موسسه وکیل تلفنی 476259-021

  • مهرداد سلیمانی بابادی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۰:۵۹:۱۷ تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۶
  • وکیل فاطمه علیزاده گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۰:۵۷:۲۵ تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۶
  • فاطمه حسنپور گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۰:۵۶:۲۵ تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۶
  • وکیل شيرين رشيدى نيا گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۹:۱۰:۱۸ تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۵
  • وکیل شيرين رشيدى نيا گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۳۸:۵۷ تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۴
  • وکیل جلیل عابدمسرورخواه گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۰:۴۲:۱۶ تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۳
  • وکیل شيرين رشيدى نيا گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۶:۱:۱ تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲
  • وکیل فاطمه علیزاده گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۳۴:۱۷ تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲
  • وکیل شيرين رشيدى نيا گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۳۰:۳۸ تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲
  • وکیل شيرين رشيدى نيا گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۰:۳۹:۲۱ تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲
وبلاگ وکیل تلفنی انجمن وکیل تلفنی

مشاوره های حقوقی اخیر در

مشاوره حقوقی

دسته بندی ها

آخرین سوالات

سوال حقوقی خود را از وکلای ما بپرسید ( برای ارسال سوال کلیک نمائید )
4
بازدید
مشاوره حقوقی قانون کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۵ | ۱۳:۵:۲۶
2
بازدید
مشاوره حقوقی مطالبه وجه سررسید عادی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - مطالبه وجه رسید عادی تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۵ | ۸:۴۱:۴۴
4
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاور حقوقی با وکیل الزام به تمکین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - الزام به تمکین تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۳ | ۱۴:۴۷:۳۲
4
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاوره حقوقی با وکیل طلاق
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۳ | ۱۴:۴۵:۲۷
4
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاوره حقوقی با وکیل مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۳ | ۱۴:۳۸:۱۴
5
بازدید
مشاور حقوقی انحصار وراثت و ارث ، ارث
ارسال شده در دسته بندی انحصار وراثت - ارث تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۳ | ۱۴:۳۶:۱۱
9
بازدید
مشاور حقوقی کیفری ، توهین و فحاشی
ارسال شده در دسته بندی کیفری - توهین و تهدید تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۳ | ۱۴:۲۷:۵۶
4
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاوره حقوقی با وکیل طلاق
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۳ | ۱۴:۲۴:۵۴
5
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاوره حقوقی با وکیل نفقه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - نفقه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۳ | ۱۴:۱۸:۵۹
5
بازدید
مشاور حقوقی قراردادها ، قراردادهای خرید و فروش
ارسال شده در دسته بندی نگارش قرارداد - نگارش انواع قراردادها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۳ | ۱۴:۱۴:۵۵
4
بازدید
مشاوره حقوقی الزام به تمکین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - الزام به تمکین تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۳ | ۱۱:۱:۳۲
4
بازدید
مشاوره حقوقی مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - نفقه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۳ | ۱۰:۵۷:۵۲
6
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاور حقوقی با وکیل طلاق از طرف مرد
ارسال شده در دسته بندی خانواده - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۲ | ۱۷:۴۴:۹
6
بازدید
مشاور حقوقی قراردادها ، قرارداد اجاره
ارسال شده در دسته بندی نگارش قرارداد - نگارش انواع قراردادها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۲ | ۱۷:۴۱:۵۴
4
بازدید
مشاور حقوقی کیفری ، دادسرا
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۲ | ۱۷:۳۹:۴۶
6
بازدید
مشاور حقوقی قراردادها ، قراردادهای خرید و فروش
ارسال شده در دسته بندی نگارش قرارداد - نگارش انواع قراردادها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۲ | ۱۷:۳۱:۵۵
5
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاوره حقوقی با وکیل مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۲ | ۱۷:۲۱:۳۱
6
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاور حقوقی با وکیل الزام به تمکین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - الزام به تمکین تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۲ | ۱۷:۱۷:۳۸
5
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاوره حقوقی با وکیل نفقه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - نفقه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۲ | ۱۷:۱۰:۳۳
5
بازدید
مشاور حقوقی انحصار وراثت و ارث ، ارث
ارسال شده در دسته بندی انحصار وراثت - ارث تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۲ | ۱۷:۳:۵۹
6
بازدید
مشاوره حقوقی چک
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - چک تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۲ | ۱۴:۳۷:۵۸
6
بازدید
مشاوره حقوقی مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۲ | ۱۳:۳۹:۵۲
7
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۲ | ۱۲:۴۳:۲۷
10
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۲/۲ | ۱۲:۳۸:۱
6
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاوره حقوقی با وکیل مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۱۷:۵۳:۲۵
8
بازدید
مشاور حقوقی ملکی ، وقف
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۱۷:۵۰:۴۱
7
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاوره حقوقی با وکیل نفقه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - نفقه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۱۷:۳۵:۰
6
بازدید
مشاور حقوقی کیفری ، توهین و فحاشی
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۱۷:۳۲:۸
6
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاور حقوقی با وکیل فرزند خواندگی
ارسال شده در دسته بندی خانواده - فرزند تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۱۷:۲۵:۵۳
6
بازدید
مشاور حقوقی کیفری ، جرایم رایانه ای
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سرقت رایانه ای تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۱۷:۲۱:۵۹
7
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاوره حقوقی با وکیل مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۱۷:۱۳:۴۴
6
بازدید
مشاور حقوقی قراردادها ، دیگر قراردادها
ارسال شده در دسته بندی نگارش قرارداد - نگارش انواع قراردادها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۱۷:۱۰:۲۷
7
بازدید
مشاوره حقوقی توهین و تهدید
ارسال شده در دسته بندی کیفری - توهین و تهدید تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۱۲:۳:۱۰
6
بازدید
مشاوره حقوقی روابط نا مشروع
ارسال شده در دسته بندی کیفری - روابط نامشروع و زنا تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۱۲:۰:۱۷
8
بازدید
مشاوره حقوقی توهین و تهدید
ارسال شده در دسته بندی کیفری - توهین و تهدید تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۸:۴۱:۵۲
7
بازدید
مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - الزام به تنظیم سند رسمی تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۸:۳۹:۵۰
7
بازدید
مشاور حقوقی کیفری ، روابط نا مشروع
ارسال شده در دسته بندی کیفری - روابط نامشروع و زنا تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۱۷:۳۴:۴۰
6
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاوره حقوقی با وکیل مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۱۷:۲۸:۳۹
7
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاوره حقوقی با وکیل طلاق
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۱۷:۱۳:۵۲
7
بازدید
مشاور حقوقی کیفری ، دادسرا
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۱۷:۱۰:۲۵

مشاوره حقوقی مستقیم با وکلای دادگستری


تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)                              9099070767

 

پاسخگویی در ساعت اداری                                 021476259


پاسخگویی غیر اداری (حسینی)                                       09212242670
مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                              09199398913

شماره پیامک                                                          10000118119120
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                             vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی                                    vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات                               lawyertavakkoli@yahoo.com

 

قوانین و مقررات

 

شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

آدرس شعبه اصفهان:  خیابان پروین، نرسیده به عسگریه دوم، جنب پل عابر پیاده، طبقه فوقانی املاک سپاهان، طبقه اول واحد دوم

آدرس شعبه آمل مرکز ICT:                                                                       نبش آفتاب 15.1، ساختمان قائم، طبقه سوم، واحد 302

تلفن ثابت شعبه آمل:      01144272442

مامی فود          سفارش غذا خانگی