موسسه وکیل تلفنی 476259-021

  • امیرحسین نجیب گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۳:۹:۳۲ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۶
  • مژگان احمدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۲:۵۵:۳۳ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۶
  • سجاد زارع گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۲:۳۸:۵۲ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۶
  • الهه سامانی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۱:۵۳:۲۷ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۶
  • وکیل الهام جاویدانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۱:۱۹:۳۳ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۶
  • محمد میر گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۰:۶:۴۷ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۶
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۳:۴۳:۳۲ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۵
  • وکیل الهام جاویدانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۳:۷:۱۶ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۵
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۳۰:۱۸ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۵
  • وکیل الهام جاویدانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۲۴:۲۲ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۵
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره های حقوقی اخیر در

مشاوره حقوقی

دسته بندی ها

آخرین سوالات

سوال حقوقی خود را از وکلای ما بپرسید ( برای ارسال سوال کلیک نمائید )
9
بازدید
درخواستی به دیوان عالی اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۶ | ۸:۲۲:۵۷
14
بازدید
مشاوره حقوقی فسخ صلح نامه توسط وراث متصالح
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - دعوی فسخ تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۶ | ۰:۹:۳۸
4
بازدید
مشاوره حقوقی قوادی از طریق اینستاگرام
ارسال شده در دسته بندی کیفری - روابط نامشروع و زنا تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۶ | ۰:۸:۱۸
7
بازدید
مشاوره حقوقی نحوه اثبات شهادت کذب
ارسال شده در دسته بندی کیفری - شهادت کذب تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۶ | ۰:۷:۲۷
18
بازدید
مشاوره حقوقی ارث
ارسال شده در دسته بندی انحصار وراثت - ارث تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۶:۳۹:۵۸
13
بازدید
مشاوره حقوقی طلاق توافقی
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق توافقي تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۶:۳۸:۵۹
7
بازدید
مشاوره حقوقی طلاق توافقی
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق توافقي تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۶:۳۸:۳۷
8
بازدید
مشاوره حقوقی طلاق به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۶:۳۵:۱۳
8
بازدید
مشاوره حقوقی طلاق به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۶:۳۴:۱۰
9
بازدید
مشاوره حقوقی چک به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - چک تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۶:۳۲:۳۷
9
بازدید
مشاوره حقوقی فرزند
ارسال شده در دسته بندی خانواده - فرزند تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۶:۳۱:۳۱
14
بازدید
مشاوره حقوقی ضبط صدا به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۵:۳۰:۵۳
17
بازدید
مشاوره حقوقی اثبات مالیکت
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۵:۲۸:۳۲
8
بازدید
مشاوره حقوقی حضانت فرزند
ارسال شده در دسته بندی خانواده - حضانت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۵:۲۶:۳۶
7
بازدید
مشاوره حقوقی فسخ نکاح به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - فسخ نکاح تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۵:۲۳:۲۹
5
بازدید
مشاوره حقوقی فرزند به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - فرزند تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۵:۲۱:۱۵
10
بازدید
مشاوره حقوقی مزاحمت در اینستاگرام به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی کیفری - مزاحمت اينستاگرام تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۵:۲۰:۳
5
بازدید
مشاوره حقوقی رابطه در ازدواج به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۵:۱۶:۲۰
5
بازدید
مشاوره حقوقی اپارتمان ها
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۵:۱۳:۵۵
6
بازدید
مشاوره حقوقی فسخ نکاح
ارسال شده در دسته بندی خانواده - فسخ نکاح تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۴:۵۳:۳۴
12
بازدید
مشاوره حقوقی مطالبه دیه به نرخ روز
ارسال شده در دسته بندی کیفری - مطالبه ديه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۴:۲۷:۳۹
9
بازدید
مشاوره حقوقی قانون کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۴:۱۳:۴۳
24
بازدید
مشاوره حقوقی طلاق به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۰:۴۲:۳۸
12
بازدید
مشاوره حقوقی ضرب و جرح
ارسال شده در دسته بندی کیفری - ضرب و جرح تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۰:۴۰:۳۶
15
بازدید
مشاوره حقوقی کلاهبرداری اینترنتی
ارسال شده در دسته بندی کیفری - كلاهبرداي تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۰:۳۶:۳۱
17
بازدید
مشاوره انلاین بیمه بیکاری و حقوق
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - بیمه بیکاری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۰:۳۴:۴۸
10
بازدید
مشاوره حقوقی چک
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - چک تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۰:۳۲:۵۴
9
بازدید
مشاوره حقوقی ازدواج
ارسال شده در دسته بندی خانواده - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۰:۲۹:۴۷
11
بازدید
مشاوره ارث به صورت
ارسال شده در دسته بندی انحصار وراثت - ارث تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۰:۱۷:۱۱
4
بازدید
مشاوره حقوقی چک به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - چک تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۰:۱۵:۳۵
5
بازدید
مشاوره حقوقی امور (حسبی)حجر
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - امور حجر تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۰:۱۱:۴۸
5
بازدید
مشاوره حقوقی دیوان عدالت
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۱۰:۸:۲۳
12
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۹:۵۳:۳۷
9
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۹:۴۶:۵۲
6
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۹:۴۵:۵۰
5
بازدید
مشاوره حقوقی الزام به تمکین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - الزام به تمکین تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۹:۴۲:۴۶
11
بازدید
مشاوره حقوقی الزام به تمکین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - الزام به تمکین تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۹:۴۲:۳۴
11
بازدید
مشاوره حقوقی فسخ فروشنامه به علت عدم پرداخت ثمن معامله
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - دعوی فسخ تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۸:۵:۳۰
9
بازدید
مشاوره حقوقی انلاین ارث
ارسال شده در دسته بندی انحصار وراثت - ارث تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۴/۱۵ | ۸:۲:۵

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

 

شماره مستقیم مشاوره با وکیل :9099070767 تماس از طریق تلفن ثابت

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید


 درخواست مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری (خانم حسینی) 09212242670
مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                       09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                                     09199398913

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

logo-samandehi
© 2014. « وکیل تلفنی ». تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.
footer logo طراحی سایت و سئو توسط رایا مارکتینگ
footer logo تولید محتوا توسط رایا مارکتینگ