موسسه وکیل تلفنی

  • آزاده صیادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۵۷:۵۹ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • آزاده صیادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۵۲:۵۲ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل الهام جاویدانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۳۶:۳۸ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۳۵:۴۹ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • سحر زینالی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۲:۲۱:۷ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۹:۲ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • علی جعفرزاده گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۷:۵۴:۱۳ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۷:۴۵:۱۵ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • وکیل ریحانه کشاورزیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۲۱:۵۲ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
  • زهرا رهبرنیا گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۹:۳۹:۳ تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره های حقوقی اخیر در

مشاوره حقوقی

دسته بندی ها

آخرین سوالات

سوال حقوقی خود را از وکلای ما بپرسید ( برای ارسال سوال کلیک نمائید )
10
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی شرایط پرداخت نفقه فرزند توسط پدر
ارسال شده در دسته بندی خانواده - نفقه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۸ | ۲۱:۳۰:۵۳
4
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی مطالبه نفقه از جد پدری
ارسال شده در دسته بندی خانواده - نفقه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۸ | ۲۱:۲۹:۱۱
7
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی نفقه فرزند دختر
ارسال شده در دسته بندی خانواده - نفقه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۸ | ۲۱:۲۷:۴۷
3
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند اتومبیل توسط ورثه
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - الزام به تنظیم سند اتومبیل تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۸ | ۲۱:۱۷:۱
4
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی ادامه کار کارمند در یک مجموعه با تغییر کارفرما
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۸ | ۱۹:۴۴:۰
5
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی صدور کارشناس جهت تأیین نفقه زوجه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - نفقه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۸ | ۱۸:۵۰:۱۴
7
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی رفع توقیف خودرو جهت پرداخت مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۸ | ۱۸:۳۳:۲۸
11
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی مدارک لازم برای دادخواست طلاق
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۸ | ۱۶:۴۷:۳۵
10
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی اقدام به تفکیک ملک
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - الزام به تفکیک ملک تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۸ | ۱۵:۵۵:۵۶
18
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی جدایی به صورت توافقی چقدر زمان میبرد؟
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق توافقي تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۸ | ۱۵:۳۳:۷
11
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی رایگان حضانت پدر
ارسال شده در دسته بندی خانواده - حضانت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۸ | ۱۵:۲۵:۴۱
12
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی کلاهبرداری رایانه ای
ارسال شده در دسته بندی کیفری - کلاهبرداری رایانه ای تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۸ | ۱۴:۳۹:۴۴
11
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی شرایط پرداخت نفقه به زوجه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - نفقه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۸ | ۱۴:۳۰:۲۶
9
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی انتقال سند مالکیت به افراد زیر18 سال
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - تایید قولنامه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۸ | ۱۴:۱۹:۳۲
26
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی در خصوص وضعیت حقوقی مهریه بعد از احراز عیب در زن
ارسال شده در دسته بندی خانواده - فسخ نکاح تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۸ | ۱:۵۴:۱۴
19
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی در خصوص صیغه 99 ساله
ارسال شده در دسته بندی خانواده - دعاوی عقد موقت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۸ | ۱:۵۰:۵۱
11
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی مطالبه مهریه بعد از کم کردن مهریه در دفترخانه اسناد رسمی
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۷ | ۲۳:۵۵:۳۸
17
بازدید
مشاوره حقوقی نحوه وصول چک بلامحل
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - چک تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۷ | ۲۳:۳:۴۳
13
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی شکایت ازکارفرما به دلیل حقوق کم
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۷ | ۲۲:۷:۲۱
22
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی طلاق بعلت اعتیاد زوج به موارد مخدر از نوع شیشه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۷ | ۲۰:۴۴:۲۶
10
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی بیمه بیکاری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - بیمه بیکاری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۷ | ۲۰:۴۲:۴۱
8
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی مطالبه بیمه بیکاری
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - بیمه بیکاری تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۷ | ۲۰:۳۸:۵۸
14
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی ترک از خانه توسط زن مطلقه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۷ | ۲۰:۳:۹
5
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی دیرکرد و تاخیر در پرداخت حق و حقوق و سنوات
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۷ | ۱۹:۵۸:۴۰
12
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی رد دعوای فسخ نکاح
ارسال شده در دسته بندی خانواده - فسخ نکاح تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۷ | ۱۹:۵۶:۵۳
4
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی شکایت از اداره دولتی
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - اداره کار تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۷ | ۱۹:۴۷:۱۱
7
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی طلاق خلعی
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۷ | ۱۹:۴۲:۱۷
20
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی دریافت حکم جلب برای مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۷ | ۱۳:۴۸:۴
14
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی نگارش قرارداد بابت کار غیرقانونی
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - نگارش انواع قراردادهاي حقوقي تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۷ | ۱۳:۴۶:۳۳
30
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی ثبت رسمی ازدواج موقت
ارسال شده در دسته بندی خانواده - ثبت واقعه ازدواج تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۷ | ۱:۳۶:۳۸
25
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی فوت یکی از زوجین در زمان عده فسخ ازدواج
ارسال شده در دسته بندی خانواده - فسخ نکاح تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۷ | ۱:۳۴:۵۵
25
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی عنوان کیفری ازدواج بدون اذن پدر
ارسال شده در دسته بندی خانواده - اجازه ازدواج از دادگاه برای دختر تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۷ | ۱:۳۲:۱۲
18
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی حکم ازدواج با دو خواهر
ارسال شده در دسته بندی خانواده - بطلان نکاح تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۷ | ۱:۲۷:۱
15
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی اجاره سرقفلی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اجاره تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۷ | ۱:۲۵:۳۴
14
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی حبس تعلیق در پرونده حمل و نگهداری مواد مخدر
ارسال شده در دسته بندی کیفری - حمل و نگهداری مواد مخدر تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۷ | ۱:۲۱:۱۰
12
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی نگهداری مشروبات الکلی در واگن قطار
ارسال شده در دسته بندی کیفری - نگهداري و ساخت مشروبات الكلي تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۶ | ۲۲:۸:۵
13
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی وکالت نامه ویژه زندانیان
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۶ | ۲۱:۵۸:۵۲
18
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی سرقت خودرو
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سرقت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۶ | ۱۹:۱۳:۴۶
11
بازدید
درخواست مشاوره حقوقی تناقض گویی های شهود
ارسال شده در دسته بندی کیفری - شهادت کذب تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۹/۷/۶ | ۱۹:۱۲:۱۷

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)    ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری 09212242670

 

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

logo-samandehi