موسسه وکیل تلفنی 476259-021

  • وکیل مهسا عباسی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۳۵:۱ تاریخ ۱۳۹۷/۳/۵
  • وکیل مهسا عباسی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۳۱:۵۷ تاریخ ۱۳۹۷/۳/۵
  • وکیل مهسا عباسی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۲۹:۲۴ تاریخ ۱۳۹۷/۳/۵
  • وکیل مهسا عباسی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۲۶:۱۱ تاریخ ۱۳۹۷/۳/۵
  • وکیل مهسا عباسی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۸:۳۱ تاریخ ۱۳۹۷/۳/۵
  • وکیل مرضیه توانگر گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۴:۱۵:۸ تاریخ ۱۳۹۷/۳/۵
  • وکیل مرضیه توانگر گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۴۱:۵۲ تاریخ ۱۳۹۷/۳/۴
  • مصطفی محمودی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۲:۲:۴۴ تاریخ ۱۳۹۷/۳/۳
  • وکیل فاطمه علیزاده گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۲:۲۱ تاریخ ۱۳۹۷/۳/۳
  • وکیل فاطمه علیزاده گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۰:۴۳:۱۰ تاریخ ۱۳۹۷/۳/۳
وبلاگ وکیل تلفنی انجمن وکیل تلفنی

مشاوره های حقوقی اخیر در

مشاوره حقوقی

دسته بندی ها

آخرین سوالات

سوال حقوقی خود را از وکلای ما بپرسید ( برای ارسال سوال کلیک نمائید )
1
بازدید
مشاوره حقوقی بیع نامه
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۳/۵ | ۹:۴۲:۲
1
بازدید
مشاوره حقوقی قانون کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۳/۵ | ۹:۲۹:۳۲
1
بازدید
مشاوره حقوقی ضرب و جرح
ارسال شده در دسته بندی کیفری - ضرب و جرح تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۳/۵ | ۹:۲۳:۴۱
1
بازدید
مشاوره حقوقی ضرب و جرح
ارسال شده در دسته بندی کیفری - ضرب و جرح تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۳/۵ | ۹:۲۱:۱۰
1
بازدید
مشاوره حقوقی اثبات مالکیت
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۳/۵ | ۹:۱۹:۱
1
بازدید
مشاوره حقوقی اجاره
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اجاره تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۳/۵ | ۹:۱۰:۳۲
4
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۳/۲ | ۸:۳۱:۱۵
6
بازدید
مشاوره حقوقی اثبات مالکیت
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۳۱ | ۸:۵۵:۲۲
7
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۳۱ | ۸:۴۶:۹
4
بازدید
مشاوره حقوقی قانون کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۳۰ | ۱۵:۲۷:۱۸
10
بازدید
مشاوره حقوقی چک
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - چک تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۳۰ | ۱۳:۵۸:۱۸
5
بازدید
مشاوره حقوقی ودیعه
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۹ | ۱۵:۷:۳۷
5
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۹ | ۱۵:۴:۳۴
7
بازدید
مشاوره حقوقی تغییر شناسنامه
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - تغییر نام خانوادگی تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۹ | ۱۲:۴۶:۵
8
بازدید
مشاوره حقوقی سرقت
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سرقت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۹ | ۱۰:۱۶:۵۳
7
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۹ | ۹:۵۳:۲۸
8
بازدید
مشاوره حقوقی سوء پیشینه
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۷ | ۸:۴۷:۱۸
9
بازدید
مشاوره حقوقی چک
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - چک تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۷ | ۸:۴۵:۲۸
7
بازدید
مشاوره حقوقی فرزند
ارسال شده در دسته بندی خانواده - فرزند تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۶ | ۱۴:۲۵:۲۷
5
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۶ | ۱۴:۲۱:۴۹
7
بازدید
مشاوره حقوقی آدم ربایی
ارسال شده در دسته بندی کیفری - آدم ربایی تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۶ | ۸:۳۶:۱۰
6
بازدید
مشاوره حقوقی بیمه
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - بیمه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۶ | ۸:۳۴:۲۴
6
بازدید
مشاوره حقوقی سرقت
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سرقت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۶ | ۸:۳۲:۴
6
بازدید
مشاوره حقوقی اثبات مالکیت
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۵ | ۱۴:۴۳:۵۴
8
بازدید
مشاوره حقوقی مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۵ | ۱۳:۵۴:۵۴
6
بازدید
مشاوره حقوقی قانون کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۴ | ۱۳:۵۵:۳۹
6
بازدید
مشاوره حقوقی تنظیم وصیت نامه
ارسال شده در دسته بندی نگارش قرارداد - نگارش انواع قراردادها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۴ | ۱۳:۲:۲۱
5
بازدید
مشاوره حقوقی اثبات مالکیت
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۴ | ۱۱:۵۳:۶
6
بازدید
مشاوره حقوقی اداره کار
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۴ | ۱۱:۴۷:۵۲
6
بازدید
مشاوره حقوقی اثبات مالکیت
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۴ | ۱۱:۴۳:۱۳
4
بازدید
مشاوره حقوقی تخلف پزشکی
ارسال شده در دسته بندی کیفری - جرائم پزشکی (حادثه ناشی از کار و تصادف) تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۲ | ۱۴:۴۰:۰
6
بازدید
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۲ | ۱۴:۳۷:۴۶
6
بازدید
مشاوره حقوقی شرکت سهامی
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۲ | ۱۴:۳۶:۲۸
6
بازدید
مشاوره حقوقی نگارش قراردادها
ارسال شده در دسته بندی نگارش قرارداد - نگارش انواع قراردادها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۲ | ۱۴:۲۶:۳
6
بازدید
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۲ | ۱۴:۲۲:۰
7
بازدید
مشاوره حقوقی روابط نامشروع
ارسال شده در دسته بندی کیفری - روابط نامشروع و زنا تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۲ | ۱۴:۲۰:۵۵
7
بازدید
مشاوره حقوقی تخلف پزشکی
ارسال شده در دسته بندی کیفری - جرائم پزشکی (حادثه ناشی از کار و تصادف) تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۰ | ۱۱:۴۷:۱۷
8
بازدید
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۲۰ | ۱۱:۴۴:۳۹
6
بازدید
مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - دیوان عدالت اداری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۷/۲/۱۹ | ۱۲:۳۲:۱۱

 مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل دادگستری

 

9099070767
              تلفن مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری 021476259               
پاسخگویی غیر اداری (حسینی)                                       09212242670
مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                              09199398913

شماره پیامک وکیل تلفنی                                    10000118119120
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                             vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                                vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                           lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات موسسه  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

واحد مشاوره حقوقی شعبه اصفهان: خیابان پروین، نرسیده به عسگریه دوم، جنب پل عابر پیاده، طبقه فوقانی املاک سپاهان، طبقه اول واحد دوم

 واحد مشاوره حقوقی شعبه آمل مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

تلفن ثابت شعبه آمل:      01144272442

مامی فود          سفارش غذا خانگی

 

© 2014. « وکیل تلفنی ». تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.
footer logo طراحی سایت و سئو توسط رایا مارکتینگ
footer logo تولید محتوا توسط رایا مارکتینگ