موسسه وکیل تلفنی

  • وکیل ملیکا محبوبی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۸:۳۹:۳۷ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸
  • وکیل صلاح محمودی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۸:۴:۲۵ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸
  • نوید مرادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۷:۳۶:۲۱ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸
  • نوید مرادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۷:۳۰:۲۱ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸
  • نوید مرادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۷:۸:۴۵ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸
  • محمد رضا جعفری محمد رضا جعفری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۷:۸:۲۴ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸
  • نوید مرادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۷:۰:۵۴ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸
  • نوید مرادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۵۹:۲۷ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸
  • غلامرضا بهنامی غلامرضا بهنامی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۴۹:۱۶ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸
  • نوید مرادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۲۸:۳ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره های حقوقی اخیر در

مشاوره حقوقی

دسته بندی ها

آخرین سوالات

سوال حقوقی خود را از وکلای ما بپرسید ( برای ارسال سوال کلیک نمائید )
13
بازدید
مشاوره حقوقی سوءپیشینه با وکیل پایه یک کیفری
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سوء پيشينه تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۲:۲۳:۱۲
8
بازدید
مشاوره حقوقی دعاوی وقف رایگان با وکیل
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - دعاوی وقف تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۲:۲۲:۱۶
20
بازدید
مشاوره حقوقی حضانت با وکیل امور خانواده رایگان
ارسال شده در دسته بندی خانواده - حضانت تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۲:۲۰:۴۴
11
بازدید
مشاوره حقوقی طلاق به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۲:۱۹:۱۷
11
بازدید
مشاوره حقوقی تخلیه عین مستاجره رایگان
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - تخلیه عین مستاجره تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۲:۱۸:۳۰
9
بازدید
مشاوره حقوقی در خواست حصر وراثت با وکیل آنلاین
ارسال شده در دسته بندی مشاوره حقوقی ارث - درخواست انحصار وراثت تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۲:۱۷:۳۰
4
بازدید
مشاوره حقوقی مطالبه سهم الارث رایگان با وکیل
ارسال شده در دسته بندی مشاوره حقوقی ارث - مطالبه سهم الارث تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۲:۱۵:۵۵
10
بازدید
مشاوره حقوقی طلاق به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۲:۱۳:۰
10
بازدید
مشاوره حقوقی ضرب و جرح با وکیل کیفری به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی کیفری - ضرب و جرح تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۲:۱۱:۳۸
10
بازدید
مشاوره حقوقی مزاحمت تلگرامی با وکیل به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی کیفری - مزاحمت تلگرامی تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۱:۵۹:۳۳
6
بازدید
مشاوره حقوقی نفقه با وکیل خانواده به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - نفقه تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۱:۵۵:۲۳
9
بازدید
مشاوره حقوقی طلاق توافقی به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق توافقي تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۱:۴۳:۳۳
5
بازدید
مشاوره حقوقی پیشگیرانه برای سهم الارث
ارسال شده در دسته بندی مشاوره حقوقی ارث - مشاوره حقوقی پیشگیرانه برای سهم الارث تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۱:۳۸:۵۴
6
بازدید
مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری رایگان و آنلاین
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۱:۳۶:۲۹
8
بازدید
مشاوره حقوقی طلاق به صورت انلاین با وکیل خانواده
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۱:۳۴:۱۶
8
بازدید
مشاوره حقوقی ضرب و جرح با وکیل حوزه کیفری به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی کیفری - ضرب و جرح تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۱:۳۰:۱۰
10
بازدید
مشاوره حقوقی مهریه به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۱:۲۸:۵۷
5
بازدید
مشاوره حقوقی نگارش دادخواست با وکیل رایگان
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - نگارش دادخواست تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۱:۲۷:۳۴
7
بازدید
مشاوره حقوقی طلاق به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۱:۲۴:۵۳
7
بازدید
مشاوره حقوقی مهریه به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۱:۲۱:۵۸
9
بازدید
مشاوره حقوقی طلاق به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۱:۱۸:۳۴
4
بازدید
مشاوره حقوقی قانون کار با وکیل حوزه کار
ارسال شده در دسته بندی مشاوره حقوقی قانون کار - درخواست مشاوره قانون کار تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۱:۱۷:۳۵
6
بازدید
مشاوره حقوقی قانون کار با وکیل حوزه کار رایگان
ارسال شده در دسته بندی مشاوره حقوقی قانون کار - درخواست مشاوره قانون کار تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۱:۱۵:۳
4
بازدید
مشاوره حقوقی مطالبه سهم الارث رایگان
ارسال شده در دسته بندی مشاوره حقوقی ارث - مطالبه سهم الارث تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۱:۳:۱۸
6
بازدید
مشاوره حقوقی مزاحمت تلفنی با وکیل آنلاین
ارسال شده در دسته بندی کیفری - مزاحمت تلفنی و آنلاین تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۱:۲:۲۴
5
بازدید
مشاوره حقوقی حضانت با وکیل امور خانواده رایگان
ارسال شده در دسته بندی خانواده - حضانت تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۰:۵۷:۵۳
8
بازدید
مشاوره حقوقی نگارش قرار داد طراحی سایت با وکیل
ارسال شده در دسته بندی نگارش انواع قرارداد - نگارش قرارداد طراحی سایت تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۰:۵۶:۲۵
6
بازدید
مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - الزام به تنظیم سند رسمی تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۰:۵۳:۵۱
8
بازدید
مشاوره حقوقی نفقه با وکیل خانواده به صورت انلاین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - نفقه تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۰:۵۱:۳۴
7
بازدید
مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری رایگان
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۰:۵۰:۱۸
7
بازدید
مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری رایگان و آنلاین
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۰:۲۴:۴۷
9
بازدید
مشاوره حقوقی دعوی فسخ معامله با وکیل
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - دعوی فسخ تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۰:۲۳:۲۶
6
بازدید
مشاوره حقوقی ثبت واقعه ازدواج با وکیل رایگان
ارسال شده در دسته بندی خانواده - ثبت واقعه ازدواج تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۰/۱/۲۸ | ۱۰:۲۲:۴

چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۱۵.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۲۵.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۳۵.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۴۵.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۶۰.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل ۱۰۰.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حضوری ۲۰۰.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی): ۰۲۱-۴۷۶۲۵۹

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان (ویژه شرایط کرونا)

021476259

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه رشتچی - پلاک 14 - طبقه اول - واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران: آمل - روبروی افتاب 60 - مجتمع تجاری محسنی - طبقه اول - واحد 102.

 

 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی