موسسه وکیل تلفنی

  • وکیل فریبرز ذوالفقاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۹:۵۸:۴۵ تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲
  • وکیل فریبرز ذوالفقاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۹:۵۵:۱۰ تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲
  • وکیل سجاد جداخانلو گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۹:۲۶:۴۷ تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲
  • احمد رحمانی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۰:۴۱:۴۷ تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۲۲:۳۲ تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۲۱:۳۹ تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱
  • وکیل شورش جهانگیری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۵۴:۱۲ تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱
  • سیمین محمودی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۳:۲۲:۵۸ تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱
  • وکیل شورش جهانگیری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۵۹:۱۶ تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱
  • سمکو محمدپور گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۸:۰:۹ تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۰
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره های حقوقی اخیر در

مشاوره حقوقی

دسته بندی ها

آخرین سوالات

سوال حقوقی خود را از وکلای ما بپرسید ( برای ارسال سوال کلیک نمائید )
6
بازدید
مشاوره حقوقی در مورد تقاضای پابند الکترونیک از دادگاه تجدید نظر
ارسال شده در دسته بندی کیفری - بررسی رای دادگاه کیفری تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۲ | ۱۹:۲۸:۲۱
6
بازدید
مشاوره حقوقی در خصوص شکایت از قاضی به دلیل تخلف وعدم صلاحیت رسیدگی
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۲ | ۱۹:۱۶:۲۲
5
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد بیمه
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - بیمه تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۵:۲۹:۳۶
13
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد طلاق
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۵:۲۵:۴۱
12
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد کلاهبرداری
ارسال شده در دسته بندی کیفری - كلاهبرداي تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۵:۲۴:۳۰
6
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد مقصر تصادف
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - نگارش دادخواست تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۵:۲۱:۵۴
8
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل ملکی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - تخلیه عین مستاجره تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۵:۲۰:۳۴
8
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل درمورد هک کردن گوشی
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۵:۱۸:۳۲
11
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد پرونده ی توهین
ارسال شده در دسته بندی کیفری - توهین و تهدید تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۴:۷:۳۰
9
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد کمیسیون
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۴:۶:۳۱
7
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد باطل شدن حکم جلب
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۴:۵:۲۲
8
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد الزام به تمکین
ارسال شده در دسته بندی خانواده - الزام به تمکین تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۳:۳۳:۴۱
9
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد دادخواست اعسار
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اعسار از محکوم به تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۳:۳۰:۲۵
8
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد مزاحمت با واتساب
ارسال شده در دسته بندی کیفری - مزاحمت تلفنی و آنلاین تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۳:۲۸:۱۳
6
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد ملاقات با فرزند
ارسال شده در دسته بندی خانواده - فرزند تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۳:۲۵:۶
6
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد حکم جلب
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۳:۲۳:۲۱
11
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد رابطه نامشروع
ارسال شده در دسته بندی کیفری - روابط نامشروع و زنا تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۳:۲۱:۳۶
9
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل خانواده در مورد مهریه ی اتباع
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۳:۱۸:۲۹
7
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل ملکی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۳:۹:۱۲
6
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل ملکی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - ابطال سند مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۳:۷:۴۱
8
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد نگارش لایحه
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - نگارش دادخواست تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۳:۶:۲۵
9
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد انحصار وراثت
ارسال شده در دسته بندی مشاوره حقوقی ارث - درخواست انحصار وراثت تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۳:۰:۴۶
11
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد طلاق یک طرفه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۲:۵۹:۳۶
6
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد تخریب خودرو
ارسال شده در دسته بندی کیفری - تخریب تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۲:۵۵:۵۳
6
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد آزمایش dna
ارسال شده در دسته بندی خانواده - فرزند تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۲:۳۲:۲۷
5
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد آزمایش dna
ارسال شده در دسته بندی خانواده - فرزند تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۲:۲۷:۳۸
6
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد اعلان جواز
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۳/۱ | ۱۲:۲۶:۲۷
8
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد خرید خدمت سربازی
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۲/۳۱ | ۱۲:۵۵:۵
12
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد پرداخت پول اضافی به کاشی کار
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - مطالبه طلب تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۲/۳۱ | ۱۲:۵۳:۱۵
11
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد توجه نکردن زوج به زوجه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۲/۳۱ | ۱۲:۵۱:۴۷
9
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد جدا کردن یارانه
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۲/۳۱ | ۱۲:۵۰:۴۲
8
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد ضرب وجرح فرزندان توسط پدر
ارسال شده در دسته بندی کیفری - ضرب و جرح تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۲/۳۱ | ۱۲:۴۹:۱
12
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد به اجرا گذاشتن مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۲/۳۱ | ۱۲:۴۷:۴
9
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد اعتراض به رای دیوان
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - نگارش دادخواست تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۲/۳۱ | ۱۲:۴۶:۸
12
بازدید
درخواست مشاوره ی حقوقی آنلاین با وکیل در مورد مشکوک بودن زوجه به زوج
ارسال شده در دسته بندی خانواده - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۴۰۱/۲/۳۱ | ۱۲:۴۲:۶

جهت پرداخت بر روی تصویر کلیک نمایید:

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان (ویژه شرایط کرونا)

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

what's app Button

 

ایمیل وکیل تلفنی

[email protected]

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

[email protected]

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

[email protected]

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه رشتچی - پلاک 14 - طبقه اول - واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران: آمل - روبروی افتاب 60 - مجتمع تجاری محسنی - طبقه اول - واحد 102.

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی