست جهیزیه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - جهیزیه تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۱۰ | ۱:۵۴:۳۱
4
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی قضایی با وکیل در مورد پیام دادن به زن شوهر دار
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۱۰ | ۱:۵۳:۱۹
3
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی ارزان با وکیل در مورد مستمری شوهر
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اموری مستمری ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۱۰ | ۱:۵۰:۵۶
5
بازدید
درخواست مشاوره ی قضایی تخصصی با وکیل در مورد قرصهای لاغری
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۱۰ | ۱:۴۸:۳۲
6
بازدید
درخواست مشاوره ی قضایی با وکیل در مورد پرونده ی مالی
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۱۰ | ۱:۴۷:۱۲
2
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی رایگان با وکیل در مورد محجوریت همسز
ارسال شده در دسته بندی مشاوره حقوقی امور حسبی - درخواست نصب قیم تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۱۰ | ۱:۴۶:۱
3
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی ارزان با وکیل ملکی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - تخلیه عین مستاجره تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۱۰ | ۱:۴۴:۵۰
3
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد مجوز برای ردیاب
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۱۰ | ۱:۴۲:۳۴
3
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی فوری با وکیل در مورد مستمری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اموری مستمری ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۱۰ | ۱:۴۱:۳۵
3
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی تلفنی با وکیل در مورد مطالبه ی دیه
ارسال شده در دسته بندی کیفری - مطالبه ديه تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۱۰ | ۱:۴۰:۲۹
4
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی رایگان با وکیل در مورد توقیف خودرو برای مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۱۰ | ۱:۳۹:۱۵
4
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی ارزان با وکیل در مورد خودرو امانی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - رفع تصرف تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۱۰ | ۱:۳۸:۷
3
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد گرفتن مهریه و جهزیه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۱۰ | ۱:۳۶:۲۷
16
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد فرزند
ارسال شده در دسته بندی خانواده - ملاقات فرزند تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۹ | ۳:۵۰:۵۹
15
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی رایگان با وکیل در مورد اجرت المثل ایام زوجیت مادر
ارسال شده در دسته بندی خانواده - اجرت المثل تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۹ | ۳:۴۹:۴۷
18
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی ارزان با وکیل در مورد مطالبه ی دیه در سال۱۴۰۲
ارسال شده در دسته بندی کیفری - مطالبه ديه تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۹ | ۳:۴۸:۴۰
17
بازدید
درخواست مشاوره ی قضایی تخصصی با وکیل در مورد کلاهبرداری
ارسال شده در دسته بندی کیفری - كلاهبرداي تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۹ | ۳:۴۵:۵۴
11
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی با وکیل در مورد بیرون کردن زوجه از خانه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۹ | ۳:۴۴:۳۸
17
بازدید
درخواست مشاوره ی قضایی با وکیل در مورد دزدی وانتقال مال غیر
ارسال شده در دسته بندی کیفری - انتقال مال غیر تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۹ | ۳:۴۳:۳۷
16
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی فوری با وکیل در مورد اغفال فرزند دختر
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۹ | ۳:۴۲:۲۶
6
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد سایت
ارسال شده در دسته بندی درخواست مشاوره حقوقی تلفنی - مشاوره حقوقی تلفنی تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۹ | ۳:۴۰:۳۹
15
بازدید
درخواست مشاوره ی قضایی با وکیل در مورد کلاهبرداری بودن معامله گر
ارسال شده در دسته بندی کیفری - كلاهبرداي تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۹ | ۳:۳۸:۴۹
11
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی رایگان با وکیل در مورد باطل کردن طلاق
ارسال شده در دسته بندی خانواده - وکالت در طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۹ | ۳:۳۷:۳۱
11
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی ارزان با وکیل ملکی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۹ | ۳:۳۶:۲۰
8
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد ثبت احوال
ارسال شده در دسته بندی ثبت احوال - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۹ | ۳:۳۵:۲۸
10
بازدید
درخواست مشاوره ی قضایی تخصصی با وکیل در مورد ضرب وجرح ودیه
ارسال شده در دسته بندی کیفری - مطالبه ديه تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۱/۹ | ۳:۳۴:۲۳

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان (ویژه شرایط کرونا)

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

what's app Button

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه رشتچی - پلاک 14 - طبقه اول - واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران: آمل - روبروی افتاب 60 - مجتمع تجاری محسنی - طبقه اول - واحد 102.

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی