موسسه وکیل تلفنی 476259-021

  • وکیل مختار امامی پور گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۰:۵۱:۲۱ تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱
  • رضا نورانی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۸:۳۶:۳۸ تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱
  • سعيد محمدزاده گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۵:۰:۳۱ تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱
  • مریم میاحی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۲:۲۰:۲۷ تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱
  • فرزین الله وردی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۴۱:۳۳ تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱
  • مجید صفایی کاربر گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۰:۲۲:۴۳ تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱
  • موسسه ماهان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۷:۴۹:۱۶ تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱
  • مجید صفایی کاربر گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۷:۱:۱۳ تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱
  • مجید صفایی کاربر گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۶:۵۷:۵۲ تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱
  • حسام راد گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱:۴۶:۱۱ تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱
وبلاگ وکیل تلفنی انجمن وکیل تلفنی

مشاوره های حقوقی اخیر در

مشاوره حقوقی

دسته بندی ها

آخرین سوالات

سوال حقوقی خود را از وکلای ما بپرسید ( برای ارسال سوال کلیک نمائید )
1
بازدید
مشاور حقوقی انجام تعهد
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۸/۱ | ۱۵:۱:۲۹
1
بازدید
مشاوره حقوقی قانون کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۸/۱ | ۱۲:۲۸:۲۸
3
بازدید
مشاور حقوقی مالکیت
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۸/۱ | ۹:۴۱:۲۹
1
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی نگارش قرارداد - نگارش انواع قراردادها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۸/۱ | ۹:۴۰:۲۱
4
بازدید
مشاوره حقوقی روابط نامشروع
ارسال شده در دسته بندی کیفری - روابط نامشروع و زنا تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۹ | ۱۱:۳:۰
11
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۸ | ۱۲:۳۱:۲۲
11
بازدید
مشاور حقوقی روابط موجر و مستاجر
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اجاره تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۸ | ۱۲:۳۰:۱۵
8
بازدید
مشاوره حقوقی سرقت
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سرقت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۸ | ۱۲:۸:۵۵
8
بازدید
مشاور حقوقی انتقال سند
ارسال شده در دسته بندی نگارش قرارداد - نگارش انواع قراردادها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۸ | ۱۰:۵۱:۳۴
6
بازدید
مشاور حقوقی مزاحمت
ارسال شده در دسته بندی کیفری - مزاحمت تلفنی و آنلاین تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۸ | ۱۰:۵۰:۱۷
10
بازدید
خرید خانه با تعهد نامه محضری
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۷ | ۲۳:۱۸:۴۴
8
بازدید
مشاوره حقوقی سفته
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - سفته تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۶ | ۱۳:۱۰:۰
6
بازدید
مشاوره حقوقی خیانت در امانت
ارسال شده در دسته بندی کیفری - خیانت در امانت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۶ | ۱۰:۴:۲۶
5
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۶ | ۱۰:۲:۵۷
8
بازدید
مشاور حقوقی خانواده
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۶ | ۹:۴۳:۴۱
7
بازدید
مشاور حقوقی خانواده
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۶ | ۹:۴۱:۲۶
5
بازدید
مشاور حقوقی خانواده
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۶ | ۹:۳۰:۱۳
7
بازدید
مشاور حقوقی بیمه بیکاری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۵ | ۱۳:۵۳:۲۸
12
بازدید
مشاوره حقوقی چک
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - چک تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۴ | ۱۲:۱:۱۱
12
بازدید
مشاور حقوقی رهن
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۴ | ۱۲:۰:۸
9
بازدید
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۴ | ۱۱:۵۸:۵۰
6
بازدید
مشاوره حقوقی توهین و فحاشی
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۴ | ۱۱:۵۶:۲۵
6
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۴ | ۱۱:۴۶:۲۲
8
بازدید
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۳ | ۱۵:۵۸:۴۴
10
بازدید
مشاور حقوقی اعمال مدرک تحصیلی
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۳ | ۱۰:۳۱:۳۷
8
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۳ | ۹:۵۸:۴۲
6
بازدید
مشاور حقوقی مالکیت
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۳ | ۸:۳۷:۸
5
بازدید
مشاور حقوقی مالکیت
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۳ | ۸:۳۶:۵
11
بازدید
مشاور حقوقی تغییر سن شناسنامه
ارسال شده در دسته بندی ثبت احوال - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۲ | ۱۵:۹:۱۶
9
بازدید
مشاور حقوقی ثبت شرکت
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۲ | ۹:۵۵:۴۹
7
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۲ | ۸:۵۴:۰
7
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۲ | ۸:۵۰:۵۸
14
بازدید
مشاور حقوقی خانواده
ارسال شده در دسته بندی خانواده - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۱ | ۸:۳۲:۶
8
بازدید
مشاور حقوقی ثبت اختراع
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۱ | ۸:۳۱:۱۷
11
بازدید
مشاور حقوقی اتهام
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۲۱ | ۸:۳۰:۰
7
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۱۹ | ۸:۴۵:۲۵
11
بازدید
مشاور حقوقی مالکیت
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۱۹ | ۸:۳۱:۲۰
8
بازدید
مشاور حقوقی قانون کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۱۸ | ۱۲:۴۴:۱۶
9
بازدید
مشاور حقوقی ادعای مالکیت
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۱۸ | ۸:۲۷:۳۷
14
بازدید
مشاور حقوقی تجدیدنظر از رای
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۷/۱۸ | ۸:۲۵:۱۲

 مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل دادگستری

 

9099070767
              تلفن مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری 021476259               
پاسخگویی غیر اداری (حسینی)                                       09212242670
مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                              09199398913

شماره پیامک وکیل تلفنی                                    10000118119120
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                             vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                                vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                           lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

واحد مشاوره حقوقی شعبه اصفهان: خیابان پروین، نرسیده به عسگریه دوم، جنب پل عابر پیاده، طبقه فوقانی املاک سپاهان، طبقه اول واحد دوم

 واحد مشاوره حقوقی شعبه آمل مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

تلفن ثابت شعبه آمل:      01144272442

مامی فود          سفارش غذا خانگی

 

© 2014. « وکیل تلفنی ». تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.
footer logo طراحی سایت و سئو توسط رایا مارکتینگ
footer logo تولید محتوا توسط رایا مارکتینگ