موسسه وکیل تلفنی 476259-021

  • وکیل فاطمه علیزاده گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۳۵:۲۸ تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
  • وکیل فاطمه علیزاده گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۲۴:۵۷ تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
  • وکیل فاطمه علیزاده گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۲۴:۴ تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
  • مسعود خلفازاده گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۳:۵۰:۳۳ تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۰:۵ تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۵۰:۴ تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۴۷:۱۸ تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۱۵:۳۷ تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
  • وکیل شيرين رشيدى نيا گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۰:۱۶:۵۶ تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
  • حمید رضا دهقان گرامی : ارسال پرونده حقوقی شما با موفیت انجام شد ساعت ۲۱:۴۶ تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
وبلاگ وکیل تلفنی انجمن وکیل تلفنی

مشاوره های حقوقی اخیر در

مشاوره حقوقی

دسته بندی ها

آخرین سوالات

سوال حقوقی خود را از وکلای ما بپرسید ( برای ارسال سوال کلیک نمائید )
3
بازدید
مشاوره حقوقی ارث
ارسال شده در دسته بندی انحصار وراثت - ارث تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۱۴:۳۷:۹
2
بازدید
مشاوره حقوقی مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۱۲:۱۸:۶
3
بازدید
مشاوره حقوقی مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۱۲:۱۶:۳۲
3
بازدید
مشاوره حقوقی تخصصی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۸:۲۰:۵۷
4
بازدید
مشاوره حقوقی مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۱۴:۵۳:۵۶
4
بازدید
مشاوره حقوقی اثبات مالکیت
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۱۲:۵۰:۴۵
1
بازدید
مشاوره حقوقی تخصصی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۱۰:۹:۹
3
بازدید
مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - الزام به تنظیم سند رسمی تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۱۰:۶:۳۶
3
بازدید
مشاوره حقوقی تخصصی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۱۰:۵:۲۲
3
بازدید
مشاوره حقوقی حضانت
ارسال شده در دسته بندی خانواده - حضانت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۱۰:۲:۵۳
5
بازدید
مشاوره حقوقی فوری رابطه نامشروع
ارسال شده در دسته بندی کیفری - روابط نامشروع و زنا تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۹:۵۳:۴۹
6
بازدید
مشاوره حقوقی ضرب و جرح
ارسال شده در دسته بندی کیفری - ضرب و جرح تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۲:۳۰:۷
5
بازدید
مشاوره حقوقی تخصصی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۲:۲۷:۴۰
4
بازدید
مشاوره حقوقی تخصصی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۱:۴:۴۵
6
بازدید
مشاوره حقوقی تخصصی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱۳:۳۷:۷
5
بازدید
مشاوره حقوقی ضرب و جرح
ارسال شده در دسته بندی کیفری - ضرب و جرح تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱۳:۳۳:۲۱
4
بازدید
مشاوره حقوقی اثبات مالکیت
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱۳:۲۹:۴۴
5
بازدید
مشاوره حقوقی اعسار از پرداخت محکوم به
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱۳:۲۶:۵۵
5
بازدید
مشاوره حقوقی تخصصی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱۳:۲۴:۵۶
3
بازدید
نمونه سوالات دادگاه از شهود در پرونده اعسار
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اعسار از محکوم به تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۷:۴۹:۴۶
5
بازدید
مشاوره حقوقی اجرت المثل ایام تصرف
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۹:۵۲:۵۲
11
بازدید
مشاوره حقوقی تخصصی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۹:۵۰:۴۴
8
بازدید
مشاوره حقوقی مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۸:۳۱:۱۹
8
بازدید
مشاوره حقوقی تخصصی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۸:۲۷:۱۶
5
بازدید
مشاوره حقوقی مستثنیات درن
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۸:۲۳:۰
6
بازدید
مشاوره حقوقی اعلام رضایت در مرحله تجدیدنظر
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۱۳:۲۶:۵۰
8
بازدید
مشاوره حقوقی طلاق
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۱۱:۱۱:۵۷
12
بازدید
مشاوره حقوقی تخصصی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۸:۳۶:۲۰
8
بازدید
مشاوره حقوقی تخصصی دیوان عدالت
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۱۵:۱۳:۴۳
5
بازدید
مشاوره حقوقی مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۱۵:۱۰:۱۴
5
بازدید
مشاوره حقوقی مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۱۵:۸:۲۷
6
بازدید
مشاوره حقوقی مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۱۵:۵:۳۸
5
بازدید
مشاوره حقوقی مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۱۲:۱۳:۵۴
9
بازدید
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۹:۴۰:۸
7
بازدید
مشاوره حقوقی تخصصی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۹:۲۶:۲۵
6
بازدید
مشاوره حقوقی مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۹:۲۰:۵
7
بازدید
مشاوره حقوقی تخلیه عین مستاجره
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - تخلیه عین مستاجره تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۹:۶:۵۳
7
بازدید
مشاوره حقوقی تغیر نام
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - تغییر نام تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۱۳:۴۶:۳۹
7
بازدید
مشاوره حقوقی مطالبه وجه
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اعسار از هزینه دادرسی تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۹:۳۸:۱۱
6
بازدید
مهریه
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - ثبت شرکت یا موسسه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۹:۴:۳۷

 مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل دادگستری

 

9099070767


              تلفن مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری : 021476259           
پاسخگویی غیر اداری (حسینی)                                       09212242670
مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                              09199398913

شماره پیامک وکیل تلفنی                                    10000118119120
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                             vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                                vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                           lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

واحد مشاوره حقوقی شعبه اصفهان: خیابان پروین، نرسیده به عسگریه دوم، جنب پل عابر پیاده، طبقه فوقانی املاک سپاهان، طبقه اول واحد دوم

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

تلفن ثابت شعبه آمل:      01144272442

مامی فود          سفارش غذا خانگی

 

logo-samandehi
© 2014. « وکیل تلفنی ». تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.
footer logo طراحی سایت و سئو توسط رایا مارکتینگ
footer logo تولید محتوا توسط رایا مارکتینگ