موسسه وکیل تلفنی 476259-021

  • وکیل فاطمه علیزاده گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۰:۱۹:۶ تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
  • وکیل فاطمه علیزاده گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۴۹:۳ تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
  • وکیل فاطمه علیزاده گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۴۷:۲۲ تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
  • وکیل فاطمه علیزاده گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۴۶:۶ تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
  • وکیل فاطمه علیزاده گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۲۹:۵۳ تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
  • سلیمان علی پور گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۳:۵۳:۴۰ تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
  • وکیل لیلا نجفی عمران گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۴۲:۴۷ تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
  • وکیل لیلا نجفی عمران گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۴۱:۴۶ تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
  • وکیل لیلا نجفی عمران گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۴۱:۱۸ تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
  • وکیل لیلا نجفی عمران گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۴۰:۵۰ تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
وبلاگ وکیل تلفنی انجمن وکیل تلفنی

مشاوره های حقوقی اخیر در

مشاوره حقوقی

دسته بندی ها

آخرین سوالات

سوال حقوقی خود را از وکلای ما بپرسید ( برای ارسال سوال کلیک نمائید )
4
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۱۰:۲۰:۳۳
4
بازدید
مشاور حقوقی حمل و نگهداری مواد مخدر
ارسال شده در دسته بندی کیفری - حمل و نگهداری مواد مخدر تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۹:۲۹:۲
8
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۱۳:۹:۴۱
7
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۹:۴۵:۳۶
6
بازدید
مشاوره حقوقی قانون کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۷:۴۰:۳۷
8
بازدید
مشاوره حقوقی نفقه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - نفقه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۷:۳۹:۳۳
6
بازدید
مشاور حقوقی تصرف عدوانی
ارسال شده در دسته بندی کیفری - تصرف عدوانی تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۷:۳۲:۴۵
9
بازدید
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۷:۳۰:۵۰
5
بازدید
مشاور حقوقی مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۱۴:۳۸:۲۲
4
بازدید
مشاوره حقوقی سفته
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - سفته تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۸:۵۷:۴۵
4
بازدید
مشاوره حقوقی جعل
ارسال شده در دسته بندی کیفری - جعل تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۸:۵۶:۳۷
4
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۱۴:۲۳:۸
4
بازدید
مشاور حقوقی مطالبه اجرت المثل مال مشاء
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - الزام به فروش مال مشاع تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۱۴:۲۲:۲۹
4
بازدید
مشاوره حقوقی ضرب و جرح
ارسال شده در دسته بندی کیفری - ضرب و جرح تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۱۴:۲۰:۳۱
4
بازدید
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۱۴:۱۹:۱۰
4
بازدید
مشاوره حقوقی توهین و تهدید
ارسال شده در دسته بندی کیفری - توهین و تهدید تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۱۴:۱۷:۱۱
5
بازدید
مشاوره حقوقی کلاهبرداری
ارسال شده در دسته بندی کیفری - کلاه برداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۱۴:۱۶:۱۲
4
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۱۴:۱۴:۲۶
8
بازدید
مشاور حقوقی دعوی فسخ
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۱۴:۱۳:۲۲
4
بازدید
مشاوره حقوقی ضرب و جرح
ارسال شده در دسته بندی کیفری - ضرب و جرح تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۱۰:۱۶:۵۶
7
بازدید
مشاوره حقوقی نگارش انواع قرارداد
ارسال شده در دسته بندی نگارش قرارداد - نگارش انواع قراردادها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۱۰:۱۳:۳۹
5
بازدید
مشاور حقوقی تغیر نام
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - تغییر نام تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۱۰:۱۱:۵۶
10
بازدید
مشاوره حقوقی اجرت المثل ایام تصرف
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۸:۲۱:۵۴
10
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۱۱:۳۵:۸
12
بازدید
مشاوره حقوقی عزل وکیل
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۷:۴۲:۲۸
10
بازدید
مشاور حقوقی بیمه
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - بیمه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۷:۴۱:۲۸
9
بازدید
مشاور حقوقی جلب
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۱۲:۵۸:۵۱
10
بازدید
مشاوره حقوقی خلع ید
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - خلع ید تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۷:۴۷:۱۲
14
بازدید
مشاوره حقوقی چک
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - چک تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۷:۴۶:۲۴
20
بازدید
مشاور حقوقی عفو
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۷:۴۵:۴۱
9
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۷:۲۰:۰
8
بازدید
مشاوره حقوقی سفته
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - سفته تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۱۳:۱۰:۲۰
13
بازدید
مشاور حقوقی انتقال خلع ید
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - خلع ید تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۱۱:۴:۳۷
8
بازدید
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۱۱:۲:۹
11
بازدید
مشاوره حقوقی اعتراض به رای قاضی
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۱۳:۵۳:۳۴
10
بازدید
مشاوره حقوقی بازنشستگی
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - بازنشستگی تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۹:۴۴:۴۸
8
بازدید
مشاوره حقوقی تهاتر
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۹:۴۲:۴۲
10
بازدید
مشاوره حقوقی طلاق
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۹:۳۷:۴۳
11
بازدید
مشاور حقوقی تمدید حکم جلب
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۹:۳۶:۱۵
9
بازدید
مشاوره حقوقی اعسار
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۹:۳۳:۲۹

 مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل دادگستری

 

9099070767


              تلفن مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری 021476259               
پاسخگویی غیر اداری (حسینی)                                       09212242670
مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                              09199398913

شماره پیامک وکیل تلفنی                                    10000118119120
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                             vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                                vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                           lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

واحد مشاوره حقوقی شعبه اصفهان: خیابان پروین، نرسیده به عسگریه دوم، جنب پل عابر پیاده، طبقه فوقانی املاک سپاهان، طبقه اول واحد دوم

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

تلفن ثابت شعبه آمل:      01144272442

مامی فود          سفارش غذا خانگی

 

© 2014. « وکیل تلفنی ». تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.
footer logo طراحی سایت و سئو توسط رایا مارکتینگ
footer logo تولید محتوا توسط رایا مارکتینگ