موسسه وکیل تلفنی

  • فاطمه پوررستمی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۳:۱۹:۵۳ تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶
  • عباس صفارزاده گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۳:۱۷:۱۰ تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶
  • فیروز عباسی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۹:۱۶:۱۰ تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶
  • علیرضا ودود گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۲:۴۸:۴۱ تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۵
  • محمدرضا قاسمی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۳:۴۰:۱۷ تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۴
  • مهدی بالود گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۲۰:۴ تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۳
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۸:۵۰ تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۳
  • وحید نعمتی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۸:۵۰:۹ تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲
  • امیر حسن فرامرزی اصل گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۲۵:۵۶ تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲
  • وکیل فریبرز ذوالفقاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۵:۴۸ تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره های حقوقی اخیر در

مشاوره حقوقی

دسته بندی ها

آخرین سوالات

سوال حقوقی خود را از وکلای ما بپرسید ( برای ارسال سوال کلیک نمائید )
3
بازدید
درخواست مشاوره ی کیفری تلفنی با وکیل در مورد اتهام تخریب لباس در مغازه
ارسال شده در دسته بندی کیفری - تخریب تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۶ | ۷:۲۹:۱۷
1
بازدید
درخواست مشاوره ی کیفری فوری با وکیل در مورد دریافت پول توسط کانال صیغه یابی
ارسال شده در دسته بندی کیفری - كلاهبرداي تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۶ | ۷:۲۵:۵۶
5
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی با وکیل در مورد دریافت وجه چک
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - چک تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۶ | ۷:۲۴:۴۷
1
بازدید
درخواست مشاوره ی کیفری با وکیل در مورد محکوم به فروش مالغیر
ارسال شده در دسته بندی کیفری - انتقال مال غیر تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۶ | ۷:۲۲:۳۹
1
بازدید
درخواست مشاوره ی قضایی وکیل در مورد کلاهبرداری از طریق تتر
ارسال شده در دسته بندی کیفری - كلاهبرداي تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۶ | ۷:۲۱:۲۱
2
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد نحوه ی گزارش حیوان آزاری در شهر
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۶ | ۷:۱۶:۲۴
2
بازدید
درخواست مشاوره ی کیفری با وکیل در مورد شکایت اعاده ی حیثیت
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۶ | ۷:۱۳:۱۳
3
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی خانواده با وکیل در مورد اثبات داشتن رابطه ی جنسی با شوهر
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۶ | ۷:۱۱:۲۳
1
بازدید
درخواست مشاوره ی کیفری تخصصی با وکیل در مورد کلاهبرداری توسط وکیل
ارسال شده در دسته بندی کیفری - كلاهبرداي تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۶ | ۷:۸:۲
1
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی تخصصی با وکیل در مورد ارث از دیه ی شعید
ارسال شده در دسته بندی مشاوره حقوقی ارث - تقسیم ماترک تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۶ | ۷:۰:۵۴
1
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی تلفنی با وکیل در مورد بیمه ی بیکاری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - بیمه بیکاری تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۶ | ۶:۵۹:۲۲
4
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد طلاق به دلیل اتهام خیانت
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۶ | ۶:۵۶:۴۱
1
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی با وکیل در مورد رفع مسدودیت کارت
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - رفع تصرف تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۶ | ۶:۵۲:۴۵
1
بازدید
درخواست مشاوره ی کیفری ارزان با وکیل در مورد داشتن مزاحم تلفنی
ارسال شده در دسته بندی کیفری - مزاحمت تلفنی و آنلاین تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۶ | ۶:۴۷:۲۰
2
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل برداشت ۵ ملیون از کارت توسط دیگری
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سرقت تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۶ | ۶:۴۳:۱۷
2
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی خانواده با وکیل در مورد راه ندادن زوجه به منزل توسط زوج
ارسال شده در دسته بندی خانواده - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۶ | ۶:۴۱:۴۶
1
بازدید
درخواست مشاوره ی کیفری با وکیل در مورد ادعایرسرقت خودرو
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سرقت تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۶ | ۶:۴۰:۳۶
1
بازدید
درخواست مشاوره ی قضایی با وکیل در مورد ابلا عیه ی معرفی خود به زندان
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۶ | ۶:۳۶:۲۰
3
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی فوری با وکیل ملکی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۵ | ۷:۱۸:۱۸
4
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد انحصار وراثت
ارسال شده در دسته بندی مشاوره حقوقی ارث - درخواست حصر وراثت تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۵ | ۷:۱۶:۱۸
1
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی با وکیل در مورد پیگیری نکردن پرونده
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - نگارش دادخواست تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۵ | ۷:۱۵:۶
1
بازدید
درخواست مشاوره ی کیفری با وکیل در مورد حکم مشارکت در آدم ربایی
ارسال شده در دسته بندی کیفری - آدم ربایی تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۵ | ۷:۱۲:۹
7
بازدید
درخواست مشاوره ی کیفری با وکیل در مورد تهدید فحاشی و کتک کاری توسط شوهر
ارسال شده در دسته بندی خانواده - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۵ | ۷:۱۰:۲۴
1
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد ضامن شدن
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - مطالبه طلب تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۵ | ۷:۸:۵۲
1
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی با وکیل در مورد تعویض کپسول خودرو
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۵ | ۷:۱:۳۲
1
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی با وکیل در مورد سیم کارت مادر
ارسال شده در دسته بندی مشاوره حقوقی ارث - تقسیم ماترک تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۵ | ۷:۰:۲۵
1
بازدید
درخواست مشاوره ی قضایی با وکیل در مورد اتهام تقلب در کنکور
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۲/۹/۱۵ | ۶:۵۹:۱۷

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه رشتچی - پلاک 14 - طبقه اول - واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران:

استان: مازندران، شهرستان : آمل، بخش : مرکزی، شهر: آمل، خیابان طالب آملی کوچه توحید4[نیما 3]کوچه توحید6[نیما4]، پلاک 36 طبقه اول واحد اول تلفن اداری:01144442509

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی