موسسه وکیل تلفنی 476259-021

  • مهدی مهدوی گرامی : ارسال پرونده حقوقی شما با موفیت انجام شد ساعت ۱۶:۲۷ تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۰
  • مهدی مهدوی گرامی : ارسال پرونده حقوقی شما با موفیت انجام شد ساعت ۱۶:۲۳ تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۰
  • سیدیوسف قاهری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۲۰:۲۶ تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۰
  • علی نقاشی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۵:۱۷:۲۱ تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۰
  • وکیل ریحانه یاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۲۶:۲۸ تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۰
  • اصغر قهرمانی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۲۰:۲۵ تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۰
  • وکیل ریحانه یاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۱۸:۵۲ تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۰
  • وکیل ریحانه یاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۱۲:۴۷ تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۰
  • وکیل ریحانه یاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۷:۴۰ تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۰
  • وکیل ریحانه یاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۵:۱۳ تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۰
وبلاگ وکیل تلفنی انجمن وکیل تلفنی

مشاوره های حقوقی اخیر در

مشاوره حقوقی

دسته بندی ها

آخرین سوالات

سوال حقوقی خود را از وکلای ما بپرسید ( برای ارسال سوال کلیک نمائید )
5
بازدید
مشاوره حقوقی اثبات پرداخت بدهی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - مطالبه طلب تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۲۰ | ۱۴:۲۸:۱۰
6
بازدید
مشاوره حقوقی فوری اداره کار توسط وکیل متخصص قوانین کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۲۰ | ۱۴:۱۹:۴۵
4
بازدید
مشاوره حقوقی جرم کلاهبرداری
ارسال شده در دسته بندی کیفری - کلاه برداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۲۰ | ۱۴:۱۵:۱۳
4
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۲۰ | ۱۴:۱۳:۴۱
4
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۲۰ | ۱۴:۵:۵۲
4
بازدید
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۲۰ | ۱۳:۵۸:۵۸
4
بازدید
مشاوره حقوقی تبدیل وضعیت از قراردادی به استخدام دایم
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۹ | ۲۱:۱۵:۴۶
3
بازدید
مشاوره حقوقی ابطال شناسنامه
ارسال شده در دسته بندی ثبت احوال - ابطال شناسنامه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۹ | ۱۸:۴۴:۳۰
5
بازدید
مشاوره حقوقی سرقت تعزیری
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سرقت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۹ | ۱۳:۲۸:۴۳
5
بازدید
مشاوره حقوقی امور اداری و استخدامی
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۹ | ۱۳:۲۲:۳۲
5
بازدید
مشاوره حقوقی فوری اثبات مالکیت
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۹ | ۱۰:۴۲:۱۴
10
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۸ | ۱۵:۷:۱۹
6
بازدید
مشاوره حقوقی فسخ مبایعه نامه
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - دعوی فسخ تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۸ | ۱۵:۲:۳
7
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۸ | ۱۲:۲:۳۶
5
بازدید
مشاوره حقوقی ثبت اختراع
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۸ | ۱۱:۵۹:۱۸
5
بازدید
مشاوره حقوقی اعسار از پرداخت مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۸ | ۱۰:۵۵:۲۶
5
بازدید
مشاوره حقوقی تجاوز به عنف و رابطه نامشروع
ارسال شده در دسته بندی کیفری - روابط نامشروع و زنا تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۸ | ۱۰:۴۰:۱۷
5
بازدید
مشاوره حقوقی ایثارگران
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۷ | ۱۶:۴:۱۲
5
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار با وکیل تخصصی قانون کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۷ | ۱۵:۲۸:۳۶
5
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار با وکیل تخصصی قانون کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۷ | ۱۵:۲۸:۳۵
6
بازدید
مشاوره حقوقی حکم قطعی پرداخت دیه
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۷ | ۱۵:۱۹:۵۸
3
بازدید
مشاوره حقوقی پرونده دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۶ | ۲۳:۴۴:۴۵
9
بازدید
مشا‌روره حقوقی حق بیمه به کارگر
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - بازنشستگی تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۶ | ۲۳:۳۹:۷
4
بازدید
مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفته
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - سفته تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۶ | ۲۳:۳۴:۱۲
8
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار توسط وکیل تخصص قانون کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۶ | ۱۳:۳۷:۳۲
5
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار توسط وکیل تخصص قانون کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۶ | ۱۳:۳۷:۲۹
10
بازدید
مشاوره حقوقی عدم حضور در دادگاه و اعتراض به رای غیابی
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۶ | ۱۱:۲۵:۵۱
9
بازدید
مشاوره حقوقی مالکیت
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۴ | ۱۲:۳۵:۶
9
بازدید
مشاوره حقوقی فوری مجازات سرقت تعزیری
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سرقت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۴ | ۱۰:۲۴:۳۲
7
بازدید
مشاوره حقوقی دیوان‌عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۳ | ۱۸:۹:۲۴
6
بازدید
مشاوره حقوقی پرونده‌خلع ید توسط وکیل دادگستری
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - خلع ید تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۳ | ۱۷:۴۲:۱۰
9
بازدید
مشاوره حقوقی انلاین ارث
ارسال شده در دسته بندی انحصار وراثت - ارث تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۲ | ۲۳:۱۶:۴۴
10
بازدید
مشاوره حقوقی جرم فرار از خدمت
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۲ | ۱۸:۱۰:۱۶
8
بازدید
مشاوره حقوقی طلاق توسط وکیل دادگستری
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۲ | ۱۷:۳۷:۴۶
10
بازدید
مشاوره حقوقی فوری قوانین اداری و دولتی با وکیل متخصص
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۲ | ۱۵:۳۷:۲۶
8
بازدید
مشاوره حقوقی انتقال مبیع
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۲ | ۱۳:۱۵:۵۷
12
بازدید
مشاوره حقوقی فوری درخواست فسخ نکاح
ارسال شده در دسته بندی خانواده - فسخ نکاح تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۱ | ۱۲:۴۰:۲
10
بازدید
مشاوره حقوقی اثبات مالکیت
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۱ | ۱۲:۵:۰
11
بازدید
مشاوره حقوقی الزام به انتقال سند رسمی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - الزام به تنظیم سند رسمی تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۱ | ۱۱:۲۹:۴۰
10
بازدید
مشاوره حقوقی تغییر مشخصات سه جلی
ارسال شده در دسته بندی ثبت احوال - تغییر سن در شناسنامه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۹/۱۰ | ۸:۴۷:۲۵

 مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل دادگستری

 

9099070767


              تلفن مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری : 021476259           
پاسخگویی غیر اداری (حسینی)                                       09212242670
مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                              09199398913

شماره پیامک وکیل تلفنی                                    10000118119120
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                             vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                                vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                           lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

واحد مشاوره حقوقی شعبه اصفهان: خیابان پروین، نرسیده به عسگریه دوم، جنب پل عابر پیاده، طبقه فوقانی املاک سپاهان، طبقه اول واحد دوم

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

تلفن ثابت شعبه آمل:      01144272442

مامی فود          سفارش غذا خانگی

 

logo-samandehi
© 2014. « وکیل تلفنی ». تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.
footer logo طراحی سایت و سئو توسط رایا مارکتینگ
footer logo تولید محتوا توسط رایا مارکتینگ