موسسه وکیل تلفنی 476259-021

  • وکیل مرضیه توانگر گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۲۱:۳۰ تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲
  • وکیل مرضیه توانگر گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۱۸:۲۲ تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲
  • علی صادقی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۳:۱۲:۲۹ تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱
  • محمد فروغی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۳:۲۶:۳۳ تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۳۹:۴۰ تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱
  • وکیل فاطمه علیزاده گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۲۹:۳۳ تاریخ ۱۳۹۸/۱/۳۱
  • وکیل حسن رمضانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۶:۲۱:۱ تاریخ ۱۳۹۸/۱/۳۱
  • وکیل حسن رمضانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۶:۱۸:۵۱ تاریخ ۱۳۹۸/۱/۳۱
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۷:۲۴:۰ تاریخ ۱۳۹۸/۱/۳۰
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۷:۲۳:۱۱ تاریخ ۱۳۹۸/۱/۳۰
وبلاگ وکیل تلفنی انجمن وکیل تلفنی

مشاوره های حقوقی اخیر در

مشاوره حقوقی

دسته بندی ها

آخرین سوالات

سوال حقوقی خود را از وکلای ما بپرسید ( برای ارسال سوال کلیک نمائید )
2
بازدید
مشاوره حقوقی ارث
ارسال شده در دسته بندی انحصار وراثت - ارث تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۲/۲ | ۹:۳۸:۴۳
2
بازدید
مشاوره حقوقی مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۲/۲ | ۹:۳۶:۴۷
4
بازدید
مشاوره حقوقی اثبات مالکیت توسط وکیل دادگستری
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۲/۱ | ۸:۳۵:۵۶
5
بازدید
مشاوره حقوقی فرار از دین
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۳۱ | ۷:۴۰:۲
4
بازدید
مشاوره حقوقی آدم ربایی
ارسال شده در دسته بندی کیفری - آدم ربایی تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۳۱ | ۷:۳۸:۲۶
4
بازدید
مشاوره حقوقی الزام به فروش مال مشاء
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - الزام به فروش مال مشاع تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۳۱ | ۷:۳۷:۳
5
بازدید
مشاوره حقوقی چک
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - چک تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۳۱ | ۷:۳۳:۵۶
4
بازدید
مشاوره حقوق تغیر نام
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - تغییر نام تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۳۱ | ۷:۳۲:۵۷
4
بازدید
مشاوره حقوقی الزام به ایفای تعهد
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - الزام به ایفای تعهد مالی تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۳۱ | ۷:۳۱:۴۲
9
بازدید
پیرامون قرارداد مدنی
ارسال شده در دسته بندی نگارش قرارداد - نگارش انواع قراردادها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۳۰ | ۱۴:۴۰:۳۱
7
بازدید
مشاوره حقوقی نگارش دادخواست فروش مال مشاعی توسط وکیل دادگستری
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - الزام به فروش مال مشاع تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۳۰ | ۷:۲۱:۲۹
5
بازدید
مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - چک تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۳۰ | ۷:۲۰:۲
8
بازدید
مشاوره حقوقی تغییر نام خانوادگی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - تغییر نام خانوادگی تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۸ | ۹:۵:۳۳
8
بازدید
مشاوره حقوقی پایان کار
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۸ | ۹:۴:۱۹
11
بازدید
مشاوره حقوقی قتل غیر عمد تصادف رانندگی
ارسال شده در دسته بندی کیفری - قتل تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۷ | ۷:۳۳:۵۷
11
بازدید
مشاوره حقوقی استرداد مبیع و ثمن
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - استردادمبیع و ثمن تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۷ | ۷:۳۰:۳۴
12
بازدید
مشاوره حقوقی ارث
ارسال شده در دسته بندی انحصار وراثت - ارث تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۶ | ۱۱:۷:۴۷
10
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۶ | ۱۱:۷:۱۲
10
بازدید
مشاوره حقوقی ارث
ارسال شده در دسته بندی انحصار وراثت - ارث تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۵ | ۱۴:۳۶:۱۴
10
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۵ | ۱۲:۵۴:۵۶
11
بازدید
مشاوره حقوقی اخذ شناسنامه ایرانی
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۵ | ۷:۲۰:۲۸
16
بازدید
مشاوره حقوقی توهین و تهدید
ارسال شده در دسته بندی کیفری - توهین و تهدید تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۴ | ۱۴:۳۲:۲۸
10
بازدید
مشاوره حقوقی سفته
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - سفته تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۴ | ۱۰:۵۶:۳
7
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۴ | ۱۰:۳۲:۲۹
13
بازدید
مشاوره حقوقی فروش مال غیر
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۴ | ۸:۴:۴۹
9
بازدید
مشاوره حقوقی سرقت
ارسال شده در دسته بندی کیفری - ضرب و جرح تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۴ | ۷:۳۲:۳۲
10
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۴ | ۷:۳۰:۵۱
9
بازدید
مشاوره حقوقی فسخ معامله خیار تدلیس
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۴ | ۷:۲۸:۲۲
9
بازدید
مشاوره حقوقی اثبات مالکیت
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۴ | ۷:۲۴:۱۱
14
بازدید
مشاوره حقوقی کاهش سن شناسنامه ای
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اصلاح شناسنامه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۱ | ۷:۵۲:۱
12
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۱ | ۷:۳۵:۲۱
12
بازدید
مشاوره حقوقی سفته
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - سفته تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۱ | ۷:۳۳:۱۴
10
بازدید
مشاوره حقوقی سرقت
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سرقت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۰ | ۱۴:۲۷:۴۴
8
بازدید
مشاوره حقوقی مشارکت
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - بطلان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۰ | ۸:۳۵:۱۱
11
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۰ | ۷:۲۰:۲
10
بازدید
مشاوره حقوقی مطالبه ثمن
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - مطالبه ثمن تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۲۰ | ۷:۱۷:۱۲
14
بازدید
مشاوره حقوقی الزام به انجام تعهد
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۱۹ | ۹:۱۱:۱۰
13
بازدید
مشاوره حقوقی کلاهبرداری
ارسال شده در دسته بندی کیفری - کلاه برداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱/۱۹ | ۹:۳:۱۵

 مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل دادگستری

 

9099070767


              تلفن مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری 021476259               
پاسخگویی غیر اداری (حسینی)                                       09212242670
مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                              09199398913

شماره پیامک وکیل تلفنی                                    10000118119120
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                             vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                                vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                           lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

واحد مشاوره حقوقی شعبه اصفهان: خیابان پروین، نرسیده به عسگریه دوم، جنب پل عابر پیاده، طبقه فوقانی املاک سپاهان، طبقه اول واحد دوم

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

تلفن ثابت شعبه آمل:      01144272442

مامی فود          سفارش غذا خانگی

 

© 2014. « وکیل تلفنی ». تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.
footer logo طراحی سایت و سئو توسط رایا مارکتینگ
footer logo تولید محتوا توسط رایا مارکتینگ