موسسه وکیل تلفنی 476259-021

  • محمود دلیر عبدی نیا گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱:۱:۳۵ تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱
  • سیدحسن کیایی جمالی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۱:۱۰:۵۵ تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۱:۷:۲۶ تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۰:۵۷:۴۸ تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۰:۳۴:۷ تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰
  • سیدمحمد مهدی ابطحی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۰:۲۱:۱۰ تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰
  • وکیل ریحانه یاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۲۱:۳۴ تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰
  • وکیل ریحانه یاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۱۹:۴۲ تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰
  • وکیل ریحانه یاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۱۶:۳۶ تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰
  • وکیل ریحانه یاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۱۵:۲ تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰
وبلاگ وکیل تلفنی انجمن وکیل تلفنی

مشاوره های حقوقی اخیر در

مشاوره حقوقی

دسته بندی ها

آخرین سوالات

سوال حقوقی خود را از وکلای ما بپرسید ( برای ارسال سوال کلیک نمائید )
1
بازدید
مشاوره حقوقی قانون‌کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۳۰ | ۲۱:۸:۳۷
1
بازدید
مشاوره حقوقی قانون‌کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۳۰ | ۲۱:۸:۳۷
2
بازدید
مشاوره حقوقی فوری تمکین‌
ارسال شده در دسته بندی خانواده - الزام به تمکین تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۳۰ | ۲۰:۴۷:۴۱
3
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۳۰ | ۱۵:۲۰:۲۰
4
بازدید
مشاوره حقوقی فوری دیه
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۳۰ | ۱۵:۱۷:۱۹
3
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۳۰ | ۱۴:۴۳:۲۶
4
بازدید
مشاوره حقوقی فوری اداره و مالکیت مال مشاع
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - رفع تصرف تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۳۰ | ۱۲:۶:۱۰
4
بازدید
مشاوره حقوقی مطالبه مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۳۰ | ۱۲:۲:۴۴
4
بازدید
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۳۰ | ۱۱:۵۴:۳۰
3
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار توسط وکیل قانون کار
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۳۰ | ۸:۱۷:۲۲
3
بازدید
مشاوره حقوقی وصول وجه سفته
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - سفته تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۹ | ۱۰:۳۶:۳
4
بازدید
مشاوره حقوقی فوری تخلیه ملک توسط مستاجر
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - تخلیه عین مستاجره تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۹ | ۱۰:۳۰:۱۰
4
بازدید
مشاوره حقوقی فوری مطالبه نفقه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - نفقه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۸ | ۱۶:۱۳:۵
4
بازدید
مشاوره حقوقی داشتن سوء پیشینه در جرم خیانت در امانت
ارسال شده در دسته بندی کیفری - خیانت در امانت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۸ | ۱۶:۴:۳۴
18
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۸ | ۱۳:۲۸:۳۴
5
بازدید
مشاوره حقوقی امور خانواده
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۸ | ۱۲:۳۸:۲۸
16
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۸ | ۱۲:۱۶:۷
6
بازدید
مشاوره حقوقی امور خانواده
ارسال شده در دسته بندی خانواده - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۸ | ۱۲:۴:۴۵
6
بازدید
مشاوره حقوقی تغییر نام خانوادگی در شناسنامه
ارسال شده در دسته بندی ثبت احوال - تغییر نام و نام خانوادگی در شناسنامه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۸ | ۱۰:۲۳:۵۰
3
بازدید
مشاوره حقوقی تغییر نام خانوادگی در شناسنامه
ارسال شده در دسته بندی ثبت احوال - تغییر نام و نام خانوادگی در شناسنامه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۸ | ۱۰:۲۳:۴۷
3
بازدید
مشاوره حقوقی شکایت علیه وام گیرنده
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - مطالبه وجه رسید عادی تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۸ | ۸:۲۹:۳۹
4
بازدید
مشاوره حقوقی گرفتن مجوز
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۸ | ۷:۵۵:۵۹
4
بازدید
مشاوره حقوقی محاسبه ایام کارکرد
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۸ | ۷:۵۳:۴۷
4
بازدید
مشاوره حقوقی فوری الزام‌یه تنظیم سند رسمی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - الزام به تنظیم سند رسمی تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۶ | ۱۵:۵۰:۱۸
5
بازدید
مشاوره حقوقی شکایت از دانشگاه علوم پزشکی
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۶ | ۱۰:۴۴:۴۱
6
بازدید
مشا‌وره حقوققی فوری ثبت واقعه ازدواج موقت
ارسال شده در دسته بندی خانواده - ثبت واقعه ازدواج تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۶ | ۱۰:۳۱:۴۶
3
بازدید
مشاوره حقوقی فسخ قولنامه
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - دعوی فسخ تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۶ | ۱۰:۲۳:۵۳
2
بازدید
مشاوره حقوقی فوری ثبت علامت و برند
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - ثبت برند، علامت یا لوگو تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۶ | ۱۰:۱۴:۱۴
6
بازدید
مشاوره حقوقی جعل توسط وکیل
ارسال شده در دسته بندی کیفری - جعل تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۶ | ۹:۴۳:۵۲
3
بازدید
مشاوره حقوقی فوری ‌پرونده سرقت
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سرقت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۶ | ۹:۳۳:۲۲
9
بازدید
مشاوره حقوقی مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۴ | ۱۶:۳:۴۹
12
بازدید
مشاوره حقوقی فوری عقد موقت
ارسال شده در دسته بندی خانواده - ثبت واقعه ازدواج تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۴ | ۱۶:۰:۵۳
12
بازدید
مشاوره حقوقی وصول وجه چک
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - چک تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۴ | ۱۰:۵۲:۳۹
6
بازدید
مشاوره حقوقی ارث و وصیت
ارسال شده در دسته بندی انحصار وراثت - ارث تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۳ | ۱۳:۵۵:۶
7
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۳ | ۱۳:۴۰:۱۰
7
بازدید
مشاوره حقوقی درخواست فسخ معامله به استناد خیارات قانونی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - دعوی فسخ تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۳ | ۱۳:۳۶:۳۱
6
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۳ | ۱۳:۲۶:۲۹
5
بازدید
مشاوره حقوقی نگارش دادخواست به دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۳ | ۷:۱۶:۳۴
6
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار رایگان
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۳ | ۷:۸:۳۱
4
بازدید
مشاوره حقوقی پرونده اداره کارگر
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۸/۷/۲۲ | ۱۶:۵۹:۵۰

 مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل دادگستری

 

9099070767


              تلفن مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری : 021476259           
پاسخگویی غیر اداری (حسینی)                                       09212242670
مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                              09199398913

شماره پیامک وکیل تلفنی                                    10000118119120
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                             vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                                vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                           lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

واحد مشاوره حقوقی شعبه اصفهان: خیابان پروین، نرسیده به عسگریه دوم، جنب پل عابر پیاده، طبقه فوقانی املاک سپاهان، طبقه اول واحد دوم

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

تلفن ثابت شعبه آمل:      01144272442

مامی فود          سفارش غذا خانگی

 

logo-samandehi
© 2014. « وکیل تلفنی ». تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.
footer logo طراحی سایت و سئو توسط رایا مارکتینگ
footer logo تولید محتوا توسط رایا مارکتینگ