موسسه وکیل تلفنی 476259-021

  • وکیل فاطمه علیزاده گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۷:۴۶:۴۱ تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۸
  • وکیل فاطمه علیزاده گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۷:۳۵:۳۸ تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۸
  • وکیل هادی توکلی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۱۵:۲۳ تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷
  • وکیل هادی توکلی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۱:۱۷:۴۳ تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷
  • سعید احمدیان گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۷:۵۸:۰ تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷
  • میلاد پوردهقان گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۵:۱۲:۳۳ تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷
  • میلاد پوردهقان گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۵:۱۰:۶ تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۳۱:۴۵ تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۲۷:۵ تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۱۲:۲۷ تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷
وبلاگ وکیل تلفنی انجمن وکیل تلفنی

مشاوره های حقوقی اخیر در

مشاوره حقوقی

دسته بندی ها

آخرین سوالات

سوال حقوقی خود را از وکلای ما بپرسید ( برای ارسال سوال کلیک نمائید )
5
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۲۸ | ۷:۳۰:۲۰
8
بازدید
مشاوره حقوقی استخدامی
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۲۷ | ۱۳:۲:۵۵
8
بازدید
مشاوره حقوقی مزاحمت تلفنی
ارسال شده در دسته بندی کیفری - مزاحمت تلفنی و آنلاین تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۲۷ | ۱۱:۳:۴۸
8
بازدید
مشاوره حقوقی مجازات فروش پایان نامه
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۲۶ | ۱۴:۵۷:۲۰
10
بازدید
مشاوره حقوقی الزام به تمکین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - الزام به تمکین تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۲۶ | ۱۴:۴۹:۱۰
13
بازدید
مشاور حقوقی بیمه
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۲۵ | ۱۲:۵۷:۵۳
12
بازدید
مشاوره حقوقی مطالبه ثمن معامله
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - مطالبه ثمن تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۲۵ | ۱۲:۵۲:۴۴
11
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۲۵ | ۱۲:۴۹:۳
10
بازدید
مشاور حقوقی پلمپ دفاتر تجاری
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۲۵ | ۱۲:۴۷:۴۷
10
بازدید
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۲۵ | ۱۲:۴۴:۴۳
8
بازدید
مشاوره حقوقی اخذ شناسنامه برای اتباع خارجی
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۲۴ | ۷:۱۴:۴۰
10
بازدید
مشاور حقوقی مزاحمت
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۲۲ | ۱۱:۳۳:۴۳
12
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۲۲ | ۱۱:۳۲:۳۰
8
بازدید
مشاوره حقوقی واخواهی
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۲۱ | ۷:۴۴:۲۸
12
بازدید
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۲۰ | ۱۰:۵۱:۴۳
6
بازدید
مشاوره حقوقی طلاق
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۲۰ | ۸:۵۵:۴۴
12
بازدید
مشاوره حقوقی قاچاق مواد مخدر
ارسال شده در دسته بندی کیفری - قاچاق مواد مخدر تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۲۰ | ۸:۴۷:۱۱
12
بازدید
مشاوره حقوقی سفته
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - سفته تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۹ | ۱۰:۲۹:۵۲
9
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۹ | ۱۰:۲۵:۳۱
11
بازدید
مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - الزام به تنظیم سند رسمی تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۹ | ۱۰:۲۴:۳۰
9
بازدید
مشاوره حقوقی طلاق
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۹ | ۱۰:۲۲:۳۰
9
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۹ | ۱۰:۲۰:۱۷
10
بازدید
مشاوره حقوقی تصرف عدوانی
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۹ | ۱۰:۶:۲۴
9
بازدید
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۹ | ۹:۵۹:۳۶
9
بازدید
مشاور حقوقی مطالبه ثمن معامله
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - مطالبه ثمن تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۷ | ۷:۴۲:۱۰
8
بازدید
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۷ | ۷:۳۷:۰
13
بازدید
مشاوره حقوقی چک
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - چک تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۷ | ۷:۳۵:۷
8
بازدید
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۷ | ۷:۳۱:۷
25
بازدید
مشاوره حقوقی جرائم پزشکی ناشی از حوادث و کار
ارسال شده در دسته بندی کیفری - جرائم پزشکی (حادثه ناشی از کار و تصادف) تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۵ | ۸:۴۲:۵۹
8
بازدید
مشاور حقوقی ثبت شرکت
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - ثبت شرکت یا موسسه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۵ | ۸:۳۹:۴۲
8
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۴ | ۱۴:۱۷:۴۳
14
بازدید
تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به دائمی
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۲ | ۲۱:۵۵:۱۸
14
بازدید
اتهام انتسابی به کلاهبرداری
ارسال شده در دسته بندی کیفری - کلاه برداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۱ | ۱۴:۳۷:۷
15
بازدید
مشاوره حقوقی طلاق
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۱ | ۱۰:۲۵:۴۹
13
بازدید
مشاور حقوقی دیه
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۱ | ۱۰:۲۳:۴۸
11
بازدید
مشاوره حقوقی قانون کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۰ | ۱۳:۳۵:۴۱
13
بازدید
مشاور حقوقی چک
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - چک تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۰ | ۱۱:۳۱:۱۹
9
بازدید
مشاور حقوقی طلاق
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۰ | ۱۱:۲۹:۵۳
12
بازدید
مشاور حقوقی ضرب وجرح
ارسال شده در دسته بندی کیفری - ضرب و جرح تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۰ | ۱۱:۲۸:۱۷
9
بازدید
مشاور حقوقی طلاق
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۹/۱۰ | ۱۱:۲۶:۱۲

 مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل دادگستری

021476259


              تلفن مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری 021476259               
پاسخگویی غیر اداری (حسینی)                                       09212242670
مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                              09199398913

شماره پیامک وکیل تلفنی                                    10000118119120
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                             vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                                vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                           lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

واحد مشاوره حقوقی شعبه اصفهان: خیابان پروین، نرسیده به عسگریه دوم، جنب پل عابر پیاده، طبقه فوقانی املاک سپاهان، طبقه اول واحد دوم

 واحد مشاوره حقوقی شعبه آمل مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

تلفن ثابت شعبه آمل:      01144272442

مامی فود          سفارش غذا خانگی

 

© 2014. « وکیل تلفنی ». تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.
footer logo طراحی سایت و سئو توسط رایا مارکتینگ
footer logo تولید محتوا توسط رایا مارکتینگ