موسسه وکیل تلفنی 476259-021

  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۰:۱۴:۵۸ تاریخ ۱۳۹۸/۴/۶
  • میثم ابولقاسم زاده گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۰:۱۰:۵۵ تاریخ ۱۳۹۸/۴/۶
  • وکیل هادی توکلی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۰:۲:۳۲ تاریخ ۱۳۹۸/۴/۶
  • وکیل هادی توکلی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۵۵:۴۶ تاریخ ۱۳۹۸/۴/۶
  • فرشاد موسی نژاد گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۵۴:۲۳ تاریخ ۱۳۹۸/۴/۶
  • ابوالفضل فرقانی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۲:۵۲:۲۵ تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵
  • فرشاد موسی نژاد گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۱:۵۱:۲۸ تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵
  • مهدی مهدوی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۲۰:۳ تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵
  • مهدی مهدوی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۲۰:۳ تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵
  • وکیل ریحانه یاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۵۸:۵۲ تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵
وبلاگ وکیل تلفنی انجمن وکیل تلفنی

مشاوره های حقوقی اخیر در

مشاوره حقوقی

دسته بندی ها

آخرین سوالات

سوال حقوقی خود را از وکلای ما بپرسید ( برای ارسال سوال کلیک نمائید )
2
بازدید
مشاوره حقوقی وصول وجه سفته
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - سفته تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۶ | ۸:۳۱:۲
2
بازدید
مشاوره حقوقی عقد موقت
ارسال شده در دسته بندی خانواده - الزام به تمکین تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۶ | ۸:۲۹:۵۱
7
بازدید
مشاوره حقوقی خیانت در امانت
ارسال شده در دسته بندی کیفری - خیانت در امانت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۵ | ۸:۴۲:۵۲
4
بازدید
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۵ | ۸:۴۰:۱۵
3
بازدید
مشاوره حقوقی املاک
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - خلع ید تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۵ | ۸:۳۸:۶
3
بازدید
مشاوره حقوقی بار معنایی واژه های حقوقی
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۵ | ۸:۳۵:۹
4
بازدید
مشاوره حقوقی الزام به انتقال سند رسمی ملک
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - الزام به تنظیم سند رسمی تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۵ | ۸:۳۳:۲۹
4
بازدید
مشاوره حقوقی برابر با اصل نمودن ابلاغیه ها و آراء دادگاه ها
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۵ | ۸:۳۱:۳۱
4
بازدید
مشاوره حقوقی استرداد ثمن معامله ملکی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - استردادمبیع و ثمن تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۵ | ۸:۲۹:۳
4
بازدید
مشاوره حقوقی جعل و خیانت در امانت
ارسال شده در دسته بندی کیفری - جعل تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۵ | ۸:۲۵:۲۵
3
بازدید
مشاوره حقوقی مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۵ | ۸:۲۲:۵۷
4
بازدید
مشاوره حقوقی الزام به تمکین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - الزام به تمکین تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۵ | ۸:۲۱:۱۲
4
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۴ | ۱۱:۴۷:۱۶
8
بازدید
مشاوره حقوقی بیمه شخص ثالث
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - بیمه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۳ | ۱۴:۳۶:۱۳
7
بازدید
مشاوره حقوقی تغییر نام خانوادگی
ارسال شده در دسته بندی ثبت احوال - تغییر نام و نام خانوادگی در شناسنامه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۳ | ۱۴:۳۴:۳۴
5
بازدید
مشاوره حقوقی استخدام
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۳ | ۱۴:۳۳:۳۱
10
بازدید
مشاوره حقوقی قرارداد اجاره
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اجاره تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۳ | ۱۰:۴۲:۳۲
12
بازدید
مشاوره حقوقی اعاده دادرسی
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۳ | ۹:۶:۲۹
11
بازدید
مشاوره حقوقی اعاده دادرسی
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۲ | ۱۵:۵۰:۵
10
بازدید
مشاوره حقوقی خسارت تاخیر تادیه
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۲ | ۱۱:۵۰:۴۱
9
بازدید
مشاوره حقوقی دیه
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۲ | ۱۱:۴۸:۳۵
11
بازدید
مشاوره حقوقی مزاحمت
ارسال شده در دسته بندی کیفری - مزاحمت تلفنی و آنلاین تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۲ | ۱۱:۴۶:۲۱
10
بازدید
مشاوره حقوقی شراکت در ملک
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - الزام به فروش مال مشاع تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۴/۲ | ۱۱:۴۳:۴
10
بازدید
مشاوره حقوقی طلاق از طرف زن
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۳/۳۰ | ۲۰:۴۲:۲۴
12
بازدید
مشاوره قانون کار توسط وکیل اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۳/۳۰ | ۲۰:۴۱:۳۱
11
بازدید
مشاوره حقوقی حضانت
ارسال شده در دسته بندی خانواده - حضانت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۳/۳۰ | ۱۱:۳۱:۷
8
بازدید
مشاوره حقوقی نفقه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - نفقه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۳/۳۰ | ۱۱:۹:۱۷
10
بازدید
مشاوره حقوقی پرونده مالیاتی
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۳/۳۰ | ۱۱:۸:۱۷
14
بازدید
مشاوره حقوقی حضانت
ارسال شده در دسته بندی خانواده - حضانت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۳/۳۰ | ۱۱:۷:۱۷
8
بازدید
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری توسط وکیل حقوق اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۳/۲۹ | ۲۲:۲:۴۶
9
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۳/۲۹ | ۱۰:۱۷:۲۴
14
بازدید
مشاوره حقوقی چک
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - چک تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۳/۲۷ | ۱۴:۳۵:۳۳
12
بازدید
مشاوره حقوقی رابطه نامشروع تعزیری
ارسال شده در دسته بندی کیفری - روابط نامشروع و زنا تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۳/۲۷ | ۱۴:۳۳:۵۷
9
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۳/۲۷ | ۱۴:۲۷:۱
8
بازدید
مشاوره حقوقی مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۳/۲۷ | ۸:۱۲:۳۷
13
بازدید
مشاوره حقوقی ارث
ارسال شده در دسته بندی خانواده - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۳/۲۶ | ۱۲:۱۱:۴۱
11
بازدید
مشاوره حقوقی حضانت فرزند
ارسال شده در دسته بندی خانواده - حضانت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۳/۲۵ | ۱۵:۵۶:۵۵
9
بازدید
مشاوره حقوقی کلاهبرداری
ارسال شده در دسته بندی کیفری - کلاه برداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۳/۲۵ | ۱۳:۲۰:۸
9
بازدید
مشاوره حقوقی تامین اجتماعی
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۳/۲۵ | ۸:۹:۱۹
11
بازدید
مشاوره حقوقی قانون تامین اجتماعی
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - بیمه بیکاری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۳/۲۴ | ۱۰:۱۷:۲

 مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل دادگستری

 

9099070767


              تلفن مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری 021476259               
پاسخگویی غیر اداری (حسینی)                                       09212242670
مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                              09199398913

شماره پیامک وکیل تلفنی                                    10000118119120
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                             vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                                vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                           lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

واحد مشاوره حقوقی شعبه اصفهان: خیابان پروین، نرسیده به عسگریه دوم، جنب پل عابر پیاده، طبقه فوقانی املاک سپاهان، طبقه اول واحد دوم

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

تلفن ثابت شعبه آمل:      01144272442

مامی فود          سفارش غذا خانگی

 

© 2014. « وکیل تلفنی ». تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.
footer logo طراحی سایت و سئو توسط رایا مارکتینگ
footer logo تولید محتوا توسط رایا مارکتینگ