موسسه وکیل تلفنی 476259-021

  • آیلین ضیایی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت ثبت شد ساعت ۱۲:۵۱ تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۵
  • محمدحسین قربان نژاد گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۲:۴۷:۲۵ تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۵
  • وکیل حسین سدیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۰:۴۱:۵۳ تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۵
  • وکیل حسین سدیان گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۰:۳۹:۵ تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۵
  • الناز رفیعی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۰:۵:۲۳ تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۵
  • وکیل جلیل عابدمسرورخواه گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۹:۱۷:۴۸ تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۴
  • amir asadi گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۸:۴۳:۴۸ تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۴
  • ابوالفضل فرقانی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۷:۳:۴۳ تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۴
  • ابوالفضل فرقانی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۷:۲:۷ تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۴
  • ابوالفضل فرقانی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۶:۵۵:۰ تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۴
وبلاگ وکیل تلفنی انجمن وکیل تلفنی

مشاوره های حقوقی اخیر در

مشاوره حقوقی

دسته بندی ها

آخرین سوالات

سوال حقوقی خود را از وکلای ما بپرسید ( برای ارسال سوال کلیک نمائید )
2
بازدید
مشاوره حقوقی عقد موقت و مستمری تامین اجتماعی
ارسال شده در دسته بندی امور اداری یا دولتی - بازنشستگی تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۲۴ | ۱۸:۵۸:۳۸
4
بازدید
مشاوره حقوقی سلب حضانت
ارسال شده در دسته بندی خانواده - فرزند تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۲۴ | ۱۸:۵۷:۳۶
3
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده
ارسال شده در دسته بندی خانواده - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۲۴ | ۴:۳۷:۵۸
1
بازدید
مشاوره حقوقی کاهش سن در شناسنامه
ارسال شده در دسته بندی ثبت احوال - تغییر سن در شناسنامه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۲۳ | ۱۸:۵۳:۲۴
3
بازدید
مشاوره حقوقی مطالبه طلب از فرمانداری
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۲۳ | ۱۸:۵۰:۵۴
15
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاوره حقوقی با وکیل مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۲۱ | ۱۲:۵۵:۴۰
11
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاوره حقوقی با وکیل مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۲۱ | ۱۲:۳۲:۴۹
8
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاوره حقوقی با وکیل مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۲۱ | ۱۲:۲۶:۴۵
6
بازدید
مشاور حقوقی کیفری ، ایجاد مزاحمت
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۲۱ | ۱۲:۱۳:۸
10
بازدید
مشاور حقوقی کیفری ، روابط نا مشروع
ارسال شده در دسته بندی کیفری - روابط نامشروع و زنا تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۲۱ | ۱۱:۵۵:۴۵
6
بازدید
مشاور حقوقی کیفری ، شرب خمر
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۲۱ | ۱۱:۴۴:۲۳
6
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاور حقوقی با وکیل طلاق از طرف مرد
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۲۱ | ۱۱:۳۲:۳۲
8
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاوره حقوقی با وکیل طلاق
ارسال شده در دسته بندی کیفری - روابط نامشروع و زنا تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۲۱ | ۱۱:۲۳:۵۹
6
بازدید
ملک
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - رفع تصرف تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۲۱ | ۷:۱۸:۳۸
12
بازدید
مشاوره حقوقی فسخ اجاره نامه قبل از موعد
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اجاره تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۹ | ۱۹:۵۶:۴۹
10
بازدید
مشاوره حقوقی چک برگشتی
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - چک تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۹ | ۱۹:۵۴:۳۹
5
بازدید
مشاوره حقوقی بانکی انسداد چک
ارسال شده در دسته بندی وصول چک، سفته و اوراق تجاری - چک تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۹ | ۱۹:۵۲:۴۹
6
بازدید
مشاوره حقوقی مطالبه طلب از شهرداری
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - مطالبه وجه رسید عادی تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۹ | ۱۰:۵۹:۱۸
7
بازدید
مشاوره حقوقی اثبات مالکیت املاک پدری
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - اثبات مالکیت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۹ | ۱۰:۳۳:۵۸
5
بازدید
مشاوره حقوقی مطالبه طلب ناشی از پورسانت
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - مطالبه وجه بدون قرارداد و رسید عادی تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۹ | ۱۰:۲۲:۲
20
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاوره حقوقی با وکیل طلاق
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۹ | ۱۰:۱۹:۴۸
9
بازدید
مشاور حقوقی ثبت احوال ، تغییر نام و نام خانوادگی
ارسال شده در دسته بندی ثبت احوال - تغییر نام و نام خانوادگی در شناسنامه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۹ | ۱۰:۱۶:۸
14
بازدید
مشاور حقوقی کیفری ، روابط نا مشروع
ارسال شده در دسته بندی کیفری - روابط نامشروع و زنا تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۹ | ۱۰:۲:۳۳
11
بازدید
مشاوره حقوقی خیانت در امانت
ارسال شده در دسته بندی کیفری - خیانت در امانت تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۹ | ۱۰:۰:۵۱
7
بازدید
مشاوره حقوقی توقیف زمین ارثی
ارسال شده در دسته بندی حقوقی و ملکی - مطالبه سهم الارث تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۹ | ۹:۵۸:۱۶
8
بازدید
مشاور حقوقی کیفری ، دادسرا
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۹ | ۹:۵۷:۳۱
7
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاور حقوقی با وکیل طلاق از طرف زن
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۹ | ۹:۳۷:۲۲
6
بازدید
مشاور حقوقی کیفری ، دادسرا
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۹ | ۹:۳۳:۱۱
13
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاوره حقوقی با وکیل مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - طلاق تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۹ | ۹:۰:۱۳
12
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاوره حقوقی با وکیل مهریه
ارسال شده در دسته بندی خانواده - مهریه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۹ | ۸:۵۲:۲۲
10
بازدید
مشاور حقوقی کیفری ، روابط نا مشروع
ارسال شده در دسته بندی کیفری - روابط نامشروع و زنا تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۸ | ۱۳:۶:۵۳
8
بازدید
مشاور حقوقی کیفری ، دادسرا
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۸ | ۱۲:۵۸:۳۳
8
بازدید
مشاور حقوقی کیفری ، دادسرا
ارسال شده در دسته بندی کیفری - روابط نامشروع و زنا تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۸ | ۱۲:۱۷:۳۰
8
بازدید
مشاور حقوقی کیفری ، دادسرا
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۸ | ۱۲:۷:۳۰
12
بازدید
مشاوره حقوقی خانواده ، مشاور حقوقی با وکیل طلاق از طرف زن
ارسال شده در دسته بندی خانواده - نفقه تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۸ | ۱۱:۵۹:۲۹
9
بازدید
مشاور حقوقی قراردادها ، دیگر قراردادها
ارسال شده در دسته بندی سایر زمینه ها - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۸ | ۱۱:۲۹:۳۴
6
بازدید
مشاور حقوقی کیفری ، توهین و فحاشی
ارسال شده در دسته بندی کیفری - توهین و تهدید تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۸ | ۱۱:۲۲:۱
5
بازدید
مشاور حقوقی کیفری ، دادسرا
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۸ | ۱۱:۲:۲۳
8
بازدید
مشاوره حقوقی ظابطین دادگستری
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۷ | ۱۴:۳۷:۵
11
بازدید
مشاور حقوقی کیفری ، دادسرا
ارسال شده در دسته بندی کیفری - سایر زمینه ها تاریخ پرسش سوال ۱۳۹۶/۵/۱۷ | ۱۲:۱۴:۱۰

مشاوره حقوقی مستقیم با وکلای دادگستری

 
تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)                              9099070767
 

ساعات اداری شعبه تهران  خط ویژه شش رقمی                      476259 021
پاسخگویی غیر اداری (حسینی)                                    
  09212242670
مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                              09199398913

شماره پیامک                                                          10000118119120
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                             vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی                                    vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات                               lawyertavakkoli@yahoo.com

 

قوانین و مقررات

 

شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

آدرس شعبه اصفهان:  خیابان پروین، نرسیده به عسگریه دوم، جنب پل عابر پیاده، طبقه فوقانی املاک سپاهان، طبقه اول واحد دوم

آدرس شعبه آمل مرکز ICT:                                                                    نبش آفتاب 15.1، ساختمان قائم، طبقه سوم، واحد 302

تلفن ثابت شعبه آمل:      01144272442